Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 21  
Gå till nästa vecka

Tid Kurs Program Lokal Moment Lärare Karta
10:15 - 12:00 Datorarkitektur IT1
KandDv1
Mässen, 6140, ITC Workshop Stefanos Kaxiras
13:15 - 15:00 Datorarkitektur IT1
KandDv1
1245, ITC Presentation Stefanos Kaxiras
15:15 - 17:00 Datorarkitektur IT1
KandDv1
1245, ITC Presentation Stefanos Kaxiras
10:15 - 12:00 Datorarkitektur IT1
KandDv1
1311, ITC Föreläsning Stefanos Kaxiras
13:15 - 15:00 Logik och bevisteknik I KandDv1
KandMa1
2001, Ångström Föreläsning Vera Koponen
15:15 - 17:00 Datorarkitektur IT1
KandDv1
1515, ITC Laboration Stefanos Kaxiras
10:15 - 12:00 Datorarkitektur IT1
KandDv1
2247, ITC Föreläsning Stefanos Kaxiras
13:15 - 15:00 Logik och bevisteknik I KandDv1.A
KandMa1.A
4005, Ångström Lektion Inger Sigstam
13:15 - 15:00 Logik och bevisteknik I KandDv1.B
KandMa1.B
4004, Ångström Lektion Vera Koponen
15:15 - 17:00 Logik och bevisteknik I KandDv1
KandMa1
4001, Ångström Föreläsning Vera Koponen
10:15 - 12:00 Datorarkitektur IT1
KandDv1
2247, ITC Föreläsning Stefanos Kaxiras