Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Jan.  
Gå till nästa månad

Tid Vad, – Kurskod Kurs, –, –, – Grupp Lärare Lokal
v 3 Måndag 18/1 v 3
13:00 - 14:30 Föreläsning 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 108
15:00 - 16:30 Kursintroduktion 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Ann-Christine Falk, Jonas Ideström 108
  Tisdag 19/1
09:00 - 10:30 VFU-seminarium VFU1 VFU1 Ann Westblom, Jonas Ideström 218
13:00 - 14:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Ann-Christine Falk 108
15:00 - 16:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Ann-Christine Falk 108
  Onsdag 20/1
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG326 Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 108
  Fredag 22/1
10:00 - 11:30 Föreläsning 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 108
v 4 Måndag 25/1 v 4
10:00 - 11:30 Föreläsning 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 108
13:00 - 14:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Ann-Christine Falk 108
15:00 - 16:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Ann-Christine Falk 108
  Onsdag 27/1
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG326 Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 221
11:40 - 12:00 Andakt Viktor Berméus Stillhetens rum
  Fredag 29/1
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG326 Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 108
v 5 Måndag 1/2 v 5
10:00 - 11:30 Föreläsning 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 108
11:40 - 12:00 Andakt Matilda Ericson Stillhetens rum
13:00 - 14:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Ann-Christine Falk 108
15:00 - 16:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Ann-Christine Falk 108
  Tisdag 2/2
09:00 - 10:30 Seminarium 5EG326 Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 108
  Onsdag 3/2
11:40 - 12:00 Andakt Malin Olofsson Stillhetens rum
  Torsdag 4/2
00:00 - 2021-02-08 00:00 Retreat Pastor Pastoralteologiska moment Annan plats
v 6 Måndag 8/2 v 6
10:00 - 11:30 Föreläsning 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 108
  Tisdag 9/2
08:00 - 09:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Frida Mannerfelt, Joseph Sverker, Petra Carlsson 108
10:00 - 11:00 Andligt forum Pastor Pastoralteologiska moment Jonas Eveborn 219
11:00 - 12:30 Andligt forum Pastor Pastoralteologiska moment Jonas Eveborn 209, 217, 219, 221-222
13:00 - 14:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Ann-Christine Falk 108
15:00 - 16:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Ann-Christine Falk 108
  Onsdag 10/2
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG326 Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 108
11:40 - 12:00 Andakt Sara Forslund Stillhetens rum
  Torsdag 11/2
11:40 - 12:00 Andakt Emma Gunnarsson Stillhetens rum
  Fredag 12/2
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG326 Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 108
11:40 - 12:00 Andakt Winnieross Olofsson Stillhetens rum
v 7 Måndag 15/2 v 7
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG326 Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 108
11:40 - 12:00 Andakt Katrina Simonsson Stillhetens rum
15:00 - 20:00 Teologgrupp Pastor Pastoralteologiska moment Annan plats
  Onsdag 17/2
10:00 - 11:30 Föreläsning 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 108
  Fredag 19/2
00:00 - 2021-02-23 00:00 Verksamhetsförlagd utbildning VFU1 VFU1 Annan plats
v 8 Tisdag 23/2 v 8
08:30 - 10:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Frida Mannerfelt, Joseph Sverker, Petra Carlsson 108
13:00 - 14:30 Seminarium 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Ann-Christine Falk 108, 217, 222
15:00 - 16:30 Seminarium 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Ann-Christine Falk 108, 217, 222
  Onsdag 24/2
10:00 - 11:30 Muntlig tentamen 5EG326 Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling Zoom
11:40 - 12:00 Andakt Edvin Greneskog Stillhetens rum
  Torsdag 25/2
10:00 - 11:30 Framläggning 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 108
11:40 - 12:00 Andakt Aron Petersson Stillhetens rum
13:00 - 14:30 Framläggning 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 108
15:00 - 16:30 Framläggning 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 108
  Fredag 26/2
09:00 - 12:00 Omhemtentamen 5EG213, 5EG213-2 Bibelhebreiska, Del 2 Miriam Lindgren Hjälm 219-220
v 9 Måndag 1/3 v 9
10:00 - 11:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Jonas Ideström 108
11:40 - 12:00 Andakt Karin Synnerman Stillhetens rum
13:00 - 14:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Jonas Ideström 108
15:00 - 16:30 VFU-seminarium VFU1 VFU1 Ann Westblom, Jonas Ideström 108
  Onsdag 3/3
09:00 - 2021-03-05 16:00 Hemtentamen 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling
v 10 Måndag 8/3 v 10
10:00 - 11:30 Öppen föreläsning Föreläsning på internationella kvinnodagen Hanna Stenström, Joel Halldorf 219
13:00 - 14:30 Öppen föreläsning 5MR290 Kvinnor och mänskliga rättigheter, Föreläsning på internationella kvinnodagen Hanna Stenström, Maria Bexelius 219
15:00 - 16:30 Föreläsning 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 108
  Tisdag 9/3
08:30 - 10:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Frida Mannerfelt, Joseph Sverker, Petra Carlsson 108
13:00 - 14:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Jonas Ideström 108
15:00 - 16:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Jonas Ideström 108
  Onsdag 10/3
10:00 - 11:30 Föreläsning 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 108
11:40 - 12:00 Andakt Hans Eriksson Stillhetens rum
13:00 - 14:30 Seminarium 5EG326 Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 108
  Torsdag 11/3
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG326 Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 108
11:40 - 12:00 Andakt Rosina Johansson Stillhetens rum
  Fredag 12/3
00:00 - 2021-03-16 00:00 Verksamhetsförlagd utbildning VFU1 VFU1 Annan plats
v 11 Tisdag 16/3 v 11
09:00 - 10:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Hannah Holgersson 108
13:00 - 14:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Jonas Ideström 219
15:00 - 16:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Jonas Ideström 219
  Onsdag 17/3
10:00 - 11:30 Föreläsning 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 108
13:00 - 14:30 Seminarium 5EG326 Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 108
  Torsdag 18/3
11:40 - 12:00 Andakt Carl Lagerqvist Stillhetens rum
  Fredag 19/3
10:00 - 11:30 Föreläsning 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 108
13:00 - 14:30 Seminarium 5EG326 Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 108
17:00 - 2021-03-20 19:00 Konferens Kallelsedagar Kapellet
v 12 Måndag 22/3 v 12
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG326 Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 108
11:40 - 12:00 Andakt Elsa Cronhjort Stillhetens rum
13:00 - 14:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Jonas Ideström 108
15:00 - 16:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Jonas Ideström 108
  Tisdag 23/3
08:30 - 10:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Frida Mannerfelt, Joseph Sverker, Petra Carlsson 108
15:00 - 16:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Jonas Ideström 108
16:30 - 18:00 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Jonas Ideström 108
  Onsdag 24/3
09:00 - 2021-03-26 16:00 Omhemtentamen 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling
10:00 - 11:30 Föreläsning 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 108
11:40 - 12:00 Andakt David Nilsson Stillhetens rum
  Torsdag 25/3
11:40 - 12:00 Andakt Desirée Tibell Stillhetens rum
  Fredag 26/3
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG326 Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 108
v 13 Måndag 29/3 v 13
10:00 - 11:30 Föreläsning 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 108
13:00 - 14:30 Seminarium 5EG326 Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 108
15:00 - 20:00 Teologgrupp Pastor Pastoralteologiska moment Annan plats
  Tisdag 30/3
08:00 - 09:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Frida Mannerfelt, Joseph Sverker, Petra Carlsson 221
10:00 - 11:00 Andligt forum Pastor Pastoralteologiska moment Jonas Eveborn 219
11:00 - 12:30 Andligt forum Pastor Pastoralteologiska moment Jonas Eveborn 209, 217, 219, 221-222
13:00 - 14:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Jonas Ideström 108
15:00 - 16:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Jonas Ideström 108
  Onsdag 31/3
11:40 - 12:00 Andakt Teresia Lenngren Stillhetens rum
  Torsdag 1/4
11:40 - 12:00 Andakt Niklas Levin Stillhetens rum
v 14 Tisdag 6/4 v 14
13:00 - 14:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Jonas Ideström 108
15:00 - 16:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Jonas Ideström 108
  Torsdag 8/4
10:00 - 11:30 Muntlig tentamen 5EG326 Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling Zoom
  Fredag 9/4
10:00 - 11:30 Framläggning 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 218
13:00 - 14:30 Framläggning 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 218
15:00 - 16:30 Framläggning 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling 218
v 15 Måndag 12/4 v 15
10:00 - 11:30 Gruppövning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik T2 Grupp A Hannah Holgersson 221
11:40 - 12:00 Andakt Sofi Mattsson Stillhetens rum
13:00 - 14:30 Gruppövning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik T2 Grupp B Hannah Holgersson 221
15:00 - 16:30 Gruppövning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik T2 Grupp C Hannah Holgersson 221
  Tisdag 13/4
09:00 - 10:30 Gruppövning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik T2 Grupp D Hannah Holgersson 221
13:00 - 14:30 Gruppövning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik T2 Grupp E Hannah Holgersson 221
15:00 - 16:30 Gruppövning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik T2 Grupp F Hannah Holgersson 221
  Onsdag 14/4
09:00 - 2021-04-16 16:00 Hemtentamen 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling
13:00 - 16:30 Öppen föreläsning BV 219
  Fredag 16/4
08:00 - 18:00 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Frida Mannerfelt, Joseph Sverker, Petra Carlsson 108
v 16 Måndag 19/4 v 16
10:00 - 11:30 Föreläsning 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Åke Viberg 108
11:40 - 12:00 Andakt Anna Langlott Stillhetens rum
13:00 - 14:30 Seminarium 5EG326 Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Lisa Plantin 108
  Tisdag 20/4
08:30 - 10:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Frida Mannerfelt, Joseph Sverker, Petra Carlsson 108
13:00 - 14:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Frida Mannerfelt 108
15:00 - 16:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Frida Mannerfelt 108
  Onsdag 21/4
10:00 - 11:30 Föreläsning 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Åke Viberg 108
11:40 - 12:00 Andakt Erik Lindberg Stillhetens rum
  Torsdag 22/4
11:40 - 12:00 Andakt Daniel López Stillhetens rum
13:00 - 14:30 Seminarium 5EG326 Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Lisa Plantin 108
  Fredag 23/4
00:00 - 2021-04-27 00:00 Verksamhetsförlagd utbildning VFU1 VFU1 Annan plats
v 17 Tisdag 27/4 v 17
13:00 - 14:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Frida Mannerfelt 108
15:00 - 16:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Frida Mannerfelt 108
  Onsdag 28/4
10:00 - 11:30 Föreläsning 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Åke Viberg 108
  Torsdag 29/4
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG326 Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Lisa Plantin 108
  Fredag 30/4
10:00 - 11:30 Föreläsning 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Åke Viberg 108
v 18 Måndag 3/5 v 18
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG326 Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Lisa Plantin 108
15:00 - 20:00 Teologgrupp Pastor Pastoralteologiska moment Annan plats
  Tisdag 4/5
08:30 - 10:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Frida Mannerfelt, Joseph Sverker, Petra Carlsson 108
13:00 - 14:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Frida Mannerfelt 108
15:00 - 16:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Frida Mannerfelt 108
  Onsdag 5/5
10:00 - 11:30 Föreläsning 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Åke Viberg 108
11:40 - 12:00 Andakt Jonathan Ramström Stillhetens rum
  Torsdag 6/5
11:40 - 12:00 Andakt Ida Tonnvik Stillhetens rum
  Fredag 7/5
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG326 Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Lisa Plantin 108
v 19 Måndag 10/5 v 19
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG326 Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Lisa Plantin 108
  Tisdag 11/5
13:00 - 14:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Frida Mannerfelt 108
15:00 - 16:30 Föreläsning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Frida Mannerfelt 108
  Onsdag 12/5
10:00 - 11:30 Föreläsning 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Åke Viberg 108
11:40 - 12:00 Andakt Dawei Zhang Stillhetens rum
v 20 Måndag 17/5 v 20
08:00 - 09:30 Gruppövning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik T2 Grupp A Hannah Holgersson 209
10:00 - 11:30 Gruppövning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik T2 Grupp B Hannah Holgersson 209
11:40 - 12:00 Andakt Elin Lagerhäll Stillhetens rum
13:00 - 14:30 Gruppövning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik T2 Grupp C Hannah Holgersson 209
15:00 - 16:30 Gruppövning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik T2 Grupp D Hannah Holgersson 209
  Tisdag 18/5
08:30 - 10:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Frida Mannerfelt, Joseph Sverker, Petra Carlsson 108
13:00 - 14:30 Gruppövning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik T2 Grupp E Hannah Holgersson 209
15:00 - 16:30 Gruppövning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik T2 Grupp F Hannah Holgersson 221
  Onsdag 19/5
09:00 - 2021-05-21 16:00 Omhemtentamen 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Josef Forsling
11:40 - 12:00 Andakt Olivia Salomonsson Stillhetens rum
  Torsdag 20/5
11:40 - 12:00 Andakt Stina Svensson Stillhetens rum
  Fredag 21/5
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG326 Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Lisa Plantin 108
v 21 Måndag 24/5 v 21
13:00 - 14:30 Muntlig tentamen 5EG326 Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Lisa Plantin Zoom
15:00 - 20:00 Teologgrupp Pastor Pastoralteologiska moment Annan plats
  Tisdag 25/5
10:00 - 11:00 Andligt forum Pastor Pastoralteologiska moment Jonas Eveborn 219
11:00 - 12:30 Andligt forum Pastor Pastoralteologiska moment Jonas Eveborn 209, 217, 219, 221-222
13:00 - 14:30 VFU-seminarium VFU1 VFU1 Ann Westblom, Jonas Ideström 220
15:00 - 16:30 VFU-seminarium VFU1 VFU1 Ann Westblom, Jonas Ideström 220
  Onsdag 26/5
08:00 - 09:30 Framläggning 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Åke Viberg 218
10:00 - 11:30 Framläggning 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Åke Viberg 218
13:00 - 14:30 Framläggning 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Åke Viberg 218
v 22 Måndag 31/5 v 22
08:00 - 09:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Frida Mannerfelt, Joseph Sverker, Petra Carlsson 108
09:00 - 2021-06-02 16:00 Hemtentamen 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Åke Viberg
  Torsdag 3/6
13:00 - 14:30 Framläggning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Ann-Christine Falk, Frida Mannerfelt, Jonas Ideström 108
15:00 - 16:30 Framläggning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Ann-Christine Falk, Frida Mannerfelt, Jonas Ideström 108
  Fredag 4/6
08:00 - 09:30 Framläggning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Ann-Christine Falk, Frida Mannerfelt, Jonas Ideström 108
10:00 - 11:30 Framläggning 5PB215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik Ann-Christine Falk, Frida Mannerfelt, Jonas Ideström 108
v 33 Måndag 16/8 v 33
09:00 - 2021-08-18 16:00 Omhemtentamen 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs Åke Viberg

  Ändrad senaste dygnet.