Du kan själv ändra hur du vill att schemat ska visas, grafiskt eller text genom att klicka på knappen ner till höger

Tid Kurs Grupp Lokal Moment Lärare Kommentar Karta
v 35 Mån 2022-08-29 v 35
08:15 - 10:00 Metod C HT22 Sal IX, Universitetshuset Föreläsning
Introduktion
Marcus Österman F1 Introduktion och att ställa frågor
  Tis 2022-08-30
11:15 - 13:00 Metod C HT22 Brusewitz, 3312, Östra Ågatan 19 Föreläsning Maria Nordbrandt Bergström F2 Forskningsprocessen och datainsamling
14:15 - 16:00 Metod C HT22 Sal IX, Universitetshuset Föreläsning Maria Nordbrandt Bergström F3 Begrepp och mätningar
  Tors 2022-09-01
08:15 - 10:00 Metod C HT22 C1ME-SemG1- Metod c sem grupp 1 Svedeliussalen, 4235, Gamla Torget 6 Seminarium Kajsa Edholm Sem 1, 2h
10:15 - 12:00 Metod C HT22 C1ME-SemG2- Metod c sem grupp 2 Svedeliussalen, 4235, Gamla Torget 6 Seminarium Kajsa Edholm Sem 1, 2h
13:15 - 15:00 Metod C HT22 C1ME-SemG3- Metod c sem grupp 3 Svedeliussalen, 4235, Gamla Torget 6 Seminarium Rafael Ahlskog Sem 1, 2h
13:15 - 15:00 Metod C HT22 C1ME-SemG6- Metod c sem grupp 6 6576, Gamla Torget 6 Seminarium Kristin Hällmark Sem 1, 2h
15:15 - 17:00 Metod C HT22 C1ME-SemG4- Metod c sem grupp 4 Svedeliussalen, 4235, Gamla Torget 6 Seminarium Rafael Ahlskog Sem 1, 2h
15:15 - 17:00 Metod C HT22 C1ME-SemG5- Metod c sem grupp 5 6576, Gamla Torget 6 Seminarium Kristin Hällmark Sem 1, 2h
  Fre 2022-09-02
11:15 - 13:00 Metod C HT22 Sal IX, Universitetshuset Föreläsning Rafael Ahlskog F4 Att beskriva
15:15 - 17:00 Metod C HT22 Sal IX, Universitetshuset Föreläsning Marcus Österman F5 Att generalisera
v 36 Ons 2022-09-07 v 36
09:15 - 11:30 Metod C HT22 C1ME-SemG1- Metod c sem grupp 1 6575, Gamla Torget 6 Seminarium Kajsa Edholm Sem2, 2.5h
09:15 - 11:30 Metod C HT22 C1ME-SemG4- Metod c sem grupp 4 Sal 205, Trädgårdsg. 7 E Seminarium Rafael Ahlskog Sem2, 2.5h
Rafael; pedagogisk kurs 7/9
09:15 - 11:30 Metod C HT22 C1ME-SemG5- Metod c sem grupp 5 Svedeliussalen, 4235, Gamla Torget 6 Seminarium Kristin Hällmark Sem2, 2.5h
13:15 - 15:30 Metod C HT22 C1ME-SemG2- Metod c sem grupp 2 6575, Gamla Torget 6 Seminarium Kajsa Edholm Sem2, 2.5h
13:15 - 15:30 Metod C HT22 C1ME-SemG6- Metod c sem grupp 6 Svedeliussalen, 4235, Gamla Torget 6 Seminarium Kristin Hällmark Sem2, 2.5h
  Tors 2022-09-08
08:15 - 10:00 Metod C HT22 Brusewitz, 3312, Östra Ågatan 19 Föreläsning Marcus Österman F6 Att förklara
12:15 - 14:00 Metod C HT22 Brusewitz, 3312, Östra Ågatan 19 Föreläsning Marcus Österman F7 Bivariat regressionsanalys
  Fre 2022-09-09
10:15 - 12:00 Metod C HT22 Brusewitz, 3312, Östra Ågatan 19 Föreläsning Maria Nordbrandt Bergström F8 Mulitipel regressionsanalys
14:15 - 16:00 Metod C HT22 Brusewitz, 3312, Östra Ågatan 19 Föreläsning Maria Nordbrandt Bergström F9 Mulitipel regressionsanalys II
v 37 Mån 2022-09-12 v 37
13:15 - 17:00 Metod C HT22 Sal 116, Trädgårdsg. 7 E
Sal 118, Trädgårdsg. 7 E
Sal 120, Trädgårdsg. 7 E
Sal 121, Trädgårdsg. 7 E
Sal 124, Trädgårdsg. 7 E
Sal 214, Trädgårdsg. 7 E
Sal 215, Trädgårdsg. 7 E
Sal 221, Trädgårdsg. 7 E
Räknestuga Totalt 114 platser Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
  Tors 2022-09-15
09:15 - 12:00 Metod C HT22 C1ME-SemG3- Metod c sem grupp 3 6577, Gamla Torget 6 Seminarium Rafael Ahlskog Sem 3, 3h
09:15 - 12:00 Metod C HT22 C1ME-SemG5- Metod c sem grupp 5 4:128, Munken Seminarium Kristin Hällmark Sem 3, 3h
13:15 - 16:00 Metod C HT22 C1ME-SemG1- Metod c sem grupp 1 6576, Gamla Torget 6 Seminarium Sem 3, 3h. lär oklart
13:15 - 16:00 Metod C HT22 C1ME-SemG2- Metod c sem grupp 2 Sal 205, Trädgårdsg. 7 E Seminarium Kajsa Edholm Sem 3, 3h
13:15 - 16:00 Metod C HT22 C1ME-SemG4- Metod c sem grupp 4 6577, Gamla Torget 6 Seminarium Rafael Ahlskog Sem 3, 3h
13:15 - 16:00 Metod C HT22 C1ME-SemG6- Metod c sem grupp 6 6575, Gamla Torget 6 Seminarium Kristin Hällmark Sem 3, 3h
  Fre 2022-09-16
10:15 - 12:00 Metod C HT22 Sal IX, Universitetshuset Föreläsning Marcus Österman F10 Experimentell design
v 38 Mån 2022-09-19 v 38
09:15 - 11:00 Metod C HT22 Brusewitz, 3312, Östra Ågatan 19 Föreläsning Rafael Ahlskog F11 R Commander: Introduktion
13:15 - 17:00 Metod C HT22 Sal 107, Trädgårdsg. 7 E
Sal 118, Trädgårdsg. 7 E
Sal 120, Trädgårdsg. 7 E
Sal 121, Trädgårdsg. 7 E
Sal 124, Trädgårdsg. 7 E
Sal 215, Trädgårdsg. 7 E
Sal 216, Trädgårdsg. 7 E
Sal 313, Trädgårdsg. 7 E
Frågestund
Räknestuga
140 pl totalt Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
Karta
  Tis 2022-09-20
09:15 - 12:00 Metod C HT22 C1ME-SemG1- Metod c sem grupp 1 Svedeliussalen, 4235, Gamla Torget 6 Seminarium Kajsa Edholm Sem 4, 3h
09:15 - 12:00 Metod C HT22 C1ME-SemG3- Metod c sem grupp 3 4:128, Munken Seminarium Rafael Ahlskog Sem 4, 3h
09:15 - 12:00 Metod C HT22 C1ME-SemG5- Metod c sem grupp 5 Sal 205, Trädgårdsg. 7 E Seminarium Kristin Hällmark Sem 4, 3h
13:15 - 16:00 Metod C HT22 C1ME-SemG2- Metod c sem grupp 2 Sal 205, Trädgårdsg. 7 E Seminarium Kajsa Edholm Sem 4, 3h
13:15 - 16:00 Metod C HT22 C1ME-SemG4- Metod c sem grupp 4 4:128, Munken Seminarium Rafael Ahlskog Sem 4, 3h
13:15 - 16:00 Metod C HT22 C1ME-SemG6- Metod c sem grupp 6 Svedeliussalen, 4235, Gamla Torget 6 Seminarium Kristin Hällmark Sem 4, 3h
  Ons 2022-09-21
10:15 - 12:00 Metod C HT22 11:129, Blåsenhus
21:130, Grupprum, Blåsenhus
21:131, Grupprum, Blåsenhus
21:133, Blåsenhus
21:134, Blåsenhus
21:135, Blåsenhus
Datalab Marcus Österman Karta
Karta
Karta
13:15 - 15:00 Metod C HT22 12:228, Blåsenhus
21:130, Grupprum, Blåsenhus
21:133, Blåsenhus
21:134, Blåsenhus
21:135, Blåsenhus
Datalab Marcus Österman Karta
Karta
Karta
  Tors 2022-09-22
10:15 - 12:00 Metod C HT22 11:129, Blåsenhus
21:130, Grupprum, Blåsenhus
21:131, Grupprum, Blåsenhus
21:133, Blåsenhus
21:134, Blåsenhus
21:135, Blåsenhus
Datalab Marcus Österman Karta
Karta
Karta
13:15 - 15:00 Metod C HT22 11:131, Blåsenhus
21:130, Grupprum, Blåsenhus
21:131, Grupprum, Blåsenhus
21:133, Blåsenhus
21:134, Blåsenhus
21:135, Blåsenhus
Datalab Marcus Österman Karta
Karta
Karta
v 39 Mån 2022-09-26 v 39
08:15 - 10:00 Metod C HT22 C1ME-SemG5- Metod c sem grupp 5 Svedeliussalen, 4235, Gamla Torget 6 Seminarium Kristin Hällmark Sem5, 2h
10:15 - 12:00 Metod C HT22 C1ME-SemG3- Metod c sem grupp 3 6576, Gamla Torget 6 Seminarium Rafael Ahlskog Sem5, 2h
10:15 - 12:00 Metod C HT22 C1ME-SemG6- Metod c sem grupp 6 Svedeliussalen, 4235, Gamla Torget 6 Seminarium Kristin Hällmark Sem5, 2h
13:15 - 15:00 Metod C HT22 C1ME-SemG1- Metod c sem grupp 1 Svedeliussalen, 4235, Gamla Torget 6 Seminarium Kajsa Edholm
13:15 - 15:00 Metod C HT22 C1ME-SemG4- Metod c sem grupp 4 6576, Gamla Torget 6 Seminarium Rafael Ahlskog Sem5, 2h
15:15 - 17:00 Metod C HT22 C1ME-SemG2- Metod c sem grupp 2 Svedeliussalen, 4235, Gamla Torget 6 Seminarium Kajsa Edholm Sem5, 2h
  Tis 2022-09-27
15:15 - 17:00 Metod C HT22 Lewinsalen, 3576, Östra Ågatan 19 Handledning "Kontorstid"
  Ons 2022-09-28
13:15 - 15:00 Metod C HT22 Lewinsalen, 3576, Östra Ågatan 19 Handledning "Kontorstid"
  Tors 2022-09-29
14:00 - 18:00 Metod C HT22 Tentamen
Tentamen, E-tenta
Tid och plats anges i tentaanmälan på Ladok.
Anmälan läggs upp i början av kursen/delkursen.
Anmälan till tenta sker via www.student.ladok.se senast 12 dagar före tenta
Resultat via https://exam.uu.se/