Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 43  
Gå till nästa vecka

Datumgränser 2018-08-27 - 2020-01-19

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/10 
Mässen, 6140, ITC
Realtidssystem
Realtidssystem I
F5.Is
IT4
MasComScie
MastersIn1
Föreläsning
Pontus Ekberg
Yi Wang
use.mazemap.com
15:00
13:15
1113, ITC
Klassisk elektrodynamik
F5.T
MaFyAs
MaFyKs
MaFyKä
MaFyTe
Föreläsning
Guido Festuccia
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/10 
Reglerteknik III
E5
F5.Is
Examination
Muntlig tentamen
17:00
08:00
4003, Ångström
Klassisk elektrodynamik
F5.T
MaFyAs
MaFyKs
MaFyKä
MaFyTe
Lektion
Guido Festuccia
use.mazemap.com
10:00
08:15
80127, Ångström
Materialanalys
F5.T
K4.M
Q4
Föreläsning
Fredric Ericson
Robin Elo
use.mazemap.com
15:00
13:15
Polhemsalen, 10134, Ångström
Informationsutvinning I
F5.B
IT4
MasComScie
STS4.IT
Föreläsning
Matteo Magnani
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/10 
4004, Ångström
Robotmekanik
Robotteknologi
F5.B
F5.Is
F5.T
Lektion
Mauricio Perez
Robin Augustine
Viktor Mattsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
80127, Ångström
Materialanalys
F5.T
K4.M
Q4
Föreläsning
Fredric Ericson
Robin Elo
use.mazemap.com
15:00
13:15
2244, ITC
Spektral signalbehandling
F5.Is
MastersIn2
Föreläsning
Per Mattsson
use.mazemap.com
15:00
13:15
2001, Ångström
Kraftelektronik I
E4
ES4
F5.T
MasFE1
Föreläsning
Jose Perez
F14
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/10 
80127, Ångström
Materialanalys
F5.T
K4.M
Q4
Föreläsning
Fredric Ericson
Robin Elo
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/10 
Avancerade numeriska metoder
F5.B
MasSciCom2
Tentamen
17:00
08:00
Realtidssystem
Realtidssystem I
F5.Is
IT4
MasComScie
MastersIn1
Tentamen
17:00
08:00

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema