Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 38  
Gå till nästa vecka

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/9 
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik
Tillämpad och miljöinriktad geofysik
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1-2
Övning
Sebastian Buntin
15:00
13:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/9 
Småland Dm235, Geocentrum
Geovetenskapliga fältmetoder
MasGeo1
Laboration
Lucia Gutiérrez Loza
Ward van Pelt
use.mazemap.com
12:00
08:15
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik
Tillämpad och miljöinriktad geofysik
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1-2
Föreläsning
Alireza Malehmir
12:00
10:15
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik
Tillämpad och miljöinriktad geofysik
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1-2
Föreläsning
Alireza Malehmir
15:00
13:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/9 
Dynamiska geosystem - global förändring
MasGeo1
Föreläsning
Jorijntje Henderiks
10:00
08:15
Geovetenskapliga fältmetoder
MasGeo1
Exkursion
Rickard Pettersson
16:00
09:15
Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper
MasGeo1
Föreläsning
Johanna Mård
12:00
10:15
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik
Tillämpad och miljöinriktad geofysik
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1-2
Föreläsning
Thomas Kalscheuer
16:00
13:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/9 
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper
MasGeo1
Laboration
Johanna Mård
Group 2
use.mazemap.com
12:00
09:15
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik
Tillämpad och miljöinriktad geofysik
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1-2
Föreläsning
Thomas Kalscheuer
12:00
09:15
Geovetenskapliga fältmetoder
MasGeo1
Exkursion
ADCP grupp 2 (fält)
16:00
13:15
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Dynamiska geosystem - global förändring
MasGeo1
Övning
Boris-Theofanis Karatsolis
use.mazemap.com
18:00
13:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/9 
Dynamiska geosystem - global förändring
MasGeo1
Seminarium
Jorijntje Henderiks
12:00
10:15
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik
Tillämpad och miljöinriktad geofysik
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1-2
Övning
Sebastian Buntin
15:00
13:15
Geolab GL114, Geocentrum
Geovetenskapliga fältmetoder
MasGeo1
Laboration
Seminarium
Lucia Gutiérrez Loza
Ward van Pelt
use.mazemap.com
16:00
13:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper
MasGeo1
Laboration
Johanna Mård
Group 1
use.mazemap.com
16:00
13:15

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/9 
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik
Tillämpad och miljöinriktad geofysik
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1-2
Föreläsning
Ari Tryggvason
12:00
10:15
Geovetenskapliga fältmetoder
MasGeo1
Föreläsning
Fritjof Fagerlund
15:00
13:15
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik
Tillämpad och miljöinriktad geofysik
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1-2
Föreläsning
Thomas Kalscheuer
16:00
13:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/9 
Geovetenskapliga fältmetoder
MasGeo1
Exkursion
Laboration
Lucia Gutiérrez Loza
Tim van den Akker
Ward van Pelt
16:00
09:15
Dynamiska geosystem - global förändring
MasGeo1
Föreläsning
Anna Rutgersson
14:00
13:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/9 
Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper
MasGeo1
Föreläsning
Rickard Pettersson
11:00
09:15
Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper
MasGeo1
Introduktion
Projekt
Rickard Pettersson
12:00
11:15
Dynamiska geosystem - global förändring
MasGeo1
Seminarium
Anna Rutgersson
15:00
13:15
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik
Tillämpad och miljöinriktad geofysik
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1-2
Föreläsning
Ari Tryggvason
15:00
13:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/9 
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper
MasGeo1
Laboration
Projekt
Rickard Pettersson
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
12:00
09:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper
MasGeo1
Laboration
Projekt
Rickard Pettersson
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
16:00
13:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/9 
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper
MasGeo1
Laboration
Projekt
Rickard Pettersson
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
12:00
09:15
Dk235, Geocentrum
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik
Tillämpad och miljöinriktad geofysik
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1-2
Tentamen
George Donoso
use.mazemap.com
16:00
13:00
Geovetenskapliga fältmetoder
MasGeo1
Exkursion
ADCP grupp 3 (fält)
16:00
13:15
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Dynamiska geosystem - global förändring
MasGeo1
Övning
Erik Nilsson
uu-se.zoom.us
use.mazemap.com
18:00
13:15

