v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/5 
FUF050, Subatomär fysik, F7308, K8, Sean Miller, TKTFY-3
11:45
08:00
FUF050, Subatomär fysik, Hotlab, K6, Isak Svensson, TKTFY-3
11:45
08:00
FUF050, Subatomär fysik, Föreläsning, Remote, Andreas Ekström, TKTFY-3
15:00
13:15
FUF050, Subatomär fysik, Storgruppsövning, Sean Miller, TKTFY-3
17:00
15:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/5 
TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3, kandidatar
17:00
08:00
Kandidatarbete, Kandidatarb Fackspråk förel.5, Zoom-länk finns på Fackspråks kandidatsida, TKAUT-3, TKBIO-3, TKDAT-3, TKELT-3, TKIEK-3, TKITE-3, TKKEF-3, TKKMT-3, TKMAS-3, TKSAM-3, TKTEM-3, TKTFY-3
11:45
10:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/5 
FUF050, Subatomär fysik, F7101, K5, Jakub Fojt, TKTFY-3
11:45
08:00
FUF050, Subatomär fysik, F7308, K8, Sean Miller, TKTFY-3
11:45
08:00
FUF050, Subatomär fysik, Hotlab, K6, Isak Svensson, TKTFY-3
11:45
08:00
FUF050, Subatomär fysik, F7308, K8, Sean Miller, TKTFY-3
17:00
13:15
FUF050, Subatomär fysik, Hotlab, K6, Isak Svensson, TKTFY-3
17:00
13:15
FUF050, Subatomär fysik, F7101, K5, Jakub Fojt, TKTFY-3
17:00
13:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/5 
Ledigt/Holiday
18:00
08:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/5 
Självstudier/Self-studies
18:00
08:00
KurssignaturKursnamn


 
FUF050, Subatomär fysik
 
Information