2018-08-27 - 2019-01-20   Ryska A, , 5RY002-H18-58600 Anpassa Prenumerera
Tid Kurs Lokal Moment Lärare Kommentar Karta
10:15 - 12:00 Ryska A 16-1058, Engelska parken Information
Registrering
Karine Åkerman Sarkisian Viktig info inför kursstart!
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0041, Engelska parken Alfabet och uttal Olena Jansson
14:15 - 16:00 Ryska A 16-0042, Engelska parken Alfabet och uttal Olena Jansson
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0042, Engelska parken Alfabet och uttal Olena Jansson
14:15 - 16:00 Ryska A 16-0041, Engelska parken Alfabet och uttal Olena Jansson
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0041, Engelska parken Alfabet och uttal Olena Jansson
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0041, Engelska parken Alfabet och uttal Olena Jansson
14:15 - 16:00 Ryska A 6-0031, Engelska parken Alfabet och uttal Olena Jansson
14:15 - 16:00 Ryska A 16-0042, Engelska parken Alfabet och uttal Olena Jansson
16:15 - 18:00 Ryska A
Rysslands historia, kultur och samhällsliv
16-0042, Engelska parken Rysslands hist, kult, samh Maria Engström
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0042, Engelska parken Alfabet och uttal Olena Jansson
14:15 - 16:00 Ryska A 16-0042, Engelska parken Alfabet och uttal Olena Jansson
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0041, Engelska parken Alfabet och uttal Olena Jansson
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0041, Engelska parken Alfabet och uttal Olena Jansson
14:15 - 16:00 Ryska A 6-K1031, Engelska parken Alfabet och uttal Olena Jansson
16:15 - 18:00 Ryska A
Rysslands historia, kultur och samhällsliv
16-0042, Engelska parken Rysslands hist, kult, samh Maria Engström
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0042, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
12:15 - 13:00 Ryska A Språklabb 7-0050, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Ryska A 2-0024, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Ryska A Datasal 9-1070, Engelska parken Alfabet och uttal
Tentamen
Olena Jansson
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0041, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0042, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
12:15 - 14:00 Ryska A Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Julia Nielsen Uttalstest obl delkontroll
10:15 - 12:00 Ryska A 16-2043, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0041, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Julia Nielsen
13:15 - 15:00 Ryska A 6-0031, Engelska parken Fonetik Olena Jansson
16:15 - 18:00 Ryska A
Rysslands historia, kultur och samhällsliv
16-0042, Engelska parken Rysslands hist, kult, samh Maria Engström
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0042, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
12:15 - 13:00 Ryska A Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Ryska A 16-2043, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Julia Nielsen
13:15 - 15:00 Ryska A 16-0042, Engelska parken Fonetik Olena Jansson
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0041, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Ryska A 2-K1024, Engelska parken Fonetik Olena Jansson
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0042, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
12:15 - 14:00 Ryska A Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Ryska A 16-1058, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Julia Nielsen
13:15 - 15:00 Ryska A 16-2044, Engelska parken Fonetik Olena Jansson
10:15 - 12:00 Ryska A Datasal 9-1064, Engelska parken Alfabet och uttal
Omtentamen
Olena Jansson
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0041, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Julia Nielsen
16:15 - 18:00 Ryska A
Rysslands historia, kultur och samhällsliv
16-0042, Engelska parken Rysslands hist, kult, samh Maria Engström
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0042, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
12:15 - 14:00 Ryska A 16-0042, Engelska parken Grammatik Julia Nielsen Delkontroll
10:15 - 12:00 Ryska A 16-2043, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Julia Nielsen
13:15 - 15:00 Ryska A 2-K1023, Engelska parken Fonetik Olena Jansson
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0041, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Julia Nielsen
14:15 - 16:00 Ryska A 16-0054, Engelska parken Fonetik Olena Jansson
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0042, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
12:15 - 14:00 Ryska A Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Julia Nielsen Uttalstest obl delkontroll
12:15 - 14:00 Ryska A 16-0042, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Julia Nielsen
16:15 - 18:00 Ryska A
Rysslands historia, kultur och samhällsliv
16-0042, Engelska parken Rysslands hist, kult, samh Maria Engström
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0042, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
12:15 - 14:00 Ryska A Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Ryska A 16-1058, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Julia Nielsen
00:00 - 00:00 Alla helgons dag
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0041, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Julia Nielsen
12:30 - 14:00 Ryska A 16-1058, Engelska parken Mentorstid Gunilla Ransbo
16:15 - 18:00 Ryska A
Rysslands historia, kultur och samhällsliv
16-0042, Engelska parken Rysslands hist, kult, samh Maria Engström
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0042, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
12:15 - 14:00 Ryska A Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Ryska A 16-2044, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Julia Nielsen
12:30 - 14:00 Ryska A 16-2044, Engelska parken Mentorstid Gunilla Ransbo
10:15 - 14:00 Ryska A Datasal 9-1064, Engelska parken Fonetik
Tentamen
Olena Jansson
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0041, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Julia Nielsen
16:15 - 18:00 Ryska A
Rysslands historia, kultur och samhällsliv
16-0042, Engelska parken Rysslands hist, kult, samh Maria Engström
12:15 - 13:00 Ryska A Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Julia Nielsen
13:15 - 15:00 Ryska A 16-0041, Engelska parken Grammatik Julia Nielsen Delkontroll
10:15 - 12:00 Ryska A 6-K1031, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0041, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Julia Nielsen
13:00 - 17:00 Anders Wall-föreläsning. Frivillig. info: awf.se
16:15 - 18:00 Ryska A
Rysslands historia, kultur och samhällsliv
16-0042, Engelska parken Rysslands hist, kult, samh Maria Engström
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0042, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
12:15 - 14:00 Ryska A Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Ryska A 6-K1031, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0041, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Julia Nielsen
16:15 - 18:00 Ryska A
Rysslands historia, kultur och samhällsliv
16-0042, Engelska parken Rysslands hist, kult, samh Maria Engström
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0042, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
12:15 - 14:00 Ryska A Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0043, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Julia Nielsen
12:30 - 14:00 Ryska A 16-2044, Engelska parken Mentorstid Gunilla Ransbo
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0041, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Julia Nielsen
12:15 - 16:00 Ryska A Datasal 9-1064, Engelska parken Fonetik
Omtentamen
Olena Jansson
16:15 - 18:00 Ryska A
Rysslands historia, kultur och samhällsliv
16-0042, Engelska parken Rysslands hist, kult, samh Maria Engström
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0042, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
12:15 - 14:00 Ryska A Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Julia Nielsen Uttalstest obl delkontroll
13:15 - 16:00 Ryska A 16-2044, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0041, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Ryska A 16-2043, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Julia Nielsen
16:15 - 18:00 Ryska A
Rysslands historia, kultur och samhällsliv
16-0042, Engelska parken Rysslands hist, kult, samh Maria Engström
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0042, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
14:15 - 16:00 Ryska A Språklabb 7-0050, Engelska parken Uttal Julia Nielsen
15:15 - 17:00 Ryska A 16-0041, Engelska parken Mentorstid Gunilla Ransbo
16:15 - 18:00 Ryska A
Rysslands historia, kultur och samhällsliv
16-0042, Engelska parken Rysslands hist, kult, samh Maria Engström
10:15 - 12:00 Ryska A Språklabb 7-0050, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
00:00 - 00:00 Julafton
00:00 - 00:00 Juldagen
00:00 - 00:00 Annandag jul
00:00 - 00:00 Nyårsdagen
00:00 - 00:00 Trettondag jul
 
Information