Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 42  
Gå till nästa vecka

Datumgränser 2018-08-27 - 2020-01-19

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/10 
80127, Ångström
Programmeringsteknik II
F4.B
F4.Is
X3
Föreläsning
Tom Smedsaas
use.mazemap.com
10:00
08:15
2314, ITC
Reglerteknik II
F4.Is
IT5
MastersIn2
Laboration
Proclab
use.mazemap.com
17:00
13:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/10 
2314, ITC
Reglerteknik II
F4.Is
IT5
MastersIn2
Laboration
Proclab
use.mazemap.com
12:00
08:15
2005, Ångström
Signalbehandling
E4
F4.Is
IT5
Föreläsning
Ayca Özcelikkale
use.mazemap.com
15:00
13:15
2507, ITC
2510, ITC
Datorsal 2516, ITC
Programmeringsteknik II
F4.B
F4.Is
X3
Laboration
Tom Smedsaas
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-507
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-510
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-516
17:00
15:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/10 
2507, ITC
2510, ITC
Datorsal 2516, ITC
Programmeringsteknik II
F4.B
F4.Is
X3
Laboration
Tom Smedsaas
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-507
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-510
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-516
12:00
10:15
4001, Ångström
Signalbehandling
E4
F4.Is
IT5
Lektion
Ayca Özcelikkale
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/10 
1312, ITC
1313, ITC
Reglerteknik II
F4.Is
IT5
MastersIn2
Laboration
Demolab
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-312
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-313
10:00
08:15
2446, ITC
Reglerteknik II
F4.Is
IT5
MastersIn2
Laboration
Hans Rosth
Demolab
use.mazemap.com
12:00
10:15
2507, ITC
2510, ITC
Datorsal 2516, ITC
Programmeringsteknik II
F4.B
F4.Is
X3
Laboration
Tom Smedsaas
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-507
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-510
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-516
17:00
15:15
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/10 
2005, Ångström
Signalbehandling
E4
F4.Is
IT5
Lektion
Ayca Özcelikkale
use.mazemap.com
12:00
10:15
2507, ITC
2510, ITC
Datorsal 2516, ITC
Programmeringsteknik II
F4.B
F4.Is
X3
Laboration
Tom Smedsaas
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-507
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-510
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-516
15:00
13:15
1412, ITC
Datorarkitektur I
F4.Is
Laboration
David Black-Schaffer
use.mazemap.com
17:00
15:15

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema