Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 3  
Gå till nästa vecka

Tid Kurs Program Lokal Moment Lärare Kommentar Karta
10:15 - 12:00 Algoritmer och datastrukturer III KandDv3
MasComScie
1311, ITC Föreläsning Pierre Flener F1
10:15 - 12:00 IT, etik och organisation IT4
KandDv3
MasComScie
MasMDI
1211, ITC Föreläsning Iordanis Kavathatzopoulos
13:15 - 15:00 Datajuridik och handelsrätt KandDv3 1245, ITC Föreläsning Johanna Norberg Hägglund Introduktion och juridiska grunder
15:15 - 17:00 Elektronisk handel - utvecklingsprojekt KandDv3
MasComScie
2345, ITC Föreläsning Kjell Orsborn
15:15 - 17:00 Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling F4.B
KandDv3
MasComScie
MasterSino
1311, ITC Föreläsning Davide Vega D'aurelio
08:15 - 10:00 IT, etik och organisation IT4
KandDv3
MasComScie
MasMDI
1311, ITC Föreläsning Ryoko Asai
10:15 - 12:00 Algoritmer och datastrukturer III KandDv3
MasComScie
1311, ITC Föreläsning Pierre Flener F2
10:15 - 12:00 Avancerad interaktionsdesign IT4
KandDv3
MasComScie
MasMDI
1211, ITC Föreläsning Mikael Laaksoharju
13:15 - 15:00 Gränssnittsprogrammering I IT4
KandDv3
MasComScie
MasMDI
1311, ITC Föreläsning Lars Oestreicher
13:15 - 15:00 Lågnivå-parallellprogrammering IT4
KandDv3
MasComScie
MastersIn1
1111, ITC Föreläsning Mihail Popov
15:00 - 17:00 Lågnivå-parallellprogrammering IT4
KandDv3
MasComScie
MastersIn1
1312, ITC
1313, ITC
2315, ITC
Laboration Mihail Popov Lab 0 Karta
Karta
Karta
08:15 - 10:00 Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling F4.B
KandDv3
MasComScie
MasterSino
2347, ITC Föreläsning Davide Vega D'aurelio
10:15 - 12:00 Algoritmer och datastrukturer III KandDv3
MasComScie
1311, ITC Föreläsning Di Yuan
Pierre Flener
F3
10:15 - 12:00 Avancerad interaktionsdesign IT4
KandDv3
MasComScie
MasMDI
2247, ITC Föreläsning Mikael Laaksoharju
13:15 - 15:00 Användarcentrerad systemdesign KandDv3
MasMDI
STS4.IT
2347, ITC Föreläsning Mats Lind
10:15 - 12:00 Gränssnittsprogrammering I IT4
KandDv3
MasComScie
MasMDI
Mässen, 6140, ITC Föreläsning Lars Oestreicher
10:15 - 12:00 IT, etik och organisation IT4
KandDv3
MasComScie
MasMDI
1311, ITC Föreläsning Iordanis Kavathatzopoulos
10:15 - 12:00 Lågnivå-parallellprogrammering IT4
KandDv3
MasComScie
MastersIn1
1211, ITC Föreläsning Mihail Popov F1
13:15 - 15:00 Datajuridik och handelsrätt KandDv3 1113, ITC Föreläsning Johanna Norberg Hägglund Rättsrelger och avtal
15:15 - 17:00 Avancerad interaktionsdesign IT4
KandDv3
MasComScie
MasMDI
2347, ITC Föreläsning Mikael Laaksoharju
15:15 - 17:00 Elektronisk handel - utvecklingsprojekt KandDv3
MasComScie
2345, ITC Föreläsning Kjell Orsborn
10:15 - 12:00 Algoritmer och datastrukturer III KandDv3
MasComScie
2510, ITC kurs Di Yuan
Gustav Björdal
Help 1a
13:15 - 15:00 Användarcentrerad systemdesign KandDv3
MasMDI
STS4.IT
2005, Ångström Föreläsning Mats Lind
13:15 - 16:00 Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling F4.B
KandDv3
MasComScie
MasterSino
Häggsalen, 10132, Ångström Lektion Davide Vega D'aurelio
15:15 - 17:00 Lågnivå-parallellprogrammering IT4
KandDv3
MasComScie
MastersIn1
1211, ITC Föreläsning Mihail Popov F2