Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 3  
Gå till nästa vecka

Tid Kurs Program Lokal Moment Lärare Kommentar Karta
10:15 - 12:00 Beräkningsvetenskap och analys KandDv2 2446, ITC Föreläsning Jarmo Rantakokko F16
13:15 - 15:00 Datorsystem med projektarbete
Operativsystem I
Operativsystem och processorienterad programmering
F4.Is
IT2
KandDv2
Aula, Hus 6, ITC Föreläsning Karl Marklund
Lars-Åke Nordén
M0
15:15 - 17:00 Systemdesign med ett användarperspektiv IT2
KandDv2
Häggsalen, 10132, Ångström Föreläsning Maike Paetzel
Mats Lind
Raphaela Heil
Thomas Lind
08:15 - 10:00 Operativsystem och processorienterad programmering KandDv2 1515, ITC
1549, ITC
Handledning Karl Marklund M0 Karta
Karta
10:15 - 12:00 Datorsystem med projektarbete
Operativsystem I
Operativsystem och processorienterad programmering
F4.Is
IT2
KandDv2
Siegbahnsalen, 10101, Ångström Föreläsning Karl Marklund
Lars-Åke Nordén
M1
10:15 - 12:00 Systemdesign med ett användarperspektiv IT2
KandDv2
1111, ITC Föreläsning Maike Paetzel
Mats Lind
Raphaela Heil
Thomas Lind
13:15 - 15:00 Beräkningsvetenskap och analys KandDv2 2345, ITC Föreläsning Jarmo Rantakokko F17
15:15 - 17:00 Operativsystem I
Operativsystem och processorienterad programmering
F4.Is
KandDv2
Mässen, 6140, ITC Workshop Karl Marklund M1
08:15 - 10:00 Operativsystem I
Operativsystem och processorienterad programmering
F4.Is
KandDv2
1515, ITC
1549, ITC
Handledning Karl Marklund M1 Karta
Karta
10:15 - 12:00 Systemdesign med ett användarperspektiv IT2
KandDv2
1111, ITC Föreläsning Maike Paetzel
Mats Lind
Raphaela Heil
Thomas Lind
10:15 - 12:00 Systemdesign med ett användarperspektiv IT2
KandDv2
Häggsalen, 10132, Ångström Föreläsning Maike Paetzel
Raphaela Heil
Thomas Lind
13:15 - 15:00 Beräkningsvetenskap och analys KandDv2 Mässen, 6140, ITC Workout Jarmo Rantakokko W5
15:15 - 17:00 Operativsystem I
Operativsystem och processorienterad programmering
F4.Is
KandDv2
1515, ITC
1549, ITC
Handledning Karl Marklund M0 Karta
Karta