2018-08-27 - 2019-01-20   Tyska A1, , 5TY000-H18-08903 Visa meny Prenumerera
Tid Kurs Program Lokal Moment Lärare Kommentar Karta
09:15 - 10:00 Tyska A1 16-0041, Engelska parken Information
Registrering
Anders Gustafsson
10:15 - 12:00 Tyska A1 16-0041, Engelska parken Realia
16:15 - 18:00 Från Franz Kafka till Elfriede Jelinek. Modern tyskspråkig litteratur
Tyska A1
16-0043, Engelska parken Modern text Hanna Henryson
08:15 - 10:00 Franska A1
Introduktion till modern språkvetenskap
Italienska A1
Spanska A
Tyska A1
SVP1 Ihresalen 21-0011, Engelska parken Grammatisk terminologi Coco Norén
10:15 - 13:00 Franska A1
Introduktion till modern språkvetenskap
Italienska A1
Spanska A
Tyska A1
SVP1 Ihresalen 21-0011, Engelska parken Grammatisk terminologi Coco Norén
12:15 - 14:00 Tyska A1 16-0042, Engelska parken Fonetik Sylvi Elsner
10:15 - 12:00 Tyska A1 16-0041, Engelska parken Realia
10:15 - 12:00 Franska A1
Introduktion till modern språkvetenskap
Italienska A1
Spanska A
Tyska A1
SVP1 Ihresalen 21-0011, Engelska parken Grammatisk terminologi Coco Norén
16:15 - 18:00 Från Franz Kafka till Elfriede Jelinek. Modern tyskspråkig litteratur
Tyska A1
16-0043, Engelska parken Modern text Hanna Henryson
12:30 - 16:00 Tyska A1 16-0041, Engelska parken Grammatik Anders Gustafsson
08:15 - 10:00 Franska A1
Introduktion till modern språkvetenskap
Italienska A1
Spanska A
Tyska A1
SVP1 Geijersalen 6-1023, Engelska parken Grammatisk terminologi Coco Norén
10:15 - 12:00 Tyska A1 16-0042, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Stefan Mähl
12:15 - 14:00 Tyska A1 16-0042, Engelska parken Fonetik Sylvi Elsner
10:15 - 12:00 Tyska A1 16-0041, Engelska parken Realia
12:15 - 14:00 Franska A1
Introduktion till modern språkvetenskap
Italienska A1
Spanska A
Tyska A1
SVP1 Ihresalen 21-0011, Engelska parken Grammatisk terminologi Coco Norén
16:15 - 18:00 Från Franz Kafka till Elfriede Jelinek. Modern tyskspråkig litteratur
Tyska A1
16-0043, Engelska parken Modern text Hanna Henryson
10:15 - 12:00 Tyska A1 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Grupp 1
12:30 - 16:00 Tyska A1 16-0041, Engelska parken Grammatik Anders Gustafsson
10:15 - 12:00 Tyska A1 16-0042, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Stefan Mähl
12:15 - 14:00 Tyska A1 16-0042, Engelska parken Fonetik Sylvi Elsner
14:15 - 16:00 Tyska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Kerstin Schustereder Grupp 1
10:15 - 12:00 Tyska A1 16-0041, Engelska parken Realia
10:15 - 12:00 Tyska A1 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Grupp 2
12:15 - 14:00 Tyska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Kerstin Schustereder Grupp 2
10:15 - 12:00 Tyska A1 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Grupp 1
12:30 - 16:00 Tyska A1 16-0041, Engelska parken Grammatik Anders Gustafsson
10:15 - 12:00 Tyska A1 16-0042, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Stefan Mähl
12:15 - 14:00 Tyska A1 16-0042, Engelska parken Fonetik Sylvi Elsner
14:15 - 16:00 Tyska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Kerstin Schustereder Grupp 1
10:15 - 12:00 Tyska A1 16-0041, Engelska parken Realia
10:15 - 12:00 Tyska A1 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Grupp 2
12:15 - 14:00 Tyska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Kerstin Schustereder Grupp 2
16:15 - 18:00 Från Franz Kafka till Elfriede Jelinek. Modern tyskspråkig litteratur
Tyska A1
16-0043, Engelska parken Modern text Hanna Henryson
10:15 - 12:00 Tyska A1 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Grupp 1
12:30 - 16:00 Tyska A1 16-0041, Engelska parken Grammatik Anders Gustafsson
10:15 - 12:00 Tyska A1 16-0042, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Stefan Mähl
12:15 - 14:00 Tyska A1 16-0042, Engelska parken Fonetik Sylvi Elsner
14:15 - 16:00 Tyska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Kerstin Schustereder Grupp 1
10:15 - 12:00 Tyska A1 16-0041, Engelska parken Realia
10:15 - 12:00 Tyska A1 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Grupp 2
12:15 - 14:00 Tyska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Kerstin Schustereder Grupp 2
16:15 - 18:00 Från Franz Kafka till Elfriede Jelinek. Modern tyskspråkig litteratur
Tyska A1
16-0043, Engelska parken Modern text Hanna Henryson
10:15 - 12:00 Tyska A1 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Grupp 1
12:30 - 16:00 Tyska A1 16-0041, Engelska parken Grammatik Anders Gustafsson
10:15 - 12:00 Tyska A1 16-0042, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Stefan Mähl
14:15 - 16:00 Tyska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Kerstin Schustereder Grupp 1
10:15 - 12:00 Tyska A1 16-0041, Engelska parken Realia
10:15 - 12:00 Tyska A1 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Grupp 2
12:15 - 14:00 Tyska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Kerstin Schustereder Grupp 2
10:15 - 12:00 Tyska A1 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Grupp 1
12:30 - 16:00 Tyska A1 16-0041, Engelska parken Grammatik Anders Gustafsson
10:15 - 12:00 Tyska A1 16-0042, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Stefan Mähl
14:15 - 16:00 Tyska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Kerstin Schustereder Grupp 1
10:15 - 12:00 Tyska A1 16-0041, Engelska parken Realia
10:15 - 12:00 Tyska A1 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Grupp 2
12:15 - 14:00 Tyska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Kerstin Schustereder Grupp 2
16:15 - 18:00 Från Franz Kafka till Elfriede Jelinek. Modern tyskspråkig litteratur
Tyska A1
16-0043, Engelska parken Modern text Hanna Henryson
00:00 - 00:00 Alla helgons dag
10:15 - 12:00 Tyska A1 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Grupp 1
12:30 - 16:00 Tyska A1 16-0041, Engelska parken Grammatik Anders Gustafsson
10:15 - 12:00 Tyska A1 16-0042, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Stefan Mähl
14:15 - 16:00 Tyska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Kerstin Schustereder Grupp 1
10:15 - 12:00 Tyska A1 16-0041, Engelska parken Realia
10:15 - 12:00 Tyska A1 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Grupp 2
12:15 - 14:00 Tyska A1 Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Kerstin Schustereder Grupp 2
16:15 - 18:00 Från Franz Kafka till Elfriede Jelinek. Modern tyskspråkig litteratur
Tyska A1
16-0043, Engelska parken Modern text Hanna Henryson
10:15 - 12:00 Tyska A1 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Grupp 1
12:30 - 16:00 Tyska A1 16-0041, Engelska parken Grammatik Anders Gustafsson
10:15 - 12:00 Tyska A1 16-2043, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Stefan Mähl
10:15 - 12:00 Tyska A1 16-0041, Engelska parken Realia
10:15 - 12:00 Tyska A1 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Grupp 1
12:30 - 16:00 Tyska A1 16-0041, Engelska parken Grammatik Anders Gustafsson
10:15 - 12:00 Tyska A1 16-0042, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Stefan Mähl
13:00 - 16:00 Anders Wall-föreläsning. Frivillig. info: awf.se
10:15 - 12:00 Tyska A1 16-0041, Engelska parken Realia
10:15 - 12:00 Tyska A1 7-0017, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Grupp 2
16:15 - 18:00 Från Franz Kafka till Elfriede Jelinek. Modern tyskspråkig litteratur
Tyska A1
16-0043, Engelska parken Modern text Hanna Henryson
10:15 - 12:00 Tyska A1 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Grupp 1
12:30 - 16:00 Tyska A1 16-0041, Engelska parken Grammatik Anders Gustafsson
10:15 - 12:00 Tyska A1 16-0042, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Stefan Mähl
10:15 - 12:00 Tyska A1 16-0041, Engelska parken Realia
10:15 - 12:00 Tyska A1 7-0017, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Grupp 2
10:15 - 12:00 Tyska A1 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Grupp 1
12:30 - 16:00 Tyska A1 16-0041, Engelska parken Grammatik Anders Gustafsson
10:15 - 12:00 Tyska A1 16-0042, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Stefan Mähl
16:15 - 18:00 Från Franz Kafka till Elfriede Jelinek. Modern tyskspråkig litteratur
Tyska A1
16-0043, Engelska parken Modern text Hanna Henryson
10:15 - 12:00 Tyska A1 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Grupp 1
12:30 - 16:00 Tyska A1 16-0041, Engelska parken Grammatik Anders Gustafsson
10:15 - 12:00 Tyska A1 16-0042, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Stefan Mähl
10:15 - 12:00 Tyska A1 7-0017, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Grupp 2
16:15 - 18:00 Från Franz Kafka till Elfriede Jelinek. Modern tyskspråkig litteratur
Tyska A1
16-0043, Engelska parken Modern text Hanna Henryson
10:15 - 12:00 Tyska A1 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Grupp 1
10:15 - 12:00 Tyska A1 7-0017, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Grupp 2
00:00 - 00:00 Julafton
00:00 - 00:00 Juldagen
00:00 - 00:00 Annandag jul
00:00 - 00:00 Nyårsdagen
00:00 - 00:00 Trettondag jul
 
Information