Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 46  
Gå till nästa vecka

Tid Kurs Program Lokal Moment Lärare Kommentar Karta
13:15 - 15:00 Algoritmer och datastrukturer II IT4
KandDv3
MasComScie
2510, ITC
Datorsal 2516, ITC
kurs Help 1c Karta
Karta
15:15 - 17:00 Kompilatorteknik I IT4
KandDv3
MasComScie
MastersIn1
1211, ITC Föreläsning Konstantinos Sagonas
10:15 - 12:00 Kompilatorteknik I IT4
KandDv3
MasComScie
MastersIn1
1211, ITC Lektion Konstantinos Sagonas
13:00 - 17:00 Anders Wall-föreläsning. Frivillig. info: awf.se
15:15 - 17:00 Algoritmer och datastrukturer II IT4
KandDv3
MasComScie
1311, ITC Föreläsning Justin Pearson F8
10:15 - 12:00 Kompilatorteknik I IT4
KandDv3
MasComScie
MastersIn1
1211, ITC Föreläsning Konstantinos Sagonas
13:15 - 15:00 Algoritmer och datastrukturer II IT4
KandDv3
MasComScie
1311, ITC Föreläsning Justin Pearson F9
08:15 - 10:00 Algoritmer och datastrukturer II IT4
KandDv3
MasComScie
kurs Grading 1
13:15 - 15:00 Kompilatorteknik I IT4
KandDv3
MasComScie
MastersIn1
1211, ITC Föreläsning Konstantinos Sagonas

  Ändrade inom de senaste 60 timmarna.

 
Information