2018-08-27 - 2019-01-20   Spanska B3, , 5SP013-H18-58416 Anpassa Prenumerera
Tid Kurs Lokal Moment Lärare Karta
10:15 - 12:00 Franska B3
Spanska B3
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Didaktik Marita Gareis
Susanne Liljehammar
13:15 - 15:00 Franska B3
Spanska B3
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Didaktik Maria Lacaze
Susanne Liljehammar
09:15 - 10:00 Spanska B
Spanska B, skriftlig språkfärdighet II
Spanska B, spanskspråkig nutida litteratur
Spanska B, språkvetenskap I
Spanska B20
Spanska B3
16-0041, Engelska parken Information
Registrering
Fernando Bermúdez
Susanne Liljehammar
14:15 - 16:00 Spanska B
Spanska B, skriftlig språkfärdighet II
Spanska B20
Spanska B3
7-0017, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Miriam Thegel
10:15 - 12:00 Spanska B
Spanska B, skriftlig språkfärdighet II
Spanska B20
Spanska B3
7-0017, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Miriam Thegel
10:15 - 12:00 Spanska B
Spanska B, spanskspråkig nutida litteratur
Spanska B20
Spanska B3
7-0017, Engelska parken Nutida litteratur Anthony John Lappin
14:15 - 16:00 Spanska B
Spanska B, skriftlig språkfärdighet II
Spanska B20
Spanska B3
7-0017, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Miriam Thegel
10:15 - 12:00 Spanska B
Spanska B, skriftlig språkfärdighet II
Spanska B20
Spanska B3
7-0017, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Miriam Thegel
10:15 - 12:00 Spanska B
Spanska B, spanskspråkig nutida litteratur
Spanska B20
Spanska B3
Datasal 9-1064, Engelska parken Nutida litteratur Anthony John Lappin
10:15 - 12:00 Spanska B3 7-0015, Engelska parken Didaktik Susanne Liljehammar
10:15 - 12:00 Spanska B
Spanska B, spanskspråkig nutida litteratur
Spanska B20
Spanska B3
7-0017, Engelska parken Nutida litteratur Anthony John Lappin
14:15 - 16:00 Spanska B
Spanska B, skriftlig språkfärdighet II
Spanska B20
Spanska B3
7-0017, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Miriam Thegel
10:15 - 12:00 Spanska B
Spanska B, spanskspråkig nutida litteratur
Spanska B20
Spanska B3
7-0017, Engelska parken Nutida litteratur Anthony John Lappin
10:15 - 12:00 Spanska B3 Stora konf.-rummet 16-3062 Didaktik Susanne Liljehammar
10:15 - 12:00 Spanska B
Spanska B, spanskspråkig nutida litteratur
Spanska B20
Spanska B3
7-0017, Engelska parken Nutida litteratur Anthony John Lappin
14:15 - 16:00 Spanska B
Spanska B, skriftlig språkfärdighet II
Spanska B20
Spanska B3
7-0017, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Miriam Thegel
10:15 - 12:00 Spanska B3 7-0043, Engelska parken Didaktik Susanne Liljehammar
10:15 - 12:00 Spanska B
Spanska B, skriftlig språkfärdighet II
Spanska B20
Spanska B3
7-0042, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Miriam Thegel
10:15 - 12:00 Spanska B3 Stora konf.-rummet 16-3062 Didaktik Susanne Liljehammar
10:15 - 12:00 Spanska B
Spanska B, spanskspråkig nutida litteratur
Spanska B20
Spanska B3
7-0017, Engelska parken Nutida litteratur Anthony John Lappin
12:15 - 14:00 Franska B3
Spanska B3
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Didaktik Maria Lacaze
Marita Gareis
Susanne Liljehammar
14:15 - 16:00 Spanska B
Spanska B, skriftlig språkfärdighet II
Spanska B20
Spanska B3
7-0017, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Miriam Thegel
10:15 - 12:00 Franska B3
Spanska B3
Tyska B5
7_1013, Engelska parken Didaktik Maria Håkansson Ramberg
Maria Lacaze
Marita Gareis
Susanne Liljehammar
10:15 - 12:00 Spanska B
Spanska B, skriftlig språkfärdighet II
Spanska B20
Spanska B3
7-0017, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Miriam Thegel
10:15 - 12:00 Spanska B
Spanska B, spanskspråkig nutida litteratur
Spanska B20
Spanska B3
7-0017, Engelska parken Nutida litteratur Anthony John Lappin
00:00 - 00:00 Alla helgons dag
10:15 - 12:00 Spanska B
Spanska B, spanskspråkig nutida litteratur
Spanska B20
Spanska B3
7-0017, Engelska parken Nutida litteratur Anthony John Lappin
13:15 - 15:00 Spanska B
Spanska B, skriftlig språkfärdighet II
Spanska B20
Spanska B3
16-0054, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Miriam Thegel
10:15 - 12:00 Spanska B
Spanska B, skriftlig språkfärdighet II
Spanska B20
Spanska B3
7-0017, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Miriam Thegel
10:15 - 12:00 Spanska B
Spanska B, spanskspråkig nutida litteratur
Spanska B20
Spanska B3
7-0017, Engelska parken Nutida litteratur Anthony John Lappin
10:15 - 12:00 Spanska B
Spanska B, spanskspråkig nutida litteratur
Spanska B20
Spanska B3
7-0017, Engelska parken Nutida litteratur Anthony John Lappin
14:15 - 16:00 Spanska B
Spanska B, skriftlig språkfärdighet II
Spanska B20
Spanska B3
7-0017, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Miriam Thegel
10:15 - 12:00 Spanska B
Spanska B, skriftlig språkfärdighet II
Spanska B20
Spanska B3
7-0015, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Miriam Thegel
10:15 - 12:00 Spanska B
Spanska B, spanskspråkig nutida litteratur
Spanska B20
Spanska B3
7-0017, Engelska parken Nutida litteratur Anthony John Lappin
13:00 - 17:00 Anders Wall-föreläsning. Frivillig. info: awf.se
14:15 - 16:00 Spanska B
Spanska B, spanskspråkig nutida litteratur
Spanska B20
Spanska B3
7_1013, Engelska parken Nutida litteratur Anthony John Lappin
12:15 - 14:00 Franska B3
Spanska B3
Tyska B5
7-0016, Engelska parken Didaktik Maria Håkansson Ramberg
14:15 - 16:00 Spanska B
Spanska B, spanskspråkig nutida litteratur
Spanska B20
Spanska B3
7_1013, Engelska parken Nutida litteratur Anthony John Lappin
10:15 - 12:00 Franska B3
Spanska B3
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Didaktik Maria Lacaze
Susanne Liljehammar
00:00 - 00:00 Julafton
00:00 - 00:00 Juldagen
00:00 - 00:00 Annandag jul
00:00 - 00:00 Nyårsdagen
00:00 - 00:00 Trettondag jul
10:15 - 12:00 Franska B3
Spanska B3
Tyska B5
7-0017, Engelska parken Didaktik Maria Lacaze
Marita Gareis
Susanne Liljehammar
 
Information