2018-08-27 - 2019-01-20   Spanska A, , 5SP004-H18-08419 Visa meny Prenumerera
Tid Kurs Program Lokal Moment Lärare Kommentar Karta
10:15 - 12:00 Spanska A 16-0043, Engelska parken Information
Registrering
Fernando Bermúdez
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0017, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 1
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0017, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 2
10:15 - 12:00 Spanska A 2-0024, Engelska parken Allmän och spansk fonetik
Strömmas
Fernando Bermúdez
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Kultur och samhälle Anthony John Lappin
08:15 - 10:00 Franska A1
Introduktion till modern språkvetenskap
Italienska A1
Spanska A
Tyska A1
SVP1 Ihresalen 21-0011, Engelska parken Grammatisk terminologi Coco Norén
10:15 - 13:00 Franska A1
Introduktion till modern språkvetenskap
Italienska A1
Spanska A
Tyska A1
SVP1 Ihresalen 21-0011, Engelska parken Grammatisk terminologi Coco Norén
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Kultur och samhälle Anthony John Lappin
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0017, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 1
12:15 - 14:00 Spanska A 16-0041, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Susanne Liljehammar
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0017, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 2
10:15 - 12:00 Spanska A 2-0024, Engelska parken Allmän och spansk fonetik
Strömmas
Fernando Bermúdez
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Susanne Liljehammar
10:15 - 12:00 Franska A1
Introduktion till modern språkvetenskap
Italienska A1
Spanska A
Tyska A1
SVP1 Ihresalen 21-0011, Engelska parken Grammatisk terminologi Coco Norén
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Susanne Liljehammar
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Kultur och samhälle Anthony John Lappin
08:15 - 10:00 Franska A1
Introduktion till modern språkvetenskap
Italienska A1
Spanska A
Tyska A1
SVP1 Geijersalen 6-1023, Engelska parken Grammatisk terminologi Coco Norén
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0017, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 1
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0017, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 2
10:15 - 12:00 Spanska A 2-0024, Engelska parken Allmän och spansk fonetik
Strömmas
Fernando Bermúdez
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Susanne Liljehammar
12:15 - 14:00 Franska A1
Introduktion till modern språkvetenskap
Italienska A1
Spanska A
Tyska A1
SVP1 Ihresalen 21-0011, Engelska parken Grammatisk terminologi Coco Norén
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Susanne Liljehammar
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Kultur och samhälle Anthony John Lappin
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0017, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 1
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0017, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 2
10:15 - 12:00 Spanska A 2-0024, Engelska parken Allmän och spansk fonetik
Strömmas
Fernando Bermúdez
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Susanne Liljehammar
10:15 - 12:00 Spanska A 6-0023, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 1
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0015, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 2
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Susanne Liljehammar
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Kultur och samhälle Anthony John Lappin
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0017, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 1
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0017, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 2
10:15 - 12:00 Spanska A 2-1024, Engelska parken Allmän och spansk fonetik
Strömmas
Fernando Bermúdez
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Susanne Liljehammar
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Kultur och samhälle Anthony John Lappin
12:15 - 14:00 Spanska A 9-1017, Engelska parken Samtal Grupp 1
14:15 - 16:00 Spanska A 9-1017, Engelska parken Samtal Grupp 2
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Susanne Liljehammar
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Kultur och samhälle Anthony John Lappin
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0017, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 1
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0017, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 2
10:15 - 12:00 Spanska A 16-2044, Engelska parken Allmän och spansk fonetik Fernando Bermúdez x
12:15 - 14:00 Franska A1
Introduktionskurs I i tyska
Introduktionskurs i franska A11
Introduktionskurs i spanska A11
Spanska A
Tyska A1
6-K1031, Engelska parken Information Ellen Matlok-Ziemann Info om utlandsstudier
10:15 - 12:00 Spanska A 2-0028, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 1
12:15 - 14:00 Spanska A 9-1017, Engelska parken Samtal Grupp 1
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0015, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 2
12:15 - 14:00 Spanska A 16-0042, Engelska parken Mentorstid Gunilla Ransbo
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Susanne Liljehammar
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Kultur och samhälle Anthony John Lappin
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0017, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 1
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0017, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 2
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Allmän och spansk fonetik Fernando Bermúdez x
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Susanne Liljehammar
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Kultur och samhälle Anthony John Lappin
12:15 - 14:00 Spanska A 9-1017, Engelska parken Samtal Grupp 1
14:15 - 16:00 Spanska A 9-1017, Engelska parken Samtal Grupp 2
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Kultur och samhälle Anthony John Lappin
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0017, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 1
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0017, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 2
10:15 - 12:00 Spanska A 16-2044, Engelska parken Allmän och spansk fonetik Fernando Bermúdez x
10:15 - 12:00 Spanska A 6-0023, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 1
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0015, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 2
09:30 - 11:30 Spanska A 16-0042, Engelska parken Mentorstid Gunilla Ransbo
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Susanne Liljehammar
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Kultur och samhälle Anthony John Lappin
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0017, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 1
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0017, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 2
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Susanne Liljehammar
00:00 - 00:00 Alla helgons dag
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Susanne Liljehammar
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Kultur och samhälle Anthony John Lappin
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0017, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 1
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0017, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 2
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Susanne Liljehammar
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Susanne Liljehammar
12:15 - 14:00 Spanska A 7-0017, Engelska parken Samtal Grupp 1
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0015, Engelska parken Samtal Grupp 2
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0017, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 1
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0017, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 2
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Susanne Liljehammar
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Susanne Liljehammar
12:15 - 14:00 Spanska A 7-0017, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 1
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0016, Engelska parken Text Anthony John Lappin Grupp 2
13:00 - 17:00 Anders Wall-föreläsning. Frivillig. info: awf.se
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Susanne Liljehammar
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Susanne Liljehammar
12:15 - 14:00 Spanska A 7-0017, Engelska parken Samtal Grupp 1
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0017, Engelska parken Samtal Grupp 2
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0042, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Susanne Liljehammar
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Susanne Liljehammar
12:15 - 14:00 Spanska A 7-0017, Engelska parken Samtal Grupp 1
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0017, Engelska parken Samtal Grupp 2
00:00 - 00:00 Julafton
00:00 - 00:00 Juldagen
00:00 - 00:00 Annandag jul
00:00 - 00:00 Nyårsdagen
00:00 - 00:00 Trettondag jul

  Ändrade inom de senaste 60 timmarna.

 
Information