Prenumerera
 
Gå till föregående dag
On  
Gå till nästa dag

Tid Kurs Program Grupp Lokal Moment Lärare Kommentar Karta
08:00 - 10:15 11:133, Grupprum, Blåsenhus Ab G
08:00 - 12:00 11:240, Grupprum, Blåsenhus Siri R och Felice P
08:00 - 12:00 21:131, Grupprum, Blåsenhus Elin S
Litteraturstudie
08:00 - 16:30 Campushallen, Campus 1477 Ej bokningsbar tid
08:15 - 10:00 Ledarskap, gymnasielärare GY23 Bertil Hammer-salen, 24:K104, Blåsenhus Föreläsning Carina Tångring Konflikthantering
08:15 - 10:00 Lärande och utveckling, ämneslärare ÄK1 12:129, Blåsenhus Seminarium Johan Wickström Behavioristiska och socialkognitiva perspektiv
08:15 - 12:00 Kognitions- och inlärningspsykologi I
Psykologi A
Psykologi A för beteendevetenskapligt kandidatprogram
Psykologi med inriktning mot arbetsliv B
11:131, Blåsenhus Laboration
Obligatorisk närvaro
Grupp A. Resultatbearbetning
08:15 - 12:00 Samtal och kommunikation för psykologer med utländsk examen 13:103 Datalab, Blåsenhus
13:104 Datalab, Blåsenhus
13:105 Datalab, Blåsenhus
13:127 Datalab, Blåsenhus
Obligatorisk närvaro Nils Gasslander Gruppvis: Inspelning av utredningssamtal 1 Karta
Karta
08:15 - 10:00 Specialpedagogik med inriktning mot grundlärare Fk-3 och 4-6 GRH7
GRL7
B23, Campus Gotland
Gunnar Johansson-salen, 14:K120, Blåsenhus
Föreläsning
Videoföreläsning
Gunnlaugur Magnusson Perspektiv på specialpedagogik och inkludering
Föreläsare i Uppsala
Karta
Karta
08:15 - 10:00 Svenska I för grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 GRL1 G 4-6 12:010, Blåsenhus Seminarium Therese Apetrea Grammatikseminarium 2
08:15 - 10:00 Svenska II i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 GRL3 B43, Campus Gotland
Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus
Föreläsning
Videoföreläsning
Jenny Runeson Introduktion till temaarbete
Föreläsare i Uppsala
Karta
Karta
08:30 - 11:00 11:128, Blåsenhus Möte Johanna Lundmark
08:30 - 12:30 11:241, Grupprum, Blåsenhus Plugg
09:00 - 12:00 Geometrisk dataanalys MastUS 21:136, Blåsenhus Möte Ashley Haru
09:00 - 16:00 11:129, Blåsenhus Föreläsning Carina Bolin
Gunilla Rensmo
Magdalena Cedering
Läslyftet handleda vidare i förskolan
09:00 - 12:00 11:135, Grupprum, Blåsenhus Tentaplugga
09:00 - 13:00 11:242, Grupprum, Blåsenhus vi jobbar
09:00 - 12:00 12:233, Grupprum, Blåsenhus Elina
09:00 - 13:00 12:234, Grupprum, Blåsenhus Uppsats
09:00 - 13:00 13:108 Datalab, Blåsenhus
09:00 - 12:00 13:115 Datalab, Blåsenhus Mandis o Jullan
09:00 - 11:00 13:116 Datalab, Blåsenhus tenta
09:00 - 12:00 13:128 Datalab, Blåsenhus Johan t10
09:00 - 13:00 13:129 Datalab, Blåsenhus hästtenta
09:00 - 13:00 14:150, Grupprum, Blåsenhus kajtes
09:00 - 11:00 21:237, Blåsenhus Möte Malena Lidar Forskning
09:15 - 12:00 Estetiskt lärande i förskolan FSK2 Grupp 2 11:239, Blåsenhus Workshop Margareta Olausson B6 Bildexamination
09:15 - 12:00 Estetiskt lärande i förskolan FSK2 Grupp 4 12:011, Blåsenhus Seminarium Charlotte Gottfries D6 Gestaltande examination
09:15 - 12:00 Psykologi för dietister A I 13:029, Blåsenhus
13:131, Grupprum, Blåsenhus
13:132, Grupprum, Blåsenhus
Genomgång
Obligatorisk närvaro
Övning
Ebba Elwin Samtalsmetodik 2 (Uppstart i sal 13:029) Karta
Karta
09:15 - 12:00 Psykoterapi med teoretisk fördjupning III KBT Sydney Alrutz-salen, 13:026, Blåsenhus Föreläsning
Obligatorisk närvaro
Marianne Lundahl DBT
09:15 - 12:00 Psykoterapi med teoretisk fördjupning III PDT 12:230, Blåsenhus Föreläsning
Obligatorisk närvaro
Gästföreläsare Anna Gerge

Fasspecifik psykoterapeutisk behandling i den posttraumatiska gradienten II
09:15 - 12:00 Utredningsmetodik I 13:028, Blåsenhus Föreläsning Gästföreläsare Björn Elowsson

Trender och metoder
09:15 - 12:00 FUkursEDU1 14:213, Blåsenhus Seminarium Eva Forsberg Teoretiska traditioner och forskningsområden
09:15 - 12:30 11:134, Grupprum, Blåsenhus C-uppsats
09:15 - 12:00 13:109 Datalab, Blåsenhus Linda
09:30 - 12:00 11:243, Grupprum, Blåsenhus Studietid Nina
Studietid
09:30 - 16:30 12:131, Blåsenhus
12:134, Grupprum, Blåsenhus
12:232, Grupprum, Blåsenhus
13:137, Blåsenhus
Seminarium Charlotta Widmark Mångfald och rasism i teori och praktik Karta
Karta
Karta
Karta
09:30 - 11:00 13:138, Grupprum, Blåsenhus Handledning
10:00 - 14:00 11:132, Grupprum, Blåsenhus Sj.arbete
10:00 - 11:00 13:107 Datalab, Blåsenhus Möte Ebba Gustafsson (mentor genom mentorskoordineringen för studenter med funktionsnedsättningar)
10:00 - 11:00 14:151, Grupprum, Blåsenhus
10:00 - 12:00 14:360, Blåsenhus Möte Timo Hursti
10:00 - 14:00 21:130, Grupprum, Blåsenhus inferens
inferens stph
10:00 - 14:00 Lilla matsalen, 21:137, Blåsenhus Övrigt
10:15 - 12:00 Bedömning, utvärdering och politisk styrning med inriktning mot förskolan FSK6 Betty Pettersson-salen, 14:031, Blåsenhus Föreläsning Bedöma kvalitet med hjälp av Unikum
Gästföreläsare Annelie Stellmar från Knivsta kommun
10:15 - 12:00 De mänskliga rättigheternas filosofiska och politiska dimensioner Gunnar Johansson-salen, 14:K120, Blåsenhus Föreläsning Helen Andersson
10:15 - 12:00 A2. Arbete och familj (Genusvetenskap A)
Genus, arbete, familj och politik
24:307, Blåsenhus
E48, Campus Gotland
Videoföreläsning Anita Hussénius 5. Organisation och kön II

VIDEOFÖRELÄSNING FRÅN UPPSALA
Karta
Karta
10:15 - 11:00 Ledarskap för grundlärare GRH4
GRL4
12:004, Blåsenhus Introduktion Carina Skeri Kursintroduktion
10:15 - 12:00 Ledarskap, gymnasielärare GY23 Grupp 1-2 13:027, Blåsenhus Seminarium Carina Tångring Grupprocesser, lärarauktoritet och fostran
10:15 - 12:00 Ledarskap, gymnasielärare GY23 Grupp 7-8 11:130, Blåsenhus Seminarium Daniel Nordholm Grupprocesser, lärarauktoritet och fostran
10:15 - 12:00 Lärande och utveckling, ämneslärare ÄK1 12:129, Blåsenhus Föreläsning Johan Wickström Kognition, lärande och konstruktivism
10:15 - 12:00 Mekanik STS2.B 10:203, Laborativa lärosalen, Blåsenhus Lektion Sofia Ramstedt L15 Lokal: Laborativa salen Blåsenhus
10:15 - 12:00 Biologisk psykologi I
Psykologi B
Bertil Hammer-salen, 24:K104, Blåsenhus Föreläsning Kristin Nordin
10:15 - 12:00 Psykologi i ett livsloppsperspektiv 12:130, Blåsenhus
12:229, Blåsenhus
Grupparbete
Obligatorisk närvaro
Tommie Forslund Grupparbete 1. Casearbete 1 - grupphandledning; källkritik, PM-skrivande, integrering Karta
Karta
10:15 - 12:00 Svenska I för grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 GRL1 G 1-3 12:010, Blåsenhus Seminarium Therese Apetrea Grammatikseminarium 2
10:15 - 12:00 Svenska II i grundskolans årskurser 4-6 GRH3 Gr 1-3 12:231, Blåsenhus Seminarium Maria Wennerström Wohrne Sem 1: Litteraturvetenskaplig analys: Del I
10:15 - 12:00 Svenska III för grundlärare Fk-3 GRL8 13:136, Blåsenhus Föreläsning Linn Areskoug Litterär analys och kritisk litteracitet
10:15 - 12:00 Utbildningens framväxt och villkor, förskollärare FSK1 B23, Campus Gotland
Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus
Videoföreläsning Anna Bennich Björkman Utbildningssociologi 1 Karta
Karta
10:15 - 12:00 Yngre barns livsvillkor, aktörskap och socialisation FSK5 Grupp 4-6 21:134, Blåsenhus Workshop Lars Weiselius Redigering av film
10:15 - 14:15 11:133, Grupprum, Blåsenhus plugg
10:15 - 12:00 12:020, Blåsenhus Möte Una Cunningham
10:15 - 13:15 12:135, Grupprum, Blåsenhus reeta
11:00 - 13:00 13:116 Datalab, Blåsenhus
11:00 - 14:15 13:138, Grupprum, Blåsenhus Arbetslag 1B
11:00 - 15:00 14:151, Grupprum, Blåsenhus
11:00 - 13:00 Bord 10 i Entréhallen, Blåsenhus Information LÄRA
Michael Sundbäck, Studiebevakare
11:15 - 12:00 Ledarskap för grundlärare GRH4
GRL4
12:004, Blåsenhus Föreläsning
webföreläsning
Carina Skeri Hattie kapitel 1
Webbföreläsning: https://www.youtube.com/watch?v=hCV4VrrkhzA&t=406s
12:00 - 16:00 13:103 Datalab, Blåsenhus tentaplugg
12:00 - 16:00 13:104 Datalab, Blåsenhus Linda
12:00 - 16:00 13:105 Datalab, Blåsenhus Daniel
12:00 - 16:00 13:109 Datalab, Blåsenhus
12:00 - 16:00 13:115 Datalab, Blåsenhus Mandis o Jullan
12:00 - 16:00 13:128 Datalab, Blåsenhus Elina
12:00 - 15:00 21:131, Grupprum, Blåsenhus Arbetslag
12:15 - 16:15 13:131, Grupprum, Blåsenhus
12:30 - 16:30 11:135, Grupprum, Blåsenhus
12:30 - 16:30 13:127 Datalab, Blåsenhus Sarah
12:45 - 14:45 11:134, Grupprum, Blåsenhus
13:00 - 16:00 11:243, Grupprum, Blåsenhus Grupp 4D
13:00 - 17:00 13:105 Datalab, Blåsenhus Daniel
13:00 - 16:00 13:106 Datalab, Blåsenhus Handledning
13:00 - 17:00 13:108 Datalab, Blåsenhus
13:00 - 17:00 14:150, Grupprum, Blåsenhus kajtes
13:00 - 14:00 24:307, Blåsenhus Videokonferens Per Norlin
Stefan Myrgård
13:15 - 16:00 Bedömning och utvärdering, gymnasielärare GR29
GY29
Grupp 1 11:130, Blåsenhus Seminarium Rickard Vesterberg Bedömning i klassrummet 1
13:15 - 15:00 Bedömning och utvärdering, ämneslärare ÄK3 Grupp 1-4 12:130, Blåsenhus Seminarium Nils Kirsten Att klargöra kunskapsmål
13:15 - 15:00 Bedömning och utvärdering, ämneslärare ÄK3 Grupp 5-8 21:136, Blåsenhus Seminarium Camilla Ejerblad Att klargöra kunskapsmål
13:15 - 17:00 Estetiskt lärande i förskolan FSK2 Grupp 1 12:011, Blåsenhus
12:135, Grupprum, Blåsenhus
12:233, Grupprum, Blåsenhus
12:234, Grupprum, Blåsenhus
Arbetslag Arbetslag Förberedelse D6
13:15-14:15 Arbetslag 1A, 14:15-15:15 Arbetslag 1B, 15:15-16:15 Arbetslag 1C, 16:15-17:15 Arbetslag 1D
Karta
Karta
Karta
13:15 - 15:00 Ledarskap för grundlärare GRH4
GRL4
Sydney Alrutz-salen, 13:026, Blåsenhus Föreläsning Carina Skeri Synligt lärande
13:15 - 15:00 Ledarskap, gymnasielärare GY23 Grupp 5-6 13:027, Blåsenhus Seminarium Daniel Nordholm Grupprocesser, lärarauktoritet och fostran
13:15 - 16:00 Lärande och utveckling, ämneslärare ÄK1 11:240, Grupprum, Blåsenhus
11:241, Grupprum, Blåsenhus
11:242, Grupprum, Blåsenhus
Arbetslag Kognition, lärande och konstruktivism
13:15 - 16:00 Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3 Grupp 1 12:019, Blåsenhus
12:020, Blåsenhus
Laboration
Obligatorisk närvaro
Greger Thornell Lab: Kommunikation
13:15 - 16:00 Psykologi I. Inlärningspsykologi, beteendeanalys, beteendemedicin Betty Pettersson-salen, 14:031, Blåsenhus Föreläsning Nils Gasslander Inlärningspsykologi
13:15 - 17:00 Kognitions- och inlärningspsykologi I
Psykologi A
Psykologi A för beteendevetenskapligt kandidatprogram
Psykologi med inriktning mot arbetsliv B
11:131, Blåsenhus Laboration
Obligatorisk närvaro
Grupp B. Resultatbearbetning
13:15 - 15:00 Specialpedagogiska perspektiv
Specialpedagogiska perspektiv. Ingår i Lärarlyftet II
SLP1 12:004, Blåsenhus
12:010, Blåsenhus
Seminarium Gunilla Lindqvist
Gunnlaugur Magnusson
Seminarium: Workshop kring examinationsuppgift 2 Karta
Karta
13:15 - 15:00 Svenska I för grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 GRL1 B23, Campus Gotland
Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus
Föreläsning
Videoföreläsning
Linn Areskoug Kritisk literacy och språkliga landskap i vardag och skola
Föreläsare i Uppsala
Karta
Karta
13:15 - 15:00 Svenska I för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 GRH1 E45, Campus Gotland
Gunnar Johansson-salen, 14:K120, Blåsenhus
Föreläsning
Videoföreläsning
Annika Hillbom Grammatik: satser
Föreläsare på Gotland
Karta
Karta
13:15 - 15:00 Svenska II i grundskolans årskurser 4-6 GRH3 Gr 4-6 12:231, Blåsenhus Seminarium Maria Wennerström Wohrne Sem 1: Litteraturvetenskaplig analys: Del I
13:15 - 15:00 Svenska III för grundlärare Fk-3 GRL8 13:136, Blåsenhus Föreläsning Jenny Runeson Lektionsplanering i praktiken
13:15 - 15:00 Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot förskollärare FSK4 Bertil Hammer-salen, 24:K104, Blåsenhus Föreläsning Ola Winberg Samhälle, pedagogik och skola från antiken till upplysningen
13:15 - 15:00 Utbildningens framväxt och villkor, förskollärare FSK1 Grupp 1 12:129, Blåsenhus Seminarium Viktor Englund Seminarium 3: Kön, klass och etnicitet
13:15 - 16:00 Utredningsmetodik I 13:028, Blåsenhus Föreläsning Gästföreläsare Johan Östlin

Etik, mångfald och psykometri
13:15 - 15:00 Yngre barns livsvillkor, aktörskap och socialisation FSK5 Grupp 10-12 21:134, Blåsenhus Workshop Lars Weiselius Redigering av film
13:15 - 16:00 Yngre barns livsvillkor, aktörskap och socialisation FSK5 Grupp 1-2 12:013, Blåsenhus Workshop Charlotte Gottfries Muntlig framställning
13:15 - 15:00 12:132, Blåsenhus Kalendarium EDU
Möte
Anna Johansson
Caroline Sims
Claes Nilholm
Gunilla Lindqvist
Ingrid I. Olsson
Jenny Runeson
Johanna Svahn
Lizbeth Engström
Marianne Tuominen
Martin Karlberg
Niklas Norén
Nina Klang
Petra Gäreskog
Pia Eriksson
Sara Persson
Åsa Bergström
Åsa Höckert Edlund
Åsa Persson
PS-seminariet
13:15 - 16:00 14:327, Blåsenhus Föreläsning Håkan Nilsson
Tomas Furmark
ANOVA/MANOVA

Fou-kurs Metod 15 hp
13:15 - 15:00 14:360, Blåsenhus Kalendarium EDU
Seminarium
Anna Danielsson
Anna Günther-Hanssen
Anna Kim Udd
Anna Nordlund
Caroline Liberg
Elin Westlund
Eva Hultin
Eva Lundqvist
Hanna Hofverberg
Ida Bergvall
Jenny Wiksten Folkeryd
Jonas Almqvist
Jörgen Mattlar
Karin Hjälmeskog
Kristina Palm Kaplan
Linn Areskoug
Lolita Gelinder
Lotta Brantefors
Malena Lidar
Malin Olsson
Maria Hedefalk
Maria Weiland
Marie Ståhl
Martin Mickelsson
Niklas Pihl
Nils Kirsten
Petra Hansson
Thomas Nygren
Tomas Persson
Åsa af Geijerstam
Komparativ didaktik
13:15 - 15:00 24:103, Blåsenhus Möte Monica Buhrman PUG
13:15 - 15:00 Tupprummet, 14:340, Blåsenhus Kalendarium EDU
Möte
Emil Bertilsson
Ida Lidegran
Mikael Börjesson
utbsoc/utbhist
14:00 - 16:00 11:128, Blåsenhus Möte Edrun Eriksson Referensgrupp EASY-projektet
14:00 - 15:15 11:132, Grupprum, Blåsenhus a-b G
14:00 - 15:15 21:130, Grupprum, Blåsenhus Kristina
14:15 - 15:15 11:133, Grupprum, Blåsenhus plugg
14:15 - 17:00 14:213, Blåsenhus Möte Amelie Söderlund
Gabriella Gejard
Madelene Malmström
15:00 - 16:00 14:360, Blåsenhus Möte Anders Winman möte
15:15 - 16:00 Ledarskap för grundlärare GRH4
GRL4
Sydney Alrutz-salen, 13:026, Blåsenhus Föreläsning Carina Skeri Classroom management
15:15 - 17:00 Specialpedagogik med inriktning mot grundlärare Fk-3 och 4-6 GRH7
GRL7
B23, Campus Gotland
Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus
Föreläsning
Videoföreläsning
Jenny Runeson Koncentrationssvårigheter Karta
Karta
15:15 - 16:30 Specialpedagogiska perspektiv
Specialpedagogiska perspektiv. Ingår i Lärarlyftet II
MastUtb
SLP1
Bertil Hammer-salen, 24:K104, Blåsenhus Föreläsning Gunilla Lindqvist Föreläsning: Specialpedagogisk verksamhet och förskolans/skolans utveckling i inkluderande perspektiv
15:15 - 17:00 Svenska I för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 GRH1 E45, Campus Gotland
Gunnar Johansson-salen, 14:K120, Blåsenhus
Föreläsning
Videoföreläsning
Linn Areskoug Kritisk literacy och språkliga landskap i vardag och skola
Föreläsare i Uppsala
Karta
Karta
15:15 - 17:00 Utbildningens framväxt och villkor, förskollärare FSK1 Grupp 2 12:129, Blåsenhus Seminarium Viktor Englund Seminarium 3: Kön, klass och etnicitet
15:15 - 16:00 11:132, Grupprum, Blåsenhus
11:133, Grupprum, Blåsenhus
11:134, Grupprum, Blåsenhus
21:130, Grupprum, Blåsenhus
21:131, Grupprum, Blåsenhus
Föreläsning Carina Bolin
Gunilla Rensmo
Läslyftet handleda vidare i förskolan Karta
Karta
15:15 - 17:00 13:138, Grupprum, Blåsenhus
15:30 - 18:00 14:151, Grupprum, Blåsenhus
16:00 - 17:00 13:128 Datalab, Blåsenhus Elina
16:15 - 18:00 12:019, Blåsenhus Övrigt LÄRA, LärSam styrelsemöte
16:30 - 18:00 Specialpedagogiska perspektiv
Specialpedagogiska perspektiv. Ingår i Lärarlyftet II
MastUtb
SLP1
12:004, Blåsenhus
12:010, Blåsenhus
12:020, Blåsenhus
13:027, Blåsenhus
Seminarium Gunilla Lindqvist
Gunnlaugur Magnusson
Johanna Svahn
Seminarium: Specialpedagogisk verksamhet och förskolans/skolans utveckling i inkluderande perspektiv Karta
Karta
Karta
Karta
16:30 - 00:00 Campushallen, Campus 1477 Ej bokningsbar tid
17:00 - 20:00 11:132, Grupprum, Blåsenhus Möte
William
17:00 - 20:00 11:134, Grupprum, Blåsenhus Olof Ebba WISCinspelning

  Ändrade inom de senaste 60 timmarna.

   
Avbokning
Dölj bokningar Länk till detta schema Grafiskt schema