Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 46  
Gå till nästa vecka

Tid Kurs Program Lokal Moment Lärare Kommentar Karta
13:15 - 17:00 Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik IT2
KandDv2
1245, ITC
1515, ITC
1549, ITC
Laboration Tobias Wrigstad Karta
Karta
Karta
10:15 - 12:00 Beräkningsvetenskap och analys KandDv2 2446, ITC Föreläsning Jarmo Rantakokko F7
10:15 - 12:00 Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik IT2
KandDv2
1111, ITC Föreläsning Tobias Wrigstad
13:15 - 17:00 Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik IT2
KandDv2
1245, ITC
1515, ITC
1549, ITC
Laboration Tobias Wrigstad Karta
Karta
Karta
10:15 - 12:00 Beräkningsvetenskap och analys KandDv2 2446, ITC Föreläsning Jarmo Rantakokko F8
13:00 - 17:00 Anders Wall-föreläsning. Frivillig. info: awf.se
08:15 - 10:00 Beräkningsvetenskap och analys KandDv2 2510, ITC Projekt Jarmo Rantakokko P1
10:15 - 12:00 Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik IT2
KandDv2
1111, ITC Föreläsning Tobias Wrigstad
13:15 - 17:00 Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik IT2
KandDv2
1245, ITC
1515, ITC
1549, ITC
Laboration Tobias Wrigstad Karta
Karta
Karta
 
Information