Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 12  
Gå till nästa vecka

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/3 
2003, Ångström
Astrofysik II
KandFy3
Föreläsning
Eric Stempels
Joel Johansson
use.mazemap.com
12:00
10:15
80109, Ångström
Observationell astrofysik I
KandFy3
Laboration
Nikolai Piskunov
Oleg Kochukhov
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/3 
4004, Ångström
Kondenserade materiens fysik
KandFy3
MaFyMat
Presentation
Anders Bergman
Max Wolff
Yasmine Sassa
use.mazemap.com
12:00
08:15
80109, Ångström
Astrofysik II
KandFy3
Föreläsning
Eric Stempels
Joel Johansson
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/3 
Programmeringsteknik I
EI2
F2
KandFy3
KandMa1-2
X2
gylärarma2
Tentamen
17:00
08:00

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/3 
80127, Ångström
Komplex analys
KandFy3
KandMa2
Föreläsning
Maciej Klimek
use.mazemap.com
10:00
08:15
2003, Ångström
Observationell astrofysik I
KandFy3
Laboration
Nikolai Piskunov
Oleg Kochukhov
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/3 
80121, Ångström
Komplex analys
KandFy3
KandMa2
Föreläsning
Maciej Klimek
use.mazemap.com
10:00
08:15
4005, Ångström
Dynamiska system och kaos
F4.B
F4.T
KandFy3
MaFyGe
MaFyKs
MaFyMat
Föreläsning
Agnese Bissi
use.mazemap.com
12:00
10:15
Mässen, 6140, ITC
KandFy1-3
KandFyMe3
MaFyAs
MaFyEn
MaFyKs
MaFyKä
MaFyMa
MaFyMat
gylärarfy1-3
Forskarlunch
Matthias Weiszflog
Rabab Elkarib
use.mazemap.com
13:00
12:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/3 
80127, Ångström
Komplex analys
KandFy3
KandMa2
Föreläsning
Maciej Klimek
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/3 
80115, Ångström
Dynamiska system och kaos
F4.B
F4.T
KandFy3
MaFyGe
MaFyKs
MaFyMat
Föreläsning
Agnese Bissi
use.mazemap.com
10:00
08:15
2003, Ångström
Observationell astrofysik I
KandFy3
Föreläsning
Nikolai Piskunov
Oleg Kochukhov
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/3 
80121, Ångström
Komplex analys
KandFy3
KandMa2
Lektion
Maciej Klimek
use.mazemap.com
10:00
08:15
4004, Ångström
Dynamiska system och kaos
F4.B
F4.T
KandFy3
MaFyGe
MaFyKs
MaFyMat
Föreläsning
Agnese Bissi
use.mazemap.com
15:00
13:15

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema