Du kan själv ändra hur du vill att schemat ska visas, grafiskt eller text genom att klicka på knappen ner till höger

Tid Kurs Grupp Lokal Moment Lärare Kommentar Karta
v 35 Mån 2022-08-29 v 35
08:15 - 09:00 Statskunskap A
Statskunskap A: Politisk teori HT22
Brusewitz, 3312, Östra Ågatan 19 Introduktion Marie Nylund Introduktion Statskunskap A
09:15 - 10:00 Statskunskap A
Statskunskap A: Politisk teori HT22
Brusewitz, 3312, Östra Ågatan 19 Introduktion Johan Tralau
Jonas Hultin Rosenberg
Inroduktionsföreläsning Dk1: Politisk Teori
(notera att föreläsning III har utgått och numreringen på föreläsningarna därmed inte stämmer)
10:15 - 12:00 Statskunskap A
Statskunskap A: Politisk teori HT22
Brusewitz, 3312, Östra Ågatan 19 Föreläsning Johan Tralau PTA: Föreläsning 1
Den västerländska politiska teorins ursprung och natur: från myten till Platon (JT)
  Tis 2022-08-30
13:15 - 15:00 Statskunskap A
Statskunskap A: Politisk teori HT22
Brusewitz, 3312, Östra Ågatan 19 Föreläsning Johan Tralau PTA: Föreläsning 2
Från Staden till Kristi kropp, och från Aristoteles till Paulus (JT)
  Tors 2022-09-01
10:15 - 12:00 Statskunskap A
Statskunskap A: Politisk teori HT22
Brusewitz, 3312, Östra Ågatan 19 Föreläsning Johan Tralau Föreläsning IV. Oxen och drönarna. Naturrätten,
Thomas av Aquino och det rättfärdiga kriget (JT)
12:15 - 13:00 Statskunskap A
Statskunskap A: Politisk teori HT22
Brusewitz, 3312, Östra Ågatan 19 Information
Studentaktivitet
Marie Nylund Uppsala studentkår informerar
Kontaktperson Uppsala studentkår: Anton Sánchez Sulejmani, ordförande.
  Fre 2022-09-02
09:15 - 12:00 Statskunskap A
Statskunskap A: Politisk teori HT22
4219 B, Gamla Torget 6 Lektion
13:15 - 16:00 Statskunskap A
Statskunskap A: Politisk teori HT22
2:307, Munken Lektion
13:15 - 16:00 Statskunskap A
Statskunskap A: Politisk teori HT22
4219 B, Gamla Torget 6 Lektion
v 36 Mån 2022-09-05 v 36
10:15 - 12:00 Statskunskap A
Statskunskap A: Politisk teori HT22
Brusewitz, 3312, Östra Ågatan 19 Föreläsning Johan Tralau Föreläsning V. Staten som kropp och kontrakt.
Mest om Hobbes (JT)
  Tis 2022-09-06
14:15 - 16:00 Statskunskap A
Statskunskap A: Politisk teori HT22
Brusewitz, 3312, Östra Ågatan 19 Föreläsning Jonas Hultin Rosenberg Föreläsning VI. Rousseaus samhällskontrakt (JHR)
  Ons 2022-09-07
11:15 - 13:00 Statskunskap A
Statskunskap A: Politisk teori HT22
Brusewitz, 3312, Östra Ågatan 19 Föreläsning Siri Sylvan Föreläsning VII. Modern kontraktsteori och dess kritiker (JHR)
14:15 - 15:00 Statskunskap A
Statskunskap A: Politisk teori HT22
Föreläsning Jonas Hultin Rosenberg
  Fre 2022-09-09
08:15 - 10:00 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT4B - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 4B
S1PT4A - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 4A
Ihrerummet, 4220, Gamla Torget 6 Seminarium Timothy Blackwell
10:15 - 12:00 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT11A - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 11A
S1PT11B - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 11B
6249, Gamla Torget 6 Seminarium Martin Jacobson
10:15 - 12:00 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT13A - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 13A
S1PT13B - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 13B
6250, Gamla Torget 6 Seminarium Mats Lundström
10:15 - 12:00 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT1A - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 1A
S1PT1B - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 1B
4219 A, Gamla Torget 6 Seminarium Isa Lappalainen
10:15 - 12:00 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT5A - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 5A Ihrerummet, 4220, Gamla Torget 6 Seminarium Timothy Blackwell
10:15 - 12:00 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT7B - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 7B
S1PT7A - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 7A
Schefferusrummet, 4239, Gamla Torget 6 Seminarium Jonas Hultin Rosenberg
10:15 - 12:00 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT9A - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 9A
S1PT9B - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 9B
