2018-08-27 - 2019-01-20   Franska A1, , 5FR009-H18-08203 Visa meny Prenumerera
Tid Kurs Program Lokal Moment Lärare Kommentar Karta
14:15 - 16:00 Franska A1 7-0043, Engelska parken Information
Registrering
Maria Svensson
08:15 - 10:00 Franska A1 7-0043, Engelska parken Fonetik Gunilla Ransbo
10:15 - 12:00 Franska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Diagnostiskt test
Uttal
Gunilla Ransbo
13:15 - 14:00 Franska A1 7-0016, Engelska parken Samtal Coco Norén Marseille
14:15 - 15:00 Franska A1 7-0016, Engelska parken Samtal Coco Norén Lyon
15:15 - 16:00 Franska A1 7-0016, Engelska parken Samtal Coco Norén Bordeaux
10:00 - 13:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Diagnostiskt test Gunilla Ransbo
10:15 - 12:00 Franska A1 16-0041, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Grupp 2
10:15 - 12:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Skönlitterära texter Dan Nosell
08:15 - 10:00 Franska A1
Introduktion till modern språkvetenskap
Italienska A1
Spanska A
Tyska A1
SVP1 Ihresalen 21-0011, Engelska parken Grammatisk terminologi Coco Norén
10:15 - 12:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Kultur och samhälle Nicolas Manuguerra
10:15 - 13:00 Franska A1
Introduktion till modern språkvetenskap
Italienska A1
Spanska A
Tyska A1
SVP1 Ihresalen 21-0011, Engelska parken Grammatisk terminologi Coco Norén
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0041, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
14:15 - 16:00 Franska A1 2-K1024, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Grupp 2
08:15 - 10:00 Franska A1 7-0043, Engelska parken Fonetik Gunilla Ransbo
10:15 - 12:00 Franska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Gunilla Ransbo
13:15 - 14:00 Franska A1 7-0015, Engelska parken Samtal Coco Norén Marseille
14:15 - 15:00 Franska A1 7-0015, Engelska parken Samtal Coco Norén Lyon
15:15 - 16:00 Franska A1 7-0015, Engelska parken Samtal Coco Norén Bordeaux
08:15 - 10:00 Franska A1 16-0041, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
08:15 - 10:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Grupp 2
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Ordkunskap Metod Nicolas Manuguerra
10:15 - 12:00 Franska A1
Introduktion till modern språkvetenskap
Italienska A1
Spanska A
Tyska A1
SVP1 Ihresalen 21-0011, Engelska parken Grammatisk terminologi Coco Norén
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Skönlitterära texter Dan Nosell
10:15 - 12:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Kultur och samhälle Nicolas Manuguerra
10:15 - 11:00 Franska A1 7-0016, Engelska parken Samtal Coco Norén Marseille
11:15 - 12:00 Franska A1 7-0016, Engelska parken Samtal Coco Norén Lyon
12:15 - 13:00 Franska A1 7-0016, Engelska parken Samtal Coco Norén Bordeaux
14:15 - 16:00 Franska A1 2-K1024, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Grupp 2
14:15 - 16:00 Franska A1 7_1013, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
08:15 - 10:00 Franska A1
Introduktion till modern språkvetenskap
Italienska A1
Spanska A
Tyska A1
SVP1 Geijersalen 6-1023, Engelska parken Grammatisk terminologi Coco Norén
10:15 - 12:00 Franska A1 7-0043, Engelska parken Fonetik Gunilla Ransbo
12:15 - 14:00 Franska A1 7-0043, Engelska parken Uttal Gunilla Ransbo
10:15 - 12:00 Franska A1 2-1024, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
12:15 - 14:00 Franska A1
Introduktion till modern språkvetenskap
Italienska A1
Spanska A
Tyska A1
SVP1 Ihresalen 21-0011, Engelska parken Grammatisk terminologi Coco Norén
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Skönlitterära texter Dan Nosell
10:15 - 12:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Kultur och samhälle Nicolas Manuguerra
13:15 - 16:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Film
Skönlitterära texter
Dan Nosell
08:15 - 10:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Grammatik
Grammatisk terminologi
Skriftlig språkfärdighet
Maria Svensson
14:15 - 16:00 Franska A1 2-K1024, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Grupp 2
14:15 - 16:00 Franska A1 7_1013, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
08:15 - 10:00 Franska A1 7-0043, Engelska parken Fonetik Gunilla Ransbo
10:15 - 12:00 Franska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Gunilla Ransbo
14:15 - 17:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Kultur och samhälle Nicolas Manuguerra Dugga
10:15 - 11:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Samtal Coco Norén Marseille
11:15 - 12:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Samtal Coco Norén Lyon
12:15 - 13:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Samtal Coco Norén Bordeaux
14:15 - 16:00 Franska A1 2-K1024, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Grupp 2
14:15 - 16:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
08:15 - 10:00 Franska A1 7-0043, Engelska parken Fonetik Gunilla Ransbo
10:15 - 12:00 Franska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Gunilla Ransbo
14:15 - 16:00 Franska A1 7-0043, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Delkontroll
10:15 - 12:00 Franska A1 2-K1028, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Grupp 2
