Du kan själv ändra hur du vill att schemat ska visas, grafiskt eller text genom att klicka på knappen ner till höger

Tid
Kurs
Program
Grupp
Lokal
Moment
Lärare
Kommentar
Karta
v 49 Tors 2022-12-08 v 49
08:00 - 17:00 1-1060, Engelska parken Ej bokningsbar tid Ylva Mellin
08:15 - 10:00 ARK A4_Historisk arkeologi
Arkeologi A
Historisk arkeologi
B24, Campus Gotland
Geijersalen 6-1023, Engelska parken
Videoföreläsning Christoph Kilger
Gustaf Svedjemo
Karta
Karta
08:15 - 10:00 Etnologi B
Etnologisk uppsats
Samläsning ht22 Etnologi B4 och Etnologisk uppsats
7-0043, Engelska parken Föreläsning Annie Woube Etno B4
08:15 - 11:00 Funktionshinder - socialvetenskapliga perspektiv SocT7 2-K1023, Engelska parken Föreläsning Kristina Engwall Föreläsning brukarmedverkan och delaktighet
08:15 - 10:00 Idéhistoria A 7-0042, Engelska parken Föreläsning
Makt och frigörelse
Thomas Karlsohn Efterkrigstidens idéhistoria: En översikt.
Inledning till moment 5
08:15 - 10:00 Metod och analys II HT22
Socialpsykologi B
Sociologi B
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B
2-0022, Engelska parken Workshop Minoo Alinia Observation
Grupp 3
08:15 - 10:00 Sociologi och socialpsykologi A 2-1077, Engelska parken Seminarium Dominik Döllinger Redovisning: aktuell forskning
Grupp 1
08:30 - 09:15 Sammanträdesrum 1-2060 Möte Stina Fallberg Sundmark
09:00 - 15:30 1-2073, Engelska parken Möte Dag Lindström
09:00 - 10:00 9-2029, Engelska parken Möte Sara Stymne Möte, Uppmax
09:00 - 17:00 Humanistiska teatern, 22-0008, Engelska parken
Mingelyta Humantistiska teatern
Konferens
Teknikhjälp
Avesta Starkholm Swelife-projektet
09:15 - 12:00 Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 2) 16-2043, Engelska parken Lektion Linnéa Fröberg Idling Läsförståelse
09:15 - 10:00 Engelska för grundlärare, årskurs 4-6
Engelska för grundlärare, årskurs F-3
Ihresalen 21-0011, Engelska parken Föreläsning
Språkstruktur
Per Otterstedt
09:15 - 10:30 Exegetisk-hermeneutisk fördjupningskurs I 5RA201 59612 HT2022 Alternativ 2 22-1007, Engelska parken Seminarium James Kelhoffer Alternativ 2: Studier av texter ur Nya testamentet
09:15 - 11:00 Landskapsanalys och geografiska informationssystem (GIS) 2-0024, Engelska parken Seminarium Daniel Löwenborg
Karl-Johan Lindholm
09:15 - 12:00 Master thesis in History, samläsning VT2022 Group 2 (MH) 2-0076, Engelska parken Seminarium Lars M. Andersson Thesis defence (preliminary)
09:15 - 11:00 Missbruk och beroende - samhälle, biologi, individ SocT7 2-K1024, Engelska parken Seminarium Linn Egeberg Holmgren
Stina Lindegren
Seminarium II: Återfallsprevention, workshop
Grupp M7A
09:15 - 12:00 Musikteori 1
Musikvetenskap B
F1, 2-0043, Engelska parken Föreläsning Tobias Plebuch Verkstudier
09:15 - 12:00 Sociologi inom hälsa och medicin 2-1025, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Professional and lay perspectives on suffering
