Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Tors  
Gå till nästa dag

Tid Kurs Program Utrustning Grupp Lokal Moment Lärare Kommentar Karta
v 40 Mån 28/9 v 40
08:00 - 2020-10-04 17:00 3-0014, Engelska Parken
6-0031, Engelska parken
Stängt Upphör som lärosal Karta
Karta
  Tis 29/9
00:00 - 2020-10-02 00:00 22-1006, Engelska parken Service Lars Östman
  Tors 1/10
09:15 - 15:00 Textilvetenskap A 2-K1024, Engelska parken Examination
10:15 - 16:00 Arkivvetenskap, år 1
Biblioteks- och informationsvetenskap, år 1
Musei- och kulturarvsvetenskap, år 1
4-2007, Engelska parken Seminarium
13:00 - 16:00 2-0023, Engelska parken Studentbokning
13:00 - 16:00 2-0025, Engelska parken Studentbokning
13:00 - 16:00 2-0026, Engelska parken Studentbokning
13:00 - 16:00 2-0027, Engelska parken Studentbokning
13:00 - 16:00 2-0028, Engelska parken Studentbokning
13:00 - 16:00 2-1023, Engelska parken Studentbokning
13:00 - 16:00 2-K1023, Engelska parken Studentbokning
13:00 - 16:00 2-K1072, Engelska parken Studentbokning
13:00 - 16:00 7-0015, Engelska parken Studentbokning
13:00 - 15:00 9-3042, Engelska parken Seminarium David Westberg
13:15 - 15:00 Allmän musiklära
Musikteori 1-2
Musikvetenskap A-B
F1, 2-0043, Engelska parken Teoristuga Rasmus Levin Musikteoristuga
13:15 - 15:00 Diskursanalys
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap D1-2
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap E
2-1024, Engelska parken Seminarium Maximilian Broberg Diskursanalys
Maximilian Broberg
13:15 - 15:00 Etnologi C 3-2028, Engelska Parken Föreläsning
Introduktion
Birgitta Meurling Kursstart Etno C2
13:15 - 15:00 Euroculture: Historical and Religious Perspectives 2-0076, Engelska parken Föreläsning Trond Ove Tøllefsen Euroculture: Historical and Religious Perspectives
13:15 - 15:00 Fonetik I (introduktion)
Lingvistik A
7-0017, Engelska parken Föreläsning Harald Hammarström Fonetik I (Introduktion)
13:15 - 15:00 GIS för humanister och samhällsvetare Geijersalen 6-1023, Engelska parken Seminarium Daniel Löwenborg
13:15 - 15:00 Gendered Bodies: Theories and Challenges Konferenskamera 1, Genusvetenskap 16-0043, Engelska parken Seminarium Maria Lönn 5. Gendered Bodies and/in Migration
13:15 - 15:00 Genusvetenskap B Konferenskamera 2, Genusvetenskap 12:07, Afrikahuset i botaniska trädgården Introduktion
Seminarium
Jenny Björklund KURSSTART B2/Foucault 1
13:15 - 15:00 Historisk teori, metod och uppsats, samläsning HT2020 Seminariegrupp 3 1-0062, Engelska parken Seminarium Jakob Evertsson Metod I
13:15 - 15:00 Historisk teori, metod och uppsats, samläsning HT2020 Seminariegrupp 4 22-1017, Engelska parken Seminarium Mikael Byström Metod I
13:15 - 15:00 Idéhistoria B DYGD
Grupp 1
2-1077, Engelska parken Seminarium Thomas H. Brobjer Grupp 1
13:15 - 15:00 Introduktionskurs i nytestamentlig grekiska 6-K1031, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Jonas Holmstrand
13:15 - 15:00 Muntlig kommunikation i akademiska sammanhang för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk 16-0054, Engelska parken Lektion Cecilia Gisslandi Muntlig kommunikation i akademiska sammanhang
13:15 - 16:00 Arkivvetenskap, år 1
Biblioteks- och informationsvetenskap, år 1
Musei- och kulturarvsvetenskap, år 1
2-K1028, Engelska parken Seminarium
13:15 - 15:00 Natur, historia och uppenbarelse
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1
16-0042, Engelska parken Seminarium Simon Henriksson ToL Dk1
Natur, historia och uppenbarelse
, seminarium 3
13:15 - 16:00 Programmering för språkteknologer I MPLT1 Chomsky Lektion Per Starbäck
13:15 - 15:00 Retorik C 6-0023, Engelska parken Seminarium Janne Lindqvist Att forska i retorik
Grundläggande metodiska frågor: begreppsorienterad kritik
13:15 - 15:00 Textanalys i teori och praktik 16-2041, Stora seminarierummet Lektion Andreas Nord
Marco Bianchi
Textanalys i teori och praktik
13:15 - 15:00 16-1058, Engelska parken Seminarium Björn Melander
13:30 - 15:00 22-0025, Engelska parken Möte Ida Olenius
Ninna Edgardh
14:00 - 15:00 16-2040, Lilla seminarierummet Möte Malin Hänström
14:00 - 15:00 3-0012, Engelska parken Mentorstid Mentorstöd
14:15 - 16:00 Akkadiska med grammatik och kilskrift: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk
Assyriologi A
9-2029, Engelska parken Seminarium Jakob Andersson Akkadiska
14:15 - 16:00 Att presentera och popularisera vetenskap HSV2M 22-1009, Engelska parken Lektion Alexandra Borg Att presentera och popularisera vetenskap
14:15 - 16:00 Det mångfaldiga förflutna 2-0024, Engelska parken
B24, Campus Gotland
Videoseminarium Angus Graham
Helene Martinsson-Wallin
Karta
Karta
14:15 - 16:00 Etik
Praktisk filosofi A
Ihresalen 21-0011, Engelska parken Föreläsning Nils Franzén OBS: fysisk närvaro kräver anmälan i förväg. Föreläsningen kan även strömmas via Zoom. För mer info, se anslagstavlan på kursen sida på Studentportalen.
14:15 - 16:00 Kinesisk litteraturhistoria
Kinesisk litteraturhistoria (avancerad nivå)
Kinesiska C
22-0031, Engelska parken Föreläsning Erik Mo Welin Kinesisk litteraturhistoria
Undervisande lärare: C. Nygren
14:15 - 16:00 Ryska A Humanistiska teatern, 22-0008, Engelska parken Fonetik Olena Jansson
14:15 - 16:00 Ryska C
Ryska C111
16-1059, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Julia Nielsen
14:15 - 16:00 6-0022, Engelska parken Högre Seminarium Anna Williams Littvet
14:30 - 15:30 Sammanträdesrum 1-2060 Möte Pär Ottoson Studievägledning
15:00 - 16:00 22-1017, Engelska parken Möte Nathalie Koverman
Peter Mannheimer
Studieadm möte
15:00 - 17:00 3-2028, Engelska Parken Föreläsning Mats Hyvönen
15:15 - 17:00 Fonetik I (introduktion)
Lingvistik A
7-0017, Engelska parken Föreläsning Harald Hammarström Fonetik I (Introduktion)
15:15 - 16:00 Gendered Bodies: Theories and Challenges Konferenskamera 1, Genusvetenskap 16-0043, Engelska parken Seminarium Maria Lönn PREL. GROUP 2
15:15 - 17:00 Idéhistoria B DYGD
Grupp 2
2-1077, Engelska parken Seminarium Thomas H. Brobjer Grupp 2
15:15 - 17:00 1-0062, Engelska parken Högre Seminarium Mikael Stenmark Högre seminarium Religionsfilosofi
15:15 - 17:00 2-0022, Engelska parken Högre Seminarium Göran Eidevall Bibelvetenskap
16:00 - 18:00 2-0024, Engelska parken Möte Dynamicus
16:00 - 18:00 9-3042, Engelska parken Seminarium Gerd V.M. Haverling
16:15 - 18:00 Italienska C1 7-0016, Engelska parken Klassisk italiensk litteratur Franco Liberati
17:15 - 20:00 Basic Swedish 3 Geijersalen 6-1023, Engelska parken Lektion Stefan Axelson
17:15 - 19:00 Kinesiska A 16-0043, Engelska parken Föreläsning Textkurs 2
18:15 - 20:00 Praktisk italienska 7-0017, Engelska parken Lektion Franco Liberati
18:15 - 20:00 Andraspråksinlärning i teori och praktik
Svenska som andraspråk A
16-2043, Engelska parken Lektion Ulla Börestam Andraspråksinlärning i teori och praktik
  Fre 2/10
00:00 - 09:15 22-1006, Engelska parken Service Lars Östman

  Ändrade inom de senaste 60 timmarna.

Dölj bokningar Länk till detta schema Grafiskt schema