Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 37  
Gå till nästa vecka

v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/9 
4003, Ångström
Elektromagnetisk fältteori
F4.T
KandFy3
KandfyAs3
MaFyEn
Föreläsning
Yuri Khotyaintsev
F3
use.mazemap.com
10:00
08:15
1145, ITC
Speciell relativitetsteori
KandFy3
KandfyAs3
MaFyKs
MaFyKä
Lektion
Anastasios Gorantis
use.mazemap.com
12:00
10:15
4004, Ångström
Energifysik I
F4.T
KandFy3
gylärarfy3
Föreläsning
Daniel Primetzhofer
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/9 
1145, ITC
Analytisk mekanik
KandFy3
KandfyAs3
MaFyKs
MaFyKä
Föreläsning
Henrik Johansson
use.mazemap.com
10:00
08:15
2004, Ångström
Elektromagnetisk fältteori
F4.T
KandFy3
KandfyAs3
MaFyEn
Föreläsning
Yuri Khotyaintsev
F4
use.mazemap.com
12:00
10:15
4006, Ångström
Speciell relativitetsteori
KandFy3
KandfyAs3
MaFyKs
MaFyKä
Föreläsning
Ulf Danielsson
use.mazemap.com
15:00
13:15
4005, Ångström
Fysikundervisning i praktiken
KandFy3
gylärarfy3
Föreläsning
Bor Gregorcic
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/9 
4003, Ångström
Energifysik I
F4.T
KandFy3
gylärarfy3
Lektion
Andreas Oberstedt
Diego Tarrío
use.mazemap.com
10:00
08:15
1145, ITC
Speciell relativitetsteori
KandFy3
KandfyAs3
MaFyKs
MaFyKä
Lektion
Anastasios Gorantis
use.mazemap.com
15:00
13:15
1213, ITC
Elektromagnetisk fältteori
KandFy3
KandfyAs3
MaFyEn
Lektion
Konrad Steinvall
L1
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/9 
2344, ITC
Analytisk mekanik
KandFy3
KandfyAs3
MaFyKs
MaFyKä
Lektion
Suvendu Giri
use.mazemap.com
10:00
08:15
1145, ITC
Speciell relativitetsteori
KandFy3
KandfyAs3
MaFyKs
MaFyKä
Föreläsning
Ulf Danielsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
4003, Ångström
Elektromagnetisk fältteori
F4.T
KandFy3
KandfyAs3
MaFyEn
Föreläsning
Yuri Khotyaintsev
F5
use.mazemap.com
15:00
13:15
80121, Ångström
Fysikundervisning i praktiken
KandFy3
gylärarfy3
Föreläsning
Bor Gregorcic
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 37 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/9 
1212, ITC
Elektromagnetisk fältteori
KandFy3
KandfyAs3
MaFyEn
Lektion
Konrad Steinvall
L2
use.mazemap.com
10:00
08:15
4006, Ångström
Energifysik I
F4.T
KandFy3
gylärarfy3
Föreläsning
Diego Tarrío
use.mazemap.com
12:00
10:15

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/9 
1145, ITC
Analytisk mekanik
KandFy3
KandfyAs3
MaFyKs
MaFyKä
Lektion
Suvendu Giri
use.mazemap.com
10:00
08:15
2002, Ångström
Energifysik I
F4.T
KandFy3
gylärarfy3
Lektion
Andreas Oberstedt
use.mazemap.com
12:00
10:15
4003, Ångström
Elektromagnetisk fältteori
F4.T
KandFy3
KandfyAs3
MaFyEn
Föreläsning
Yuri Khotyaintsev
F6
use.mazemap.com
15:00
13:15
4005, Ångström
Speciell relativitetsteori
KandFy3
KandfyAs3
MaFyKs
MaFyKä
Lektion
Anastasios Gorantis
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/9 
Mättekniklab, 81101, Ångström
Fysikundervisning i praktiken
KandFy3
gylärarfy3
Föreläsning
Bor Gregorcic
use.mazemap.com
10:00
08:15
4006, Ångström
Energifysik I
F4.T
KandFy3
gylärarfy3
Föreläsning
Diego Tarrío
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/9 
80115, Ångström
Speciell relativitetsteori
KandFy3
KandfyAs3
MaFyKs
MaFyKä
Föreläsning
Ulf Danielsson
use.mazemap.com
10:00
08:15
80115, Ångström
Analytisk mekanik
KandFy3
KandfyAs3
MaFyKs
MaFyKä
Lektion
Suvendu Giri
use.mazemap.com
12:00
10:15
4003, Ångström
Elektromagnetisk fältteori
F4.T
KandFy3
KandfyAs3
MaFyEn
Föreläsning
Yuri Khotyaintsev
F7
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/9 
4005, Ångström
Speciell relativitetsteori
KandFy3
KandfyAs3
MaFyKs
MaFyKä
Lektion
Anastasios Gorantis
use.mazemap.com
10:00
08:15
1212, ITC
Elektromagnetisk fältteori
KandFy3
KandfyAs3
MaFyEn
Lektion
Konrad Steinvall
L3
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/9 
Mättekniklab, 81101, Ångström
Fysikundervisning i praktiken
KandFy3
gylärarfy3
Föreläsning
Bor Gregorcic
use.mazemap.com
10:00
08:15
1212, ITC
Elektromagnetisk fältteori
KandFy3
KandfyAs3
MaFyEn
Lektion
Konrad Steinvall
L4
use.mazemap.com
12:00
10:15
80115, Ångström
Analytisk mekanik
KandFy3
KandfyAs3
MaFyKs
MaFyKä
Lektion
Suvendu Giri
use.mazemap.com
17:00
15:15

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema