Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 12  
Gå till nästa vecka

Tid Kurs Program Lokal Moment Lärare Karta
10:45 - 12:00 Linjär algebra och geometri I KandDv1
KandGeo1.Geo
gylärma1_v
4001, Ångström Frågestund Thomas Kragh
08:00 - 17:00 Linjär algebra och geometri I KandDv1
KandGeo1.Geo
gylärma1_v
Tentamen
10:15 - 12:00 Datorarkitektur IT1
KandDv1
Häggsalen, 10132, Ångström Föreläsning Stefanos Kaxiras