Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 12  
Gå till nästa vecka

Tid Kurs Program Lokal Moment Lärare Karta
08:00 - 17:00 Datajuridik och handelsrätt KandDv3 Hemtenta Johanna Norberg Hägglund
08:00 - 17:00 Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling F4.B
KandDv3
MasComScie
MasterSino
Tentamen
08:00 - 17:00 Algoritmer och datastrukturer III KandDv3
MasComScie
Tentamen Pierre Flener
08:15 - 12:00 Avancerad interaktionsdesign IT4
KandDv3
MasComScie
MasMDI
2214, ITC Presentation Maike Paetzel
Mikael Laaksoharju
13:15 - 17:00 Avancerad interaktionsdesign IT4
KandDv3
MasComScie
MasMDI
2214, ITC Presentation Maike Paetzel
Mikael Laaksoharju