Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 38  
Gå till nästa vecka

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 14/9 
6K1107, Ångström
Via Zoom
Byggnadsprojektering med ritteknik
BI1
Föreläsning
Mohammed Barikan
Siavash Ehsanzamir
use.mazemap.com
14:45
08:00
E45, Campus Gotland
Algebra och vektorgeometri
BI1
EI1
IUI1
MI1
MTI1
Föreläsning
Patrik Tydesjö
F7 - Studenter på Campus Gotland i sal, övriga på Zoom
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 15/9 
2002, Ångström
Algebra och vektorgeometri
BI1.A
Lektion
Emma Angetun
L3
use.mazemap.com
12:00
10:15
Introduktion till byggteknik
BI1
Föreläsning
Kristina Tilvemo
F4
14:45
13:00
6K1101, Datorsal, Ångström
6K1107, Ångström
Introduktion till byggteknik
BI1.B
Övning
Kristina Tilvemo
Ö2
Kristina Tilvemo
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-6K1101
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-6K1107
17:00
15:15
6K1113, Ångström
Algebra och vektorgeometri
BI1.C
Lektion
Simona Stoyanoska
L3
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 16/9 
6K1101, Datorsal, Ångström
6K1107, Ångström
Byggnadsprojektering med ritteknik
BI1.A
Datalab
Övning
Mohammed Barikan
Siavash Ehsanzamir
DL1
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-6K1101
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-6K1107
09:45
08:00
6K1101, Datorsal, Ångström
Datasal 4104, Ångström
Byggnadsprojektering med ritteknik
BI1.C
Datalab
Övning
Mohammed Barikan
Siavash Ehsanzamir
DL1
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-6K1101
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4104
12:00
10:15
6K1107, Ångström
Introduktion till byggteknik
BI1.A
Övning
Kristina Tilvemo
Ö2
Grupp BI1A1
use.mazemap.com
12:00
10:15
2005, Ångström
Algebra och vektorgeometri
BI1.B
Lektion
Einar Waara
L3
use.mazemap.com
12:00
10:15
E45, Campus Gotland
Algebra och vektorgeometri
BI1
EI1
IUI1
MI1
MTI1
Föreläsning
Patrik Tydesjö
F8 - Studenter på Campus Gotland i sal, övriga på Zoom
use.mazemap.com
14:45
13:00
Datasal 4102, Ångström
Datasal 4104, Ångström
Introduktion till byggteknik
BI1.A
Övning
Kristina Tilvemo
Ö2
Grupp BI1A2
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4102
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4104
17:00
15:15
6K1101, Datorsal, Ångström
6K1107, Ångström
Byggnadsprojektering med ritteknik
BI1.B
Datalab
Övning
Mohammed Barikan
Siavash Ehsanzamir
DL1
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-6K1101
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-6K1107
17:00
15:15
2002, Ångström
Algebra och vektorgeometri
BI1.C
Lektion
Simona Stoyanoska
L4
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 17/9 
E45, Campus Gotland
Algebra och vektorgeometri
BI1
EI1
IUI1
MI1
MTI1
Föreläsning
Patrik Tydesjö
F9 - Studenter på Campus Gotland i sal, övriga på Zoom
use.mazemap.com
09:45
08:00
2002, Ångström
Algebra och vektorgeometri
BI1.A
Lektion
Emma Angetun
L4
use.mazemap.com
12:00
10:15
4004, Ångström
Algebra och vektorgeometri
BI1.B
Lektion
Einar Waara
L4
use.mazemap.com
12:00
10:15
6K1101, Datorsal, Ångström
6K1107, Ångström
Introduktion till byggteknik
BI1.C
Övning
Kristina Tilvemo
Ö2
Via Zoom, se länk i Studium
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-6K1101
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-6K1107
14:45
13:00
2004, Ångström
Algebra och vektorgeometri
BI1.A
Lektion
Emma Angetun
extra
use.mazemap.com
14:45
13:00
2001, Ångström
2005, Ångström
4001, Ångström
Introduktion till byggteknik
BI1
Seminarium
Petra Pertoft
S2
Anmäl er via anmälningslänk på Studium
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-2001
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-2005
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4001
17:30
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 18/9 
Datasal 4102, Ångström
Datasal 4103, Ångström
Via Zoom
Byggnadsprojektering med ritteknik
BI1
Föreläsning
Mohammed Barikan
Siavash Ehsanzamir
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4102
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4103
14:45
08:00
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 19/9 
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 20/9 

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema