2019-01-01 - 2019-06-09   Macroeconomics II, , FHS0036-V19-SA19V006 Anpassa Prenumerera
Tid    Kurs Lokal Moment Lärare Kommentar Karta
v 10, 2019 
4/3 09:15 - 12:00 Macroeconomics II F416, Ekonomikum Föreläsning David Vestin
To7/3 09:15 - 12:00 Macroeconomics II F416, Ekonomikum Föreläsning David Vestin
v 11, 2019 
11/3 09:15 - 12:00 Macroeconomics II F416, Ekonomikum Föreläsning David Vestin
To14/3 09:15 - 12:00 Macroeconomics II F416, Ekonomikum Föreläsning David Vestin
13:15 - 15:00 Macroeconomics II F416, Ekonomikum Föreläsning Markus Ridder
v 12, 2019 
18/3 09:15 - 12:00 Macroeconomics II A156, Ekonomikum Föreläsning David Vestin
To21/3 09:15 - 12:00 Macroeconomics II F416, Ekonomikum Föreläsning David Vestin
13:15 - 15:00 Macroeconomics II B125, Ekonomikum Föreläsning Markus Ridder
v 13, 2019 
Ti26/3 13:15 - 16:00 Macroeconomics II F434, Ekonomikum Utbildning Markus Ridder
v 14, 2019 
1/4 13:15 - 16:00 Macroeconomics II F416, Ekonomikum Föreläsning Erik Öberg
To4/4 09:15 - 12:00 Macroeconomics II B125, Ekonomikum Föreläsning Erik Öberg
v 15, 2019 
8/4 13:15 - 16:00 Macroeconomics II F416, Ekonomikum Föreläsning Erik Öberg
On10/4 13:15 - 15:00 Macroeconomics II F416, Ekonomikum Föreläsning Markus Ridder
To11/4 09:15 - 12:00 Macroeconomics II F416, Ekonomikum Föreläsning Erik Öberg
v 16, 2019 
15/4 13:15 - 16:00 Macroeconomics II F416, Ekonomikum Föreläsning Erik Öberg
v 17, 2019 
Ti23/4 13:15 - 16:00 Macroeconomics II F416, Ekonomikum Föreläsning Erik Öberg
v 18, 2019 
29/4 13:15 - 15:00 Macroeconomics II F416, Ekonomikum Föreläsning Markus Ridder
To2/5 09:15 - 12:00 Macroeconomics II F416, Ekonomikum Föreläsning Erik Öberg
v 19, 2019 
6/5 08:00 - 13:00 Macroeconomics II Se kommentar Tentamen Bergsbrunnagatan 15, sal 1