Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 38  
Gå till nästa vecka

Tid 08:00 - 24:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 14/9 
2214, ITC
Kemiska principer I
K1.A
Lektion
Malin Johansson
L2 Kem Bind
use.mazemap.com
09:45
08:00
4005, Ångström
Kemiska principer I
K1.B
Lektion
Mikaela Görlin
L2 Kem BInd
use.mazemap.com
09:45
08:00
Kemiska principer I
K1
KandKe1
Föreläsning
Leif Hammarström
F2 Termo
12:00
10:15
Baskurs i matematik
K1
KandKe1
STS1
X1
Föreläsning
Nancy Abdallah
F7
14:45
13:00
Kemiska principer I
K1
KandKe1
Kemiprofil
Paula Forslund
Viorica-Alina Oltean
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 15/9 
Baskurs i matematik
K1
KandKe1
STS1
X1
Föreläsning
Nancy Abdallah
F8
09:45
08:00
4007, Ångström
Baskurs i matematik
K1.A
Lektion
Elsa Rådahl
L3
use.mazemap.com
12:00
10:15
4006, Ångström
Baskurs i matematik
K1.B
Lektion
Nancy Abdallah
L3
use.mazemap.com
12:00
10:15
Kemiska principer I
K1
KandKe1
Föreläsning
Leif Hammarström
F3 Termo
15:45
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 16/9 
2245, ITC
Kemiska principer I
K1.A
Lektion
Malin Johansson
L1 Termo
use.mazemap.com
09:45
08:00
Kemilab 5309, Ångström
Kemilab 5312, Ångström
Kemiska principer I
K1.A
Laboration
Rassmus Andersson
Robin Lundström
Lab 2 - Metalljoners reaktioner
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5309
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5312
17:00
10:15
K1.B
Studieteknik
Paula Forslund
14:45
13:00
4007, Ångström
Kemiska principer I
K1.B
Lektion
Mikaela Görlin
L1 Termo
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 17/9 
Kemiska principer I
K1
KandKe1
Föreläsning
Leif Hammarström
F4 Termo
09:45
08:00
K1.A
Studieteknik
Paula Forslund
12:00
10:15
Kemilab 5304, Ångström
Kemilab 5309, Ångström
Kemilab 5312, Ångström
Kemiska principer I
K1.B
Laboration
Erik Bowall
Katalin Böör
Ville Nyström
Lab 2 - Metalljoners reaktioner
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5304
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5309
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5312
17:00
10:15
Kemiska principer I
K1.A
Laboration
Redovisning
Robin Lundström
Lab 2
14:45
13:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 18/9 
Baskurs i matematik
K1
KandKe1
STS1
X1
Föreläsning
Nancy Abdallah
F9
09:45
08:00
4007, Ångström
Baskurs i matematik
K1.A
Lektion
Elsa Rådahl
L4
use.mazemap.com
12:00
10:15
2344, ITC
Baskurs i matematik
K1.B
Lektion
Nancy Abdallah
L4
use.mazemap.com
12:00
10:15
1112, ITC
Kemiska principer I
K1.A
Lektion
Malin Johansson
L2 Termo
use.mazemap.com
14:45
13:00
4007, Ångström
Kemiska principer I
K1.B
Lektion
Mikaela Görlin
L2 Termo
use.mazemap.com
14:45
13:00
Kemiska principer I
K1.B
Laboration
Redovisning
Erik Bowall
Ville Nyström
Lab 2
17:00
15:15
Kemiska principer I
K1.B
Laboration
Redovisning
Katalin Böör
Lab 2
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 19/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 20/9 

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema