2018-08-27 - 2019-01-20   Tyska B1, , 5TY003-H18-08907 Anpassa Prenumerera
Tid Kurs Lokal Moment Lärare Kommentar Karta
10:00 - 10:15 Tyska B1 2-0025, Engelska parken Information
Registrering
Frank Thomas Grub
10:15 - 12:00 Tyska B1 2-0025, Engelska parken Realia Sandra Beer
16:15 - 18:00 Inte bara Goethe. Tysk litteratur och litteraturhistoria
Tyska B1
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Skönlitteratur I Sandra Beer
12:15 - 14:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Sandra Beer
12:15 - 14:30 Tyska B1
Tyska B5
9-1017, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Stefan Mähl
10:15 - 12:00 Tyska B1 2-0027, Engelska parken Realia Sandra Beer
12:15 - 14:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Sandra Beer
12:15 - 14:30 Tyska B1
Tyska B5
9-1017, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Stefan Mähl
10:15 - 12:00 Tyska B1 Stora konf.-rummet 16-3062 Realia Sandra Beer
16:15 - 18:00 Inte bara Goethe. Tysk litteratur och litteraturhistoria
Tyska B1
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Skönlitteratur I Sandra Beer
12:15 - 14:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Sandra Beer
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0015, Engelska parken Grammatik Bo Andersson
12:15 - 14:00 Tyska B1
Tyska B5
9-1017, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Bo Andersson
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0015, Engelska parken Språkhistoria Bo Andersson
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
2-0028, Engelska parken Grammatik Bo Andersson
12:15 - 14:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0015, Engelska parken Språkhistoria Bo Andersson
10:15 - 12:00 Tyska B1 2-0028, Engelska parken Realia Sandra Beer
16:15 - 18:00 Inte bara Goethe. Tysk litteratur och litteraturhistoria
Tyska B1
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Skönlitteratur I Sandra Beer
12:15 - 14:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Sandra Beer
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
2-0028, Engelska parken Grammatik Bo Andersson
12:15 - 14:30 Tyska B1
Tyska B5
2-0027, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Stefan Mähl
12:15 - 14:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Sandra Beer
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
2-0025, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Sandra Beer
16:15 - 18:00 Inte bara Goethe. Tysk litteratur och litteraturhistoria
Tyska B1
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Skönlitteratur I Sandra Beer
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Språkhistoria Bo Andersson
12:15 - 14:00 Tyska B1 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Sandra Beer
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
7_1013, Engelska parken Grammatik Bo Andersson
10:15 - 12:00 Tyska B1 Stora konf.-rummet 16-3062 Realia Sandra Beer
16:15 - 18:00 Inte bara Goethe. Tysk litteratur och litteraturhistoria
Tyska B1
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Skönlitteratur I Sandra Beer
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0015, Engelska parken Språkhistoria Bo Andersson
12:15 - 14:00 Tyska B1 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Sandra Beer
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
2-0028, Engelska parken Grammatik Bo Andersson
12:15 - 14:30 Tyska B1
Tyska B5
2-0027, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Bo Andersson
12:15 - 14:00 Tyska B1 16-1059, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Sandra Beer
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
9-1017, Engelska parken Språkhistoria Bo Andersson
14:15 - 16:00 Tyska B1
Tyska B5
Stora konf.-rummet 16-3062 Grammatik Bo Andersson
00:00 - 00:00 Alla helgons dag
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
9-1017, Engelska parken Språkhistoria Bo Andersson
14:15 - 16:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0015, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Bo Andersson
10:15 - 12:00 Tyska B1 2-0028, Engelska parken Realia Sandra Beer
16:15 - 18:00 Inte bara Goethe. Tysk litteratur och litteraturhistoria
Tyska B1
Tyska B5
7_1013, Engelska parken Skönlitteratur I Sandra Beer
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Språkhistoria Bo Andersson
12:15 - 14:00 Tyska B1 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Sandra Beer
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
9-1016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Stefan Mähl
12:15 - 14:00 Tyska B1 9-1017, Engelska parken Realia Sandra Beer
10:15 - 12:00 Tyska B1 2-0028, Engelska parken Realia Sandra Beer
13:00 - 17:00 Anders Wall-föreläsning. Frivillig. info: awf.se
16:15 - 18:00 Inte bara Goethe. Tysk litteratur och litteraturhistoria
Tyska B1
Tyska B5
7-0015, Engelska parken Skönlitteratur I Sandra Beer
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
16-0054, Engelska parken Språkhistoria Bo Andersson
12:15 - 14:00 Tyska B1 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Sandra Beer
14:15 - 16:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0043, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Bo Andersson
13:15 - 15:00 Tyska B1
Tyska B5
studiebesök Bo Andersson Carolina: "En resa med böcker"
10:15 - 12:00 Tyska B1 7-0017, Engelska parken Realia Sandra Beer
16:15 - 18:00 Inte bara Goethe. Tysk litteratur och litteraturhistoria
Tyska B1
Tyska B5
7-0015, Engelska parken Skönlitteratur I Sandra Beer
12:15 - 14:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Språkhistoria Bo Andersson
14:15 - 16:00 Tyska B1 7-0015, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Sandra Beer
12:15 - 14:00 Tyska B1 16-1059, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Sandra Beer
10:15 - 12:00 Tyska B1 7-0015, Engelska parken Realia Sandra Beer
16:15 - 18:00 Inte bara Goethe. Tysk litteratur och litteraturhistoria
Tyska B1
Tyska B5
7-0015, Engelska parken Skönlitteratur I Sandra Beer
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Språkhistoria Bo Andersson
12:30 - 14:00 Tyska B1
Tyska B5
16-0054, Engelska parken Språkhistoria Bo Andersson
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Språkhistoria Bo Andersson
10:15 - 12:00 Tyska B1 7-0015, Engelska parken Realia Sandra Beer
16:15 - 18:00 Inte bara Goethe. Tysk litteratur och litteraturhistoria
Tyska B1
Tyska B5
7-0015, Engelska parken Skönlitteratur I Sandra Beer
00:00 - 00:00 Julafton
00:00 - 00:00 Juldagen
00:00 - 00:00 Annandag jul
00:00 - 00:00 Nyårsdagen
00:00 - 00:00 Trettondag jul
 
Information