Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 3  
Gå till nästa vecka

Tid Kurs Program Lokal Moment Lärare Kommentar Karta
10:15 - 12:00 Programkonstruktion och datastrukturer IT1
KandDv1
1111, ITC Föreläsning Johannes Borgström
Tjark Weber
F18
10:15 - 12:00 Linjär algebra och geometri I KandDv1
KandGeo1.Geo
gylärma1_v
4001, Ångström Föreläsning Thomas Kragh F1
13:15 - 17:00 Programkonstruktion och datastrukturer IT1
KandDv1
1515, ITC
1549, ITC
2510, ITC
Laboration Johannes Borgström
Tjark Weber
Lab 11 Karta
Karta
Karta
10:15 - 12:00 Programkonstruktion och datastrukturer IT1
KandDv1
1211, ITC Föreläsning Johannes Borgström
Tjark Weber
F19
15:15 - 17:00 Linjär algebra och geometri I KandDv1
KandGeo1.Geo
gylärma1_v
2005, Ångström Föreläsning Thomas Kragh F2
10:15 - 12:00 Linjär algebra och geometri I KandDv1
KandGeo1.Geo
gylärma1_v
4001, Ångström Föreläsning Thomas Kragh F3
13:15 - 17:00 Programkonstruktion och datastrukturer IT1
KandDv1
1515, ITC
1549, ITC
2510, ITC
Laboration Johannes Borgström
Tjark Weber
Lab 12 Karta
Karta
Karta
08:15 - 10:00 Programkonstruktion och datastrukturer IT1
KandDv1
1145, ITC Lektion Johannes Borgström
Tjark Weber
10:15 - 12:00 Programkonstruktion och datastrukturer IT1
KandDv1
1146, ITC Lektion Johannes Borgström
Tjark Weber
13:15 - 15:00 Linjär algebra och geometri I KandDv1.B 80115, Ångström Lektion Jörgen Östensson L1