Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Ti  
Gå till nästa dag

Tid Kurs Program Grupp Lokal Moment Lärare Kommentar Karta
07:00 - 15:00 Campushallen, Campus 1477 Ej bokningsbar tid
08:00 - 12:00 21:130, Grupprum, Blåsenhus mina plugg
08:15 - 10:00 Barn- och ungdomsvetenskap A
Yngre barns livsvillkor, aktörskap och socialisation
FSK5 Gunnar Johansson-salen, 14:K120, Blåsenhus Föreläsning Katarina Gustafson D1 Forskningstraditioner inom barn- och ungdomsvetenskap
08:15 - 10:00 Patologi och immunologi LäkT4 Basgrupp 1 11:132, Grupprum, Blåsenhus Fall Magnus Essand Fall 1 start
08:15 - 10:00 Patologi och immunologi LäkT4 Basgrupp 11 11:241, Grupprum, Blåsenhus Fall Ihor Yakymovych Fall 1 start
08:15 - 10:00 Patologi och immunologi LäkT4 Basgrupp 13 11:242, Grupprum, Blåsenhus Fall Bo Segerman Fall 1 start
08:15 - 10:00 Patologi och immunologi LäkT4 Basgrupp 3 11:133, Grupprum, Blåsenhus Fall Artur Mezheyeuski Fall 1 start
08:15 - 10:00 Patologi och immunologi LäkT4 Basgrupp 5 11:134, Grupprum, Blåsenhus Fall Johanna Rein-Hedin Fall 1 start
08:15 - 10:00 Patologi och immunologi LäkT4 Basgrupp 7 11:135, Grupprum, Blåsenhus Fall Max Backman Fall 1 start
08:15 - 10:00 Patologi och immunologi LäkT4 Basgrupp 9 11:240, Grupprum, Blåsenhus Fall Michael Vanlandewijck Fall 1 start
08:15 - 16:00 Professionsutveckling, inriktning förskola (uppdragsutbildning) 12:129, Blåsenhus
12:135, Grupprum, Blåsenhus
12:232, Grupprum, Blåsenhus
12:233, Grupprum, Blåsenhus
kurs Martin Karlberg Karta
Karta
Karta
08:15 - 09:00 Psykoterapi med teoretisk fördjupning III PDT 11:130, Blåsenhus Introduktion
Obligatorisk närvaro
Katja Bergsten Kursintroduktion
08:15 - 10:00 Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot grundlärare GRH4
GRL4
B23, Campus Gotland
Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus
Introduktion
Videoföreläsning
Janne Holmén Introduktion + Föreläsning 1: Vad är utbildningshistoria?
Föreläsare i Uppsala
Karta
Karta
08:15 - 10:00 Utbildningens framväxt och villkor, gymnasielärare GY23 Betty Pettersson-salen, 14:031, Blåsenhus Introduktion Linnea Christiansson
Sofia Thorsélius
Välkommen till Blåsenhus
08:15 - 10:00 VFU 3, ämnesstudier, grundlärare Fk-6 GRH6
GRL6
Gr 3 11:129, Blåsenhus Seminarium Jenny Runeson Svenskmetodik 1
08:15 - 12:00 14:151, Grupprum, Blåsenhus Sofia
08:30 - 12:00 12:231, Blåsenhus Möte Ulrika Wallenquist Workshop likabehandling och inkluderingsarbete i praktiken
Lotta Björkman
09:00 - 12:00 11:243, Grupprum, Blåsenhus Grupparbete Camila och Evelina
09:00 - 12:00 13:131, Grupprum, Blåsenhus Examensarbete Lisa och Rebecca
09:00 - 13:00 13:138, Grupprum, Blåsenhus Claras CREW
09:00 - 12:00 14:213, Blåsenhus Möte Emil Bertilsson
Jenny Langwagen
Johanna Nordling
Jörgen Mattlar
Kajsa Bråting
Marie Karlsson
Niklas Norén
Ola Winberg
Ylva Bergström
Kursplaneutskottet
09:00 - 12:00 14:327, Blåsenhus Möte Jenny Wiksten Folkeryd
Maria Rasmusson
Besök GU
09:00 - 17:00 21:136, Blåsenhus Projekt
Övrigt
Kajsa Kramming
Lena Molin
Nationella provet, Kravgränssättning
09:00 - 16:00 21:240, Blåsenhus kurs Eva Lide Johansson HPGK/ATTC
