Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 39  
Gå till nästa vecka

Måndag 21/9 
Tisdag 22/9 
Onsdag 23/9 
Torsdag 24/9 
Fredag 25/9 

Måndag 28/9 
Friessalen, 15:00010, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Redovisning
use.mazemap.com
12:00
08:30
Tisdag 29/9 
Friessalen, 15:00010, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Olle Matsson
use.mazemap.com
10:00
08:30
Friessalen, 15:00010, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Ulf Lindh
use.mazemap.com
12:00
10:15
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Ulf Lindh
use.mazemap.com
15:00
13:15
Onsdag 30/9 
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Ulf Lindh
use.mazemap.com
12:00
10:15
Ekmansalen, 15:00024, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Olle Matsson
use.mazemap.com
15:00
13:15
Torsdag 1/10 
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Olle Matsson
use.mazemap.com
10:00
08:30
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Henning Blom
use.mazemap.com
12:00
10:15
Friessalen, 15:00010, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Olle Matsson
use.mazemap.com
15:00
13:15
Fredag 2/10 
Friessalen, 15:00010, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Dugga
Olle Matsson
use.mazemap.com
10:00
08:30
Friessalen, 15:00010, EBC
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Ulf Lindh
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=EBC-15.00010
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=EBC-15.01025
12:00
10:15

Måndag 5/10 
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Ulf Lindh
use.mazemap.com
10:00
08:30
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Ulf Lindh
use.mazemap.com
12:00
10:15
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Ulf Lindh
use.mazemap.com
15:00
13:15
Tisdag 6/10 
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Ulf Lindh
use.mazemap.com
10:00
08:30
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Tobias Jakobsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Ulf Lindh
use.mazemap.com
15:00
13:15
Onsdag 7/10 
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Ulf Lindh
use.mazemap.com
12:00
10:15
Friessalen, 15:00010, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Olle Matsson
use.mazemap.com
15:00
13:15
Torsdag 8/10 
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Kerstin Westberg
use.mazemap.com
12:00
10:15
Ekmansalen, 15:00024, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Olle Matsson
use.mazemap.com
15:00
13:15
Fredag 9/10 
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Ulf Lindh
use.mazemap.com
10:00
08:30
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Ulf Lindh
use.mazemap.com
12:00
10:15
Friessalen, 15:00010, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Olle Matsson
use.mazemap.com
15:00
13:15
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Olle Matsson
16:00
15:45

Måndag 12/10 
Zootissalen, 01:01006, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Olle Matsson
use.mazemap.com
10:00
08:30
Zootissalen, 01:01006, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Olle Matsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Karin Högdahl
use.mazemap.com
15:00
13:15
Tisdag 13/10 
Kurslab 2, 17:00012, EBC
Kurslab 3, 17:00014, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Laboration
Olle Matsson
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=EBC-17.00012
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=EBC-17.00014
10:00
08:30
Kurslab 2, 17:00012, EBC
Kurslab 3, 17:00014, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Laboration
Olle Matsson
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=EBC-17.00012
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=EBC-17.00014
12:00
10:15
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Roger Herbert
use.mazemap.com
15:00
13:15
Onsdag 14/10 
Zootissalen, 01:01006, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Dugga
Ulf Lindh
use.mazemap.com
10:00
08:30
Zootissalen, 01:01006, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Ulf Lindh
use.mazemap.com
12:00
10:15
Torsdag 15/10 
Friessalen, 15:00010, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Olle Matsson
use.mazemap.com
10:00
08:30
Friessalen, 15:00010, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Kerstin Westberg
use.mazemap.com
12:00
10:15
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Ulf Lindh
use.mazemap.com
15:00
13:15
Fredag 16/10 
Friessalen, 15:00010, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Olle Matsson
use.mazemap.com
10:00
08:30
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Ulf Lindh
use.mazemap.com
12:00
10:15
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Ulf Lindh
use.mazemap.com
15:00
13:15

Måndag 19/10 
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Ulf Lindh
use.mazemap.com
10:00
08:30
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Kerstin Westberg
use.mazemap.com
12:00
10:15
Ekmansalen, 15:00024, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Olle Matsson
use.mazemap.com
15:00
13:15
Tisdag 20/10 
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Ulf Lindh
use.mazemap.com
10:00
08:30
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Olle Matsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Ekmansalen, 15:00024, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Olle Matsson
use.mazemap.com
15:00
13:15
Onsdag 21/10 
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Ulf Lindh
use.mazemap.com
10:00
08:30
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Olle Matsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Ekmansalen, 15:00024, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Olle Matsson
use.mazemap.com
15:00
13:15
Torsdag 22/10 
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Olle Matsson
use.mazemap.com
10:00
08:30
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Ulf Lindh
use.mazemap.com
12:00
10:15
Ekmansalen, 15:00024, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Ulf Lindh
use.mazemap.com
15:00
13:15
Fredag 23/10 
Ekmansalen, 15:00024, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Olle Matsson
use.mazemap.com
10:00
08:30
Ekmansalen, 15:00024, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Ulf Lindh
use.mazemap.com
11:45
10:00
Ekmansalen, 15:00024, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Kerstin Westberg
use.mazemap.com
15:00
13:15

Måndag 26/10 
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Lärosal 3, 15:01004, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Tentamen
Ulf Lindh
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=EBC-15.01004
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=EBC-15.01025
13:00
08:00
Tisdag 27/10 
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Kerstin Westberg
use.mazemap.com
12:00
10:15
Ekmansalen, 15:00024, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Kerstin Westberg
use.mazemap.com
15:00
13:15
Onsdag 28/10 
Lab 2, B5:109a, BMC
Lab 4, B5:127a, BMC
Lab 5, C6:103a, BMC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Laboration
Olle Matsson
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-B5:109a
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-B5:127a
10:00
08:30
Lab 2, B5:109a, BMC
Lab 4, B5:127a, BMC
Lab 5, C6:103a, BMC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Laboration
Olle Matsson
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-B5:109a
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=BMC-B5:127a
12:00
10:15
Torsdag 29/10 
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Ulf Lindh
use.mazemap.com
10:00
08:30
Lärosal 2, 15:01025, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Ulf Lindh
use.mazemap.com
12:00
10:15
Ekmansalen, 15:00024, EBC
Biovetenskap
KandBio1
KandGeo1.Sam
Föreläsning
Olle Matsson
use.mazemap.com
15:00
13:15
Fredag 30/10 

  Ändrade inom de senaste 60 timmarna.

 
Information