v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/5 
TIF083, Experimentell fysik 1 - mätteknik, Johanneberg, Johanneberg, Johanneberg, FL71, FL52, FL64, Presentation, Dinko Chakarov, TKTFY-2
11:45
10:00
TIF083, Experimentell fysik 1 - mätteknik, Johanneberg, Johanneberg, FL62, FL63, Presentation, Lars Bengtsson, Per Hyldgaard, TKTFY-2
11:45
10:00
ERE091, SSY310, Reglerteknik, Reglerteknik, Johanneberg, HA4, Föreläsning, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY-2
15:00
13:15
MHA081, Hållfasthetslära, Johanneberg, MB, Lektion, Distans, Zoom, TKKEF-3, TKTFY-2
15:00
13:15
ERE091, Reglerteknik, Johanneberg, HA2, Räkneövning, TKTFY-2
17:00
15:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/5 
MVE302, MVE395, TMA321, Sannolikhet och statistik, Sannolikhet, statistik och risk, Matematisk statistik, Johanneberg, HA1, Föreläsning, TKKEF-1, TKTEM-1, TKTFY-2
11:45
10:00
TIF075, Miljöfysik, Johanneberg, FB, Redovisning, Dinko Chakarov, TKTFY-2
15:00
13:15
ERE091, SSY310, Reglerteknik, Reglerteknik, Johanneberg, HA4, Föreläsning, TKKEF-2, TKTEM-2, TKTFY-2
17:00
15:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/5 
MHA081, Hållfasthetslära, Johanneberg, MB, Lektion, Distans, Zoom, TKKEF-3, TKTFY-2
09:45
08:00
MHA081, Hållfasthetslära, Johanneberg, MB, Lektion, Distans, Zoom, TKKEF-3, TKTFY-2
15:00
13:15
TMA321, Matematisk statistik, Johanneberg, Johanneberg, MA, FL63, Räkneövning, TKTFY-2
17:00
15:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/5 
Ledigt/Holiday
18:00
08:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/5 
Självstudier/Self-studies
18:00
08:00
KurssignaturKursnamn
KurssignaturKursnamn


 
ERE091, Reglerteknik
 
MHA081, Hållfasthetslära
 
MVE302, Sannolikhet och statistik
 
MVE395, Sannolikhet, statistik och risk
 
SSY310, Reglerteknik
 
TIF075, Miljöfysik
 
TIF083, Experimentell fysik 1 - mätteknik
 
TMA321, Matematisk statistik
 
Flera Kurs
 
Information