Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Nov  
Gå till nästa månad

Tid 08:00 - 24:00
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 11/11 
Hörsalen, Loftet, SLU
Biologi
W1
Föreläsning
Anders Kvarnheden
09:15
08:15
Hörsalen, Loftet, SLU
Biologi
W1
Föreläsning
Per-Olof Lundquist
11:00
09:30
Biologi
W1
Grupparbete
Obligatorisk närvaro
Per-Olof Lundquist
Grupprum
12:00
11:15
Biologi
W1
Grupparbete
Obligatorisk närvaro
Per-Olof Lundquist
Grupprum
14:00
13:15
Hörsalen, Loftet, SLU
Biologi
W1
Lektion
Obligatorisk närvaro
Per-Olof Lundquist
15:00
14:15
Loftets stora sal,SLU
Biologi
W1
Föreläsning
Anders Kvarnheden
16:00
15:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 12/11 
Sal V, Ulls hus, SLU
Biologi
W1
Föreläsning
Olle Håstad
09:45
08:15
Sal V, Ulls hus, SLU
Biologi
W1
Information
Obligatorisk närvaro
Per-Olof Lundquist
10:00
09:45
Biologi
W1
Grupparbete
Obligatorisk närvaro
12:00
10:15
2001, Ångström
Grundläggande kemi
W1
Föreläsning
Peter Broqvist
Modeller för kemisk bindning
use.mazemap.com
15:00
13:15
2001, Ångström
Grundläggande kemi
W1
Föreläsning
Leif Hammarström
F1 Termo
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 13/11 
2001, Ångström
Grundläggande kemi
W1
Föreläsning
Leif Hammarström
F2 Termo
use.mazemap.com
10:00
08:15
ES1-5
W1-5
Övrigt
Näringslivsdag
17:00
11:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 14/11 
2001, Ångström
Grundläggande kemi
W1
Föreläsning
Leif Hammarström
F3 Termo + (1/2 F Termo
use.mazemap.com
12:00
09:15
4006, Ångström
Grundläggande kemi
W1.B
Lektion
Jeffrey Hawkes
L1 Termo
use.mazemap.com
15:00
13:15
4005, Ångström
Grundläggande kemi
W1.A
Lektion
Gunnar Johansson
L1 Termo
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 15/11 
2001, Ångström
Grundläggande kemi
W1
Föreläsning
Leif Hammarström
F4 Termo
use.mazemap.com
10:00
08:15
Kemilab 5304, Ångström
Kemilab 5305, Ångström
Kemilab 5309, Ångström
Kemilab 5312, Ångström
Grundläggande kemi
W1.A-B
Laboration
Funeka Nkosi
Maxim Brodmerkel
Philipp Grad
Tatiana Koriukina
Lab 1 Kemisk formel
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5304
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5305
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5309
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5312
17:00
10:15
Häggsalen, 10132, Ångström
ES1-5
W1-5
Föredrag
Sara Rosenquist
Karriärseminarium; projektledning och självledarskap
use.mazemap.com
13:00
12:15
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 16/11 
v 46 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 17/11 

