Prenumerera
 
Gå till föregående dag
 
Gå till nästa dag

Tid Kurs Program Grupp Lokal Moment Lärare Kommentar Karta
08:00 - 17:00 Fikarum, matsal 22-2007 Ej bokningsbar tid Lunchrum 8-17
08:15 - 10:00 Funktionshinder - socialvetenskapliga perspektiv 2-K1028, Engelska parken Seminarium Marie Sépulchre Grupp 1
Diskussion ang. valda teman från föreläsning 17/9
08:15 - 10:00 Lingvistik II LogopedT2 6-K1031, Engelska parken Föreläsning Niklas Edenmyr
08:15 - 10:00 Religionsvetenskap A Geijersalen 6-1023, Engelska parken Examination Nils Billing
08:30 - 09:00 Humanistiska teatern, 22-0008, Engelska parken Visning av lokal Visning extern Infinity and Beyond AB
Infinity and Beyond AB
Lena + tekniker
Event lörd 3 nov
09:15 - 12:00 1. L3. Äldre litteratur: från Antiken ti (Svenska 2 för ämneslärare) 6-0022, Engelska parken Seminarium Annie Linnéa Mattsson 1700-talsromaner
09:15 - 11:00 A1. Genusvetenskapens grunder (Genusvetenskap A) 7-0042, Engelska parken Föreläsning Klara Goedecke 8. Postkolonialism och genus
09:15 - 12:00 Delkurs 1. Muntlig färdighet och hörförs (Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerand...) 7-0015, Engelska parken Lektion Cecilia Gisslandi
09:15 - 10:00 Engelska A1
Engelska för årskurs 7-9 och gymnasiet T1
Ihresalen 21-0011, Engelska parken Föreläsning
Litteratur
Markus Heide
09:15 - 16:00 Historia C
Historia C för lärare
Historia C med ämnesdidaktiskt självständigt arbete, gymnasielärare
22-1005, Engelska parken
22-1006, Engelska parken
22-1007, Engelska parken
22-1008, Engelska parken
22-1017, Engelska parken
Föreläsning Louise Berglund
Niklas Stenlås
Metod: Workshop II
09:15 - 10:00 Introduktionskurs i svenska för studerande med utländsk förutbildning, 20 veckor Språklabb 7-0050, Engelska parken Lektion Emma Åberg
10:00 - 12:00 Introduktionskurs i svenska för studerande med utländsk förutbildning, 20 veckor 16-0054, Engelska parken Lektion Emma Åberg
10:00 - 12:00 Rausingrummet Workshop Ylva Söderfeldt
10:00 - 13:00 Humanistiska teatern, 22-0008, Engelska parken Disputation Carina Jacobsson Disputation Rose Ericson
10:15 - 12:00 1. Sociologisk teori II (Samhällskunskap C: Sociologi B)
1. Sociologisk teori II (Sociologi B)
2-1025, Engelska parken Seminarium Magdalena Kania Lundholm Ideologi
Grupp 1
10:15 - 12:00 Amerikansk historia
USA-kunskap A1
Grupp 1 7-1020, Engelska parken Seminarium Dag Blanck
10:15 - 12:00 Antikens kultur och samhällsliv A
Från Troja till Mykene
Geijersalen 6-1023, Engelska parken Föreläsning
10:15 - 12:00 Arabiska A
Arabiska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk
OParabT1 6-K1031, Engelska parken Föreläsning Sina Tezel Grammatik & text
10:15 - 12:00 Arabiska 3
Arabiska 5
Arabiska C
Massmediearabiska
OParabT3
OParabT5
9-1016, Engelska parken Föreläsning Abdulbaset Sieda
10:15 - 12:00 Akkadiska med grammatik och kilskrift: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk
Assyriologi A
9-2029, Engelska parken Seminarium Jakob Andersson Akkadiska
10:15 - 12:00 Bibelhebreiska I
Hebreiska A
2-0028, Engelska parken Övning Mats Eskhult Bibelhebreiska 1
10:15 - 12:00 De mänskliga rättigheternas filosofiska och politiska dimensioner 2-0076, Engelska parken Föreläsning Elena Namli Grupp 1
10:15 - 12:00 Engelska A1
Engelska för årskurs 7-9 och gymnasiet T1
Ihresalen 21-0011, Engelska parken Akademiskt skrivande
Föreläsning
Christer Geisler
Todd William Heyden
10:15 - 12:00 Engelska för grundlärare, årskurs 4-6 Grupp 1-2 16-1058, Engelska parken Seminarium Pia Norell
10:15 - 11:00 Engelska för grundlärare, årskurs F-3 Grupp 1-2 Språklabb 7-0050, Engelska parken Språkstruktur
Uttal
Per Otterstedt
10:15 - 12:00 Etnologi C
Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning
3-2028, Engelska Parken Seminarium Maryam Adjam
10:15 - 12:00 Franska C, självständigt arbete
Franska C1
Franska C3
Franska D, självständigt arbete
Franska D1
Franska E
Stora konf.-rummet 16-3062 Examensarbete Maria Svensson Språkvet. inriktn.
10:15 - 12:00 Funktionshinder - socialvetenskapliga perspektiv 2-K1028, Engelska parken Seminarium Marie Sépulchre Grupp 2
Diskussion ang. valda teman från föreläsning 17/9
10:15 - 12:00 Fördjupad kurs i etik (Praktisk filosofi B) 6-0031, Engelska parken Föreläsning Sebastian Andres Reyes Molina
10:15 - 12:00 Introduktionskurs i nytestamentlig grekiska 22-0025, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Jonas Holmstrand
10:15 - 12:00 Keltisk historia och kultur
Keltiska språk A1
7_1013, Engelska parken Seminarium Niamh Ní Shiadhail
10:15 - 14:00 Kinesiska A 16-0043, Engelska parken Föreläsning Joakim Enwall Textkurs 1
10:15 - 12:00 Kinesiska C 9-1017, Engelska parken Föreläsning Helena Löthman Sakprosa I
10:15 - 14:00 Kinesiska D2 med självständigt arbete 9-3042, Engelska parken Seminarium Lena Rydholm Klassisk kinesiska
10:15 - 12:00 Konstvetenskap B: Svensk och nordisk konsthistoria 2-1024, Engelska parken Föreläsning
10:15 - 12:00 Antropologisk teori och metod
Kulturantropologi B
Seminarierum Kulturantro, 2-K1029 Föreläsning Sverker Finnström Föreläsning 7-8: Antropologisk postmodernism och andra samtida inriktningar
10:15 - 13:00 Kulturantropologi C 2-1077, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Don Kulick
10:15 - 12:00 Kyrko- och missionsstudier B 2-0027, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Stina Fallberg Sundmark
10:15 - 12:00 Latin A 16-2044, Engelska parken Föreläsning Christer Henriksén Formlära och syntax
10:15 - 12:00 Delkurs A4. Läsa och analysera svenska t (Svenska för studerande med annat modersmål än svenska ...)
Läsa och analysera svenska texter A4
16-2043, Engelska parken Lektion Sonja Entzenberg
10:15 - 12:00 Maskinöversättning
Maskinöversättning (avancerad nivå)
MPLT2 2-0024, Engelska parken Föreläsning Sara Stymne
10:15 - 12:00 Moment 1: Fördjupning I (Historia B) Seminariegrupp 2 2-0022, Engelska parken Seminarium Patrik Winton Europeisk expansion och koloniala möten
10:15 - 12:00 Musei- och kulturarvsvetenskap, masterkurs 4-2007, Engelska parken Föreläsning
10:15 - 12:00 Musikteori 2 F2, 2-0047, Engelska parken Seminarium Fredrica Roos
Per-Henning Olsson
Instrumentation 1
10:15 - 12:00 Musikvetenskap A
Västerländsk konstmusik
F1, 2-0043, Engelska parken Föreläsning Eyolf Østrem
10:15 - 12:00 Ryska A 16-0041, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Susanne Liljehammar
10:15 - 12:00 Spanska B
Spanska B, spanskspråkig nutida litteratur
Spanska B20
Spanska B3
7-0017, Engelska parken Nutida litteratur Anthony John Lappin
10:15 - 12:00 Svenskans variation HSV2M 16-2041, Stora seminarierummet Lektion Margareta Svahn
10:15 - 13:00 Sveriges historia 1-0062, Engelska parken Föreläsning Christine Ekholst Tutorial
10:15 - 12:00 Tros- och livsåskådningsvetenskap B 2-K1024, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Ulf Zackariasson
10:15 - 12:00 Turkiska språk A OPturkT1 6-0023, Engelska parken Föreläsning Birsel Karakoç Turkietturkisk ljud- och formlära
10:15 - 12:00 Turkiska 3
Turkiska språk C
OPturkT3 2-0026, Engelska parken Övning Ali Yildiz
Inci Tas
Språkfärdighet
10:15 - 12:00 Tyska A1 7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Sandra Beer Grupp 1
10:15 - 12:00 13:11, Afrikahuset i botaniska trädgården Möte Helena Wahlström Henriksson Styrelsemöte Cfg
10:15 - 12:00 16-2040, Lilla seminarierummet Möte Karin Hagren Idevall Möte KLIV
10:15 - 12:00 6-2017, Engelska parken Möte Maria Björkman
10:15 - 13:00 22-0031, Engelska parken Lektion Cameron Ross
11:15 - 14:00 Antropologi och interkulturella aspekter av humanitärt arbete 7-0042, Engelska parken Lektion
Seminarium
Anna Baral
11:30 - 13:00 Torgny Segerstedt-rummet Möte Yên Mai Doktorandlunch
12:15 - 14:00 1. Personal och ledning (Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B) 2-K1028, Engelska parken Föreläsning Fredrik Movitz
12:15 - 14:00 Arkeologi A
Människoblivandet och jägare/samlare
2-0024, Engelska parken
B24, Campus Gotland
Videoföreläsning Karta
Karta
12:15 - 14:00 Biblioteks- och informationsvetenskap, masterkurs 4-2007, Engelska parken Föreläsning
12:15 - 14:00 Den postmoderna litteraturen MasEngT3 7-1020, Engelska parken Seminarium Danuta Fjellestad
Sofia Ahlberg
12:15 - 14:00 Amerikanska porträtt: självbiografi då och nu
Engelska C1
7_1013, Engelska parken Seminarium Margrét Benedikz
12:15 - 14:00 Engelska för grundlärare, årskurs F-3 Grupp 1-2 16-1058, Engelska parken Seminarium
Språkstruktur
Linnéa Anglemark
12:15 - 14:00 Franska C, självständigt arbete
Franska C1
Franska C3
Franska D, självständigt arbete
Franska D1
Franska E
Stora konf.-rummet 16-3062 Examensarbete Sylviane Robardey-Eppstein Littvet. inriktn.
12:15 - 14:00 Kritiskt tänkande
Kritiskt tänkande (Praktisk filosofi A)
Kritiskt tänkande (Teoretisk filosofi A)
Ihresalen 21-0011, Engelska parken Föreläsning Maria Svedberg
12:15 - 14:00 Lingvistik II LogopedT2 6-K1031, Engelska parken Föreläsning Niklas Edenmyr
12:15 - 14:00 Matematik för språkteknologer 16-0042, Engelska parken Lektion Fredrik Wahlberg
12:15 - 14:00 Socialt arbete: Teori, utveckling och profession Geijersalen 6-1023, Engelska parken Föreläsning Socialtjänstens arbete
Föreläsare: Ida Bylund Lindman
12:15 - 14:00 Spanska C
Spanska C3
Spanska C: Akademisk spanska, teori och praktik
7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Johan Gille
12:30 - 16:00 Tyska A1 16-0041, Engelska parken Grammatik Anders Gustafsson
13:00 - 15:00 9-2029, Engelska parken Möte Jenny Rahbek
13:00 - 16:00 Torgny Segerstedt-rummet Möte Laboratory of Economic Sociology
13:00 - 15:00 Sammanträdesrum 1-2060 Möte Karin Rubenson KoM områdeskollegium
13:15 - 16:00 (a) Religioners och livsåskådningars pla (Tros- och livsåskådningsvetenskap C) 2-0023, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Ulf Zackariasson
13:15 - 16:00 1. L5. Berättande i mångmediala miljöer (Svenska 3 för blivande ämneslärare i gymnasiet) 6-0022, Engelska parken Seminarium Olle Nordberg 7. Dokumentärt berättande/Presentationer av gruppuppgift
13:15 - 16:00 1. Socialpsykologisk teori II (Socialpsykologi B) 2-1077, Engelska parken Seminarium Vessela Misheva SIs kritik och tillämpning
13:15 - 15:00 1. Sociologisk teori II (Samhällskunskap C: Sociologi B)
1. Sociologisk teori II (Sociologi B)
2-1025, Engelska parken Seminarium Magdalena Kania Lundholm Ideologi
Grupp 2
13:15 - 15:00 B1: Genusteoretisk fördjupning (Genusvetenskap B) 12:07, Afrikahuset i botaniska trädgården Föreläsning Klara Goedecke 8. Intersektionalitet
13:15 - 16:00 Förberedande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning, 20 veckor 16-0054, Engelska parken Lektion Gertrud Lidén
13:15 - 14:00 Förberedande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning, 20 veckor Språklabb 7-0050, Engelska parken Lektion Gertrud Lidén
13:15 - 15:00 Introduktion till masterstudier i idé- och lärdomshistoria 6-0023, Engelska parken Seminarium Torbjörn Gustafsson Chorell Sem. 3: Tidigare forskning och analytiska redskap
13:15 - 16:00 Introduktionskurs 3-2028, Engelska Parken Möte Susann Baez Ullberg Informationsmöte KuSE 2 och 3
13:15 - 15:00 Introduktionskurs i bibelhebreiska 2-0076, Engelska parken Seminarium Lina Sjöberg
13:15 - 15:00 Introduktionskurs i nordiska språk och nordisk litteratur 6-0031, Engelska parken Seminarium Annie Linnéa Mattsson Norröna texter
13:15 - 15:00 Konstvetenskap B: Svensk och nordisk konsthistoria 2-1024, Engelska parken Föreläsning
13:15 - 15:00 Latin C 9-3068, Engelska parken Seminarium Gerd V.M. Haverling Prosa
13:15 - 15:00 Historiedidaktik och historiebruk
Moment 1. Historiedidaktik och historieb (Historia B för ämneslärarprogrammet)
1-0062, Engelska parken Föreläsning Jonas Lindström Historiskt tänkande
13:15 - 15:00 Moment 1: Fördjupning I (Historia B) Seminariegrupp 1 2-0022, Engelska parken Seminarium Patrik Winton Europeisk expansion och koloniala möten
13:15 - 14:00 Moment II Jordbruk, stadsstater och impe (Historia A för ämneslärare)
Moment II Jordbruk, stadsstater och impe (Historia A)
Humanistiska teatern, 22-0008, Engelska parken Föreläsning György Nováky Grekland: epoker samt ekonomiska, sociala och politiska huvuddrag
