Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 46  
Gå till nästa vecka

Tid Kurs Program Lokal Moment Lärare Kommentar Karta
08:15 - 12:00 Programkonstruktion och datastrukturer IT1
KandDv1
1515, ITC
1549, ITC
2510, ITC
Laboration Johannes Borgström
Tjark Weber
Lab 4 Karta
Karta
Karta
13:15 - 15:00 Algebra I IT1
KandDv1
KandMa1
MatemI
gylärarfy2
gylärarma1
gylärma1_v
Aula, Hus 6, ITC Föreläsning Anna Sakovich F10
08:15 - 10:00 Algebra I KandDv1.A 2244, ITC Lektion Johan Asplund L5
10:15 - 12:00 Algebra I IT1
KandDv1
KandMa1
MatemI
gylärarfy2
gylärarma1
gylärma1_v
Aula, Hus 6, ITC Föreläsning Anna Sakovich F11
13:15 - 15:00 Programkonstruktion och datastrukturer IT1
KandDv1
1111, ITC Föreläsning Johannes Borgström
Tjark Weber
F10
15:15 - 17:00 Algebra I KandDv1.B 2345, ITC Lektion Elin Persson Westin L5
08:15 - 10:00 Algebra I IT1
KandDv1
KandMa1
MatemI
gylärarfy2
gylärarma1
gylärma1_v
Aula, Hus 6, ITC Föreläsning Anna Sakovich F12
13:00 - 17:00 Anders Wall-föreläsning. Frivillig. info: awf.se
13:15 - 17:00 Programkonstruktion och datastrukturer IT1
KandDv1
1515, ITC
1549, ITC
2510, ITC
Laboration Johannes Borgström
Tjark Weber
Lab 5 Karta
Karta
Karta
13:15 - 15:00 Algebra I KandDv1.A 1212, ITC Lektion Johan Asplund L6
10:15 - 12:00 Programkonstruktion och datastrukturer IT1
KandDv1
1211, ITC Föreläsning Johannes Borgström
Tjark Weber
F11
13:15 - 15:00 Algebra I IT1
KandDv1
KandMa1
MatemI
gylärarfy2
gylärarma1
gylärma1_v
Aula, Hus 6, ITC Föreläsning Anna Sakovich F13
 
Information