Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 3  
Gå till nästa vecka

Tisdag 14/1 
Lärosal 1, 15:00025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Omdugga
Tobias Jakobsson
Ulf Lindh
use.mazemap.com
12:00
08:15
Fredag 17/1 
Grupprum 5, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Omtentamen
Tobias Jakobsson
Ulf Lindh
use.mazemap.com
13:15
08:15

Måndag 20/1 
Norrland II Gm116, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Introduktion
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
10:00
09:15
Norrland II Gm116, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Tisdag 21/1 
Småland Dm235, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Rickard Pettersson
use.mazemap.com
12:00
09:15
Onsdag 22/1 
Norrland II Gm116, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
12:00
09:15
Torsdag 23/1 
Geolab GL114, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Övning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
10:00
08:15
Norrland II Gm116, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Geolab GL114, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Övning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
15:00
13:15
Fredag 24/1 
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Övning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
10:00
08:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Övning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Norrland I Gm118, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
15:00
13:15

Måndag 27/1 
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Övning
use.mazemap.com
10:00
08:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Övning
use.mazemap.com
12:00
10:15
Norrland II Gm116, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Bjarne Almqvist
use.mazemap.com
15:00
13:15
Tisdag 28/1 
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Övning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Norrland II Gm116, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Bjarne Almqvist
use.mazemap.com
15:00
13:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Övning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
17:00
15:15
Onsdag 29/1 
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Övning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
10:00
08:15
Norrland II Gm116, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Bjarne Almqvist
use.mazemap.com
15:00
13:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Övning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
17:00
15:15
Torsdag 30/1 
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Övning
Peter Hedin
use.mazemap.com
12:00
10:15
Norrland I Gm118, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
15:00
13:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Övning
Peter Hedin
use.mazemap.com
17:00
15:15
Fredag 31/1 
Norrland I Gm118, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Peter Hedin
use.mazemap.com
12:00
10:15
Småland Dm235, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Övning
Peter Hedin
use.mazemap.com
16:00
13:15

Måndag 3/2 
Norrland I Gm118, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
15:00
13:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Övning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
17:00
15:15
Tisdag 4/2 
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Övning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
10:00
08:15
Småland Dm235, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Michael Streng
use.mazemap.com
12:00
10:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Övning
Michael Streng
use.mazemap.com
15:00
13:15
Onsdag 5/2 
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Övning
Michael Streng
use.mazemap.com
10:00
08:15
Norrland I Gm118, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Jorijntje Henderiks
use.mazemap.com
14:00
13:15
Norrland I Gm118, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Övning
Jorijntje Henderiks
Michael Streng
use.mazemap.com
16:00
14:15
Torsdag 6/2 
Lärosal 6, 18:01021, EBC
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
15:00
13:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Självstudier
use.mazemap.com
17:00
15:15
Fredag 7/2 
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Övning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
12:00
09:15
Halland Fm114,Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
15:00
13:15

Måndag 10/2 
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Övning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
12:00
09:15
Norrland II Gm116, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Rickard Pettersson
use.mazemap.com
15:00
13:15
Småland Dm235, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Obligatorisk närvaro
Övning
Rickard Pettersson
use.mazemap.com
17:00
15:15
Tisdag 11/2 
Norrland I Gm118, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Geolab GL114, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Obligatorisk närvaro
Övning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
16:00
13:15
Onsdag 12/2 
Norrland I Gm118, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Norrland I Gm118, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Obligatorisk närvaro
Övning
Michael Streng
use.mazemap.com
16:00
13:15
Torsdag 13/2 
Norrland II Gm116, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Tobias Mattsson
use.mazemap.com
12:00
09:15

Måndag 17/2 
Småland Dm235, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Lars Holmer
use.mazemap.com
12:00
10:15
Geolab GL114, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Övning
Elise Wallet
use.mazemap.com
16:00
13:15
Tisdag 18/2 
Småland Dm235, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Lars Holmer
use.mazemap.com
12:00
10:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Övning
Boris-Theofanis Karatsolis
Elise Wallet
use.mazemap.com
15:00
13:15
Onsdag 19/2 
Norrland I Gm118, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Lars Holmer
use.mazemap.com
12:00
10:15
Torsdag 20/2 
Norrland I Gm118, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Lars Holmer
use.mazemap.com
12:00
10:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Övning
Boris-Theofanis Karatsolis
Elise Wallet
use.mazemap.com
15:00
13:15
Fredag 21/2 
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Övning
Boris-Theofanis Karatsolis
Elise Wallet
use.mazemap.com
10:00
08:15
Norrland II Gm116, Geocentrum
Geovetenskap - planeten jorden
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Lars Holmer
use.mazemap.com
12:00
10:15