v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 18/11 
Hörsalen, Loftet, SLU
Biologi
W1
Föreläsning
Olle Håstad
10:00
08:15
Hörsalen, Loftet, SLU
Biologi
W1
Obligatorisk närvaro
Redovisning
Olle Håstad
Per-Olof Lundquist
12:00
10:15
Audhumbla, VHC hus 5, SLU
Biologi
W1
Föreläsning
Anders Kvarnheden
15:00
13:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 19/11 
Frivilligt Anders Wall förel i aulan, www.awf.se
17:00
13:00
Sal S, Ulls hus, SLU
Biologi
W1
Föreläsning
Anna Westerbergh
10:00
08:15
Tentasal 1, Undervisningshuset, SLU
Biologi
W1
Föreläsning
Anna Westerbergh
11:45
10:15
2005, Ångström
Grundläggande kemi
W1
Föreläsning
Erik Marklund
F1 Jmv
use.mazemap.com
15:00
13:15
4006, Ångström
Grundläggande kemi
W1.B
Lektion
Andreas Orthaber
L2 Termo
use.mazemap.com
17:00
15:15
4005, Ångström
Grundläggande kemi
W1.A
Lektion
Gunnar Johansson
L2 Termo
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 20/11 
2005, Ångström
Grundläggande kemi
W1
Föreläsning
Erik Marklund
F2 Jmv
use.mazemap.com
12:00
10:15
4004, Ångström
Grundläggande kemi
W1.B
Lektion
Andreas Orthaber
L1 Jmv
use.mazemap.com
15:00
13:15
4005, Ångström
Grundläggande kemi
W1.A
Lektion
Gunnar Johansson
L1 Jmv
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 21/11 
2005, Ångström
Grundläggande kemi
W1
Föreläsning
Erik Marklund
F3 Jmv
use.mazemap.com
10:00
08:15
4005, Ångström
Grundläggande kemi
W1.A
Lektion
Gunnar Johansson
L2 Jmv
use.mazemap.com
12:00
10:15
Kemilab 5309, Ångström
Kemilab 5312, Ångström
Grundläggande kemi
W1.B
Laboration
Maxim Brodmerkel
Philipp Grad
Lab 2 Kalorimetri
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5309
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5312
17:00
10:15
Böl 2, Biocentrum, SLU
Biologi
W1.A
Laboration
Obligatorisk närvaro
Per-Olof Lundquist
15:00
13:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 22/11 
2005, Ångström
Grundläggande kemi
W1
Föreläsning
Erik Marklund
F4 Jmv
use.mazemap.com
10:00
08:15
4004, Ångström
Grundläggande kemi
W1.B
Lektion
Andreas Orthaber
L2 Jmv
use.mazemap.com
12:00
10:15
Kemilab 5309, Ångström
Kemilab 5312, Ångström
Grundläggande kemi
W1.A
Laboration
Funeka Nkosi
Tatiana Koriukina
Lab 2 Kalorimetri
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5309
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5312
17:00
10:15
Böl 2, Biocentrum, SLU
Biologi
W1.B
Laboration
Obligatorisk närvaro
Per-Olof Lundquist
15:00
13:15
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 23/11 
v 47 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 24/11 

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 25/11 
Sal S, Ulls hus, SLU
Biologi
W1
Föreläsning
Anna Westerbergh
12:00
10:15
Audhumbla, VHC hus 5, SLU
Biologi
W1
Föreläsning
Anna Westerbergh
15:00
13:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 26/11 
Sal L,Undervisningshuset,SLU
Biologi
W1
Föreläsning
Anna Westerbergh
10:00
08:15
Loftets stora sal,SLU
Biologi
W1
Föreläsning
Anna Westerbergh
11:45
10:15
2005, Ångström
Grundläggande kemi
W1
X1
Föreläsning
Maja Elmgren
F1 Kin
use.mazemap.com
15:00
13:15
4004, Ångström
Grundläggande kemi
W1.B
Lektion
Jeffrey Hawkes
L3 Jmv
use.mazemap.com
17:00
15:15
4005, Ångström
Grundläggande kemi
W1.A
Lektion
Gunnar Johansson
L3 Jmv
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 27/11 
4001, Ångström
Grundläggande kemi
W1
Föreläsning
Sascha Ott
F El
use.mazemap.com
10:00
08:15
Kemilab 5304, Ångström
Kemilab 5305, Ångström
Kemilab 5309, Ångström
Kemilab 5312, Ångström
Grundläggande kemi
W1.A-B
Laboration
Funeka Nkosi
Maxim Brodmerkel
Philipp Grad
Tatiana Koriukina
Lab 3 Okänd protolyt
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5304
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5305
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5309
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5312
17:00
10:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 28/11 
4004, Ångström
Grundläggande kemi
W1.B
Lektion
Jeffrey Hawkes
El
use.mazemap.com
12:00
10:15
4005, Ångström
Grundläggande kemi
W1.A
Lektion
Gunnar Johansson
El
use.mazemap.com
12:00
10:15
Polhemsalen, 10134, Ångström
W1-3
W4.1-2
W5.1-2
Föreläsning
Lunchföreläsning, Röda korset
use.mazemap.com
13:00
12:15
4004, Ångström
Grundläggande kemi
W1.B
Lektion
Jeffrey Hawkes
L1 Kin
use.mazemap.com
15:00
13:15
4005, Ångström
Grundläggande kemi
W1.A
Lektion
Gunnar Johansson
L1 Kin
use.mazemap.com
15:00
13:15
Hambergsalen,Geocentrum
W1-5
Möte
Stormöte
use.mazemap.com
19:00
15:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 29/11 
Kemilab 5304, Ångström
Kemilab 5305, Ångström
Kemilab 5309, Ångström
Kemilab 5312, Ångström
Grundläggande kemi
W1.A-B
Laboration
Funeka Nkosi
Maxim Brodmerkel
Philipp Grad
Tatiana Koriukina
Lab 4 Vattenanalys
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5304
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5305
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5309
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5312
17:00
10:15
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 30/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 1/12 

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 2/12 
Sal S, Ulls hus, SLU
Biologi
W1
Föreläsning
Per-Olof Lundquist
10:00
08:15
Sal S, Ulls hus, SLU
Biologi
W1
Föreläsning
Eva Sundberg
12:00
10:15
Sal W, Ulls hus, SLU
Biologi
W1
Föreläsning
Björn Nicander
15:00
13:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 3/12 
Sal S, Ulls hus, SLU
Biologi
W1
Föreläsning
Per-Olof Lundquist
11:00
08:15
Sal S, Ulls hus, SLU
Biologi
W1
Introduktion
Laboration
Obligatorisk närvaro
Per-Olof Lundquist
11:45
11:00
2005, Ångström
Grundläggande kemi
W1
X1
Föreläsning
Maja Elmgren
F2 Kin
use.mazemap.com
15:00
13:15
4004, Ångström
Grundläggande kemi
W1.B
Lektion
Jeffrey Hawkes
L2 Kin
use.mazemap.com
17:00
15:15
4005, Ångström
Grundläggande kemi
W1.A
Lektion
Gunnar Johansson
L2 Kin
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 4/12 
4001, Ångström
Grundläggande kemi
W1
X1
Föreläsning
Peter Broqvist
F1 Teorier för kemisk bindning
use.mazemap.com
10:00
08:15
Kemilab 5304, Ångström
Kemilab 5305, Ångström
Kemilab 5309, Ångström
Kemilab 5312, Ångström
Grundläggande kemi
W1.A-B
Laboration
Funeka Nkosi
Maxim Brodmerkel
Philipp Grad
Tatiana Koriukina
Lab 5 Metalljoners reaktioner
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5304
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5305
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5309
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5312
17:00
10:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 5/12 
4001, Ångström
Grundläggande kemi
W1
X1
Föreläsning
Peter Broqvist
F2 Teorier för kem bindn
use.mazemap.com
12:00
10:15
4004, Ångström
Grundläggande kemi
W1.B
Lektion
Jeffrey Hawkes
L1 Kem bindn
use.mazemap.com
15:00
13:15
4005, Ångström
Grundläggande kemi
W1.A
Lektion
Gunnar Johansson
L1 Kem bindn
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 6/12 
Böl 2, Biocentrum, SLU
Biologi
W1.B
Laboration
Obligatorisk närvaro
Per-Olof Lundquist
14:00
08:15
A5:001, BMC
Grundläggande kemi
W1.A
Laboration
Funeka Nkosi
Tatiana Koriukina
Lab 6 Reaktionskinetik
use.mazemap.com
11:00
10:15
Lab 1, B5:105a, BMC
Grundläggande kemi
W1.A
Laboration
Funeka Nkosi
Tatiana Koriukina
Lab 6 Reaktionskinetik
use.mazemap.com
17:00
11:15
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 7/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 8/12 

