2018-08-27 - 2019-01-20   VFU 2, spanska, gymnasielärare, , 5SP035-H18-58423 Anpassa Prenumerera
Tid Kurs Program Lokal Moment Lärare Kommentar Karta
12:15 - 14:00 VFU 2, franska, gymnasielärare
VFU 2, spanska, gymnasielärare
VFU 2, tyska, gymnasielärare
7-0017, Engelska parken Lektion Susanne Liljehammar
10:15 - 12:00 VFU 2, franska, gymnasielärare
VFU 2, spanska, gymnasielärare
VFU 2, tyska, gymnasielärare
7-0015, Engelska parken Lektion Susanne Liljehammar
10:30 - 12:00 VFU 2, biologi, gymnasielärare
VFU 2, franska, gymnasielärare
VFU 2, fysik, gymnasielärare
VFU 2, historia, gymnasielärare
VFU 2, kemi, gymnasielärare
VFU 2, naturkunskap, gymnasielärare
VFU 2, spanska, gymnasielärare
VFU 2, tyska, gymnasielärare
gylärarfy4 Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus Föreläsning Karin Lemming Sandrup praxisföreläsning för ämneslärarstudenter
Pelle Brändén (extern föreläsare)
00:00 - 00:00 Alla helgons dag
13:15 - 15:00 VFU 2, franska, gymnasielärare
VFU 2, spanska, gymnasielärare
VFU 2, tyska, gymnasielärare
9-1017, Engelska parken Lektion Susanne Liljehammar
13:00 - 17:00 Anders Wall-föreläsning. Frivillig. info: awf.se
00:00 - 00:00 Julafton
00:00 - 00:00 Juldagen
00:00 - 00:00 Annandag jul
00:00 - 00:00 Nyårsdagen
00:00 - 00:00 Trettondag jul
 
Information