09:00 - 10:00 Lilla matsalen, 21:137, Blåsenhus Övrigt Rose-Marie Eversdijk Big Science Sweden
09:15 - 12:00 Gruppsykologi I 13:029, Blåsenhus Föreläsning
Obligatorisk närvaro
Erik Rautalinko Lektion 1
09:15 - 12:00 Psykoterapi med teoretisk fördjupning I KBT 13:136, Blåsenhus Föreläsning
Obligatorisk närvaro
Bengt E. Westling Fallformulering 1: KBT-baserad fallformulering
09:15 - 12:00 Psykoterapi med teoretisk fördjupning I PDT 13:027, Blåsenhus Föreläsning
Obligatorisk närvaro
Katja Bergsten Att starta en psykoterapi: Bedömningsfas II
09:15 - 12:00 Psykoterapi med teoretisk fördjupning III KBT 13:028, Blåsenhus
13:103 Datalab, Blåsenhus
13:104 Datalab, Blåsenhus
13:105 Datalab, Blåsenhus
Föreläsning
Obligatorisk närvaro
Charlotta Marhold Kursintroduktion + TA (Uppstart i sal 13:028) Karta
Karta
09:15 - 12:00 Psykoterapi med teoretisk fördjupning III PDT 11:130, Blåsenhus Föreläsning
Obligatorisk närvaro
Gästlärare Britt Andersson: Arbetsmodeller för själv och andra
09:15 - 10:00 Självständigt arbete i specialpedagogik. Ingår i Lärarlyftet II SLP6 12:004, Blåsenhus Information Johanna Vestermark Information Lärarlyftet
09:15 - 10:00 Svenska II i grundskolans årskurser 4-6 GRH3 12:230, Blåsenhus Introduktion Åsa af Geijerstam Kursintroduktion Delkurs 1 & 2
09:15 - 12:00 VFU 4, ämnesstudier, förskollärare FSK7 Grupp 4-6 11:131, Blåsenhus Workshop Marianne Frenne Digitala lärresurser
09:15 - 13:15 13:108 Datalab, Blåsenhus Uppsats
09:15 - 13:00 13:127 Datalab, Blåsenhus Examensuppsats
09:15 - 13:15 14:150, Grupprum, Blåsenhus Examensarbete
09:15 - 12:00 Tupprummet, 14:340, Blåsenhus Kalendarium EDU
Möte
Anneli Dyrvold
Cecilia Kilhamn
Ida Bergvall
Johan Prytz
Kajsa Bråting
Kirsti Hemmi
Kristina Palm Kaplan
Lars Madej
Tomas Persson
Uffe Jankvist
Matematikdidaktikseminariet
10:00 - 11:45 21:131, Grupprum, Blåsenhus
10:00 - 13:00 21:238, Blåsenhus Möte Nina Klang VR Cooperative learning
10:00 - 14:00 Lilla matsalen, 21:137, Blåsenhus Övrigt
10:15 - 12:00 Examensarbete i barn- och ungdomsvetenskap
Examensarbete i pedagogik
MastUtb 24:103, Blåsenhus Introduktion Katarina Gustafson
Stina Hallsén
Introduktion examensarbete
10:15 - 12:00 Ledarskap för ämneslärare
Ledarskap, gymnasielärare
ÄK1 11:128, Blåsenhus Föreläsning Rickard Vesterberg Ledarskap och undervisning
10:15 - 11:00 Ledarskap, grundlärare 4-6 GRH2 B23, Campus Gotland
Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus
Introduktion
Videoföreläsning
Carina Skeri Kursintroduktion
Föreläsare i Uppsala
Karta
Karta
10:15 - 12:00 Patologi och immunologi LäkT4 Basgrupp 10 11:135, Grupprum, Blåsenhus Fall Michael Vanlandewijck Fall 1 start
10:15 - 12:00 Patologi och immunologi LäkT4 Basgrupp 12 11:240, Grupprum, Blåsenhus Fall Ihor Yakymovych Fall 1 start
10:15 - 12:00 Patologi och immunologi LäkT4 Basgrupp 14 11:241, Grupprum, Blåsenhus Fall Bo Segerman Fall 1 start
10:15 - 12:00 Patologi och immunologi LäkT4 Basgrupp 2 11:242, Grupprum, Blåsenhus Fall Magnus Essand Fall 1 start
10:15 - 12:00 Patologi och immunologi LäkT4 Basgrupp 4 11:132, Grupprum, Blåsenhus Fall Artur Mezheyeuski Fall 1 start
10:15 - 12:00 Patologi och immunologi LäkT4 Basgrupp 6 11:133, Grupprum, Blåsenhus Fall Johanna Rein-Hedin Fall 1 start
10:15 - 12:00 Patologi och immunologi LäkT4 Basgrupp 8 11:134, Grupprum, Blåsenhus Fall Max Backman Fall 1 start
10:15 - 13:00 Pedagogik A Sydney Alrutz-salen, 13:026, Blåsenhus Introduktion Lizbeth Engström Pedagogik introduktion
10:15 - 11:00 Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A Gunnar Johansson-salen, 14:K120, Blåsenhus Föreläsning
Introduktion
Lennart Wikander D1, Introduktion Pedagogik i arbetslivet
10:15 - 11:00 Självständigt arbete i specialpedagogik
Självständigt arbete i specialpedagogik. Ingår i Lärarlyftet II
SLP6 12:004, Blåsenhus Introduktion Niklas Norén Kursintroduktion
10:15 - 12:00 Svenska II i grundskolans årskurser 4-6 GRH3 12:230, Blåsenhus Föreläsning Åsa af Geijerstam Läsande och läsförståelse
10:15 - 12:00 VFU 3, ämnesstudier, grundlärare Fk-6 GRH6
GRL6
Gr 2 11:129, Blåsenhus Seminarium Jenny Runeson Svenskmetodik 1
10:15 - 12:00 VFU 3, ämnesstudier, grundlärare Fk-6 GRH6
GRL6
Gr 3 12:010, Blåsenhus Seminarium Pernilla Falck Matematikmetodik 2
10:15 - 12:00 Vuxenliv och åldrande I 12:229, Blåsenhus Föreläsning Olga Kochukhova Biologiskt/fysiskt åldrande
10:15 - 12:00 Yngre barns livsvillkor, aktörskap och socialisation FSK5 Bertil Hammer-salen, 24:K104, Blåsenhus Föreläsning Ingrid I. Olsson Utvecklingspsykologi och yngre barn
10:15 - 14:15 12:234, Grupprum, Blåsenhus Hanna
11:00 - 15:00 12:134, Grupprum, Blåsenhus Exjobb Emil och Martin
11:15 - 13:00 Ledarskap i förskolan FSK4 B23, Campus Gotland
Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus
Videoföreläsning Marianne Tuominen Kvalitativ intervju som forskningsmetod Karta
Karta
11:15 - 13:00 Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A Gunnar Johansson-salen, 14:K120, Blåsenhus Föreläsning Lennart Wikander D1, Pedagogik och arbetsliv/pedagogik som ämne
11:15 - 13:00 Självständigt arbete i specialpedagogik
Självständigt arbete i specialpedagogik. Ingår i Lärarlyftet II
SLP6 12:004, Blåsenhus Föreläsning Niklas Norén Om koherens i det självständiga arbetet (del 1)
12:00 - 15:00 11:135, Grupprum, Blåsenhus Tentaplugg Z
12:00 - 13:00 13:109 Datalab, Blåsenhus Olle
12:00 - 16:00 14:151, Grupprum, Blåsenhus mina plugg
12:00 - 13:00 21:130, Grupprum, Blåsenhus mina plugg
12:00 - 18:00 21:237, Blåsenhus Möte
12:15 - 16:15 11:134, Grupprum, Blåsenhus
12:15 - 16:15 13:115 Datalab, Blåsenhus PLUGG
12:30 - 13:30 13:128 Datalab, Blåsenhus Examination Nils Gasslander Omexamination samtal
12:30 - 14:00 21:131, Grupprum, Blåsenhus Tentaplugg bella
13:00 - 16:00 11:241, Grupprum, Blåsenhus Linnéa F
13:00 - 17:00 11:242, Grupprum, Blåsenhus
13:00 - 15:00 11:243, Grupprum, Blåsenhus lydia
13:00 - 15:00 12:128, Blåsenhus Möte
Seminarium
Jenny Wiksten Folkeryd
Maria Rasmusson
Besök GU
13:00 - 16:00 13:106 Datalab, Blåsenhus Handledning
13:00 - 16:00 13:131, Grupprum, Blåsenhus Examensarbete Lisa och Rebecca
13:00 - 17:00 13:138, Grupprum, Blåsenhus Nikes CREW
13:00 - 14:00 21:130, Grupprum, Blåsenhus Ida
13:00 - 16:00 24:103, Blåsenhus Möte Anna Brunner Cederlund
13:15 - 17:00 Anatomi II. Muskler och leder Betty Pettersson-salen, 14:031, Blåsenhus Föreläsning Jonas Olsén
13:15 - 15:00 Hjärna och beteende 13:028, Blåsenhus Introduktion Janna Gottwald Introduction to Brain and Behavior
”Hjärna och beteende” (Brain and Behaviour)
13:15 - 15:00 Matematik III för grundlärare 4-6
Matematik III för grundlärare Fk-3
GRH8
GRL8
B23, Campus Gotland
Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus
Föreläsning
Videoföreläsning
Synnöve Carlsson Sannolikhet och statistik 1
Föreläsare i Uppsala
Karta
Karta
13:15 - 14:00 Grundläggande farmaceutisk vetenskap
Professionell utveckling 1: Apotekare - samhällets läkemedelsexpert
A1 Gunnar Johansson-salen, 14:K120, Blåsenhus Introduktion Erik Nylander Introduktion till PBL och datorövningar
13:15 - 15:00 Forskningsmetod I
Psykologi B
Psykologi med inriktning mot arbetsliv B
Bertil Hammer-salen, 24:K104, Blåsenhus Föreläsning Thomas Ågren Metod 1
13:15 - 16:00 Psykologisk forskningsmetod II 13:029, Blåsenhus Föreläsning
Obligatorisk närvaro
Gästföreläsare Ylva Thernström Blomqvist: Att granska en studie utifrån kvalitativ forskningsmetodik
13:15 - 16:00 Psykoterapi med teoretisk fördjupning I KBT 13:136, Blåsenhus Föreläsning
Obligatorisk närvaro
Monica Buhrman Fallformulering 2: Beteendeinriktad fallformulering (beteendeanalys)
13:15 - 16:00 Psykoterapi med teoretisk fördjupning I PDT 13:027, Blåsenhus
13:103 Datalab, Blåsenhus
13:104 Datalab, Blåsenhus
13:105 Datalab, Blåsenhus
13:127 Datalab, Blåsenhus
Obligatorisk närvaro Anders Carlberg forts. Att starta en psykoterapi: Bedömningsfas II Karta
Karta
Karta
13:15 - 15:00 Socialkunskap, etik och professionellt förhållningssätt I 12:130, Blåsenhus Föreläsning
Obligatorisk närvaro
Gästlärare Mats Holmberg: Juridik för psykologer III
13:15 - 14:00 Svenska II i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 GRL3 12:230, Blåsenhus Introduktion Maria Westman Introduktion kursdel 1
13:15 - 16:00 Teori och teoretisering i forskning om högre utbildning 14:213, Blåsenhus Seminarium Eva Forsberg Theory and theorizing in higher education research, 7,5 hp
13:15 - 15:00 VFU 3, ämnesstudier, grundlärare Fk-6 GRH6
GRL6
Gr 1 11:129, Blåsenhus Seminarium Mike Loshak Metodikseminarium i engelska
13:15 - 15:00 VFU 3, ämnesstudier, grundlärare Fk-6 GRH6
GRL6
Gr 2 12:010, Blåsenhus Seminarium Pernilla Falck Matematikmetodik 2
13:15 - 15:00 Ämnesdidaktik, ämneslärare ÄK2 Eng 11:240, Grupprum, Blåsenhus Seminarium Carina Tångring Ämnesseminarium 1
13:15 - 14:15 11:132, Grupprum, Blåsenhus Sara
13:15 - 16:00 13:108 Datalab, Blåsenhus Uppsats
13:15 - 17:00 Sydney Alrutz-salen, 13:026, Blåsenhus Övrigt Samer Siwani
13:15 - 16:00 Tupprummet, 14:340, Blåsenhus Kalendarium EDU
Möte
Anneli Dyrvold
Cecilia Kilhamn
Ida Bergvall
Johan Prytz
Kajsa Bråting
Kirsti Hemmi
Kristina Palm Kaplan
Lars Madej
Tomas Persson
Uffe Jankvist
Matematikdidaktikseminariet

  Ändrade inom de senaste 60 timmarna.

   
Avbokning
Dölj bokningar Länk till detta schema Grafiskt schema