v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 9/12 
Sal W, Ulls hus, SLU
Biologi
W1
Föreläsning
Björn Nicander
10:00
08:15
Sal W, Ulls hus, SLU
Biologi
W1
Föreläsning
Per-Olof Lundquist
11:00
10:15
Böl 2, Biocentrum, SLU
Biologi
W1.A
Laboration
Obligatorisk närvaro
Per-Olof Lundquist
16:30
11:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 10/12 
Biologi
W1
Grupparbete
Obligatorisk närvaro
Per-Olof Lundquist
Grupprum
11:00
08:15
Sal W, Ulls hus, SLU
Biologi
W1
Lektion
Obligatorisk närvaro
Per-Olof Lundquist
11:45
11:00
4004, Ångström
Grundläggande kemi
W1.B
Lektion
Jeffrey Hawkes
L2 Kem bindn
use.mazemap.com
15:00
13:15
4005, Ångström
Grundläggande kemi
W1.A
Lektion
Gunnar Johansson
L2 Kem bindn
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 11/12 
Sal T, Ulls hus, SLU
Biologi
W1.A
Lektion
Per-Olof Lundquist
11:45
09:15
A3:117a, BMC
Grundläggande kemi
W1.B
Laboration
Maxim Brodmerkel
Philipp Grad
Lab 6 Reaktionskinetik
use.mazemap.com
11:00
10:15
Lab 1, B5:105a, BMC
Grundläggande kemi
W1.B
Laboration
Maxim Brodmerkel
Philipp Grad
Lab 6 Reaktionskinetik
use.mazemap.com
17:00
11:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 12/12 
6K1107, Ångström
Grundläggande kemi
W1.A
Lektion
Gunnar Johansson
Verkstad
use.mazemap.com
10:00
08:15
BioC A241, SLU
Biologi
W1.B
Lektion
Per-Olof Lundquist
11:45
09:15
6K1107, Ångström
Grundläggande kemi
W1.B
Lektion
Jeffrey Hawkes
Verkstad
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 13/12 
11167, Ångström
12167, Ångström
80115, Ångström
Rosetta-rummet 10239, Ångström
Grundläggande kemi
W1
Redovisning
Eszter Borbas
Felix Ho
Gunnar Johansson
Jonas Ångström
Malin Johansson
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-11167
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-12167
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-80115
http://use.mazemap.com/?campusid=49&sharepoitype=identifier&sharepoi=10239
17:00
08:15
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 14/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 15/12 

v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 16/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 17/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 18/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 19/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 20/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 21/12 
v 51 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 22/12 

v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 23/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 24/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 25/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 26/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 27/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 28/12 
v 52 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 29/12 

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 30/12 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 31/12 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 1/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 2/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 3/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 4/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 5/1 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 6/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 7/1 
2003, Ångström
Grundläggande kemi
W1.B
Frågestund
Jeffrey Hawkes
use.mazemap.com
12:00
10:15
Sal W, Ulls hus, SLU
Biologi
W1
Föreläsning
Per-Olof Lundquist
13:45
13:00
Sal W, Ulls hus, SLU
Biologi
W1
Frågestund
Per-Olof Lundquist
17:00
14:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 8/1 
4003, Ångström
Grundläggande kemi
W1.A
Frågestund
Gunnar Johansson
use.mazemap.com
10:00
08:15
Kemilab 5304, Ångström
Kemilab 5305, Ångström
Kemilab 5309, Ångström
Kemilab 5312, Ångström
Grundläggande kemi
W1.A-B
Laboration
Funeka Nkosi
Maxim Brodmerkel
Philipp Grad
Tatiana Koriukina
Lab 7 Elektrokemi
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5304
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5305
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5309
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-5312
17:00
10:15
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 9/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 10/1 
Tentasal 2, Undervisningshuset, SLU
Biologi
Helklass
W1
Tentamen
12:00
08:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 11/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 12/1 

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 13/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 14/1 
Grundläggande kemi
W1
X1
Tentamen
17:00
08:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 15/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 16/1 
Biologi
Helklass
W1
Kursvärdering
10:00
09:00
Sal P, Ulls hus, SLU
Biologi
W1
Genomgång av tentamen
Kursvärdering
Per-Olof Lundquist
12:00
10:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 17/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 18/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 19/1 

  Ändrade inom de senaste 60 timmarna.

 
Information
Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema