v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/5 
Anm. omtenta LP3 stänger 23:59
13:00
12:00
TMA672, Linjär algebra och numerisk analys, Johanneberg, Johanneberg, Johanneberg, FL51, FL61, FL71, Räkneövning, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
TMA672, Linjär algebra och numerisk analys, Johanneberg, GD-Salen, Föreläsning, TKTEM-1, TKTFY-1
15:00
13:15
TMA672, Linjär algebra och numerisk analys, Johanneberg, Johanneberg, F-T7204, F-T7203, Datorövning, TKTEM-1, TKTFY-1
17:00
15:15
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/5 
TMA672, Linjär algebra och numerisk analys, Johanneberg, GD-Salen, Föreläsning, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
FFM521, Mekanik 2, Föreläsning, distans, Martin Cederwall, TKTFY-1
11:45
10:00
TMA672, Linjär algebra och numerisk analys, Johanneberg, Johanneberg, F-T7204, F-T7203, Datorövning, TKTEM-1, TKTFY-1
17:00
15:15
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/5 
TMA672, Linjär algebra och numerisk analys, Johanneberg, GD-Salen, Storgruppsövning, TKTEM-1, TKTFY-1
09:45
08:00
FFM521, Mekanik 2, Räkneövning, distans, Marcus Tornsö, Sean Miller, TKTFY-1
11:45
10:00
FFM521, Mekanik 2, Räknestuga, distans, Stellan Östlund, TKTFY-1
15:00
13:15
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/5 
TMA672, Linjär algebra och numerisk analys, Johanneberg, GD-Salen, Föreläsning, TKTEM-1, TKTFY-1
11:45
10:00
TMA672, Linjär algebra och numerisk analys, Johanneberg, GD-Salen, Storgruppsövning, TKTEM-1, TKTFY-1
15:00
13:15
TMA672, Linjär algebra och numerisk analys, Johanneberg, Johanneberg, F-T7204, F-T7203, Datorövning, TKTEM-1, TKTFY-1
17:00
15:15
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/5 
FFM521, Mekanik 2, Räkneövning, distans, Marcus Tornsö, Sean Miller, TKTFY-1
11:45
10:00
TMA672, Linjär algebra och numerisk analys, Johanneberg, GD-Salen, Föreläsning, TKTEM-1, TKTFY-1
15:00
13:15
KurssignaturKursnamn


 
FFM521, Mekanik 2
 
TMA672, Linjär algebra och numerisk analys
 
Information