2018-08-27 - 2019-01-20   Ryska C, , 5RY006-H18-58609 Anpassa Prenumerera
Tid Kurs Lokal Moment Lärare Karta
10:15 - 12:00 Ryska C 9-1016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
14:15 - 16:00 Ryska C 7-0015, Engelska parken Grammatik Mattias Ågren
10:15 - 12:00 Ryska C 9-1016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
14:15 - 16:00 Ryska C 2-0025, Engelska parken Grammatik Mattias Ågren
12:15 - 14:00 Ryska C 9-1016, Engelska parken Ryska språkets framväxt Jussi Nuorluoto
14:15 - 16:00 Ryska C 7-0015, Engelska parken Text Larysa Korobenko
10:15 - 12:00 Ryska C 9-1016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
14:15 - 16:00 Ryska C 2-0025, Engelska parken Grammatik Mattias Ågren
12:15 - 14:00 Ryska C 9-1016, Engelska parken Ryska språkets framväxt Jussi Nuorluoto
14:15 - 16:00 Ryska C 2-K1072, Engelska parken Text Larysa Korobenko
10:15 - 12:00 Ryska C 9-1016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
14:15 - 16:00 Ryska C 2-0025, Engelska parken Grammatik Mattias Ågren
12:15 - 14:00 Ryska C 7-0017, Engelska parken Ryska språkets framväxt Jussi Nuorluoto
14:15 - 16:00 Ryska C 7-0015, Engelska parken Text Larysa Korobenko
12:15 - 14:00 Ryska C 7-0015, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Maria Engström
14:15 - 16:00 Ryska C 2-0025, Engelska parken Grammatik Mattias Ågren
12:15 - 14:00 Ryska C 7-0015, Engelska parken Ryska språkets framväxt Jussi Nuorluoto
14:15 - 16:00 Ryska C 16-0054, Engelska parken Text Larysa Korobenko
12:15 - 14:00 Ryska C 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
14:15 - 16:00 Ryska C 2-0025, Engelska parken Grammatik Mattias Ågren
12:15 - 14:00 Ryska C 7-0015, Engelska parken Ryska språkets framväxt Jussi Nuorluoto
14:15 - 16:00 Ryska C 7-0015, Engelska parken Text Larysa Korobenko
12:15 - 14:00 Ryska C 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
12:15 - 14:00 Ryska C 7-0015, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Maria Engström
14:15 - 16:00 Ryska C 2-0026, Engelska parken Grammatik Mattias Ågren
12:15 - 14:00 Ryska C 9-1016, Engelska parken Ryska språkets framväxt Jussi Nuorluoto
14:15 - 16:00 Ryska C 7-0015, Engelska parken Text Larysa Korobenko
12:15 - 14:00 Ryska C 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
14:15 - 16:00 Ryska C 2-0025, Engelska parken Grammatik Mattias Ågren
12:15 - 14:00 Ryska C 9-1016, Engelska parken Ryska språkets framväxt Jussi Nuorluoto
14:15 - 16:00 Ryska C 7-0015, Engelska parken Text Larysa Korobenko
12:15 - 14:00 Ryska C 7-0015, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Maria Engström
14:15 - 16:00 Ryska C 2-0026, Engelska parken Grammatik Mattias Ågren
12:15 - 14:00 Ryska C 9-1016, Engelska parken Ryska språkets framväxt Jussi Nuorluoto
14:15 - 16:00 Ryska C 7-0015, Engelska parken Text Larysa Korobenko
12:15 - 14:00 Ryska C 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
00:00 - 00:00 Alla helgons dag
12:15 - 14:00 Ryska C 7-0015, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Maria Engström
14:15 - 16:00 Ryska C 2-0025, Engelska parken Grammatik Mattias Ågren
12:15 - 14:00 Ryska C 9-1016, Engelska parken Ryska språkets framväxt Jussi Nuorluoto
14:15 - 16:00 Ryska C 2-0023, Engelska parken Text Larysa Korobenko
12:15 - 14:00 Ryska C 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
12:15 - 14:00 Ryska C 7-0015, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Maria Engström
14:15 - 16:00 Ryska C 2-0026, Engelska parken Grammatik Mattias Ågren
12:15 - 14:00 Ryska C 7-0015, Engelska parken Ryska språkets framväxt Jussi Nuorluoto
14:15 - 16:00 Ryska C 7-0015, Engelska parken Text Larysa Korobenko
12:15 - 14:00 Ryska C 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
12:15 - 14:00 Ryska C 7-0015, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Maria Engström
13:00 - 17:00 Anders Wall-föreläsning. Frivillig. info: awf.se
14:15 - 16:00 Ryska C 2-0025, Engelska parken Grammatik Mattias Ågren
12:15 - 14:00 Ryska C 7-0015, Engelska parken Ryska språkets framväxt Jussi Nuorluoto
14:15 - 16:00 Ryska C 7-0015, Engelska parken Text Larysa Korobenko
12:15 - 14:00 Ryska C 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
12:15 - 14:00 Ryska C 7-0015, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Maria Engström
12:15 - 14:00 Ryska C 7-0016, Engelska parken Ryska språkets framväxt Jussi Nuorluoto
14:15 - 16:00 Ryska C 7-0017, Engelska parken Text Larysa Korobenko
12:15 - 14:00 Ryska C 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
12:15 - 14:00 Ryska C 16-1059, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Maria Engström
14:15 - 16:00 Ryska C 2-0025, Engelska parken Grammatik Mattias Ågren
12:15 - 14:00 Ryska C 7-0015, Engelska parken Ryska språkets framväxt Jussi Nuorluoto
14:15 - 16:00 Ryska C 7-0015, Engelska parken Text Larysa Korobenko
12:15 - 14:00 Ryska C 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
12:15 - 14:00 Ryska C 7-0015, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Maria Engström
12:15 - 14:00 Ryska C 7-0015, Engelska parken Ryska språkets framväxt Jussi Nuorluoto
14:15 - 16:00 Ryska C 7-0015, Engelska parken Text Larysa Korobenko
14:15 - 16:00 Ryska C 7-0015, Engelska parken Text Larysa Korobenko
00:00 - 00:00 Julafton
00:00 - 00:00 Juldagen
00:00 - 00:00 Annandag jul
00:00 - 00:00 Nyårsdagen
00:00 - 00:00 Trettondag jul
 
Information