Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 42  
Gå till nästa vecka

Datumgränser 2018-08-27 - 2020-01-19

Tid Lokal Kurs Program Moment Lärare Kommentar Karta
v 42 Må 2019-10-14 v 42
08:15 - 10:00 4004, Ångström Reglerteknik III E5
F5.Is
Lektion Anna Wigren
08:15 - 12:00 Materialanalys F5.T
K4.M
Q4
Laboration Fredric Ericson
09:00 - 13:00 2446, ITC Avancerade numeriska metoder F5.B
MasSciCom2
Examination Ken Mattsson
Murtazo Nazarov
10:15 - 12:00 1146, ITC Spektral signalbehandling F5.Is
MastersIn2
Föreläsning Per Mattsson
10:15 - 12:00 1311, ITC Realtidssystem
Realtidssystem I
F5.Is
IT4
MasComScie
MastersIn1
Föreläsning Pontus Ekberg
Yi Wang
10:15 - 12:00 6111, ITC Klassisk elektrodynamik F5.T
MaFyAs
MaFyKs
MaFyKä
MaFyTe
Lektion Guido Festuccia
13:15 - 17:00 7K1105, Ångström Elektronik i extrema miljöer E5
F5.Is
Laboration Anders Persson
Olle Svensson
13:15 - 17:00 Materialanalys F5.T
K4.M
Q4
Laboration Fredric Ericson
15:15 - 17:00 Mässen, 6140, ITC Realtidssystem
Realtidssystem I
F5.Is
IT4
MasComScie
MastersIn1
Lektion Pontus Ekberg
Yi Wang
  Ti 2019-10-15
08:15 - 10:00 2214, ITC Avancerad probabilistisk maskininlärning F5.B
MasComScie
STS5
Handledning David Widmann
Niklas Wahlström
Helpdesk lab
10:15 - 12:00 80121, Ångström Robotmekanik
Robotteknologi
F5.B
F5.Is
F5.T
Föreläsning Mauricio Perez
Robin Augustine
13:15 - 15:00 2001, Ångström Kraftelektronik I E4
ES4
F5.T
MasFE1
Föreläsning Jose Perez F12
13:15 - 17:00 7K1105, Ångström Elektronik i extrema miljöer E5
F5.Is
Laboration Anders Persson
Olle Svensson
13:15 - 17:00 Materialanalys F5.T
K4.M
Q4
Laboration Fredric Ericson
  On 2019-10-16
08:15 - 10:00 2414b, ITC Finansiella beräkningsmetoder - prissättning och värdering F5.B
MasFinMa2
MasSciCom2
Handledning Elisabeth Larsson
Robin Eriksson
T5
08:15 - 12:00 7K1113, Ångström Öppen fördjupningskurs i inbyggda system F5.Is
IT5
Laboration Ping Wu
08:15 - 12:00 Materialanalys F5.T
K4.M
Q4
Laboration Fredric Ericson
10:15 - 12:00 80115, Ångström Klassisk elektrodynamik F5.T
MaFyAs
MaFyKs
MaFyKä
MaFyTe
Föreläsning Guido Festuccia
13:15 - 15:00 2001, Ångström Kraftelektronik I E4
ES4
F5.T
MasFE1
Föreläsning Jose Perez F13
13:15 - 17:00 2510, ITC Avancerad probabilistisk maskininlärning F5.B
STS5
Laboration David Widmann
Niklas Wahlström
13:15 - 17:00 Datorsal 2516, ITC Spektral signalbehandling F5.Is
MastersIn2
Datalab Muhammad Osama
13:15 - 15:00 Mässen, 6140, ITC Realtidssystem
Realtidssystem I
F5.Is
IT4
MasComScie
MastersIn1
Föreläsning Pontus Ekberg
Yi Wang
  To 2019-10-17
08:15 - 12:00 2510, ITC Avancerad probabilistisk maskininlärning F5.B
MasComScie
Laboration David Widmann
Niklas Wahlström
10:15 - 12:00 6K1113, Ångström Robotmekanik
Robotteknologi
F5.B
F5.Is
F5.T
Seminarium Mauricio Perez
Robin Augustine
13:15 - 15:00 1213, ITC Klassisk elektrodynamik F5.T
MaFyAs
MaFyKs
MaFyKä
MaFyTe
Lektion Guido Festuccia
13:15 - 17:00 2004, Ångström Öppen fördjupningskurs i inbyggda system F5.Is
IT5
Seminarium Ping Wu
13:15 - 15:00 Häggsalen, 10132, Ångström Avancerad probabilistisk maskininlärning F5.B
MasComScie
STS5
Föreläsning Niklas Wahlström F11
13:15 - 17:00 Materialanalys F5.T
K4.M
Q4
Laboration Fredric Ericson
  Fr 2019-10-18
08:15 - 12:00 2510, ITC
Datorsal 2516, ITC
Realtidssystem
Realtidssystem I
F5.Is
IT4
MasComScie
MastersIn1
Laboration Karta
Karta
10:15 - 12:00 80121, Ångström Robotmekanik
Robotteknologi
F5.B
F5.Is
F5.T
Lektion Mauricio Perez
Robin Augustine
13:15 - 15:00 2001, Ångström Kraftelektronik I E4
ES4
F5.T
MasFE1
Lektion Roberto Felicetti L6
13:15 - 15:00 80121, Ångström Elektronik i extrema miljöer E5
F5.Is
Föreläsning Anders Persson
Olle Svensson
Dölj bokningar Länk till detta schema Grafiskt schema