2018-08-27 - 2019-01-20   Ryska B, , 5RY005-H18-58601 Anpassa Prenumerera
Tid Kurs Lokal Moment Lärare Karta
10:15 - 12:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Grammatik Mattias Ågren
14:15 - 16:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Text Julia Nielsen
16:15 - 18:00 Rysk litteraturhistoria I
Ryska B
16-0041, Engelska parken Litteraturhistoria I Mattias Ågren
10:15 - 12:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Grammatik Mattias Ågren
14:15 - 16:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Text Julia Nielsen
16:15 - 18:00 Rysk litteraturhistoria I
Ryska B
16-0041, Engelska parken Litteraturhistoria I Mattias Ågren
10:15 - 12:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Grammatik Mattias Ågren
14:15 - 16:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Text Julia Nielsen
16:15 - 18:00 Rysk litteraturhistoria I
Ryska B
16-0041, Engelska parken Litteraturhistoria I Mattias Ågren
10:15 - 12:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Grammatik Mattias Ågren
14:15 - 16:00 Ryska B 7-0015, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
14:15 - 16:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Text Julia Nielsen
16:15 - 18:00 Rysk litteraturhistoria I
Ryska B
16-0041, Engelska parken Litteraturhistoria I Mattias Ågren
10:15 - 12:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Grammatik Mattias Ågren
14:15 - 16:00 Ryska B 7-0015, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
14:15 - 16:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Text Julia Nielsen
16:15 - 18:00 Rysk litteraturhistoria I
Ryska B
16-0041, Engelska parken Litteraturhistoria I Mattias Ågren
10:15 - 12:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Grammatik Mattias Ågren
14:15 - 16:00 Ryska B 7-0015, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
14:15 - 16:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Text Julia Nielsen
16:15 - 18:00 Rysk litteraturhistoria I
Ryska B
16-0041, Engelska parken Litteraturhistoria I Mattias Ågren
10:15 - 12:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Grammatik Mattias Ågren
14:15 - 16:00 Ryska B 7-0015, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
14:15 - 16:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Text Julia Nielsen
16:15 - 18:00 Rysk litteraturhistoria I
Ryska B
16-0041, Engelska parken Litteraturhistoria I Mattias Ågren
10:15 - 12:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Grammatik Mattias Ågren
14:15 - 16:00 Ryska B 7-0015, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
14:15 - 16:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Text Julia Nielsen
16:15 - 18:00 Rysk litteraturhistoria I
Ryska B
16-0041, Engelska parken Litteraturhistoria I Mattias Ågren
10:15 - 12:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Grammatik Mattias Ågren
14:15 - 16:00 Ryska B 7-0015, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
14:15 - 16:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Text Julia Nielsen
16:15 - 18:00 Rysk litteraturhistoria I
Ryska B
16-0041, Engelska parken Litteraturhistoria I Mattias Ågren
10:15 - 12:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Julia Nielsen
00:00 - 00:00 Alla helgons dag
10:15 - 12:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Grammatik Mattias Ågren
14:15 - 16:00 Ryska B 7-0015, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Julia Nielsen
13:15 - 15:00 Ryska B 7-0017, Engelska parken Text Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Grammatik Mattias Ågren
14:15 - 16:00 Ryska B 7-0015, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
16:15 - 18:00 Rysk litteraturhistoria I
Ryska B
16-0041, Engelska parken Litteraturhistoria I Julie Hansen
10:15 - 12:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Grammatik Mattias Ågren
13:00 - 17:00 Anders Wall-föreläsning. Frivillig. info: awf.se
14:15 - 16:00 Ryska B 7-0015, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
14:15 - 16:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Text Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Grammatik Mattias Ågren
14:15 - 16:00 Ryska B 7-0015, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
14:15 - 16:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Text Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Grammatik Mattias Ågren
14:15 - 16:00 Ryska B 7-0015, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
12:15 - 14:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Text Julia Nielsen
16:15 - 18:00 Rysk litteraturhistoria I
Ryska B
16-0041, Engelska parken Litteraturhistoria I Mattias Ågren
10:15 - 12:00 Ryska B 7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Julia Nielsen
14:15 - 16:00 Ryska B 7_1013, Engelska parken Text Julia Nielsen
10:15 - 13:00 Ryska B 16-0054, Engelska parken Grammatik Mattias Ågren
14:15 - 16:00 Ryska B 7-0017, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
16:15 - 18:00 Rysk litteraturhistoria I
Ryska B
16-0041, Engelska parken Litteraturhistoria I Mattias Ågren
14:15 - 16:00 Ryska B 7-0015, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
16:15 - 20:00 Rysk litteraturhistoria I
Ryska B
16-0041, Engelska parken Litteraturhistoria I Mattias Ågren
00:00 - 00:00 Julafton
00:00 - 00:00 Juldagen
00:00 - 00:00 Annandag jul
00:00 - 00:00 Nyårsdagen
00:00 - 00:00 Trettondag jul
 
Information