Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 43  
Gå till nästa vecka

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/10 
Dk235, Geocentrum
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1
Föreläsning
Sebastian Buntin
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/10 
Dk235, Geocentrum
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1
Föreläsning
Bjarne Almqvist
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/10 
MasGeo1
Tentamen
Christian Zdanowicz
17:00
08:00
Dk235, Geocentrum
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1
Föreläsning
Bjarne Almqvist
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/10 
Dk235, Geocentrum
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1
Föreläsning
Bjarne Almqvist
use.mazemap.com
12:00
10:15
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
MasGeo1
Projekt
Rickard Pettersson
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
17:00
13:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/10 
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
MasGeo1
Projekt
Rickard Pettersson
use.mazemap.com
17:00
09:15
Dk235, Geocentrum
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1
Föreläsning
Bjarne Almqvist
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 28/10 
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
MasGeo1
Projekt
Rickard Pettersson
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
17:00
09:15
Dk235, Geocentrum
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1
Föreläsning
Bjarne Almqvist
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 29/10 
Dk235, Geocentrum
KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1
Föreläsning
Alireza Malehmir
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 30/10 
Småland Dm235, Geocentrum
MasGeo1
Presentation
Projekt
Rickard Pettersson
use.mazemap.com
17:00
09:15
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 31/10 
v 44 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/11 

v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/11 
Båthsalen Dm226,Geocentrum
MasGeo1
Föreläsning
Christian Zdanowicz
use.mazemap.com
12:00
10:15
Geolab GL114, Geocentrum
MasGeo1
Introduktion
Registrering
Jaroslaw Majka
use.mazemap.com
12:00
11:15
Skåne Gm216,Geocentrum
MasGeo1
Föreläsning
Jaroslaw Majka
use.mazemap.com
15:00
13:15
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
MasGeo1
Föreläsning
Roger Herbert
F1
use.mazemap.com
15:00
13:15
Norrland II Gm116, Geocentrum
MaFyGe2
MasGeo1
Föreläsning
Hemin Koyi
Presentation
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/11 
Båthsalen Dm226,Geocentrum
MaFyMe1
MasGeo1
Föreläsning
Gabriele Messori
use.mazemap.com
12:00
10:15
Skåne Gm216,Geocentrum
MasGeo1
Föreläsning
Jaroslaw Majka
use.mazemap.com
12:00
10:15
MaFyGe2
MasGeo1
Föreläsning
Camilla Jansson
Library
15:00
13:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/11 
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
MasGeo1
Övning
Christian Zdanowicz
use.mazemap.com
12:00
09:15
Skåne Gm216,Geocentrum
MasGeo1
Föreläsning
Jaroslaw Majka
use.mazemap.com
16:00
13:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
MasGeo1
Föreläsning
Roger Herbert
F2
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/11 
v 45 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/11 
Skåne Gm216,Geocentrum
MaFyGe2
MasGeo1
Föreläsning
Abigail Barker
Writing
use.mazemap.com
12:00
10:15
MasGeo1
studiebesök
Jaroslaw Majka
15:00
13:15

v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/11 
Skåne Gm216,Geocentrum
MaFyGe2
MasGeo1
Föreläsning
Hemin Koyi
Presentation
use.mazemap.com
12:00
10:15
MasGeo1
studiebesök
Jaroslaw Majka
15:00
13:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/11 
Båthsalen Dm226,Geocentrum
MaFyMe1
MasGeo1
Föreläsning
Gabriele Messori
use.mazemap.com
12:00
10:15
Halland Fm114,Geocentrum
MasGeo1
Föreläsning
Roger Herbert
F3
use.mazemap.com
12:00
10:15
Skåne Gm216,Geocentrum
MaFyGe2
MasGeo1
Föreläsning
Abigail Barker
Writing
use.mazemap.com
15:00
13:15
Skåne Gm216,Geocentrum
MasGeo1
Föreläsning
Christian Zdanowicz
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/11 
Skåne Gm216,Geocentrum
MaFyGe2
MasGeo1
Föreläsning
Hemin Koyi
Presentation
use.mazemap.com
12:00
10:15
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
MasGeo1
Övning
Christian Zdanowicz
use.mazemap.com
16:00
13:15
MasGeo1
studiebesök
Jaroslaw Majka
16:00
13:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/11 
Båthsalen Dm226,Geocentrum
MaFyMe1
MasGeo1
Föreläsning
Björn Claremar
use.mazemap.com
12:00
10:15
Skåne Gm216,Geocentrum
MasGeo1
Föreläsning
Peter Lazor
use.mazemap.com
12:00
10:15
Skåne Gm216,Geocentrum
MasGeo1
Föreläsning
Peter Lazor
use.mazemap.com
15:00
13:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
MasGeo1
Seminarium
Roger Herbert
S1
use.mazemap.com
16:00
13:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/11 
Båthsalen Dm226,Geocentrum
MasGeo1
Föreläsning
Peter Lazor
use.mazemap.com
10:00
08:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
MaFyGe2
MasGeo1
Föreläsning
Abigail Barker
Writing
use.mazemap.com
12:00
10:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
MasGeo1
Föreläsning
Peter Lazor
use.mazemap.com
15:00
13:15
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
MasGeo1
Föreläsning
Roger Herbert
F4
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/11 
MasGeo1
Projekt
Lei Liu
Lokal: Raman lab/Grupp 1
10:00
08:15
Skåne Gm216,Geocentrum
MasGeo1
Föreläsning
Christian Zdanowicz
use.mazemap.com
12:00
10:15
MasGeo1
Projekt
Lei Liu
Lokal: Raman lab/Grupp 2
12:00
10:15
MasGeo1
Projekt
Lei Liu
Lokal: Raman lab/Grupp 3
15:00
13:15
Närke Gk116,Geocentrum
MasGeo1
Datalab
Roger Herbert
PHREEQC - Lab 1
use.mazemap.com
16:00
13:15
MasGeo1
Projekt
Lei Liu
Lokal: Raman lab/Grupp 4
17:00
15:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/11 
Frivilligt Anders Wall förel i aulan, www.awf.se
17:00
13:00
MasGeo1
Projekt
Lei Liu
Lokal: Raman lab/Grupp 1
10:00
08:15
Halland Fm114,Geocentrum
MasGeo1
Seminarium
Roger Herbert
S2
use.mazemap.com
12:00
09:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
MaFyMe1
MasGeo1
Föreläsning
Björn Claremar
use.mazemap.com
12:00
10:15
MasGeo1
Projekt
Lei Liu
Lokal: Raman lab/Grupp 2
12:00
10:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/11 
MasGeo1
Projekt
Lei Liu
Lokal: Raman lab/Grupp 3
10:00
08:15
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
MasGeo1
Övning
Christian Zdanowicz
use.mazemap.com
12:00
09:15
MasGeo1
Projekt
Lei Liu
Lokal: Raman lab/Grupp 4
12:00
10:15
Skåne Gm216,Geocentrum
MaFyGe2
MasGeo1
Föreläsning
Abigail Barker
Writing
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/11 
MasGeo1
Projekt
Lei Liu
Lokal: Raman lab/Grupp 1
12:00
10:15
MasGeo1
Projekt
Lei Liu
Lokal: Raman lab/Grupp 2
15:00
13:15
MasGeo1
Projekt
Lei Liu
Lokal: Raman lab/Grupp 3
17:00
15:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/11 
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
MasGeo1
Datalab
Roger Herbert
PHREEQC - Lab 2
use.mazemap.com
12:00
09:15
MasGeo1
Projekt
Lei Liu
Lokal: Raman lab/Grupp 4
12:00
10:15
Skåne Gm216,Geocentrum
MaFyGe2
MasGeo1
Föreläsning
Abigail Barker
Writing
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/11 
Båthsalen Dm226,Geocentrum
MasGeo1
Föreläsning
Christian Zdanowicz
use.mazemap.com
12:00
10:15
MasGeo1
Projekt
Lei Liu
Lokal: Raman lab/Grupp 1,2,3,4 reservtid
12:00
10:15
MasGeo1
Projekt
Lei Liu
Lokal: Raman lab/Grupp 1,2,3,4 reservtid
15:00
13:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
MasGeo1
Föreläsning
Roger Herbert
F5
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/11 
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
MasGeo1
Datalab
Roger Herbert
PHREEQC - Lab 3
use.mazemap.com
12:00
09:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
MaFyMe1
MasGeo1
Föreläsning
Björn Claremar
use.mazemap.com
16:00
13:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/11 
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
MasGeo1
Övning
Christian Zdanowicz
use.mazemap.com
12:00
09:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/11 
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
MasGeo1
Presentation
Projekt
Seminarium
Peter Lazor
use.mazemap.com
12:00
09:15
Båthsalen Dm226,Geocentrum
MasGeo1
Föreläsning
Roger Herbert
F6
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/11 
Stora Stöten Dm122, Geocentrum
MasGeo1
Seminarium
Roger Herbert
S3
use.mazemap.com
12:00
09:15

  Ändrade inom de senaste 60 timmarna.

 
Information