2018-08-27 - 2019-01-20   Introduktionskurs I i tyska, , 5TY007-H18-58917 Anpassa Prenumerera
Tid Kurs Lokal Moment Lärare Kommentar Karta
18:15 - 19:00 Introduktionskurs I i tyska
Introduktionskurs i franska A11
Introduktionskurs i italienska A11
Introduktionskurs i spanska A11
Praktisk franska
Praktisk italienska
Spanska A13
Ihresalen 21-0011, Engelska parken Information
Registrering
Anneli Fjordevik
18:15 - 20:30 Introduktionskurs I i tyska 16-0043, Engelska parken Lektion Maria Håkansson Ramberg
18:15 - 20:30 Introduktionskurs I i tyska 16-0043, Engelska parken Lektion Maria Håkansson Ramberg
18:15 - 20:30 Introduktionskurs I i tyska 16-0043, Engelska parken Lektion Maria Håkansson Ramberg
18:15 - 20:30 Introduktionskurs I i tyska 16-0043, Engelska parken Lektion Maria Håkansson Ramberg
18:15 - 20:30 Introduktionskurs I i tyska 16-0043, Engelska parken Lektion Maria Håkansson Ramberg
18:15 - 20:30 Introduktionskurs I i tyska 16-0043, Engelska parken Lektion Maria Håkansson Ramberg
12:15 - 14:00 Franska A1
Introduktionskurs I i tyska
Introduktionskurs i franska A11
Introduktionskurs i spanska A11
Spanska A
Tyska A1
6-K1031, Engelska parken Information Ellen Matlok-Ziemann Info om utlandsstudier
18:15 - 20:30 Introduktionskurs I i tyska 16-0043, Engelska parken Lektion Maria Håkansson Ramberg
18:15 - 20:30 Introduktionskurs I i tyska 16-0043, Engelska parken Lektion Maria Håkansson Ramberg
00:00 - 00:00 Alla helgons dag
18:15 - 20:30 Introduktionskurs I i tyska 16-0043, Engelska parken Lektion Maria Håkansson Ramberg
18:15 - 20:30 Introduktionskurs I i tyska 16-0043, Engelska parken Lektion Maria Håkansson Ramberg
18:15 - 20:30 Introduktionskurs I i tyska 16-0043, Engelska parken Lektion Maria Håkansson Ramberg
13:00 - 17:00 Anders Wall-föreläsning. Frivillig. info: awf.se
18:15 - 20:30 Introduktionskurs I i tyska 16-0043, Engelska parken Lektion Maria Håkansson Ramberg OBS tisdag!
18:15 - 20:30 Introduktionskurs I i tyska 16-0043, Engelska parken Lektion Maria Håkansson Ramberg
18:15 - 20:30 Introduktionskurs I i tyska 16-0043, Engelska parken Lektion Maria Håkansson Ramberg
00:00 - 00:00 Julafton
00:00 - 00:00 Juldagen
00:00 - 00:00 Annandag jul
00:00 - 00:00 Nyårsdagen
00:00 - 00:00 Trettondag jul
 
Information