10:15 - 12:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Skönlitterära texter Dan Nosell
10:15 - 12:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Kultur och samhälle Nicolas Manuguerra
10:15 - 11:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Samtal Coco Norén Marseille
11:15 - 12:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Samtal Coco Norén Lyon
12:15 - 13:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Samtal Coco Norén Bordeaux
14:15 - 16:00 Franska A1 2-K1024, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Grupp 2
14:15 - 16:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
08:15 - 10:00 Franska A1 7-0043, Engelska parken Fonetik Gunilla Ransbo
10:15 - 12:00 Franska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Gunilla Ransbo
14:15 - 16:00 Franska A1 7-0043, Engelska parken Ordkunskap Metod Nicolas Manuguerra
10:15 - 12:00 Franska A1 16-0054, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Grupp 2
10:15 - 12:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Skönlitterära texter Dan Nosell
10:15 - 12:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Kultur och samhälle Nicolas Manuguerra
14:15 - 16:00 Franska A1 2-K1024, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Grupp 2
14:15 - 16:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
08:15 - 10:00 Franska A1 7-0043, Engelska parken Fonetik Gunilla Ransbo
10:15 - 12:00 Franska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Gunilla Ransbo
10:15 - 12:00 Franska A1 16-1058, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Grupp 2
10:15 - 12:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Skönlitterära texter Dan Nosell
10:15 - 12:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Kultur och samhälle Nicolas Manuguerra
14:15 - 16:00 Franska A1 2-0022, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Grupp 2
14:15 - 16:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
08:15 - 10:00 Franska A1 7-0043, Engelska parken Fonetik Gunilla Ransbo
10:15 - 12:00 Franska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Gunilla Ransbo
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Delkontroll
08:15 - 10:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Grupp 2
10:15 - 12:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Skönlitterära texter Dan Nosell
10:15 - 12:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Kultur och samhälle Nicolas Manuguerra
00:00 - 00:00 Alla helgons dag
14:15 - 16:00 Franska A1 2-K1024, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Grupp 2
14:15 - 16:00 Franska A1 7_1013, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
08:15 - 10:00 Franska A1 7-0043, Engelska parken Fonetik Gunilla Ransbo
10:15 - 12:00 Franska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Gunilla Ransbo
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Skönlitterära texter Dan Nosell
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0042, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Grupp 2
14:15 - 16:00 Franska A1 7_1013, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
08:00 - 12:00 Franska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Tentamen
Uttal
Gunilla Ransbo
14:00 - 18:00 Franska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Tentamen
Uttal
Gunilla Ransbo
10:15 - 12:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Kultur och samhälle Nicolas Manuguerra
10:15 - 12:00 Franska A1 16-1058, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
10:15 - 12:00 Franska A1 16-2043, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Grupp 2
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Skönlitterära texter Dan Nosell
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0042, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Grupp 2
14:15 - 16:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
13:00 - 16:00 Anders Wall-föreläsning. Frivillig. info: awf.se
14:15 - 16:00 Franska A1 7-0043, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Delkontroll
08:15 - 10:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Grupp 2
10:15 - 12:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Skönlitterära texter Dan Nosell
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0042, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Grupp 2
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Skönlitterära texter Dan Nosell
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0042, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Grupp 2
10:15 - 12:00 Franska A1 16-2043, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Grupp 2
10:15 - 12:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
14:15 - 16:00 Franska A1 16-0043, Engelska parken Skönlitterära texter Dan Nosell
14:15 - 16:00 Franska A1 7-0017, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
14:15 - 16:00 Franska A1 7_1013, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Grupp 2
00:00 - 00:00 Julafton
00:00 - 00:00 Juldagen
00:00 - 00:00 Annandag jul
00:00 - 00:00 Nyårsdagen
00:00 - 00:00 Trettondag jul
08:00 - 18:00 Franska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Omtentamen
Uttal
Gunilla Ransbo
 
Information