Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 4  
Gå till nästa vecka

Måndag 20/1 
Halland Fm114,Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Registrering
Jaroslaw Majka
use.mazemap.com
10:00
09:15
Stuffen El221, Geocentrum
Hydrologiska processer
MasGeo1
Introduktion
Roger Herbert
use.mazemap.com
10:00
09:15
Halland Fm114,Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Föreläsning
Peter Lazor
use.mazemap.com
12:00
10:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Föreläsning
Introduktion
Graham E Budd
Jorijntje Henderiks
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stuffen El221, Geocentrum
Hydrologiska processer
MasGeo1
Föreläsning
Johanna Mård
use.mazemap.com
12:00
10:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Övning
Tobias Schmiedel
use.mazemap.com
15:00
13:15
Halland Fm114,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Föreläsning
Michael Streng
use.mazemap.com
15:00
13:15
Hambergsalen,Geocentrum
MasGeo1
Möte
Abigail Barker
SINReM kick-off möte
use.mazemap.com
17:00
15:15
Tisdag 21/1 
Norrland II Gm116, Geocentrum
Malmprospektering
MasGeo1
Föreläsning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
12:00
09:15
Halland Fm114,Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Föreläsning
Peter Lazor
use.mazemap.com
12:00
10:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Föreläsning
Graham E Budd
use.mazemap.com
12:00
10:15
Hambergsalen,Geocentrum
Miljöanalys
MasGeo1
MasHU1
Föreläsning
Introduktion
Kevin Bishop
Introduction
use.mazemap.com
15:00
13:15
Halland Fm114,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Föreläsning
Graham E Budd
use.mazemap.com
15:00
13:15
Dk235, Geocentrum
Bergets fysikaliska egenskaper
Fysikaliska och kemiska egenskaper hos bergarter, mineral och material
MaFyGe
MasGeo1
Föreläsning
Introduktion
Bjarne Almqvist
use.mazemap.com
15:00
13:15
Hambergsalen,Geocentrum
Miljöanalys
MasGeo1
MasHU1
Föreläsning
Kevin Bishop
Water Quality-Acidification - High income
use.mazemap.com
17:00
15:15
Onsdag 22/1 
Hambergsalen,Geocentrum
Miljöanalys
MasGeo1
MasHU1
Föreläsning
Kevin Bishop
Water Quality-Acidification - High income
use.mazemap.com
10:00
08:15
Hambergsalen,Geocentrum
Miljöanalys
MasGeo1
MasHU1
Föreläsning
Kevin Bishop
Critical thinking and Academic writing
use.mazemap.com
12:00
10:15
Halland Fm114,Geocentrum
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser
MasGeo1
Introduktion
Rickard Pettersson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stuffen El221, Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Föreläsning
Peter Lazor
use.mazemap.com
12:00
10:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Föreläsning
Michael Streng
use.mazemap.com
12:00
10:15
Närke Gk116,Geocentrum
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser
MasGeo1
Introduktion
Laboration
Rickard Pettersson
use.mazemap.com
15:00
13:15
Stuffen El221, Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Mikroskopering
Tobias Schmiedel
use.mazemap.com
15:00
13:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Malmprospektering
MasGeo1
Övning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
16:00
13:15
Torsdag 23/1 
Halland Fm114,Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Föreläsning
Peter Lazor
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stuffen El221, Geocentrum
Hydrologiska processer
MasGeo1
Föreläsning
Johanna Mård
use.mazemap.com
12:00
10:15
Dk235, Geocentrum
Bergets fysikaliska egenskaper
Fysikaliska och kemiska egenskaper hos bergarter, mineral och material
MaFyGe
MasGeo1
Föreläsning
Alireza Malehmir
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stuffen El221, Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Mikroskopering
Tobias Schmiedel
use.mazemap.com
15:00
13:15
Halland Fm114,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Föreläsning
Jorijntje Henderiks
use.mazemap.com
15:00
13:15
Stuffen El221, Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Övning
Jorijntje Henderiks
use.mazemap.com
17:00
15:15
Fredag 24/1 
Småland Dm235, Geocentrum
MasGeo1-2
Information
Linda Lagebro
use.mazemap.com
10:00
09:15
Halland Fm114,Geocentrum
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser
MasGeo1
Föreläsning
Rickard Pettersson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stuffen El221, Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Föreläsning
Peter Lazor
use.mazemap.com
12:15
10:15
Stuffen El221, Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Mikroskopering
Tobias Schmiedel
use.mazemap.com
15:00
13:15
Halland Fm114,Geocentrum
Hydrologiska processer
MasGeo1
Föreläsning
Johanna Mård
use.mazemap.com
15:00
13:15
Närke Gk116,Geocentrum
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser
MasGeo1
Laboration
Rickard Pettersson
use.mazemap.com
16:00
13:15
Norrland II Gm116, Geocentrum
Malmprospektering
MasGeo1
Föreläsning
Abigail Barker
use.mazemap.com
16:00
13:15

Måndag 27/1 
Norrland II Gm116, Geocentrum
Malmprospektering
MasGeo1
Föreläsning
Abigail Barker
use.mazemap.com
12:00
10:15
Halland Fm114,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Föreläsning
Graham E Budd
use.mazemap.com
12:00
10:15
CM122E, Öland, Geocentrum
Hydrologiska processer
MasGeo1
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Johanna Mård
S1
use.mazemap.com
12:00
10:15
Halland Fm114,Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Föreläsning
Abigail Barker
use.mazemap.com
15:00
13:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Malmprospektering
MasGeo1
Övning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
16:00
13:15
Tisdag 28/1 
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Introduktion
Boris-Theofanis Karatsolis
Graham E Budd
Michael Streng
use.mazemap.com
10:00
08:15
Närke Gk116,Geocentrum
Hydrologiska processer
MasGeo1
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Claudia Teutschbein
S2
use.mazemap.com
10:00
08:15
Halland Fm114,Geocentrum
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser
MasGeo1
Föreläsning
Rickard Pettersson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Närke Gk116,Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Föreläsning
Abigail Barker
use.mazemap.com
12:00
10:15
CM122E, Öland, Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Föreläsning
Graham E Budd
use.mazemap.com
12:00
10:15
Hambergsalen,Geocentrum
Miljöanalys
MasGeo1
MasHU1
Föreläsning
Jean-Marc Mayotte. Methods
use.mazemap.com
15:00
13:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Föreläsning
Abigail Barker
use.mazemap.com
15:00
13:15
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Övning
Boris-Theofanis Karatsolis
Michael Streng
15:00
13:15
Dk235, Geocentrum
Bergets fysikaliska egenskaper
Fysikaliska och kemiska egenskaper hos bergarter, mineral och material
MaFyGe
MasGeo1
Föreläsning
Alireza Malehmir
use.mazemap.com
15:00
13:15
Närke Gk116,Geocentrum
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser
MasGeo1
Laboration
Rickard Pettersson
use.mazemap.com
16:00
13:15
Hambergsalen,Geocentrum
Miljöanalys
MasGeo1
MasHU1
Föreläsning
Jean-Marc Mayotte. Methods
use.mazemap.com
17:00
15:15
Onsdag 29/1 
Halland Fm114,Geocentrum
Hydrologiska processer
MasGeo1
Föreläsning
Claudia Teutschbein
use.mazemap.com
10:00
08:15
Närke Gk116,Geocentrum
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser
MasGeo1
Självstudier
use.mazemap.com
12:00
09:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
CM122E, Öland, Geocentrum
Geolab GL114, Geocentrum
Halland Fm114,Geocentrum
Norrland II Gm116, Geocentrum
Stuffen El221, Geocentrum
Miljöanalys
MasGeo1
MasHU1
Seminarium
Brainstorming & literature discussion
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-DM226
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-CM122
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GL114
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM114
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM116
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-EL221
12:00
10:15
Skåne Gm216,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Föreläsning
Graham E Budd
use.mazemap.com
12:00
10:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
CM122E, Öland, Geocentrum
Geolab GL114, Geocentrum
Halland Fm114,Geocentrum
Stuffen El221, Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Miljöanalys
MasGeo1
MasHU1
Seminarium
Brainstorming & literature discussion
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-DM226
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-CM122
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GL114
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM114
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-EL221
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
15:00
13:15
Skåne Gm216,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Föreläsning
Graham E Budd
use.mazemap.com
15:00
13:15
Stuffen El221, Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Självstudier
use.mazemap.com
17:00
15:15
Torsdag 30/1 
Stuffen El221, Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Självstudier
use.mazemap.com
10:00
08:15
Hambergsalen,Geocentrum
Miljöanalys
MasGeo1
MasHU1
Föreläsning
Jean-Marc Mayotte. Water Supply - low income
use.mazemap.com
12:00
10:15
Halland Fm114,Geocentrum
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser
MasGeo1
Föreläsning
Rickard Pettersson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stuffen El221, Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Föreläsning
Peter Lazor
use.mazemap.com
12:00
10:15
Dk235, Geocentrum
Bergets fysikaliska egenskaper
Fysikaliska och kemiska egenskaper hos bergarter, mineral och material
MaFyGe
MasGeo1
Föreläsning
Alireza Malehmir
use.mazemap.com
12:00
10:15
Hambergsalen,Geocentrum
Miljöanalys
MasGeo1
MasHU1
Föreläsning
Jean-Marc Mayotte. Water Supply - low income
use.mazemap.com
15:00
13:15
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Övning
Boris-Theofanis Karatsolis
Michael Streng
15:00
13:15
Närke Gk116,Geocentrum
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser
MasGeo1
Laboration
Rickard Pettersson
use.mazemap.com
16:00
13:15
Hambergsalen,Geocentrum
Miljöanalys
MasGeo1
MasHU1
Föreläsning
Jean-Marc Mayotte. Water Supply - low income
use.mazemap.com
17:00
15:15
Fredag 31/1 
Närke Gk116,Geocentrum
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser
MasGeo1
Självstudier
use.mazemap.com
12:00
09:15
Norrland II Gm116, Geocentrum
Malmprospektering
MasGeo1
Föreläsning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Halland Fm114,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Seminarium
use.mazemap.com
12:00
10:15
Halland Fm114,Geocentrum
Hydrologiska processer
MasGeo1
Föreläsning
Claudia Teutschbein
use.mazemap.com
15:00
13:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Malmprospektering
MasGeo1
Övning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
16:00
13:15

Måndag 3/2 
Norrland II Gm116, Geocentrum
Malmprospektering
MasGeo1
Föreläsning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Halland Fm114,Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Föreläsning
Peter Lazor
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Föreläsning
Jorijntje Henderiks
use.mazemap.com
12:00
10:15
Micro Dm134, Geocentrum
Hydrologiska processer
MasGeo1
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Claudia Teutschbein
S3
use.mazemap.com
12:00
10:15
Halland Fm114,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Föreläsning
Jorijntje Henderiks
use.mazemap.com
15:00
13:15
Tisdag 4/2 
Hambergsalen,Geocentrum
Miljöanalys
MasGeo1
MasHU1
Föreläsning
Mikael Höök
Global energy and emissions
use.mazemap.com
12:00
10:15
Halland Fm114,Geocentrum
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser
MasGeo1
Föreläsning
Ward van Pelt
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stuffen El221, Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Föreläsning
Peter Lazor
use.mazemap.com
12:00
10:15
Hambergsalen,Geocentrum
Miljöanalys
MasGeo1
MasHU1
Föreläsning
Mikael Höök
Global energy and emissions
use.mazemap.com
15:00
13:15
Halland Fm114,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Föreläsning
Jorijntje Henderiks
use.mazemap.com
15:00
13:15
Dk235, Geocentrum
Bergets fysikaliska egenskaper
Fysikaliska och kemiska egenskaper hos bergarter, mineral och material
MaFyGe
MasGeo1
Föreläsning
Alireza Malehmir
use.mazemap.com
15:00
13:15
Hambergsalen,Geocentrum
Miljöanalys
MasGeo1
MasHU1
Föreläsning
Mikael Höök
Global energy and emissions
use.mazemap.com
17:00
15:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Övning
Boris-Theofanis Karatsolis
use.mazemap.com
17:00
15:15
Onsdag 5/2 
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Geolab GL114, Geocentrum
Halland Fm114,Geocentrum
Micro Dm134, Geocentrum
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
Stuffen El221, Geocentrum
Miljöanalys
MasGeo1
MasHU1
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Example and plagiarism seminar
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-DM226
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GL114
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM114
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-DM134
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-DM122
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-EL221
12:00
10:15
Skåne Gm216,Geocentrum
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser
MasGeo1
Föreläsning
Ward van Pelt
use.mazemap.com
12:00
10:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Geolab GL114, Geocentrum
Halland Fm114,Geocentrum
Micro Dm134, Geocentrum
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
Stuffen El221, Geocentrum
Miljöanalys
MasGeo1
MasHU1
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Example and plagiarism seminar
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-DM226
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GL114
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM114
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-DM134
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-DM122
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-EL221
15:00
13:15
Skåne Gm216,Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Föreläsning
Peter Lazor
use.mazemap.com
15:00
13:15
Dk235, Geocentrum
Bergets fysikaliska egenskaper
Fysikaliska och kemiska egenskaper hos bergarter, mineral och material
MaFyGe
MasGeo1
Föreläsning
Alireza Malehmir
use.mazemap.com
15:00
13:15
Närke Gk116,Geocentrum
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser
MasGeo1
Laboration
Ward van Pelt
use.mazemap.com
16:00
13:15
Norrland II Gm116, Geocentrum
Malmprospektering
MasGeo1
Föreläsning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
17:00
15:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Övning
Boris-Theofanis Karatsolis
use.mazemap.com
17:00
15:15
Torsdag 6/2 
Närke Gk116,Geocentrum
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser
MasGeo1
Självstudier
use.mazemap.com
12:00
09:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Malmprospektering
MasGeo1
Övning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
12:00
09:15
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
Hydrologiska processer
MasGeo1
Föreläsning
Claudia Teutschbein
use.mazemap.com
12:00
10:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Övning
Boris-Theofanis Karatsolis
use.mazemap.com
15:00
13:15
Fredag 7/2 
Dk235, Geocentrum
Bergets fysikaliska egenskaper
Fysikaliska och kemiska egenskaper hos bergarter, mineral och material
MaFyGe
MasGeo1
Laboration
Lab 1
use.mazemap.com
12:00
09:15
Halland Fm114,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Föreläsning
Jorijntje Henderiks
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
Hydrologiska processer
MasGeo1
Obligatorisk närvaro
Projekt
Seminarium
Claudia Teutschbein
S4, Intro projekt
use.mazemap.com
12:00
10:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Laboration
Boris-Theofanis Karatsolis
Graham E Budd
Michael Streng
use.mazemap.com
14:00
13:15

Måndag 10/2 
Halland Fm114,Geocentrum
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser
MasGeo1
Föreläsning
Veijo Pohjola
use.mazemap.com
12:00
10:15
Micro Dm134, Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Föreläsning
Jorijntje Henderiks
use.mazemap.com
12:00
10:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Övning
Boris-Theofanis Karatsolis
use.mazemap.com
15:00
13:15
Halland Fm114,Geocentrum
Hydrologiska processer
MasGeo1
Föreläsning
Roger Herbert
use.mazemap.com
15:00
13:15
Tisdag 11/2 
Norrland II Gm116, Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Tentamen
Peter Lazor
use.mazemap.com
13:00
09:00
Halland Fm114,Geocentrum
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser
MasGeo1
Introduktion
Projekt
Veijo Pohjola
use.mazemap.com
11:00
10:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Övning
Boris-Theofanis Karatsolis
use.mazemap.com
15:00
13:15
Dk235, Geocentrum
Bergets fysikaliska egenskaper
Fysikaliska och kemiska egenskaper hos bergarter, mineral och material
MaFyGe
MasGeo1
Föreläsning
Bjarne Almqvist
use.mazemap.com
15:00
13:15
Onsdag 12/2 
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser
MasGeo1
Projekt
16:00
09:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Geolab GL114, Geocentrum
Halland Fm114,Geocentrum
Micro Dm134, Geocentrum
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
Stuffen El221, Geocentrum
Miljöanalys
MasGeo1
MasHU1
Seminarium
Feedback on project work/consultation
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-DM226
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GL114
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM114
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-DM134
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-DM122
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-EL221
12:00
10:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Geolab GL114, Geocentrum
Halland Fm114,Geocentrum
Micro Dm134, Geocentrum
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
Stuffen El221, Geocentrum
Miljöanalys
MasGeo1
MasHU1
Seminarium
Feedback on project work/consultation
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-DM226
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GL114
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM114
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-DM134
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-DM122
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-EL221
15:00
13:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Övning
Boris-Theofanis Karatsolis
use.mazemap.com
17:00
15:15
Torsdag 13/2 
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser
MasGeo1
Projekt
16:00
09:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Föreläsning
Jaroslaw Majka
use.mazemap.com
12:00
10:15
Halland Fm114,Geocentrum
Hydrologiska processer
MasGeo1
Föreläsning
Roger Herbert
use.mazemap.com
12:00
10:15
Dk235, Geocentrum
Bergets fysikaliska egenskaper
Fysikaliska och kemiska egenskaper hos bergarter, mineral och material
MaFyGe
MasGeo1
Föreläsning
Bjarne Almqvist
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stuffen El221, Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Mikroskopering
Christopher Joseph Barnes
use.mazemap.com
15:00
13:15
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Deadline
Boris-Theofanis Karatsolis
17:00
16:45
Fredag 14/2 
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser
MasGeo1
Projekt
16:00
09:15
Norrland II Gm116, Geocentrum
Malmprospektering
MasGeo1
Föreläsning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Föreläsning
Jaroslaw Majka
use.mazemap.com
12:00
10:15
Halland Fm114,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Seminarium
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stuffen El221, Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Mikroskopering
Christopher Joseph Barnes
use.mazemap.com
15:00
13:15
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Malmprospektering
MasGeo1
Övning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
16:00
13:15

Måndag 17/2 
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser
MasGeo1
Projekt
16:00
09:15
Norrland II Gm116, Geocentrum
Malmprospektering
MasGeo1
Föreläsning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Föreläsning
Jaroslaw Majka
use.mazemap.com
12:00
10:15
Halland Fm114,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Föreläsning
Graham E Budd
use.mazemap.com
12:00
10:15
Micro Dm134, Geocentrum
Hydrologiska processer
MasGeo1
Seminarium
Roger Herbert
S5
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stuffen El221, Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Mikroskopering
Christopher Joseph Barnes
use.mazemap.com
15:00
13:15
Halland Fm114,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Föreläsning
Graham E Budd
use.mazemap.com
15:00
13:15
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Malmprospektering
MasGeo1
Övning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
16:00
13:15
Tisdag 18/2 
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser
MasGeo1
Projekt
16:00
09:15
Norrland I Gm118, Geocentrum
Avrinning
Hydrologiska processer
MasGeo1
W4.1
Föreläsning
Kenechukwu (Kaycee) Okoli
F10
use.mazemap.com
12:00
10:15
Norrland II Gm116, Geocentrum
Malmprospektering
MasGeo1
Föreläsning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Föreläsning
Jaroslaw Majka
use.mazemap.com
12:00
10:15
Halland Fm114,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Föreläsning
Graham E Budd
use.mazemap.com
12:00
10:15
Halland Fm114,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Föreläsning
Aodhan Butler
use.mazemap.com
15:00
13:15
Dk235, Geocentrum
Bergets fysikaliska egenskaper
Fysikaliska och kemiska egenskaper hos bergarter, mineral och material
MaFyGe
MasGeo1
Föreläsning
Bjarne Almqvist
use.mazemap.com
15:00
13:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Avrinning
Hydrologiska processer
MasGeo1
W4.1
Laboration
Obligatorisk närvaro
Kenechukwu (Kaycee) Okoli
Lab 7. Grupp A
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
17:00
13:15
Onsdag 19/2 
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser
MasGeo1
Projekt
16:00
09:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Geolab GL114, Geocentrum
Halland Fm114,Geocentrum
Micro Dm134, Geocentrum
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
Stuffen El221, Geocentrum
Miljöanalys
MasGeo1
MasHU1
Seminarium
First draft of written assignment due
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-DM226
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GL114
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM114
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-DM134
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-DM122
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-EL221
12:00
10:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Geolab GL114, Geocentrum
Halland Fm114,Geocentrum
Micro Dm134, Geocentrum
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
Stuffen El221, Geocentrum
Miljöanalys
MasGeo1
MasHU1
Seminarium
First draft of written assignment due
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-DM226
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GL114
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM114
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-DM134
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-DM122
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-EL221
15:00
13:15
Torsdag 20/2 
Micro Dm134, Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Föreläsning
Aodhan Butler
use.mazemap.com
11:00
09:15
Norrland II Gm116, Geocentrum
Malmprospektering
MasGeo1
Seminarium
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
12:00
09:15
Halland Fm114,Geocentrum
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser
MasGeo1
Föreläsning
Rickard Pettersson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Laboration
Boris-Theofanis Karatsolis
Graham E Budd
Michael Streng
use.mazemap.com
12:00
11:15
Stuffen El221, Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Mikroskopering
Christopher Joseph Barnes
use.mazemap.com
15:00
13:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Avrinning
Hydrologiska processer
MasGeo1
W4.1
Laboration
Obligatorisk närvaro
Kenechukwu (Kaycee) Okoli
Lab 7. Grupp B
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
17:00
13:15
Fredag 21/2 
Dk235, Geocentrum
Bergets fysikaliska egenskaper
Fysikaliska och kemiska egenskaper hos bergarter, mineral och material
MaFyGe
MasGeo1
Laboration
Lab 2
use.mazemap.com
12:00
09:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Föreläsning
Jaroslaw Majka
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stuffen El221, Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Mikroskopering
Christopher Joseph Barnes
use.mazemap.com
15:00
13:15
Småland Dm235, Geocentrum
Malmprospektering
MasGeo1
Presentation
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
16:00
13:15

Måndag 24/2 
Malmprospektering
MasGeo1
Hemtenta
Tobias Mattsson
12:00
10:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Övning
Jaroslaw Majka
use.mazemap.com
12:00
10:15
Halland Fm114,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Föreläsning
Jorijntje Henderiks
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stuffen El221, Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Mikroskopering
Christopher Joseph Barnes
use.mazemap.com
15:00
13:15
Halland Fm114,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Föreläsning
Jorijntje Henderiks
use.mazemap.com
15:00
13:15
Malmprospektering
MasGeo1
Hemtenta
Tobias Mattsson
16:00
13:15
Tisdag 25/2 
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Övning
Boris-Theofanis Karatsolis
use.mazemap.com
10:00
08:15
Halland Fm114,Geocentrum
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser
MasGeo1
Föreläsning
Rickard Pettersson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Malmprospektering
MasGeo1
Hemtenta
Tobias Mattsson
12:00
10:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Övning
Jaroslaw Majka
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Föreläsning
Jorijntje Henderiks
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stuffen El221, Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Mikroskopering
Christopher Joseph Barnes
use.mazemap.com
15:00
13:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Övning
Boris-Theofanis Karatsolis
use.mazemap.com
15:00
13:15
Närke Gk116,Geocentrum
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser
MasGeo1
Laboration
Rickard Pettersson
use.mazemap.com
16:00
13:15
Malmprospektering
MasGeo1
Hemtenta
Tobias Mattsson
16:00
13:15
Onsdag 26/2 
Närke Gk116,Geocentrum
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser
MasGeo1
Självstudier
use.mazemap.com
12:00
09:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Geolab GL114, Geocentrum
Halland Fm114,Geocentrum
Micro Dm134, Geocentrum
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
Stuffen El221, Geocentrum
Miljöanalys
MasGeo1
MasHU1
Seminarium
Feedback on first draft of written assignment
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-DM226
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GL114
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM114
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-DM134
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-DM122
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-EL221
12:00
10:15
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Övning
Jaroslaw Majka
use.mazemap.com
12:00
10:15
Dk235, Geocentrum
Bergets fysikaliska egenskaper
Fysikaliska och kemiska egenskaper hos bergarter, mineral och material
MaFyGe
MasGeo1
Föreläsning
Bjarne Almqvist
use.mazemap.com
12:00
10:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Geolab GL114, Geocentrum
Halland Fm114,Geocentrum
Micro Dm134, Geocentrum
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
Stuffen El221, Geocentrum
Miljöanalys
MasGeo1
MasHU1
Seminarium
Feedback on first draft of written assignment
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-DM226
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GL114
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM114
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-DM134
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-DM122
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-EL221
15:00
13:15
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Övning
Jaroslaw Majka
use.mazemap.com
17:00
13:15
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Deadline
17:00
16:45
Torsdag 27/2 
Stuffen El221, Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Självstudier
use.mazemap.com
12:00
08:15
Vattenlab DM138N, Geocentrum
Vattenlab Dm138M, Geocentrum
Hydrologiska processer
MasGeo1
Laboration
Roger Herbert
use.mazemap.com
12:00
08:15
Halland Fm114,Geocentrum
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser
MasGeo1
Föreläsning
Rickard Pettersson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Dk235, Geocentrum
Bergets fysikaliska egenskaper
Fysikaliska och kemiska egenskaper hos bergarter, mineral och material
MaFyGe
MasGeo1
Föreläsning
Bjarne Almqvist
use.mazemap.com
12:00
10:15
Halland Fm114,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Workshop
Graham E Budd
Jorijntje Henderiks
use.mazemap.com
15:00
13:15
Vattenlab DM138N, Geocentrum
Vattenlab Dm138M, Geocentrum
Hydrologiska processer
MasGeo1
Laboration
Roger Herbert
use.mazemap.com
17:00
13:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Övning
Boris-Theofanis Karatsolis
use.mazemap.com
17:00
15:15
Fredag 28/2 
Halland Fm114,Geocentrum
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser
MasGeo1
Projekt
Seminarium
Ward van Pelt
use.mazemap.com
12:00
09:15
Dk235, Geocentrum
Bergets fysikaliska egenskaper
Fysikaliska och kemiska egenskaper hos bergarter, mineral och material
MaFyGe
MasGeo1
Laboration
Bjarne Almqvist
Lab 3
use.mazemap.com
12:00
09:15
Småland Dm235, Geocentrum
Malmprospektering
MasGeo1
Föreläsning
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
Paleobiologins grunder
MasGeo1
Seminarium
Boris-Theofanis Karatsolis
Graham E Budd
Jorijntje Henderiks
Michael Streng
use.mazemap.com
12:00
10:15
Småland Dm235, Geocentrum
Malmprospektering
MasGeo1
Föreläsning
use.mazemap.com
16:00
13:15
Stuffen El221, Geocentrum
Mineralogi och petrologi
MasGeo1
Självstudier
use.mazemap.com
17:00
13:15
Glaciologi och glaciala landskapsprocesser
MasGeo1
Deadline
17:00
16:45