Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 38  
Gå till nästa vecka

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/9 
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Räkneövning
Erik Nilsson
use.mazemap.com
12:00
10:15
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Marcus Wallin
use.mazemap.com
15:00
13:15
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Obligatorisk närvaro
Alexandru Tatomir
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/9 
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3.B
Laboration
Obligatorisk närvaro
Alexandru Tatomir
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
12:00
08:15
Geolab GL114, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3.B
Laboration
Obligatorisk närvaro
Lucia Gutiérrez Loza
Marcus Wallin
B1
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/9 
Dalarna Datorsal Gm218,Geocentrum
Uppland Datorsal Fm217,Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3.A
Laboration
Obligatorisk närvaro
Alexandru Tatomir
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-GM218
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Geocentrum-FM217
12:00
08:15
Geolab GL114, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3.A
Laboration
Obligatorisk närvaro
Lucia Gutiérrez Loza
Marcus Wallin
A1
use.mazemap.com
15:00
13:15
Geolab GL114, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3.A
Laboration
Obligatorisk närvaro
Lucia Gutiérrez Loza
Marcus Wallin
A2
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/9 
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Räkneövning
Erik Nilsson
use.mazemap.com
10:00
08:15
Hambergsalen,Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Erik Sahlée
Gränsskikt
use.mazemap.com
12:00
10:15
Ekmansalen, 15:00024, EBC
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Allan Rodhe
Avdunstning
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/9 
Hambergsalen,Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Erik Sahlée
Luftmassor
use.mazemap.com
10:00
08:15
Hambergsalen,Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Allan Rodhe
Snösmältning, Is
use.mazemap.com
12:00
10:15
Hambergsalen,Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Räkneövning
Allan Rodhe
Hyd 3
use.mazemap.com
15:00
13:15

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/9 
Ekmansalen, 15:00024, EBC
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Erik Sahlée
Synoptik, moln
use.mazemap.com
15:00
13:15
Ekmansalen, 15:00024, EBC
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Allan Rodhe
Fältkursintroduktion
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/9 
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Marcus Wallin
use.mazemap.com
12:00
10:15
Friessalen, 15:00010, EBC
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Räkneövning
Allan Rodhe
Hyd 4
use.mazemap.com
15:00
13:15
Friessalen, 15:00010, EBC
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Erik Sahlée
Synoptik, nederbördsbildning
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/9 
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Räkneövning
Erik Nilsson
use.mazemap.com
10:00
08:15
Småland Dm235, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3
Föreläsning
Erik Sahlée
Gradientvind
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/9 
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3.A
Exkursion
Obligatorisk närvaro
Alexandru Tatomir
Allan Rodhe
Marcus Wallin
Fältkurs Tärnsjö
17:00
08:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/9 
Geolab GL114, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3.A
Laboration
Obligatorisk närvaro
Lucia Gutiérrez Loza
Ward van Pelt
A1
use.mazemap.com
12:00
08:15
Geolab GL114, Geocentrum
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
KandFyMe3
W3.A
Laboration
Obligatorisk närvaro
Lucia Gutiérrez Loza
Ward van Pelt
A2
use.mazemap.com
17:00
13:15

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema