2018-08-27 - 2019-01-20   Franska B3, , 5FR030-H18-58215 Visa meny Prenumerera
Tid Kurs Lokal Moment Lärare Kommentar Karta
10:15 - 12:00 Franska B3
Spanska B3
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Didaktik Marita Gareis
Susanne Liljehammar
13:15 - 15:00 Franska B3
Spanska B3
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Didaktik Maria Lacaze
Susanne Liljehammar
10:15 - 11:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
Stora konf.-rummet 16-3062 Information
Registrering
Maria Svensson
13:15 - 14:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
9-1017, Engelska parken Fransk litteratur Christina Kullberg Föreläsning
14:15 - 16:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
9-1017, Engelska parken Fransk litteratur Sylviane Robardey-Eppstein Föreläsning
14:15 - 16:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0015, Engelska parken Fransk litteratur Sylviane Robardey-Eppstein Valda genrer
09:15 - 10:00 Franska B3 Stora konf.-rummet 16-3062 Information Maria Svensson Info utlandsvistelse
10:15 - 12:00 Franska B3 7-0015, Engelska parken Didaktik Maria Lacaze
12:15 - 13:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Dan Nosell
14:15 - 16:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Dan Nosell
14:15 - 16:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0015, Engelska parken Fransk litteratur Sylviane Robardey-Eppstein Valda genrer
10:15 - 12:00 Franska B3 7_1013, Engelska parken Didaktik Maria Lacaze
12:15 - 13:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Dan Nosell
14:15 - 16:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Dan Nosell
10:15 - 12:00 Franska B3 9-1016, Engelska parken Didaktik Maria Lacaze
12:15 - 13:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Dan Nosell
14:15 - 16:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Dan Nosell
10:15 - 12:00 Franska B3 2-0028, Engelska parken Didaktik Maria Lacaze
12:15 - 13:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Dan Nosell
14:15 - 16:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Dan Nosell
12:15 - 13:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Dan Nosell
14:15 - 16:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Dan Nosell
12:15 - 14:00 Franska B3
Spanska B3
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Didaktik Maria Lacaze
Marita Gareis
Susanne Liljehammar
10:15 - 12:00 Franska B3
Spanska B3
Tyska B5
7_1013, Engelska parken Didaktik Maria Håkansson Ramberg
Maria Lacaze
Marita Gareis
Susanne Liljehammar
12:15 - 13:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Dan Nosell
14:15 - 16:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Dan Nosell
12:15 - 14:00 Franska B3
Spanska B3
Tyska B5
7-1020, Engelska parken Didaktik Marita Gareis
00:00 - 00:00 Alla helgons dag
12:15 - 13:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Dan Nosell
14:15 - 16:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Dan Nosell
13:15 - 16:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7_1013, Engelska parken Fransk litteratur Sylviane Robardey-Eppstein
10:15 - 12:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
2-0025, Engelska parken Fransk litteratur Christina Kullberg Valda teman
12:15 - 13:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Dan Nosell
14:15 - 16:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Dan Nosell
10:15 - 12:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0016, Engelska parken Fransk litteratur Christina Kullberg Valda teman
10:15 - 12:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
Stora konf.-rummet 16-3062 Fransk litteratur Christina Kullberg Valda teman
12:15 - 13:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Dan Nosell
13:00 - 16:00 Anders Wall-föreläsning. Frivillig. info: awf.se
14:15 - 16:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Dan Nosell
10:15 - 12:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0016, Engelska parken Fransk litteratur Christina Kullberg Valda teman
10:15 - 12:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
Stora konf.-rummet 16-3062 Fransk litteratur Christina Kullberg Valda teman
12:15 - 14:00 Franska B3
Spanska B3
Tyska B5
7-0016, Engelska parken Didaktik Maria Håkansson Ramberg
12:15 - 13:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Dan Nosell
14:15 - 16:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Dan Nosell
12:15 - 14:00 Franska B3
Spanska B3
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Didaktik Maria Lacaze
Susanne Liljehammar
10:15 - 12:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0016, Engelska parken Fransk litteratur Christina Kullberg Valda teman
10:15 - 12:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
Stora konf.-rummet 16-3062 Fransk litteratur Christina Kullberg Valda teman
12:15 - 13:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Dan Nosell
14:15 - 16:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Dan Nosell
10:15 - 12:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0016, Engelska parken Fransk litteratur Christina Kullberg Valda teman
10:15 - 12:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0017, Engelska parken Fransk litteratur Christina Kullberg Valda teman
12:15 - 13:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Dan Nosell
14:15 - 16:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Dan Nosell
10:15 - 12:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
7-0016, Engelska parken Fransk litteratur Christina Kullberg Valda teman
00:00 - 00:00 Julafton
00:00 - 00:00 Juldagen
00:00 - 00:00 Annandag jul
00:00 - 00:00 Nyårsdagen
00:00 - 00:00 Trettondag jul
10:15 - 12:00 Franska B1
Franska B20
Franska B3
Stora konf.-rummet 16-3062 Fransk litteratur Christina Kullberg Valda teman
12:15 - 14:00 Franska B3
Spanska B3
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Didaktik Maria Lacaze
Marita Gareis
Susanne Liljehammar
 
Information