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 28/9 
Dk235, Geocentrum
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik
Tillämpad och miljöinriktad geofysik
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1-2
Fältkurs
Alireza Malehmir
Ari Tryggvason
Bjarne Almqvist
George Donoso
Thomas Kalscheuer
use.mazemap.com
17:00
08:00
Småland Dm235, Geocentrum
Geovetenskapliga fältmetoder
MasGeo1
Laboration
Seminarium
Fritjof Fagerlund
Georgios Niarchos
Lucia Gutiérrez Loza
use.mazemap.com
12:00
09:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 29/9 
Dk235, Geocentrum
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik
Tillämpad och miljöinriktad geofysik
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1-2
Fältkurs
Alireza Malehmir
Ari Tryggvason
Bjarne Almqvist
George Donoso
Thomas Kalscheuer
use.mazemap.com
17:00
08:00
Dynamiska geosystem - global förändring
MasGeo1
Föreläsning
Christian Zdanowicz
10:00
09:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 30/9 
Dk235, Geocentrum
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik
Tillämpad och miljöinriktad geofysik
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1-2
Fältkurs
Alireza Malehmir
Ari Tryggvason
Bjarne Almqvist
George Donoso
Thomas Kalscheuer
use.mazemap.com
17:00
08:00
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper
MasGeo1
Laboration
Projekt
Rickard Pettersson
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
12:00
09:15
Geovetenskapliga fältmetoder
MasGeo1
Exkursion
ADCP grupp 4 (fält)
16:00
13:15
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Dynamiska geosystem - global förändring
MasGeo1
Övning
Christian Zdanowicz
use.mazemap.com
18:00
13:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/10 
Dk235, Geocentrum
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik
Tillämpad och miljöinriktad geofysik
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1-2
Fältkurs
Alireza Malehmir
Ari Tryggvason
Bjarne Almqvist
George Donoso
Thomas Kalscheuer
use.mazemap.com
17:00
08:00
Geovetenskapliga fältmetoder
MasGeo1
Exkursion
Fritjof Fagerlund
Georgios Niarchos
15:00
09:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper
MasGeo1
Laboration
Projekt
Rickard Pettersson
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
16:00
13:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/10 
Dk235, Geocentrum
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik
Tillämpad och miljöinriktad geofysik
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1-2
Fältkurs
Alireza Malehmir
Ari Tryggvason
Bjarne Almqvist
George Donoso
Thomas Kalscheuer
use.mazemap.com
17:00
08:00
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Geovetenskapliga fältmetoder
MasGeo1
Laboration
Rickard Pettersson
use.mazemap.com
12:00
09:15
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper
MasGeo1
Laboration
Projekt
Rickard Pettersson
use.mazemap.com
12:00
09:15
Geovetenskapliga fältmetoder
MasGeo1
Exkursion
Fritjof Fagerlund
Georgios Niarchos
15:00
09:15
Geovetenskapliga fältmetoder
MasGeo1
Exkursion
Lucia Gutiérrez Loza
Ward van Pelt
15:00
13:15
Dynamiska geosystem - global förändring
MasGeo1
Seminarium
Christian Zdanowicz
17:00
15:15

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/10 
Dk235, Geocentrum
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik
Tillämpad och miljöinriktad geofysik
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1-2
Fältkurs
Alireza Malehmir
Ari Tryggvason
Bjarne Almqvist
George Donoso
Thomas Kalscheuer
use.mazemap.com
15:00
10:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/10 
Dk235, Geocentrum
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik
Tillämpad och miljöinriktad geofysik
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1-2
Fältkurs
Alireza Malehmir
Ari Tryggvason
Bjarne Almqvist
George Donoso
Thomas Kalscheuer
use.mazemap.com
15:00
10:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/10 
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Geovetenskapliga fältmetoder
MasGeo1
Laboration
Lucia Gutiérrez Loza
Ward van Pelt
use.mazemap.com
12:00
09:15
Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper
MasGeo1
Föreläsning
Rickard Pettersson
12:00
10:15
Dk235, Geocentrum
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik
Tillämpad och miljöinriktad geofysik
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1-2
Fältkurs
Alireza Malehmir
Ari Tryggvason
Bjarne Almqvist
George Donoso
Thomas Kalscheuer
use.mazemap.com
16:00
13:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/10 
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Geovetenskapliga fältmetoder
MasGeo1
Laboration
Fritjof Fagerlund
Georgios Niarchos
use.mazemap.com
16:00
13:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/10 
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper
MasGeo1
Laboration
Projekt
Rickard Pettersson
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
17:00
09:15
Geovetenskapliga fältmetoder
MasGeo1
Exkursion
ADCP grupp 5 (fält)
16:00
13:15