09:15 - 11:00 9-1061, Engelska parken Möte Cecilia Wåhlstedt
Nils Öberg
09:15 - 11:00 9-3068, Engelska parken Möte Helena Löthman
Niklas Edenmyr
Möte, Utbildningskommitén
09:15 - 10:00 Sammanträdesrum 1-2060 Möte Stina Fallberg Sundmark
10:15 - 12:00 Aktuella forskningsfrågor inom digital filologi MPLT2 Chomsky
Turing
Laboration Ellinor Lindqvist Aktuella forskningsfrågor inom digital filologi Karta
Karta
10:15 - 12:00 Arabiska 3
Arabiska C
Moderna arabiska texter ht 2022 - samläsning
Moderna arabiska texter med grammatik och språkfärdighet
OParabT3 3-0012, Engelska parken Föreläsning Paul Katsivelis Moderna arabiska texter
10:15 - 12:00 Arkivvetenskap, år 1
Biblioteks- och informationsvetenskap, år 1
Musei- och kulturarvsvetenskap, år 1
4-2007, Engelska parken Seminarium Ulrika Kjellman
10:15 - 12:00 Assyriologi C 9-2029, Engelska parken Seminarium Takayoshi Oshima Assyriologi C Sumeriska II
10:15 - 12:00 Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 1) 16-2040, Lilla seminarierummet Lektion Cecilia Gisslandi Läsförståelse
10:15 - 12:00 Engelska B1/T2 samläsning HT22 T2:1 7_1013, Engelska parken Seminarium
Språkstruktur
Språkvetenskap
Christine Johansson
10:15 - 12:00 Engelska för grundlärare, årskurs F-3 5EN218 55027 HT2022 Group 1-2 16-1058, Engelska parken Didaktik
Seminarium
Språkstruktur
Leonard Driscoll
10:15 - 12:00 Engelska i världen: språkliga och utomspråkliga perspektiv MasEngT1 16-1059, Engelska parken Seminarium Aki Siegel
10:15 - 12:00 FORNISLÄNDSKA HT22
Fornisländska
Nordiska språk B
Widmarkrummet, 16-2041 Föreläsning Henrik Williams Fornisländska
10:15 - 12:00 Franska A1
Franska A1 50%+100% samläsning HT 2022
7-0043, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Gunilla Ransbo
10:15 - 12:00 Genusvetenskap A 7-0042, Engelska parken Föreläsning Cecilia Rodehn Föreläsning 3: Visuell kultur 1: Blickar
10:15 - 12:00 Grekiska C 22-1006, Engelska parken Seminarium Eric Cullhed Grekiska C poesi och drama
10:15 - 12:00 Hebreiska bibeln med studier i hebreiska 2-0027, Engelska parken Seminarium Mikael Larsson Dk 2: Textstudier: Genesis, Psaltaren och Jesaja
10:15 - 11:00 Historia A, samläsning HT2022 Ihresalen 21-0011, Engelska parken Föreläsning Heléne Lööw Nationalism
10:15 - 12:00 Individuellt utformad kurs II MasEngT3 9-1017, Engelska parken Seminarium Emma Clery English Literature
10:15 - 12:00 Introduktionskurs 2-1024, Engelska parken Seminarium Susann Baez Ullberg KuSE Intro A4
Grupp 1
10:15 - 12:00 Kinesiska D2 med självständigt arbete 2-0028, Engelska parken Föreläsning
Övning
Shu Li Kinsiska D2 delkurs 2 sakprosa II med språkfärdighet IV
10:15 - 12:00 Krisens historia I 2-K1028, Engelska parken Föreläsning Jenny Andersson 2008 - how crisis changes nothing?
10:15 - 12:00 Kulturantropologi A 16-2044, Engelska parken Seminarium Antro A4
Grupp 1 och 2
10:15 - 12:00 Litteraturvetenskap B Grupp 1 (Lisas grupp) Seminarierum Littvet, 2-K1022 B4: Uppsatskurs
Seminarium
Lisa Grahn
10:15 - 12:00 Litteraturvetenskap B Grupp 2 (Caspers grupp) 6-0023, Engelska parken B4: Uppsatskurs
Seminarium
Casper Virkkula
10:15 - 12:00 Master thesis in History, samläsning VT2022 Group 1 (EMH) 1-0062, Engelska parken Seminarium Gudrun Andersson Thesis defence (preliminary)
10:15 - 12:00 Musiklivets organisation och strukturer F2, 2-0047, Engelska parken Föreläsning Jonas Lundblad Musiklivets organisation och strukturer
10:15 - 12:00 Persisk sakprosa ht 2022 - samläsning
Persisk sakprosa och andra medietexter
Persiska C
OPpersT3 2-K1072, Engelska parken Seminarium
Övning
Alexander Nilsson Persisk sakprosa och andra medietexter
10:15 - 13:00 Retorik A HT2022 Seminariegrupp 1 6-K1031, Engelska parken A4: Politisk retorik
Seminarium
Mirey Gorgis Debatt
10:15 - 12:00 Ryska A
Ryska A + Ryska för Rysslandsexperter 1, samläsning HT 2022
Ryska för Rysslandsexperter 1
16-0043, Engelska parken Grammatik
Skriftlig språkfärdighet
Julia Nielsen
10:15 - 12:00 Sanskrit A 9-3042, Engelska parken Seminarium
Övning
Christiane Schaefer Sanskrittexter
10:15 - 12:00 Metod och analys II HT22
Socialpsykologi B
Sociologi B
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B
2-0022, Engelska parken Workshop Minoo Alinia Observation
Grupp 2
10:15 - 12:00 Sociologi och socialpsykologi A 2-1077, Engelska parken Seminarium Dominik Döllinger Redovisning: aktuell forskning
Grupp 2
10:15 - 12:00 Specialkurs i kristen teologi 22-1017, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Maria Essunger Dk 2: Modern kristen teologi
10:15 - 12:00 Sverige under stormaktstiden 6-0022, Engelska parken Föreläsning Fredrik Thomasson Introduction to the course
10:15 - 12:00 Tyska B1
Tyska B1 50% + 100% samläsning HT 2022
2-0026, Engelska parken Realia Kerstin Schustereder
10:15 - 12:00 2-1022, Engelska parken Högre Seminarium Matti Eklund Teoretisk filosofi
11:15 - 12:00 Engelska för grundlärare, årskurs F-3 5EN218 55027 HT2022 Group 3 Språklabb 7-0050, Engelska parken Språkstruktur
Uttal
Per Otterstedt
11:15 - 12:00 Historia A, samläsning HT2022 Ihresalen 21-0011, Engelska parken Föreläsning Heléne Lööw Demokratisering
12:00 - 13:00 Sammanträdesrum 22-2038 Möte Thomas Ekstrand SACO
12:15 - 14:00 Aktuella forskningsområden i lingvistik ht 2022 - samläsning
Aktuella forskningsområden inom lingvistik
Aktuella forskningsområden inom turkisk lingvistik
Lingvistik C
Datasal 9-1070, Engelska parken Föreläsning
Övning
Deepthi Gopal
László Károly
Aktuella forskningsområden inom lingvistik
12:15 - 14:00 Arabiska A
Arabiska A ht 2022 - samläsning
Arabiska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk
OParabT1 2-0076, Engelska parken Övning Anette Månsson Arabiska A delkurs A3 + A4
12:15 - 14:00 Engelska B1/T2 samläsning HT22 B1:1 7-1020, Engelska parken Seminarium
Språkstruktur
Språkvetenskap
Pia Norell
12:15 - 13:00 Engelska för grundlärare, årskurs 4-6 Group 3 Språklabb 7-0050, Engelska parken Språkstruktur
Uttal
Per Otterstedt
12:15 - 14:00 Engelska för grundlärare, årskurs 4-6 5EN209 55023 HT2022 Group 1-2 16-1058, Engelska parken Didaktik
Seminarium
Språkstruktur
Maria Nilsson
12:15 - 14:00 Frågor till det förflutna. Introduktion till historiska studier HHI1K Geijersalen 6-1023, Engelska parken Föreläsning Mats Persson Hur skriva ett forsknings-PM?
12:15 - 14:00 Individuellt utformad kurs II MasEngT3 7-0015, Engelska parken Seminarium David Watson American Literature
12:15 - 14:00 Kinesiska A 16-0043, Engelska parken Föreläsning Helena Löthman KInesiska A delkurs 3 textkurs 2
12:15 - 14:00 Litteraturvetenskap A 6-0022, Engelska parken A4: Från det moderna genombrottet till nutid (1880 –)
Föreläsning
Torsten Pettersson Subjektivitetens europeiska idéhistoria
12:15 - 14:00 Missbruk och beroende - samhälle, biologi, individ SocT7 2-1024, Engelska parken Seminarium Linn Egeberg Holmgren
Stina Lindegren
Seminarium II: Återfallsprevention, workshop
Grupp M7B
12:15 - 14:00 Danska och norska
GRANNSPRÅKEN I NORDEN HT22
Nordiska språk A
Svenska 2 för ämneslärare
7-0043, Engelska parken Lektion Per Arne Helland Danska och norska/Grannspråk i norden
12:15 - 14:00 Tidigmodern kulturhistoria, samläsning HT2022 Ihresalen 21-0011, Engelska parken Föreläsning Jonas Lindström Vad är kulturhistoria?
12:15 - 14:00 Tyska B1
Tyska B1 + B5 samläsning HT 2022
Tyska B1 50% + 100% samläsning HT 2022
Tyska B5
7-0016, Engelska parken Skriftlig språkfärdighet Jesse Juopperi
13:00 - 14:00 16-2040, Lilla seminarierummet Möte Stina Laursen
13:00 - 14:00 2-K1072, Engelska parken Mentorstid
13:00 - 15:00 22-0025, Engelska parken Möte Mikael Stenmark
13:00 - 15:00 Sammanträdesrum 1-2060 Möte Ulf Zackariasson
13:15 - 15:00 Arkivvetenskap, år 1
Biblioteks- och informationsvetenskap, år 1
Musei- och kulturarvsvetenskap, år 1
4-2007, Engelska parken Seminarium Ulrika Kjellman
13:15 - 16:00 Etnografi 16-2043, Engelska parken
16-2044, Engelska parken
Seminarium Charlotta Widmark
Ingeborg Svensson
Ethnography Karta
Karta
13:15 - 15:00 Genusvetenskap A 7-0042, Engelska parken Föreläsning Cecilia Rodehn Föreläsning 4: Visuell kultur 2: Från antiken till instagram
13:15 - 15:00 Hebreiska bibeln med studier i hebreiska 2-0027, Engelska parken Seminarium Mikael Larsson Dk 2: Textstudier: Genesis, Psaltaren och Jesaja
13:15 - 15:00 Historia i praktiken: Berättande och historiebruk Karinrummet, 6-2016, Engelska parken Seminarium Lars Fälting
13:15 - 15:00 Humaniora som perspektiv och analys 5HA501 HA501 HT2022 Seminariegrupp (MM) A 2-0024, Engelska parken Seminarium Elisabeth Gräslund Berg Materiella källor
13:15 - 15:00 Introduktion till islamisk rättsvetenskap 22-1005, Engelska parken Föreläsning Tobias Andersson Introduktion till islamisk rättsvetenskap
13:15 - 15:00 Introduktionskurs 2-K1028, Engelska parken Seminarium Susann Baez Ullberg KuSE Intro A4
Grupp 2
13:15 - 15:00 Introduktionskurs i religionsvetenskap campus HT22 (5RT000 o 5RG701) Grupp 2 2-K1024, Engelska parken Seminarium Maria Essunger Dk 4. Livsåskådningar
13:15 - 14:15 Komplexa system i teknik och samhälle - humaniora STS5 9-1061, Engelska parken Seminarium Petter Hellström
13:15 - 16:00 Persiska A
Persiska A ht 2022 - samläsning
Tillvalsspråk: Persiska 1
OPpersT1 9-3068, Engelska parken Seminarium
Övning
Alexander Nilsson Persiska A delkurs 3 persiska texter och fortsatt grammatik
13:15 - 16:00 Retorik A HT2022 Seminariegrupp 2 6-K1031, Engelska parken A4: Politisk retorik
Seminarium
Mirey Gorgis Debatt
13:15 - 15:00 SKÖNLITTERATUR UR ETT ANDRASPRÅKSPERSPEKTIV HT22
Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv
Svenska som andraspråk B
Svenska som andraspråk B för blivande ämneslärare i gymnasiet
16-0054, Engelska parken Seminarium Carin Östman Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv
13:15 - 15:00 Metod och analys II HT22
Socialpsykologi B
Sociologi B
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B
2-0022, Engelska parken Workshop Minoo Alinia Observation
Grupp 1
13:15 - 15:00 Sociologi och socialpsykologi A 2-1077, Engelska parken Seminarium Dominik Döllinger Redovisning: aktuell forskning
Grupp 3
13:15 - 15:00 Språkteknologi MPLT1 Chomsky
Turing
Laboration Fredrik Wahlberg Språkteknologi/Natural language Processing Karta
Karta
13:15 - 15:00 Svenska 3 för blivande ämneslärare i gymnasiet Datasal 9-1064, Engelska parken Uppsats
Workshop
Ola Nordenfors Bibliotekssökning
13:15 - 16:00 SPRÅKET I SAMHÄLLET HT22
Svenska språket B
9-1016, Engelska parken Lektion Marie Sörlin Språket i samhället
13:15 - 15:00 Sverige under stormaktstiden 22-1017, Engelska parken Föreläsning Fredrik Thomasson Sweden as a Great Power
13:15 - 15:00 2-2033, Engelska parken Högre Seminarium Emily Vella PhD seminar
13:15 - 17:00 6-0023, Engelska parken Doktorandkurs Janne Lindqvist
Sigrid Schottenius Cullhed
Nationell forskautbildningskurs
13:15 - 15:00 9-3042, Engelska parken Möte David Westberg
Ingela Nilsson
Grekiska seminariet
13:15 - 15:00 Rausingrummet Högre Seminarium
13:15 - 15:00 Widmarkrummet, 16-2041 Lektion Anna Lindström
Björn Melander
13:30 - 16:00 3-0012, Engelska parken Mentorstid
14:15 - 16:00 ARKEOLOGI OCH ANTIK HISTORIA I HT22
Arkeologi och antik historia I
B24, Campus Gotland
Geijersalen 6-1023, Engelska parken
Videoföreläsning Carl-Gösta Ojala
Gunilla Runesson
Karta
Karta
14:15 - 16:00 Egyptiska texter och hieroglyfer
Egyptologi A
16-0042, Engelska parken Föreläsning
Seminarium
Luigi Prada
14:15 - 16:00 Engelska B1/T2 samläsning HT22 Student Choice Tutorials 1: Nella Larsen's Quicksand (QT) 16-1059, Engelska parken Nya perspektiv på engelsk och amerikansk litteratur
Seminarium
Tasnim Qutait
14:15 - 15:00 Historia C, samläsning HT2022 Seminariegrupp 2 1-0062, Engelska parken Seminarium Heléne Lööw Uppsatsförberedande seminarium 4
14:15 - 16:00 Lingvistik II LogopedT2 7-0043, Engelska parken Föreläsning Niklas Edenmyr Lingvistik II
14:15 - 16:00 Missbruk och beroende - samhälle, biologi, individ SocT7 2-1024, Engelska parken Seminarium Linn Egeberg Holmgren
Stina Lindegren
Seminarium II: Återfallsprevention, workshop
Grupp M7C
14:15 - 16:00 Ryska B 7-0015, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Julia Nielsen
14:15 - 16:00 Ryska för Rysslandsexperter 1, specialisering 2-K1072, Engelska parken Ryska språket i dagens medier Karine Åkerman Sarkisian
14:15 - 16:00 Arbete och organisation HT22
Organisationsteori I
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A
Ihresalen 21-0011, Engelska parken Föreläsning Michael Allvin Föreläsning 4
14:15 - 16:00 Svenska 1 för blivande ämneslärare 9-1017, Engelska parken Lektion Lisa Grahn Kompletterande gruppredovisning
14:15 - 16:00 Tyska A1
Tyska A1 50%+100% samläsning HT 2022
7-0016, Engelska parken Muntlig språkfärdighet Kerstin Schustereder Grupp 2
14:15 - 16:00 Franska B3
Spanska B3
Tyska B5
Ämnesdidaktik Franska, Spanska, Tyska, samläsning HT 2022
22-1009, Engelska parken Ämnesdidaktik Charlotte Lindgren
14:15 - 18:00 16-0043, Engelska parken Seminarium Eric Cullhed
14:15 - 16:00 2-1022, Engelska parken Högre Seminarium Pauliina Remes Filosofins historia
14:15 - 16:00 6-0022, Engelska parken Högre Seminarium Ann Steiner
Anna Williams
Paula Henrikson
Torsten Pettersson
Högre seminarium i litteraturvetenskap
14:30 - 15:30 Komplexa system i teknik och samhälle - humaniora STS5 9-1061, Engelska parken Seminarium Petter Hellström
15:15 - 17:00 Brittisk skönlitteratur under 1800-talet MasEngT1 7-1020, Engelska parken Seminarium Emma Clery
Stuart Robertson
15:15 - 17:00 Egyptens arkeologi 2-2033, Engelska parken Seminarium Angus Graham
15:15 - 17:00 Engelska för grundlärare, årskurs 4-6 Group 3 7_1013, Engelska parken Didaktik
Seminarium
Språkstruktur
Leonard Driscoll
15:15 - 17:00 Historia i praktiken: Berättande och historiebruk Karinrummet, 6-2016, Engelska parken Seminarium Lars Fälting
15:15 - 17:00 Humaniora som perspektiv och analys 5HA501 HA501 HT2022 Seminariegrupp (MM) B 2-0024, Engelska parken Seminarium Elisabeth Gräslund Berg Materiella källor
15:15 - 17:00 Metod och analys II HT22
Socialpsykologi B
Sociologi B
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B
2-0022, Engelska parken Workshop Minoo Alinia Observation
Grupp 4
15:15 - 17:00 USA A1/American Media Cultures HT2022 16-1058, Engelska parken Seminarium Adam Hjorthén
15:15 - 17:00 22-1017, Engelska parken Högre Seminarium Mikael Stenmark Högre seminarium Religionsfilosofi
15:15 - 17:00 Widmarkrummet, 16-2041 Föreläsning Seminarium Simone Busley
15:45 - 16:45 Komplexa system i teknik och samhälle - humaniora STS5 9-1061, Engelska parken Seminarium Petter Hellström
15:45 - 16:45 16-2040, Lilla seminarierummet Forskning Vincent Björkquist
16:00 - 17:00 1-2073, Engelska parken Möte Jonas Lindström Studeranderåd
16:15 - 18:00 2-1022, Engelska parken Högre Seminarium Patricia Mindus Rättsfilosofi
16:15 - 18:00 9-3042, Engelska parken Möte Gerd V.M. Haverling Latinska seminariet
17:15 - 19:00 Practical English: Oral and Written Production for International Students 5EN047 55003 HT2022 Gruop 1 7-1020, Engelska parken Seminarium Linnéa Anglemark
18:15 - 20:45 Introduktionskurs I i tyska 16-0043, Engelska parken Lektion Dominik Maier

  Ändrade inom de senaste 60 timmarna.