13:15 - 15:00 Musikvetenskap A
Västerländsk konstmusik
F1, 2-0043, Engelska parken Seminarium Stina Borg Grupplyssning 3
13:15 - 15:00 2-2033, Engelska parken
Uppsalarummet, A30, Campus Gotland
Möte
Videokonferens
Karta
Karta
13:15 - 15:00 6-2017, Engelska parken Seminarium Ann-Mari Jönsson
13:15 - 15:00 F2, 2-0047, Engelska parken Seminarium Grupplyssning VKM
14:00 - 15:00 2-K1023, Engelska parken Mentorstid Mentor
Karin Allgulin
14:00 - 15:00 Sammanträdesrum 22-2017 Möte Möte om språk i FU
Möte
14:15 - 16:00 2. N1. Språkets struktur (Svenska 1 för blivande ämneslärare)
2. Språkstruktur (Nordiska språk A)
2. Språkstruktur (Svenska språket A)
Ihresalen 21-0011, Engelska parken Föreläsning Carin Östman
14:15 - 16:00 A1: Introduktion till litteraturstudiet (Litteraturvetenskap A) Humanistiska teatern, 22-0008, Engelska parken Föreläsning Jerry Määttä Litteraturvetenskaplig teori och metod
14:15 - 16:00 Akademisk kinesiska 7-0015, Engelska parken Föreläsning Helena Löthman
Joakim Enwall
14:15 - 16:00 Amerikansk historia
USA-kunskap A1
Grupp 2 16-1058, Engelska parken Seminarium Dag Blanck
14:15 - 16:00 Arabiska A
Arabiska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk
OParabT1 9-1017, Engelska parken
Språklabb 7-0050, Engelska parken
Övning Sina Tezel Karta
Karta
14:15 - 16:00 Basic Swedish 1 grupp 3 16-2043, Engelska parken Lektion Beatrice Isberg
14:15 - 16:00 Egyptisk historia
Egyptologi A
16-0042, Engelska parken Föreläsning Sami Uljas
14:15 - 16:00 Delkurs 3. Flerspråkighet i samhället oc (Svenska som andraspråk B för blivande ämneslärare i ...)
Delkurs 3. Flerspråkighet i samhället oc (Svenska som andraspråk B)
Flerspråkighet i samhället och hos individen
16-2041, Stora seminarierummet Lektion Ellen Bijvoet
14:15 - 16:00 Franska A1 2-K1024, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Maria Svensson Grupp 2
14:15 - 16:00 Franska A1 7_1013, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo Grupp 1
14:15 - 16:00 Franska B1
Franska B20
16-2044, Engelska parken Fransk litteratur Sylviane Robardey-Eppstein Valda genrer
14:15 - 16:00 Fransk språkvetenskap II
Franska C1
Franska D1-2
Franska D11
Lilla konf.-rummet 16-3061 Avancerad fransk språkvet.
Skriftlig språkfärdighet
Språkvetenskap II
Hans Kronning
14:15 - 16:00 Grekiska A 9-1016, Engelska parken Föreläsning Dimitrios Iordanoglou
14:15 - 16:00 Introduktionskurs för masterstudenter i kulturantropologi och etnologi 22-0031, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Annika Björnsdotter Teppo
Ella Johansson
14:15 - 16:00 Italienska A1 7-0016, Engelska parken Fonetik Igor Tchehoff
14:15 - 16:00 Moment 1. Introduktion till tidiga kultu (Arkeologi och antik historia I) B24, Campus Gotland
Geijersalen 6-1023, Engelska parken
Föreläsning
Videoföreläsning
Karta
Karta
14:15 - 16:00 Reformationer och expansioner (Idéhistoria A) 7-0042, Engelska parken Föreläsning Ylva Söderfeldt Kloster, Kyrkan, Universitetet, Hov
14:15 - 16:00 Spanska A 7-0043, Engelska parken Kultur och samhälle Anthony John Lappin
14:15 - 16:00 Spanska B
Spanska B, skriftlig språkfärdighet II
Spanska B20
Spanska B3
7-0017, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Miriam Thegel
14:15 - 16:00 Spanska C
Spanska C, självständigt arbete
Spanska C3
Spanska D, självständigt arbete
Spanska D1
Spanska E
2-0024, Engelska parken Examensarbete
Strömmas
Fernando Bermúdez
14:15 - 16:00 Språket i samhället: teori, analys och tolkning MasEngT1 16-1059, Engelska parken Seminarium Linnéa Anglemark
14:15 - 16:00 Swedish Culture 4-2007, Engelska parken Föreläsning
14:15 - 17:00 Turkiska språk A OPturkT1 2-0025, Engelska parken Övning Ali Yildiz
Inci Tas
Språkfärdighet
14:15 - 16:00 Turkiska 3
Turkiska språk C
OPturkT3 3-0012, Engelska parken Föreläsning Birsel Karakoç Klassiska turkietturkiska texter
14:15 - 16:00 Litteraturkritik och litteraturvetenskap
Tyska D1-2
2-1023, Engelska parken Littkritik och littvet Frank Thomas Grub
14:15 - 14:45 Rausingrummet Möte Maria Björkman
15:00 - 17:00 13:11, Afrikahuset i botaniska trädgården Seminarium Nicole Ovesen QUEER fprskningsgruppen
15:00 - 17:00 2-K1028, Engelska parken Högre Seminarium Kyrkovetenskap och systematisk teol
15:00 - 17:00 9-2029, Engelska parken Seminarium Michael Dunn
15:00 - 17:00 22-1009, Engelska parken Högre Seminarium Systematisk teol
15:00 - 17:00 Sammanträdesrum 1-2060 Seminarium Magnus Lundberg HS Kyrkohist
15:15 - 17:00 Hindi 3
Hindi C
Introduktion till sanskrit
Jämförande indoeuropeisk språkforskning A
Sanskrit A
OPhindT3 9-3042, Engelska parken Seminarium Christiane Schaefer
15:15 - 18:15 Introduktionskurs i spanska A11 16-0043, Engelska parken Lektion Susanne Liljehammar
15:15 - 17:00 Historiedidaktik och historiebruk
Moment 1. Historiedidaktik och historieb (Historia B för ämneslärarprogrammet)
1-0062, Engelska parken Föreläsning Bedömning i historieundervisning. Lärare: Emma Ågren och Måns Wikstad
15:15 - 17:00 6-K1005, Engelska parken Seminarium Ann-Sofie Lönngren Forskningsnod
Vetenskap, validering, partiella perspektiv: Kunskapsproduktion bortom normen
16:00 - 17:30 Italienska C1 7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Franco Liberati
16:00 - 18:00 16-2041, Stora seminarierummet Övrigt Henrik Williams Nordistplattform
16:00 - 21:00 2-1077, Engelska parken Möte Dynamicus
16:00 - 18:00 3-0014, Engelska Parken Möte
16:00 - 17:00 9-1061, Engelska parken Videokonferens Skarpa gruppen
16:00 - 18:00 Torgny Segerstedt-rummet Seminarium Mats Franzén Att identifiera sociologins nuvarande läge
16:15 - 18:00 Basic Swedish 1 grupp 1 7-0043, Engelska parken Lektion Elin Karlsson
16:15 - 18:00 Basic Swedish 1 grupp 18 2-0076, Engelska parken Lektion Tulla Wisén
16:15 - 18:00 Basic Swedish 1 grupp 20 2-K1024, Engelska parken Lektion Maria Jemt-Wallin
16:15 - 18:00 Basic Swedish 1 grupp 4 16-2043, Engelska parken Lektion Åsa Olsson
16:15 - 18:00 Italienska A1 7-0017, Engelska parken Grammatik Igor Tchehoff
16:15 - 18:00 Praktisk engelska: kultur och samhälle Grupp 1 7-1020, Engelska parken Seminarium Olena Yarova
16:15 - 18:00 Delkurs 1. Språk, kultur och migration (Svenska som andraspråk A med inriktning mot vuxna inlärar...)
Språk, kultur och migration
16-2044, Engelska parken Lektion Ulla Börestam
16:15 - 18:00 Swedish for Academics 1 (uppdragsutbildning) 16-0054, Engelska parken Lektion Beatrice Isberg
16:15 - 19:00 Humanistiska teatern, 22-0008, Engelska parken Lokalbokning Molly Sundberg Forum för Afrikastudier
17:00 - 18:30 Kinas historia och kultur
Kinas historia och kultur (avancerad nivå)
Kinesiska A
Geijersalen 6-1023, Engelska parken Föreläsning Joakim Enwall
17:15 - 19:00 Praktisk engelska: muntlig och skriftlig språkfärdighet för studenter med internationell bakgrund Grupp 2 7_1013, Engelska parken Seminarium Caitlin Lamb
Dölj bokningar Länk till detta schema Grafiskt schema