2018-08-27 - 2019-01-20   Tyska B5, , 5TY018-H18-58937 Anpassa Prenumerera
Tid Kurs Lokal Moment Lärare Kommentar Karta
10:15 - 12:00 Franska B3
Spanska B3
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Didaktik Marita Gareis
Susanne Liljehammar
13:15 - 15:00 Franska B3
Spanska B3
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Didaktik Maria Lacaze
Susanne Liljehammar
16:15 - 18:00 Inte bara Goethe. Tysk litteratur och litteraturhistoria
Tyska B1
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Skönlitteratur I Sandra Beer
12:15 - 14:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Sandra Beer
12:15 - 14:30 Tyska B1
Tyska B5
9-1017, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Stefan Mähl
12:15 - 14:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Sandra Beer
12:15 - 14:30 Tyska B1
Tyska B5
9-1017, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Stefan Mähl
16:15 - 18:00 Inte bara Goethe. Tysk litteratur och litteraturhistoria
Tyska B1
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Skönlitteratur I Sandra Beer
12:15 - 14:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Sandra Beer
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0015, Engelska parken Grammatik Bo Andersson
12:15 - 14:00 Tyska B1
Tyska B5
9-1017, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Bo Andersson
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0015, Engelska parken Språkhistoria Bo Andersson
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
2-0028, Engelska parken Grammatik Bo Andersson
12:15 - 14:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0015, Engelska parken Språkhistoria Bo Andersson
16:15 - 18:00 Inte bara Goethe. Tysk litteratur och litteraturhistoria
Tyska B1
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Skönlitteratur I Sandra Beer
12:15 - 14:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Sandra Beer
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
2-0028, Engelska parken Grammatik Bo Andersson
12:15 - 14:30 Tyska B1
Tyska B5
2-0027, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Stefan Mähl
12:15 - 14:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Sandra Beer
10:15 - 12:00 Tyska B5 21:238, Blåsenhus Didaktik Marita Gareis Lokal: Blåsenhus
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
2-0025, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Sandra Beer
16:15 - 18:00 Inte bara Goethe. Tysk litteratur och litteraturhistoria
Tyska B1
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Skönlitteratur I Sandra Beer
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Språkhistoria Bo Andersson
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
7_1013, Engelska parken Grammatik Bo Andersson
14:15 - 16:00 Tyska B5 21:238, Blåsenhus Didaktik Marita Gareis Lokal: Blåsenhus
16:15 - 18:00 Inte bara Goethe. Tysk litteratur och litteraturhistoria
Tyska B1
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Skönlitteratur I Sandra Beer
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0015, Engelska parken Språkhistoria Bo Andersson
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
2-0028, Engelska parken Grammatik Bo Andersson
12:15 - 14:30 Tyska B1
Tyska B5
2-0027, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Bo Andersson
10:15 - 12:00 Tyska B5 21:238, Blåsenhus Didaktik Marita Gareis Lokal: Blåsenhus
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
9-1017, Engelska parken Språkhistoria Bo Andersson
14:15 - 16:00 Tyska B5 21:238, Blåsenhus Didaktik Marita Gareis Lokal: Blåsenhus
14:15 - 16:00 Tyska B1
Tyska B5
Stora konf.-rummet 16-3062 Grammatik Bo Andersson
12:15 - 14:00 Franska B3
Spanska B3
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Didaktik Maria Lacaze
Marita Gareis
Susanne Liljehammar
10:15 - 12:00 Franska B3
Spanska B3
Tyska B5
7_1013, Engelska parken Didaktik Maria Håkansson Ramberg
Maria Lacaze
Marita Gareis
Susanne Liljehammar
00:00 - 00:00 Alla helgons dag
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
9-1017, Engelska parken Språkhistoria Bo Andersson
12:15 - 14:00 Tyska B5 7-0016, Engelska parken Grammatik Bo Andersson
14:15 - 16:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0015, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Bo Andersson
16:15 - 18:00 Tyska B5 7-0015, Engelska parken Grammatik Bo Andersson
14:15 - 16:00 Tyska B5 16-0054, Engelska parken Didaktik Frank Thomas Grub
16:15 - 18:00 Inte bara Goethe. Tysk litteratur och litteraturhistoria
Tyska B1
Tyska B5
7_1013, Engelska parken Skönlitteratur I Sandra Beer
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Språkhistoria Bo Andersson
12:15 - 14:00 Tyska B5 9-1017, Engelska parken Språkhistoria Bo Andersson
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
9-1016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Stefan Mähl
13:00 - 17:00 Anders Wall-föreläsning. Frivillig. info: awf.se
16:15 - 18:00 Inte bara Goethe. Tysk litteratur och litteraturhistoria
Tyska B1
Tyska B5
7-0015, Engelska parken Skönlitteratur I Sandra Beer
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
16-0054, Engelska parken Språkhistoria Bo Andersson
14:15 - 16:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0043, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Bo Andersson
12:15 - 14:00 Tyska B5 16-1059, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Bo Andersson
10:15 - 12:00 Tyska B5 9-1017, Engelska parken Didaktik Frank Thomas Grub
13:15 - 15:00 Tyska B1
Tyska B5
studiebesök Bo Andersson Carolina: "En resa med böcker"
12:15 - 14:00 Franska B3
Spanska B3
Tyska B5
7-0016, Engelska parken Didaktik Maria Håkansson Ramberg
16:15 - 18:00 Inte bara Goethe. Tysk litteratur och litteraturhistoria
Tyska B1
Tyska B5
7-0015, Engelska parken Skönlitteratur I Sandra Beer
10:15 - 12:00 Franska B3
Spanska B3
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Didaktik Maria Lacaze
Susanne Liljehammar
12:15 - 14:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Språkhistoria Bo Andersson
14:15 - 16:00 Tyska B5 2-0026, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Bo Andersson
16:15 - 18:00 Inte bara Goethe. Tysk litteratur och litteraturhistoria
Tyska B1
Tyska B5
7-0015, Engelska parken Skönlitteratur I Sandra Beer
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Språkhistoria Bo Andersson
12:30 - 14:00 Tyska B1
Tyska B5
16-0054, Engelska parken Språkhistoria Bo Andersson
12:15 - 14:00 Tyska B5 16-0054, Engelska parken Språkhistoria Bo Andersson
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Språkhistoria Bo Andersson
16:15 - 18:00 Inte bara Goethe. Tysk litteratur och litteraturhistoria
Tyska B1
Tyska B5
7-0015, Engelska parken Skönlitteratur I Sandra Beer
00:00 - 00:00 Julafton
00:00 - 00:00 Juldagen
00:00 - 00:00 Annandag jul
00:00 - 00:00 Nyårsdagen
00:00 - 00:00 Trettondag jul
10:15 - 12:00 Franska B3
Spanska B3
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Didaktik Maria Lacaze
Marita Gareis
Susanne Liljehammar
 
Information