6228, Gamla Torget 6 Seminarium Siri Sylvan
13:15 - 15:00 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT10A - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 10A
S1PT10B - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 10B
6228, Gamla Torget 6 Seminarium Siri Sylvan
13:15 - 15:00 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT12A - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 12A
S1PT12B - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 12B
6249, Gamla Torget 6 Seminarium Martin Jacobson
13:15 - 15:00 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT2A - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 2A
S1PT2B - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 2B
4219 A, Gamla Torget 6 Seminarium Isa Lappalainen
13:15 - 15:00 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT6B - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 6B
S1PT6A - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 6A
Ihrerummet, 4220, Gamla Torget 6 Seminarium Timothy Blackwell
13:15 - 15:00 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT8B - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 8B
S1PT8A - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 8A
Schefferusrummet, 4239, Gamla Torget 6 Seminarium Jonas Hultin Rosenberg
15:15 - 17:00 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT3A - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 3A
S1PT3B - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 3B
4219 A, Gamla Torget 6 Seminarium Isa Lappalainen
v 37 Mån 2022-09-12 v 37
11:15 - 13:00 Statskunskap A
Statskunskap A: Politisk teori HT22
Brusewitz, 3312, Östra Ågatan 19 Föreläsning Johan Tralau Föreläsning IX. Upplysning, revolution, reaktion.
Mest om Hegel och Marx (JT)
14:15 - 16:00 Statskunskap A
Statskunskap A: Politisk teori HT22
Brusewitz, 3312, Östra Ågatan 19 Föreläsning Johan Tralau Föreläsning X. Allt som är fast förflyktigas,
allt som är heligt profaneras - Karl Marx politiska samhällsteori. (JT)
  Tis 2022-09-13
10:15 - 12:00 Statskunskap A
Statskunskap A: Politisk teori HT22
Brusewitz, 3312, Östra Ågatan 19 Föreläsning Jonas Hultin Rosenberg Föreläsning XI. Madison och konstitutionalismen (JHR)
14:15 - 16:00 Statskunskap A
Statskunskap A: Politisk teori HT22
Brusewitz, 3312, Östra Ågatan 19 Föreläsning Jonas Hultin Rosenberg Föreläsning XII. Demokratins avgränsningsproblem
inom och bortom nationalstaten (JHR)
  Ons 2022-09-14
10:15 - 12:00 Statskunskap A
Statskunskap A: Politisk teori HT22
Brusewitz, 3312, Östra Ågatan 19 Föreläsning Föreläsning XIII. 1900-talet: demokratins seger och kris (SS)
  Tors 2022-09-15
15:15 - 17:00 Statskunskap A
Statskunskap A: Politisk teori HT22
4219 B, Gamla Torget 6 Lektion Lektion 2, reservtider
  Fre 2022-09-16
08:15 - 10:00 Statskunskap A
Statskunskap A: Politisk teori HT22
Brusewitz, 3312, Östra Ågatan 19 Föreläsning Johan Tralau
Jonas Hultin Rosenberg
Föreläsning XIV. Att skriva vetenskapligt (JT och JW)
v 38 Mån 2022-09-19 v 38
09:00 - 14:45 Statskunskap A
Statskunskap A: Politisk teori HT22
Handledning Schemaläggs av seminarielärarna
  Fre 2022-09-23
09:00 - 09:45 Statskunskap A
Statskunskap A: Politisk teori HT22
Inlämning
10:15 - 12:00 Statskunskap A
Statskunskap A: Politisk teori HT22
Brusewitz, 3312, Östra Ågatan 19 Föreläsning Jonas Hultin Rosenberg Föreläsning XV. Linjer och perspektiv
i det politiska tänkandet. (JHR)
v 39 Tis 2022-09-27 v 39
08:30 - 10:00 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT11A - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 11A 6249, Gamla Torget 6 Seminarium Martin Jacobson
08:30 - 10:00 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT13A - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 13A 6250, Gamla Torget 6 Seminarium Mats Lundström
08:30 - 10:00 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT1A - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 1A 4219 A, Gamla Torget 6 Seminarium Isa Lappalainen
08:30 - 10:00 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT4A - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 4A Ihrerummet, 4220, Gamla Torget 6 Seminarium Timothy Blackwell
08:30 - 10:00 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT7A - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 7A Schefferusrummet, 4239, Gamla Torget 6 Seminarium Jonas Hultin Rosenberg
08:30 - 10:00 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT9A - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 9A 6228, Gamla Torget 6 Seminarium Siri Sylvan
10:30 - 12:00 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT11B - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 11B 6249, Gamla Torget 6 Seminarium Martin Jacobson
10:30 - 12:00 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT13B - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 13B 6250, Gamla Torget 6 Seminarium Mats Lundström
10:30 - 12:00 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT1B - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 1B 4219 A, Gamla Torget 6 Seminarium Isa Lappalainen
10:30 - 12:00 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT4B - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 4B Ihrerummet, 4220, Gamla Torget 6 Seminarium Timothy Blackwell
10:30 - 12:00 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT7B - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 7B Schefferusrummet, 4239, Gamla Torget 6 Seminarium Jonas Hultin Rosenberg
10:30 - 12:00 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT9B - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 9B 6228, Gamla Torget 6 Seminarium Siri Sylvan
13:15 - 14:45 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT10A - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 10A 6228, Gamla Torget 6 Seminarium Siri Sylvan
13:15 - 14:45 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT12A - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 12A 6249, Gamla Torget 6 Seminarium Martin Jacobson
13:15 - 14:45 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT2A - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 2A 4219 A, Gamla Torget 6 Seminarium Isa Lappalainen
13:15 - 14:45 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT5A - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 5A Ihrerummet, 4220, Gamla Torget 6 Seminarium Timothy Blackwell
13:15 - 14:45 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT8A - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 8A Schefferusrummet, 4239, Gamla Torget 6 Seminarium Jonas Hultin Rosenberg
15:15 - 16:45 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT10B - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 10B 6228, Gamla Torget 6 Seminarium Siri Sylvan
15:15 - 16:45 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT12B - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 12B 6249, Gamla Torget 6 Seminarium Martin Jacobson
15:15 - 16:45 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT2B - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 2B 4219 A, Gamla Torget 6 Seminarium Isa Lappalainen
15:15 - 16:45 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT5B - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 5B Ihrerummet, 4220, Gamla Torget 6 Seminarium Timothy Blackwell
15:15 - 16:45 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT8B - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 8B Schefferusrummet, 4239, Gamla Torget 6 Seminarium Jonas Hultin Rosenberg
  Ons 2022-09-28
08:30 - 10:00 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT3A - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 3A 4219 A, Gamla Torget 6 Seminarium Isa Lappalainen
08:30 - 10:00 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT6A - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 6A Ihrerummet, 4220, Gamla Torget 6 Seminarium Timothy Blackwell
10:30 - 12:00 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT3B - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 3B 4219 A, Gamla Torget 6 Seminarium Isa Lappalainen
10:30 - 12:00 Statskunskap A: Politisk teori HT22 S1PT6B - Statskunskap A Politisk Teori Seminariegrupp 6B Ihrerummet, 4220, Gamla Torget 6 Seminarium Timothy Blackwell
  Fre 2022-09-30
08:00 - 12:00 Statskunskap A
Statskunskap A: Politisk teori HT22
Tentamen
Tentamen, E-tenta
17:15 - 17:30 Statskunskap A
Statskunskap A: Politisk teori HT22
Brusewitz, 3312, Östra Ågatan 19 Föreläsning Johan Tralau
Jonas Hultin Rosenberg