Tid Lokal Kurs Program Moment Lärare Kommentar
v 16 Ons 2021-04-21 v 16
10:15 - 12:00 Via Zoom Big data i biovetenskap MasBioinf.B1
MasBioinf.D1
X4.2
Föreläsning Anders Larsson
Ola Spjuth
Cloud + Containers + Kubernetes
10:15 - 12:00 Nanoteknik för industriella tillämpningar inom life science MasMatTek1
X4.1
X4.3
Föreläsning
Zoom-undervisning
Natalia Ferraz
12:15 - 13:00 X1-5 Studieråd
13:15 - 15:00 Via Zoom Genomanalys MasBioinf1
X4.2
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Lisa Klasson Grupp 1: Seminar 1: De novo assemblies and evaluation of results
13:15 - 15:00 Innovationsledning och entreprenörskap MasBioTek1
MasEnTe1
MasGeo1
X4.3
Workshop Jens Eklinder Frick
13:15 - 16:00 Proteinbioteknologi MasBioTek2
X4.1
Seminarium Karin Stensjö
15:15 - 17:00 Via Zoom Big data i biovetenskap MasBioinf.B1
MasBioinf.D1
X4.2
Lektion Ola Spjuth
Wesley Schaal
Extra lecture, NGS
  Tors 2021-04-22
10:15 - 12:00 Via Zoom Big data i biovetenskap MasBioinf.B1
MasBioinf.D1
X4.2
Lektion Ola Spjuth Workflows
10:15 - 12:00 Nanoteknik för industriella tillämpningar inom life science MasMatTek1
X4.1
X4.3
Föreläsning
Zoom-undervisning
Teresa Zardán Gómez de la Torre
13:15 - 15:00 Via Zoom Genomanalys MasBioinf1
X4.2
Obligatorisk närvaro
Seminarium
Lisa Klasson Grupp 2: Seminar 1: De novo assemblies and evaluation of results
13:15 - 15:00 Innovationsledning och entreprenörskap MasBioTek1
MasEnTe1
MasGeo1
X4.3
Föreläsning Jens Eklinder Frick
13:15 - 15:00 Proteinbioteknologi MasBioTek2
X4.1
Föreläsning Pia Lindberg
  Fre 2021-04-23
08:15 - 12:00 Via Zoom Genomanalys MasBioinf1
X4.2
Datalab Anna Odelgard
Daria Shipilina
Linnea Smeds
Zeynep Kurt
10:15 - 12:00 Nanoteknik för industriella tillämpningar inom life science MasMatTek1
X4.1
X4.3
Föreläsning
Zoom-undervisning
Ola Åberg
13:15 - 15:00 Via Zoom Big data i biovetenskap MasBioinf.B1
MasBioinf.D1
X4.2
Lektion Kim Kultima
Ola Spjuth
Nextflow
13:15 - 17:00 Proteinbioteknologi MasBioTek2
X4.1
Laboration Pia Lindberg
v 17 Mån 2021-04-26 v 17
08:15 - 17:00 Proteinbioteknologi MasBioTek2
X4.1
Laboration Pia Lindberg
10:15 - 12:00 Via Zoom Big data i biovetenskap MasBioinf.B1
MasBioinf.D1
X4.2
Föreläsning Kim Kultima
Ola Spjuth
Metabolomics
13:15 - 17:00 Via Zoom Big data i biovetenskap MasBioinf.B1
MasBioinf.D1
X4.2
Laboration Kim Kultima
Ola Spjuth
Payam Emami
Assignment 2: Metabolomics
  Tis 2021-04-27
08:15 - 17:00 Proteinbioteknologi MasBioTek2
X4.1
Laboration Pia Lindberg
10:15 - 12:00 Innovationsledning och entreprenörskap MasBioTek1
MasEnTe1
MasGeo1
X4.3
Workshop Jens Eklinder Frick
13:15 - 17:00 Via Zoom Big data i biovetenskap MasBioinf.B1
MasBioinf.D1
X4.2
Laboration Kim Kultima
Ola Spjuth
Payam Emami
Assignment 2: Metabolomics
Dölj bokningar
Länk till detta schema Grafiskt schema