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/10 
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper
MasGeo1
Laboration
Projekt
Rickard Pettersson
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
17:00
09:15
Geovetenskapliga fältmetoder
MasGeo1
Föreläsning
Chiara Költringer
12:00
10:15
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik
Tillämpad och miljöinriktad geofysik
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1-2
Föreläsning
Alireza Malehmir
15:00
13:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/10 
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik
Tillämpad och miljöinriktad geofysik
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1-2
Föreläsning
Alireza Malehmir
12:00
10:15
Norrland I Gm118, Geocentrum
Dynamiska geosystem - global förändring
MasGeo1
Presentation
Projekt
Anna Rutgersson
Boris-Theofanis Karatsolis
Christian Zdanowicz
Erik Nilsson
Jaroslaw Majka
Jorijntje Henderiks
use.mazemap.com
17:00
13:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/10 
Geovetenskapliga fältmetoder
MasGeo1
Laboration
Chiara Költringer
Lokal meddelas senare
12:00
10:15
Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper
MasGeo1
Föreläsning
Jie Zhang
12:00
10:15
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik
Tillämpad och miljöinriktad geofysik
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1-2
Föreläsning
Alireza Malehmir
12:00
10:15
Geovetenskapliga fältmetoder
MasGeo1
Laboration
Chiara Költringer
Lokal meddelas senare
15:00
13:15
Dynamiska geosystem - global förändring
MasGeo1
Föreläsning
Anna Rutgersson
Boris-Theofanis Karatsolis
Christian Zdanowicz
Erik Nilsson
Jaroslaw Majka
Jorijntje Henderiks
15:00
13:15
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik
Tillämpad och miljöinriktad geofysik
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1-2
Föreläsning
Sebastian Buntin
15:00
13:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/10 
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper
MasGeo1
Laboration
Jie Zhang
Group 1
use.mazemap.com
12:00
09:15
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik
Tillämpad och miljöinriktad geofysik
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1-2
Föreläsning
Bjarne Almqvist
15:00
13:15
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper
MasGeo1
Laboration
Jie Zhang
Group 2
use.mazemap.com
16:00
13:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/10 
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper
MasGeo1
Laboration
Projekt
Rickard Pettersson
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
12:00
09:15
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik
Tillämpad och miljöinriktad geofysik
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1-2
Föreläsning
Bjarne Almqvist
12:00
10:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper
MasGeo1
Laboration
Projekt
Rickard Pettersson
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
16:00
13:15

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/10 
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik
Tillämpad och miljöinriktad geofysik
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1-2
Föreläsning
Bjarne Almqvist
15:00
13:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/10 
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik
Tillämpad och miljöinriktad geofysik
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1-2
Föreläsning
Bjarne Almqvist
15:00
13:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/10 
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper
MasGeo1
Laboration
Projekt
Rickard Pettersson
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
17:00
09:15
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik
Tillämpad och miljöinriktad geofysik
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1-2
Föreläsning
Bjarne Almqvist
12:00
10:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/10 
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper
MasGeo1
Laboration
Projekt
Rickard Pettersson
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
17:00
09:15
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik
Tillämpad och miljöinriktad geofysik
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1-2
Föreläsning
Alireza Malehmir
12:00
10:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/10 
Hambergsalen,Geocentrum
Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper
MasGeo1
Presentation
Projekt
Rickard Pettersson
use.mazemap.com
12:00
09:15
Hambergsalen,Geocentrum
Tillämpad geoinformatik för geovetenskaper
MasGeo1
Presentation
Projekt
Rickard Pettersson
use.mazemap.com
17:00
13:15
Geovetenskapliga fältmetoder
MasGeo1
Deadline
17:00
16:45

  Ändrade inom de senaste 60 timmarna.

 
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum, http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217