Tid Lokal Moment Lärare Kommentar Karta
v 23 Mån 7/6 v 23
08:00 - 2021-06-13 17:00 3-0014, Engelska Parken
6-0031, Engelska parken
Stängt Upphör som lärosal Karta
Karta
  Sön 13/6
07:00 - 21:00 Ihresalen 21-0011, Engelska parken Service Lars Östman
Dölj bokningar
Länk till detta schema Grafiskt schema