Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 38  
Gå till nästa vecka

v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/9 
80115, Ångström
Beräkningsvetenskap KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Stefan Pålsson
F1
use.mazemap.com
10:00
08:15
80115, Ångström
Geometri och analys I
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Mikael Smedbäck
use.mazemap.com
12:00
10:15
80109, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Ulf Danielsson
use.mazemap.com
15:00
13:15
1312, ITC
1313, ITC
Beräkningsvetenskap KF
KandFy1
gylärarfy1
Laboration
Stefan Pålsson
Lab 2
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-312
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-313
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/9 
6K1107, Ångström
Introduktion till kandidatprogrammet i fysik
KandFy1.B
Datalab
Matthias Weiszflog
use.mazemap.com
12:00
10:15
6K1107, Ångström
Beräkningsvetenskap KF
KandFy1
gylärarfy1
Laboration
Stefan Pålsson
Lab 3
use.mazemap.com
15:00
13:15
80109, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Carl Caleman
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/9 
80109, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Carl Caleman
use.mazemap.com
12:00
10:15
80115, Ångström
Geometri och analys I
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Mikael Smedbäck
use.mazemap.com
15:00
13:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/9 
2002, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Carl Caleman
use.mazemap.com
10:00
08:15
6K1101, Datorsal, Ångström
Introduktion till kandidatprogrammet i fysik
KandFy1.A
Datalab
Matthias Weiszflog
use.mazemap.com
12:00
10:15
80109, Ångström
Geometri och analys I
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Mikael Smedbäck
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 38 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/9 
80109, Ångström
Introduktion till kandidatprogrammet i fysik
KandFy1
Föreläsning
Matthias Weiszflog
use.mazemap.com
10:00
08:15
80109, Ångström
Geometri och analys I
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Mikael Smedbäck
use.mazemap.com
12:00
10:15
2002, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Ulf Danielsson
use.mazemap.com
15:00
13:15
80121, Ångström
Beräkningsvetenskap KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Stefan Pålsson
F2
use.mazemap.com
17:00
15:15

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 23/9 
80115, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Ulf Danielsson
use.mazemap.com
10:00
08:15
80115, Ångström
Geometri och analys I
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Mikael Smedbäck
use.mazemap.com
15:00
13:15
6K1107, Ångström
Beräkningsvetenskap KF
KandFy1
gylärarfy1
Laboration
Stefan Pålsson
Lab 4
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 24/9 
4005, Ångström
4006, Ångström
Mekanik KF
KandFy1
gylärarfy1
Supplemental instructions
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4005
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4006
10:00
08:15
80115, Ångström
Geometri och analys I
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Mikael Smedbäck
use.mazemap.com
12:00
10:15
80115, Ångström
Introduktion till kandidatprogrammet i fysik
Ämneslärare i fysik, introduktionskurs
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Matthias Weiszflog
use.mazemap.com
15:00
13:15
80115, Ångström
Beräkningsvetenskap KF
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Stefan Pålsson
F3
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25/9 
Mekaniklab, 8K1103, Ångström
Mekanik KF
KandFy1.A
gylärarfy1
Laboration
Matthias Weiszflog
Oscar Grånäs
Lab 2
use.mazemap.com
17:00
13:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26/9 
80109, Ångström
Geometri och analys I
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Mikael Smedbäck
use.mazemap.com
12:00
10:15
80115, Ångström
KandFy1
gylärarfy1
Återkoppling
Matthias Weiszflog
Rabab Elkarib
use.mazemap.com
15:00
13:15
2344, ITC
Beräkningsvetenskap KF
KandFy1.A
gylärarfy1
Workout
Stefan Pålsson
W1
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27/9 
2345, ITC
Beräkningsvetenskap KF
KandFy1.B
Workout
Stefan Pålsson
W1
use.mazemap.com
10:00
08:15
4007, Ångström
Introduktion till kandidatprogrammet i fysik
KandFy1
Föreläsning
Matthias Weiszflog
use.mazemap.com
12:00
10:15
2004, Ångström
Geometri och analys I
KandFy1
gylärarfy1
Föreläsning
Mikael Smedbäck
use.mazemap.com
15:00
13:15

  Ändrade inom de senaste 60 timmarna.

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema