Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 38  
Gå till nästa vecka

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/9 
2004, Ångström
Ledningsnät och dricksvattenberedning
MasGeo2
W4.1
Föreläsning
Stephan Köhler
use.mazemap.com
12:00
09:15
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Föreläsning
Ben Slater
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stuffen El221, Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Föreläsning
Frances Deegan
use.mazemap.com
12:00
10:15
Halland Fm114,Geocentrum
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Övning
Ben Slater
use.mazemap.com
15:00
13:15
Stuffen El221, Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Övning
Hannes Mattsson
use.mazemap.com
15:00
13:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Vatten och samhälle
MasGeo2
Föreläsning
Övning
Johanna Mård
use.mazemap.com
15:00
13:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Vatten och samhälle
MasGeo2
Föreläsning
Övning
Johanna Mård
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/9 
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Föreläsning
Ben Slater
use.mazemap.com
12:00
10:15
Halland Fm114,Geocentrum
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Övning
Ben Slater
use.mazemap.com
15:00
13:15
Stuffen El221, Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Föreläsning
Erik Jonsson
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/9 
Stuffen El221, Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Mikroskopering
Erik Jonsson
use.mazemap.com
10:00
08:15
Geolab GL114, Geocentrum
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Föreläsning
Ben Slater
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stuffen El221, Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Mikroskopering
Erik Jonsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Hambergsalen,Geocentrum
Vatten och samhälle
MasGeo2
Föreläsning
Johanna Mård
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/9 
CM122E, Öland, Geocentrum
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Självstudier
use.mazemap.com
17:00
08:15
Stuffen El221, Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Mikroskopering
Erik Jonsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stuffen El221, Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Mikroskopering
Erik Jonsson
use.mazemap.com
15:00
13:15
Småland Dm235, Geocentrum
Ledningsnät och dricksvattenberedning
MasGeo2
W4.1
Seminarium
Stephan Köhler
use.mazemap.com
15:00
13:15
Skåne Gm216,Geocentrum
Aktuell forskning i naturgeografi och hydrologi
MasGeo2
Föreläsning
Veijo Pohjola
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/9 
80121, Ångström
Ledningsnät och dricksvattenberedning
MasGeo2
W4.1
Seminarium
Stephan Köhler
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Seminarium
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stuffen El221, Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Mikroskopering
Erik Jonsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stuffen El221, Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Mikroskopering
Erik Jonsson
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/9 
Småland Dm235, Geocentrum
Ledningsnät och dricksvattenberedning
MasGeo2
W4.1
Föreläsning
Roger Herbert
use.mazemap.com
12:00
09:15
Micro Dm134, Geocentrum
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Föreläsning
Graham E Budd
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/9 
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Vatten och samhälle
MasGeo2
Föreläsning
Claudia Teutschbein
use.mazemap.com
10:00
08:15
2004, Ångström
Ledningsnät och dricksvattenberedning
MasGeo2
W4.1
Seminarium
Roger Herbert
use.mazemap.com
12:00
10:15
Micro Dm134, Geocentrum
Miljöförändringar i ett geologiskt tidsperspektiv
MasGeo2
Föreläsning
Thomas Stevens
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Föreläsning
Graham E Budd
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/9 
Skåne Gm216,Geocentrum
Ledningsnät och dricksvattenberedning
MasGeo2
W4.1
Föreläsning
Roger Herbert
use.mazemap.com
12:00
09:15
Halland Fm114,Geocentrum
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Föreläsning
Graham E Budd
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stuffen El221, Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Föreläsning
Frances Deegan
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
Vatten och samhälle
MasGeo2
Seminarium
Claudia Teutschbein
Johanna Mård
use.mazemap.com
15:00
13:15
Halland Fm114,Geocentrum
Aktuell forskning i naturgeografi och hydrologi
MasGeo2
Föreläsning
Veijo Pohjola
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/9 
Malmresurser
MasGeo2
Exkursion
Obligatorisk närvaro
Hannes Mattsson
17:00
08:00
Ledningsnät och dricksvattenberedning
MasGeo2
W4.1
Exkursion
Stephan Köhler
17:00
08:15
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Seminarium
Graham E Budd
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/9 
Mässen, 6140, ITC
Ledningsnät och dricksvattenberedning
MasGeo2
W4.1
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Stephan Köhler
use.mazemap.com
12:00
10:15
Halland Fm114,Geocentrum
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Introduktion
Graham E Budd
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stuffen El221, Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Övning
Hannes Mattsson
use.mazemap.com
12:00
10:15

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 30/9 
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Exkursion
Graham E Budd
17:00
08:00
4005, Ångström
Ledningsnät och dricksvattenberedning
MasGeo2
W4.1
Seminarium
Roger Herbert
use.mazemap.com
10:00
08:15
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Föreläsning
Alireza Malehmir
use.mazemap.com
12:00
10:15
Halland Fm114,Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Föreläsning
Alireza Malehmir
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/10 
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Exkursion
Graham E Budd
17:00
08:00
4007, Ångström
Ledningsnät och dricksvattenberedning
MasGeo2
W4.1
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Stephan Köhler
use.mazemap.com
17:00
08:15
Stuffen El221, Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Mikroskopering
Erik Jonsson
use.mazemap.com
13:00
11:15
Stuffen El221, Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Mikroskopering
Erik Jonsson
use.mazemap.com
16:00
14:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/10 
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Exkursion
Graham E Budd
17:00
08:00
Halland Fm114,Geocentrum
Miljöförändringar i ett geologiskt tidsperspektiv
MasGeo2
Seminarium
Thomas Stevens
use.mazemap.com
12:00
09:15
Micro Dm134, Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Föreläsning
Hannes Mattsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Småland Dm235, Geocentrum
Ledningsnät och dricksvattenberedning
MasGeo2
W4.1
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Roger Herbert
Stephan Köhler
use.mazemap.com
15:00
13:15
Stuffen El221, Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Övning
Hannes Mattsson
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/10 
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Exkursion
Graham E Budd
17:00
08:00
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
Vatten och samhälle
MasGeo2
Föreläsning
Seminarium
Gästföreläsare
Luigia Brandimarte/KTH
use.mazemap.com
15:00
09:15
Stuffen El221, Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Mikroskopering
Erik Jonsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Hambergsalen,Geocentrum
KandGeo1-3
MasGeo1-2
MasHU1-2
Information
Amanda Johnson
use.mazemap.com
13:00
12:15
Stuffen El221, Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Mikroskopering
Erik Jonsson
use.mazemap.com
15:00
13:15
Halland Fm114,Geocentrum
Aktuell forskning i naturgeografi och hydrologi
MasGeo2
Föreläsning
Veijo Pohjola
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/10 
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Exkursion
Graham E Budd
17:00
08:00
Micro Dm134, Geocentrum
Miljöförändringar i ett geologiskt tidsperspektiv
MasGeo2
Föreläsning
Thomas Stevens
use.mazemap.com
10:00
08:15
Halland Fm114,Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Föreläsning
Karin Högdahl
use.mazemap.com
12:00
10:15

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 7/10 
80121, Ångström
Ledningsnät och dricksvattenberedning
MasGeo2
W4.1
Seminarium
Jean-Marc Mayotte
use.mazemap.com
10:00
08:15
2002, Ångström
Ledningsnät och dricksvattenberedning
MasGeo2
W4.1
Föreläsning
Jean-Marc Mayotte
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Föreläsning
Michael Streng
use.mazemap.com
12:00
10:15
Micro Dm134, Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Föreläsning
Hannes Mattsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Övning
Michael Streng
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 8/10 
80127, Ångström
Ledningsnät och dricksvattenberedning
MasGeo2
W4.1
Seminarium
Jean-Marc Mayotte
use.mazemap.com
10:00
08:15
Miljöförändringar i ett geologiskt tidsperspektiv
MasGeo2
Laboration
Thomas Stevens
17:00
09:30
80127, Ångström
Ledningsnät och dricksvattenberedning
MasGeo2
W4.1
Föreläsning
Jean-Marc Mayotte
use.mazemap.com
12:00
10:15
Halland Fm114,Geocentrum
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Föreläsning
Michael Streng
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stuffen El221, Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Föreläsning
Erik Jonsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stuffen El221, Geocentrum
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Övning
Michael Streng
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 9/10 
Stuffen El221, Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Mikroskopering
Erik Jonsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Vatten och samhälle
MasGeo2
Seminarium
Johanna Mård
use.mazemap.com
12:00
10:15
Halland Fm114,Geocentrum
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Föreläsning
Michael Streng
use.mazemap.com
15:00
13:15
Stuffen El221, Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Mikroskopering
Erik Jonsson
use.mazemap.com
15:00
13:15
Halland Fm114,Geocentrum
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Övning
Michael Streng
use.mazemap.com
17:00
15:15
Skåne Gm216,Geocentrum
Aktuell forskning i naturgeografi och hydrologi
MasGeo2
Föreläsning
Veijo Pohjola
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 10/10 
Vattenlab DM138N, Geocentrum
Vattenlab Dm138M, Geocentrum
Ledningsnät och dricksvattenberedning
MasGeo2
W4.1
Laboration
Marloes Groeneveld
Roger Herbert
Flocculation lab, group 2
use.mazemap.com
12:00
08:15
Stuffen El221, Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Mikroskopering
Erik Jonsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Halland Fm114,Geocentrum
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Föreläsning
Michael Streng
use.mazemap.com
15:00
13:15
Stuffen El221, Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Mikroskopering
Erik Jonsson
use.mazemap.com
15:00
13:15
Vattenlab DM138N, Geocentrum
Vattenlab Dm138M, Geocentrum
Ledningsnät och dricksvattenberedning
MasGeo2
W4.1
Laboration
Marloes Groeneveld
Roger Herbert
Flocculation lab, group 3
use.mazemap.com
17:00
13:15
Halland Fm114,Geocentrum
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Övning
Michael Streng
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 11/10 
Halland Fm114,Geocentrum
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Föreläsning
Michael Streng
use.mazemap.com
15:00
13:15
Halland Fm114,Geocentrum
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Övning
Michael Streng
use.mazemap.com
17:00
15:15

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/10 
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Föreläsning
Ben Slater
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stuffen El221, Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Mikroskopering
Erik Jonsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stuffen El221, Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Mikroskopering
Erik Jonsson
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/10 
Stuffen El221, Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Obligatorisk närvaro
Tentamen
Erik Jonsson
use.mazemap.com
16:00
09:00
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Föreläsning
Ben Slater
use.mazemap.com
12:00
10:15
Micro Dm134, Geocentrum
Miljöförändringar i ett geologiskt tidsperspektiv
MasGeo2
Föreläsning
Thomas Stevens
use.mazemap.com
15:00
13:15
Vattenlab DM138N, Geocentrum
Vattenlab Dm138M, Geocentrum
Ledningsnät och dricksvattenberedning
MasGeo2
W4.1
Laboration
Marloes Groeneveld
Roger Herbert
Flocculation lab, group 4
use.mazemap.com
17:00
13:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/10 
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Projekt
17:00
08:15
Halland Fm114,Geocentrum
Aktuell forskning i naturgeografi och hydrologi
MasGeo2
Föreläsning
Veijo Pohjola
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/10 
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Projekt
17:00
08:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/10 
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Projekt
17:00
08:15
Halland Fm114,Geocentrum
Miljöförändringar i ett geologiskt tidsperspektiv
MasGeo2
Seminarium
Thomas Stevens
use.mazemap.com
12:00
09:15

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/10 
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Presentation
Projekt
Graham E Budd
use.mazemap.com
12:00
10:15
Stuffen El221, Geocentrum
Malmresurser
MasGeo2
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Hannes Mattsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Vatten och samhälle
MasGeo2
Seminarium
Johanna Mård
use.mazemap.com
12:00
10:15
Halland Fm114,Geocentrum
Miljöförändringar i ett geologiskt tidsperspektiv
MasGeo2
Frågestund
Thomas Stevens
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/10 
2005, Ångström
Ledningsnät och dricksvattenberedning
MasGeo2
W4.1
Frågestund
Seminarium
Roger Herbert
Stephan Köhler
use.mazemap.com
12:00
10:15
Halland Fm114,Geocentrum
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Frågestund
Anna Neubeck
Ben Slater
Graham E Budd
Michael Streng
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/10 
Malmresurser
MasGeo2
Hemtenta
Obligatorisk närvaro
17:00
08:00
Halland Fm114,Geocentrum
Aktuell forskning i naturgeografi och hydrologi
MasGeo2
Föreläsning
Veijo Pohjola
use.mazemap.com
17:00
15:15
Norrland I Gm118, Geocentrum
Norrland II Gm116, Geocentrum
KandGeo1-3
MasGeo1-2
MasHU1-2
Information
Amanda Johnson
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM118
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM116
20:00
16:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/10 
Miljöförändringar i ett geologiskt tidsperspektiv
MasGeo2
Tentamen
Thomas Stevens
17:00
08:00
Malmresurser
MasGeo2
Hemtenta
Obligatorisk närvaro
17:00
08:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/10 
Livets tidiga utveckling och uppblomstring
MasGeo2
Tentamen
12:00
08:00

  Ändrade inom de senaste 60 timmarna.