Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 32  
Gå till nästa vecka

v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/8 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/8 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/8 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/8 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/8 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2

v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/8 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/8 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/8 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/8 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2
Kemilab 5304, Ångström
Kemilab 5309, Ångström
Kemilab 5312, Ångström
Oorganisk kemi I
K1.A-B
KandGeo2
KandKe1.A-B
Laboration
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5304
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5309
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5312
17:00
10:15
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/8 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2
Kemilab 5304, Ångström
Kemilab 5309, Ångström
Kemilab 5312, Ångström
Oorganisk kemi I
K1.A-B
KandGeo2
KandKe1.A-B
Laboration
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5304
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5309
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5312
17:00
10:15

v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/8 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2
Kemilab 5304, Ångström
Kemilab 5308, Ångström
Kemilab 5309, Ångström
Kemilab 5312, Ångström
Oorganisk kemi I
K1.A-B
KandGeo2
KandKe1.A-B
Laboration
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5304
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5308
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5309
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5312
17:00
10:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/8 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2
Kemilab 5304, Ångström
Kemilab 5308, Ångström
Kemilab 5309, Ångström
Kemilab 5312, Ångström
Oorganisk kemi I
K1.A-B
KandGeo2
KandKe1.A-B
Laboration
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5304
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5308
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5309
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5312
17:00
10:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/8 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2
Kemilab 5304, Ångström
Kemilab 5308, Ångström
Kemilab 5309, Ångström
Kemilab 5312, Ångström
Oorganisk kemi I
K1.A-B
KandGeo2
KandKe1.A-B
Laboration
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5304
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5308
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5309
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5312
17:00
10:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/8 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2
Kemilab 5304, Ångström
Kemilab 5308, Ångström
Kemilab 5309, Ångström
Kemilab 5312, Ångström
Oorganisk kemi I
K1.A-B
KandGeo2
KandKe1.A-B
Laboration
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5304
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5308
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5309
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5312
17:00
10:15
v 34 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/8 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2

v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/8 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/8 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/8 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/8 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2
v 35 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/8 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2

v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 31/8 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2
Norrland II Gm116, Geocentrum
Introduktion till mineralogi och petrologi
KandGeo2
Föreläsning
Introduktion
Karin Högdahl
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/9 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2
Norrland II Gm116, Geocentrum
Introduktion till mineralogi och petrologi
KandGeo2
Föreläsning
Introduktion
Peter Lazor
use.mazemap.com
12:00
10:15
Norrland II Gm116, Geocentrum
Introduktion till mineralogi och petrologi
KandGeo2
Föreläsning
Karin Högdahl
use.mazemap.com
15:00
13:15
Norrland II Gm116, Geocentrum
Introduktion till mineralogi och petrologi
KandGeo2
Föreläsning
Introduktion
Peter Lazor
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/9 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Introduktion till mineralogi och petrologi
KandGeo2
Övning
Peter Lazor
Mineral 1 - Grupp 1
use.mazemap.com
12:00
10:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Introduktion till mineralogi och petrologi
KandGeo2
Övning
Peter Lazor
Mineral 1 - Grupp 2
use.mazemap.com
15:00
13:15
Norrland II Gm116, Geocentrum
Introduktion till mineralogi och petrologi
KandGeo2
Föreläsning
Peter Lazor
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/9 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2
Norrland II Gm116, Geocentrum
Introduktion till mineralogi och petrologi
KandGeo2
Föreläsning
Peter Lazor
use.mazemap.com
12:00
10:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Introduktion till mineralogi och petrologi
KandGeo2
Övning
Peter Lazor
Kristallografi - Grupp 1
use.mazemap.com
15:00
13:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Introduktion till mineralogi och petrologi
KandGeo2
Övning
Peter Lazor
Kristallografi - Grupp 2
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 36 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/9 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2
Norrland II Gm116, Geocentrum
Introduktion till mineralogi och petrologi
KandGeo2
Föreläsning
Peter Lazor
use.mazemap.com
12:00
09:15
Stuffen El221, Geocentrum
Introduktion till mineralogi och petrologi
KandGeo2
Övning
Peter Lazor
Mikroskopi - Grupp A
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 7/9 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2
Stuffen El221, Geocentrum
Introduktion till mineralogi och petrologi
KandGeo2
Övning
Peter Lazor
Mikroskopi - Grupp B
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stuffen El221, Geocentrum
Introduktion till mineralogi och petrologi
KandGeo2
Övning
Peter Lazor
Mikroskopi - Grupp C
use.mazemap.com
15:00
13:15
Norrland II Gm116, Geocentrum
Introduktion till mineralogi och petrologi
KandGeo2
Föreläsning
Peter Lazor
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 8/9 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2
Norrland II Gm116, Geocentrum
Introduktion till mineralogi och petrologi
KandGeo2
Föreläsning
Peter Lazor
use.mazemap.com
15:00
13:15
Stuffen El221, Geocentrum
Introduktion till mineralogi och petrologi
KandGeo2
Övning
Peter Lazor
Mikroskopi 2 - Grupp A
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 9/9 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2
Stuffen El221, Geocentrum
Introduktion till mineralogi och petrologi
KandGeo2
Övning
Peter Lazor
Mikroskopi 2 - Grupp B
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stuffen El221, Geocentrum
Introduktion till mineralogi och petrologi
KandGeo2
Övning
Peter Lazor
Mikroskopi 2 - Grupp C
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 10/9 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Introduktion till mineralogi och petrologi
KandGeo2
Övning
Peter Lazor
Mineral 2 - Grupp 1
use.mazemap.com
12:00
10:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Introduktion till mineralogi och petrologi
KandGeo2
Övning
Peter Lazor
Mineral 2 - Grupp 2
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 11/9 
Kandidatprogrammet i Geovetenskap Åk 2, KandGeo2
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Introduktion till mineralogi och petrologi
KandGeo2
Övning
Magmatisk stuffkännedom 1 - Grupp A
use.mazemap.com
10:00
08:15
Stuffen El221, Geocentrum
Introduktion till mineralogi och petrologi
KandGeo2
Övning
Hannes Mattsson
Magmatisk mikroskopering 1 - Grupp C
use.mazemap.com
10:00
08:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Introduktion till mineralogi och petrologi
KandGeo2
Övning
Magmatisk stuffkännedom 1 - Grupp C
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stuffen El221, Geocentrum
Introduktion till mineralogi och petrologi
KandGeo2
Övning
Hannes Mattsson
Magmatisk mikroskopering 1 - Grupp B
use.mazemap.com
12:00
10:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Introduktion till mineralogi och petrologi
KandGeo2
Övning
Magmatisk stuffkännedom 1 - Grupp B
use.mazemap.com
15:00
13:15
Stuffen El221, Geocentrum
Introduktion till mineralogi och petrologi
KandGeo2
Övning
Hannes Mattsson
Magmatisk mikroskopering 1 - Grupp A
use.mazemap.com
15:00
13:15