Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 42  
Gå till nästa vecka

Datumgränser 2018-08-27 - 2020-01-19

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/10 
80127, Ångström
Programmeringsteknik II
F4.B
F4.Is
X3
Föreläsning
Tom Smedsaas
use.mazemap.com
2314, ITC
Reglerteknik II
F4.Is
IT5
MastersIn2
Laboration
Proclab
use.mazemap.com
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/10 
2314, ITC
Reglerteknik II
F4.Is
IT5
MastersIn2
Laboration
Proclab
use.mazemap.com
2005, Ångström
Signalbehandling
E4
F4.Is
IT5
Föreläsning
Ayca Özcelikkale
use.mazemap.com
2507, ITC
2510, ITC
Datorsal 2516, ITC
Programmeringsteknik II
F4.B
F4.Is
X3
Laboration
Tom Smedsaas
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-507
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-510
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-516
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/10 
2507, ITC
2510, ITC
Datorsal 2516, ITC
Programmeringsteknik II
F4.B
F4.Is
X3
Laboration
Tom Smedsaas
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-507
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-510
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-516
4001, Ångström
Signalbehandling
E4
F4.Is
IT5
Lektion
Ayca Özcelikkale
use.mazemap.com
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/10 
1312, ITC
1313, ITC
Reglerteknik II
F4.Is
IT5
MastersIn2
Laboration
Demolab
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-312
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%201-313
2446, ITC
Reglerteknik II
F4.Is
IT5
MastersIn2
Laboration
Hans Rosth
Demolab
use.mazemap.com
2507, ITC
2510, ITC
Datorsal 2516, ITC
Programmeringsteknik II
F4.B
F4.Is
X3
Laboration
Tom Smedsaas
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-507
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-510
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-516
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/10 
2005, Ångström
Signalbehandling
E4
F4.Is
IT5
Lektion
Ayca Özcelikkale
use.mazemap.com
2507, ITC
2510, ITC
Datorsal 2516, ITC
Programmeringsteknik II
F4.B
F4.Is
X3
Laboration
Tom Smedsaas
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-507
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-510
http://use.mazemap.com/?campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=ITC%20HUS%202-516
1412, ITC
Datorarkitektur I
F4.Is
Laboration
David Black-Schaffer
use.mazemap.com

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema