Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 12  
Gå till nästa vecka

Tid Kurs Program Lokal Moment Lärare Kommentar Karta
08:00 - 17:00 Beräkningsvetenskap och analys KandDv2 Tentamen Jarmo Rantakokko
08:15 - 10:00 Systemdesign med ett användarperspektiv KandDv2 2214, ITC Seminarium Maike Paetzel
Raphaela Heil
Thomas Lind
10:15 - 12:00 Systemdesign med ett användarperspektiv KandDv2 2214, ITC Seminarium Maike Paetzel
Raphaela Heil
Thomas Lind
08:00 - 17:00 Operativsystem I
Operativsystem och processorienterad programmering
F4.Is
KandDv2
Tentamen
10:15 - 12:00 Operativsystem I
Operativsystem och processorienterad programmering
F4.Is
KandDv2
1245, ITC Redovisning Karl Marklund Retakes
13:15 - 15:00 Operativsystem I
Operativsystem och processorienterad programmering
F4.Is
KandDv2
1245, ITC
1549, ITC
Redovisning Karl Marklund Retakes Karta
Karta
08:15 - 10:00 Sannolikhet och statistik DV IT2
KandDv2
Polhemsalen, 10134, Ångström Föreläsning Ingemar Kaj F1
10:15 - 12:00 Operativsystem och processorienterad programmering KandDv2 2347, ITC Föreläsning Karl Marklund M8
13:15 - 15:00 Operativsystem och processorienterad programmering KandDv2 1515, ITC Handledning Karl Marklund M8
08:15 - 10:00 Sannolikhet och statistik DV IT2
KandDv2
Polhemsalen, 10134, Ångström Föreläsning Ingemar Kaj F2