2018-08-27 - 2019-01-20   Franska A1, , 5FR009-H18-08203 Visa meny Prenumerera
Tid Kurs Program Lokal Moment Lärare Kommentar Karta
14:15 - 16:00 Franska A1 7-0043, Engelska parken Information
Registrering
Maria Svensson
08:15 - 10:00 Franska A1 7-0043, Engelska parken Fonetik Gunilla Ransbo
10:15 - 12:00 Franska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Diagnostiskt test
Uttal
Gunilla Ransbo
09:15 - 12:00 Franska A1 Stora konf.-rummet 16-3062 Introduktion Maria Svensson Fransk frukostintroduktion
13:15 - 16:00 Franska A1 6-K1031, Engelska parken Samtal Coco Norén
10:15 - 12:00 Franska A1 16-0041, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Maria Svensson Grupp 2
10:15 - 12:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Skönlitterära texter Dan Nosell
08:15 - 10:00 Franska A1
Introduktion till modern språkvetenskap
Italienska A1
Spanska A
Tyska A1
SVP1 Ihresalen 21-0011, Engelska parken Grammatisk terminologi Coco Norén
10:15 - 12:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Kultur och samhälle Nicolas Manuguerra
10:15 - 13:00 Franska A1
Introduktion till modern språkvetenskap
Italienska A1
Spanska A
Tyska A1
SVP1 Ihresalen 21-0011, Engelska parken Grammatisk terminologi Coco Norén
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0041, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
14:15 - 16:00 Franska A1 2-K1024, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Maria Svensson Grupp 2
08:15 - 10:00 Franska A1 7-0043, Engelska parken Fonetik Gunilla Ransbo
10:15 - 12:00 Franska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Gunilla Ransbo
13:15 - 14:00 Franska A1 7-0015, Engelska parken Samtal Coco Norén Marseille
14:15 - 15:00 Franska A1 7-0015, Engelska parken Samtal Coco Norén Lyon
15:15 - 16:00 Franska A1 7-0015, Engelska parken Samtal Coco Norén Bordeaux
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Ordkunskap Metod Nicolas Manuguerra
10:15 - 12:00 Franska A1
Introduktion till modern språkvetenskap
Italienska A1
Spanska A
Tyska A1
SVP1 Ihresalen 21-0011, Engelska parken Grammatisk terminologi Coco Norén
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Skönlitterära texter Dan Nosell
10:15 - 12:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Kultur och samhälle Nicolas Manuguerra
14:15 - 16:00 Franska A1 2-K1024, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Maria Svensson Grupp 2
14:15 - 16:00 Franska A1 7_1013, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
08:15 - 10:00 Franska A1
Introduktion till modern språkvetenskap
Italienska A1
Spanska A
Tyska A1
SVP1 Geijersalen 6-1023, Engelska parken Grammatisk terminologi Coco Norén
10:15 - 12:00 Franska A1 7-0043, Engelska parken Fonetik Gunilla Ransbo
12:15 - 14:00 Franska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Gunilla Ransbo
10:15 - 12:00 Franska A1 16-2044, Engelska parken Grammatik
Övning
Gunilla Ransbo
12:15 - 13:00 Franska A1 7-0015, Engelska parken Samtal Coco Norén Marseille
13:15 - 14:00 Franska A1 7-0015, Engelska parken Samtal Coco Norén Lyon
14:15 - 15:00 Franska A1 7-0015, Engelska parken Samtal Coco Norén Bordeaux
10:15 - 12:00 Franska A1 2-1024, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
10:15 - 12:00 Franska A1 2-K1024, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Maria Svensson Grupp 2
12:15 - 14:00 Franska A1
Introduktion till modern språkvetenskap
Italienska A1
Spanska A
Tyska A1
SVP1 Ihresalen 21-0011, Engelska parken Grammatisk terminologi Coco Norén
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Skönlitterära texter Dan Nosell
08:15 - 10:00 Franska A1 16-0042, Engelska parken Grammatik
Grammatisk terminologi
Skriftlig språkfärdighet
Maria Svensson
10:15 - 12:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Kultur och samhälle Nicolas Manuguerra
13:15 - 16:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Film
Skönlitterära texter
Dan Nosell
14:15 - 16:00 Franska A1 2-K1024, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Maria Svensson Grupp 2
14:15 - 16:00 Franska A1 7_1013, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
08:15 - 10:00 Franska A1 7-0043, Engelska parken Fonetik Gunilla Ransbo
10:15 - 12:00 Franska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Gunilla Ransbo
14:15 - 17:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Kultur och samhälle Nicolas Manuguerra Dugga
12:15 - 14:00 Franska A1 16-0041, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Maria Svensson Grupp 2
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0041, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
10:15 - 11:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Samtal Coco Norén Marseille
11:15 - 12:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Samtal Coco Norén Lyon
14:15 - 16:00 Franska A1 2-K1024, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Maria Svensson Grupp 2
14:15 - 16:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
08:15 - 10:00 Franska A1 7-0043, Engelska parken Fonetik Gunilla Ransbo
10:15 - 12:00 Franska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Gunilla Ransbo
14:15 - 16:00 Franska A1 7-0043, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo
Maria Svensson
Delkontroll
10:15 - 12:00 Franska A1 16-0054, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
12:30 - 14:00 Franska A1 2-K1024, Engelska parken Mentorstid Gunilla Ransbo
15:15 - 16:00 Fransk litteraturvetenskaplig teori och metod
Fransk språkvetenskap II
Franska A1
Franska B1
Franska C, självständigt arbete
Franska C, skriftlig språkfärdighet
Franska C1
Franska C3
Franska D, självständigt arbete
Franska D1-2
Franska D11
Franska E
Franska språket och litteraturen under medeltiden
Stora konf.-rummet 16-3062 Kultur och samhälle Nicolas Manuguerra Förberedelsesem inför Thurams besök
10:15 - 12:00 Franska A1 2-K1028, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Maria Svensson Grupp 2
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Skönlitterära texter Dan Nosell
10:15 - 12:00 Franska A1 Stora konf.-rummet 16-3062 Kultur och samhälle Nicolas Manuguerra
10:15 - 11:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Samtal Coco Norén Marseille
11:15 - 12:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Samtal Coco Norén Lyon
12:15 - 13:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Samtal Coco Norén Bordeaux
14:15 - 16:00 Franska A1 2-K1024, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Maria Svensson Grupp 2
14:15 - 16:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
08:15 - 10:00 Franska A1 7-0043, Engelska parken Fonetik Gunilla Ransbo
10:15 - 12:00 Franska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Gunilla Ransbo
14:15 - 16:00 Franska A1 7-0043, Engelska parken Ordkunskap Metod Nicolas Manuguerra
09:30 - 12:00 Fransk litteraturvetenskaplig teori och metod
Fransk språkvetenskap II
Franska A1
Franska B1
Franska C, självständigt arbete
Franska C, skriftlig språkfärdighet
Franska C1
Franska C3
Franska D, självständigt arbete
Franska D1-2
Franska D11
Franska E
Franska språket och litteraturen under medeltiden
Kultur och samhälle Nicolas Manuguerra Förel Lilian Thuram GUSTAVIANUM
12:15 - 14:00 Franska A1
Introduktionskurs I i tyska
Introduktionskurs i franska A11
Introduktionskurs i spanska A11
Spanska A
Tyska A1
6-K1031, Engelska parken Information Ellen Matlok-Ziemann Info om utlandsstudier
10:15 - 12:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Skönlitterära texter Dan Nosell
10:15 - 12:00 Franska A1 Stora konf.-rummet 16-3062 Kultur och samhälle Nicolas Manuguerra
14:15 - 16:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo
08:15 - 10:00 Franska A1 7-0043, Engelska parken Fonetik Gunilla Ransbo
10:15 - 12:00 Franska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Gunilla Ransbo
11:15 - 13:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Skönlitterära texter Dan Nosell
10:15 - 12:00 Franska A1 Stora konf.-rummet 16-3062 Kultur och samhälle Nicolas Manuguerra
12:30 - 14:00 Franska A1 16-0042, Engelska parken Mentorstid Gunilla Ransbo
10:15 - 12:00 Franska A1 16-2044, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo
Maria Svensson
Delkontroll
14:15 - 16:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo
08:15 - 10:00 Franska A1 7-0043, Engelska parken Fonetik Gunilla Ransbo
10:15 - 12:00 Franska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Gunilla Ransbo
14:15 - 16:00 Fransk litteraturvetenskaplig teori och metod
Fransk språkvetenskap II
Franska A1
Franska B1
Franska B20
Franska B3
Franska C, självständigt arbete
Franska C, skriftlig språkfärdighet
Franska C1
Franska C3
Franska D, självständigt arbete
Franska D1-2
Franska D11
Franska E
Franska språket och litteraturen under medeltiden
16-0043, Engelska parken Föreläsning Sylviane Robardey-Eppstein Gästföreläsning Roger Chartier
10:15 - 12:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Skönlitterära texter Dan Nosell
10:15 - 12:00 Franska A1 Stora konf.-rummet 16-3062 Kultur och samhälle Nicolas Manuguerra
14:15 - 16:00 Franska A1 9-1017, Engelska parken Kultur och samhälle Nicolas Manuguerra
10:15 - 12:00 Franska A1 Stora konf.-rummet 16-3062 Kultur och samhälle Nicolas Manuguerra
00:00 - 00:00 Alla helgons dag
14:15 - 16:00 Franska A1 7_1013, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo
08:15 - 10:00 Franska A1 7-0043, Engelska parken Fonetik Gunilla Ransbo
10:15 - 12:00 Franska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Gunilla Ransbo
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Skönlitterära texter Dan Nosell
10:15 - 12:00 Franska A1 Stora konf.-rummet 16-3062 Kultur och samhälle Nicolas Manuguerra
14:15 - 16:00 Franska A1 7_1013, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo
08:00 - 12:00 Franska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Tentamen
Uttal
Gunilla Ransbo
14:00 - 18:00 Franska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Tentamen
Uttal
Gunilla Ransbo
10:15 - 12:00 Franska A1 2-0024, Engelska parken Kultur och samhälle Nicolas Manuguerra
10:15 - 12:00 Franska A1 16-1058, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Skönlitterära texter Dan Nosell
14:15 - 16:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo
13:00 - 17:00 Anders Wall-föreläsning. Frivillig. info: awf.se
14:15 - 16:00 Franska A1 7-0043, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo
Maria Svensson
Delkontroll
10:15 - 12:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Skönlitterära texter Dan Nosell
10:15 - 12:00 Franska A1 Stora konf.-rummet 16-3062 Kultur och samhälle Nicolas Manuguerra
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0042, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Skönlitterära texter Dan Nosell
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0042, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo
10:15 - 12:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Skönlitterära texter Dan Nosell
14:15 - 16:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo
00:00 - 00:00 Julafton
00:00 - 00:00 Juldagen
00:00 - 00:00 Annandag jul
00:00 - 00:00 Nyårsdagen
00:00 - 00:00 Trettondag jul
08:00 - 18:00 Franska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Omtentamen
Uttal
Gunilla Ransbo

  Ändrade inom de senaste 60 timmarna.

 
Information