Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Ti  
Gå till nästa dag

Tid Program Kurs Lokal Moment Lärare Kommentar Projektnummer
v 46 Ti 2019-11-12 v 46
07:15 - 19:00 KandFyMe3 Observera, analysera och presentera väder Laboration
Obligatorisk närvaro
Erik Janzon
Lucia Gutiérrez Loza
161101510
08:15 - 12:00 MasGeo2 Tektonik Stuffen El221, Geocentrum Föreläsning
Övning
Valentin Troll 161101052
08:15 - 12:00 W5.2 Modellering av akvatiska ekosystem Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum Laboration
Obligatorisk närvaro
161101510
09:15 - 13:00 MasGeo2 Vertebraternas uppkomst och utveckling Projekt 161101510
09:15 - 12:00 Naturresurser och ekosystemtjänster B26, Campus Gotland Föreläsning Lina Mtwana Nordlund 161016210
09:15 - 12:00 Tillämpad jordbävningsseismologi Dk235, Geocentrum Föreläsning Björn Lund 161101510
09:15 - 12:00 Vindresursbedömning B43, Campus Gotland Workshop José Pedro Da Silva Soares 161016210
10:15 - 12:00 KandGeo1.Geo Geovetenskap - planeten jorden Norrland I Gm118, Geocentrum Föreläsning Jorijntje Henderiks 161101510
10:15 - 12:00 KandGeo2 Geofysiska metoder med tillämpningar Norrland II Gm116, Geocentrum Föreläsning Ayse Kaslilar Sisman Method Review 161101510
10:15 - 12:00 MaFyMe1
MasGeo1
Klimatvariationer Båthsalen Dm226,Geocentrum Föreläsning Gabriele Messori 161101510
10:15 - 12:00 MasGeo1 Hydrokemi Halland Fm114,Geocentrum Föreläsning Roger Herbert F3 161101510
10:15 - 12:00 MasGeo2 Gruvbrytningens utmaningar Micro Dm134, Geocentrum Föreläsning 161101510
10:15 - 12:00 Hållbar utveckling A
Klimatet, energin och det moderna samhället
Hambergsalen,Geocentrum Föreläsning Lisa Nilsson 161801600
13:00 - 15:00 Naturresurser och ekosystemtjänster C10, Campus Gotland Föreläsning Lina Mtwana Nordlund 161016210
13:15 - 15:00 KandGeo1.Geo Geovetenskap - planeten jorden Norrland I Gm118, Geocentrum Föreläsning Erik Nilsson 161101510
13:15 - 15:00 MaFyGe Kontinuummekanik inom geofysik Dk235, Geocentrum Föreläsning Ólafur Gudmundsson Stress & strain (exercises) 161101510
13:15 - 15:00 MaFyGe2
MasGeo1
Presentation och publicering Skåne Gm216,Geocentrum Föreläsning Abigail Barker Writing 161101510
13:15 - 16:00 MasGeo2 Gruvbrytningens utmaningar Micro Dm134, Geocentrum Föreläsning 161101510
13:15 - 15:00 MasGeo2 Snöfysik och hydrologi Båthsalen Dm226,Geocentrum Föreläsning Christian Zdanowicz 161101510
13:15 - 15:00 MasGeo2 Tektonik Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum Övning Tobias Mattsson 161101052
13:15 - 15:00 MasGeo2 Vertebraternas uppkomst och utveckling Halland Fm114,Geocentrum Övning Zivile Zigaite 161101510
13:15 - 17:00 W5.2 Modellering av akvatiska ekosystem Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum Eget arbete 161101510
13:15 - 15:00 Vindresursbedömning E44, Campus Gotland Workshop Johan Arnqvist 161016210
15:15 - 17:00 MasGeo1 Statistik och dataanalysmetoder Skåne Gm216,Geocentrum Föreläsning Christian Zdanowicz 161101510
15:15 - 17:00 Den globala ekonomin - miljö, utveckling och globalisering Norrland I Gm118, Geocentrum
Norrland II Gm116, Geocentrum
Seminarium Aaron Tuckey 161801600
16:45 - 17:00 W5.2 Modellering av akvatiska ekosystem Inlämning 161101510
17:15 - 19:00 Globala utmaningar och hållbara framtider Brusewitz, 3312, Östra Ågatan 19 Föreläsning Laila Mendy 161801600
18:15 - 20:00 Meteorologi och klimatologi Norrland II Gm116, Geocentrum Föreläsning Christoffer Hallgren 161101510
18:15 - 21:00 Ädelstenar och mineral för nyfikna Båthsalen Dm226,Geocentrum
Stuffen El221, Geocentrum
Demonstration
Övning
Lei Liu
Peter Lazor
Tobias Schmiedel
161801600
 
Föreläsning