Subscribe
 
Go to previous day
Thu  
Go to next day

Time Programme Course Room Reason Teacher Comment Map
2020-01-23   17:15 - 20:00 B41
Gunnar Johansson-salen, 14:K120, Blåsenhus
Meeting
Videoconference
Studentförsamlingen, Gabriel Tidestav Map
Map
  17:00 - 19:00 B51 Information
  16:00 - 17:00 Mathematics III for Preschool Class and Primary School, Years 1-3 C12 Information Stellan Sundh Information från Region Gotland om arbete som läraraspirant
  16:00 - 18:00 B42 Group work GHOST
  15:15 - 17:00 GRH2
GRL2
Leadership in Preschool Class and Primary School, Years 1-3
Leadership in Primary School, Years 4-6
B23
Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus
Lecture
Videolecture
Helena Påls Att planera, genomföra och utvärdera undervisning
Föreläsare i Uppsala
Map
Map
  15:15 - 17:00 GRH6
GRL6
School Placement 3: Subject Studies, Preschool Class and Primary School Years 1-6 C10 Seminar Jessica Johanson Svenskmetodik 2
  15:15 - 17:00 Complex Nursing A1:107a, BMC
E48
Uppstartsstöd
Videolecture
Åsa Andersén Organisationens och ledarskapets betydelse
för medarbetares arbetsmiljö och hälsa
Map
Map
  15:00 - 19:00 Flundran Lina
  14:15 - 16:00 Archaeology and Ancient History II B24
Geijersalen 6-1023, Engelska parken
Videolecture Gunnel Ekroth Map
Map
  14:00 - 15:30 E31 Lecture
  14:00 - 19:00 The Square Mingel
  13:45 - 20:00 D22 Mingel Scince PArk Mingel
  13:15 - 15:30 KandLedarskap1 Management Systems and Leadership D23 Lecture Annika Henningsson
  13:15 - 17:00 KandLedarskap3
KvLe3
Degree Project Feasibility Study in Industrial Engineering and Management
Degree Project Feasibility Study in Quality Engineering and Management
D24 Lecture Anette Oxenswärdh
  13:15 - 15:00 Complex Nursing A1:107a, BMC
E48
Uppstartsstöd
Videolecture
Sophie Langenskiöld Hälsoekonomi Map
Map
  13:15 - 15:00 Current Debates in Archaeology and Osteology B15 Seminar Helene Martinsson-Wallin
  13:15 - 15:00 Data Analytics E41 Seminar
  13:15 - 17:00 Databases 2 B13 Laboratory experiment Daniela Mihailescu
  13:15 - 17:00 Databases 2 B25 Laboratory experiment Jakob Bandelin 13-15 Grupp B
15-17 Grupp A
  13:15 - 15:00 Games and Society B26 Lesson Patrick Prax
  13:15 - 15:00 Innovations for Energy Transition E35 Lecture
  13:15 - 15:00 Legal Studies - Basic Year
Legal Studies - Basic Year, Semester 2
B11 Seminar Caroline Johansson Skadeståndsrätt 1
Grp 2
  13:15 - 14:00 Osteology B C10 Lecture Gustav Malmborg
  13:15 - 15:00 Project Course: Feasibility Study of a Wind Power Project B14 Lecture
  13:15 - 17:00 B41 Videoconference Pia Westerlund NUN-möten
  13:00 - 15:00 Game Design 5: Theory and Method B51 Lecture
  13:00 - 15:00 Interiors and Furniture E44 Lecture
  13:00 - 16:00 Backsippan Emilia grupp 6
  13:00 - 14:45 Heden yu
  13:00 - 15:00 Myren
  12:30 - 15:00 Flundran Lotti grupp 2
  12:30 - 16:00 Rauken
  12:15 - 13:00 GRH6
GRL6
School Placement 3: Subject Studies, Preschool Class and Primary School Years 1-6 B23
Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus
Lecture
Videolecture
Elisabet Jagell Använda IKT i sin undervisning Map
Map
  12:15 - 14:00 Archaeology C 2-0024, Engelska parken
Uppsalarummet, A30, Campus Gotland
Videolecture Gunilla Runesson Vetenskapsteoretiska perspektiv Map
Map
  12:15 - 14:00 Ill Health and Promotion of Health II A1:111a, BMC
B43
Lecture
Uppstartsstöd
Lena Stevens Akuta vårdkedjan:
Traumavård på intensivvårdsavdelning och vårdavdelning
Map
Map
  11:15 - 14:00 Änget
  11:00 - 12:30 Flundran Study Girls Group
  10:15 - 12:00 FSK4 Leadership in Preschool B23
Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus
Lecture
Videolecture
Ingrid I. Olsson Sociala relationer och grupprocesser
Föreläsare i Uppsala
Map
Map
  10:15 - 12:00 GRH6
GRL6
School Placement 3: Subject Studies, Preschool Class and Primary School Years 1-6 C10 Seminar Mike Loshak Metodikseminarium i engelska
  10:15 - 12:00 Complex Nursing A1:107a, BMC
E48
Uppstartsstöd
Videolecture
Katarina Hjelm Kulturella möten Map
Map
  10:15 - 12:00 Cultural Heritage Management and Contract Archaeology 2-0024, Engelska parken
Uppsalarummet, A30, Campus Gotland
Videoseminar Anneli Ekblom
Gunilla Runesson
Map
Map
  10:15 - 12:00 Databases 2 E31 Lecture Jakob Bandelin Databasteknik, kap 15-16
  10:15 - 12:00 Dementia and Nursing Care A1:106b. BMC
E45
Uppstartsstöd
Videolecture
Lena Kilander Konfusion och differentialdiagnoser Map
Map
  10:15 - 12:00 Innovations for Energy Transition B24 Videolecture
  10:15 - 12:00 Legal Studies - Basic Year
Legal Studies - Basic Year, Semester 2
B11 Seminar Caroline Johansson Skadeståndsrätt 1
Grp 1
  10:15 - 12:00 Public Space B15 Lecture Tom Mels Planeringskritik och kommunikativa ideal
  10:15 - 13:00 C11 Simon Styrelsemöte
  10:00 - 17:00 Game Design 4: Serious Games Design E22 Lecture Adam Mayes
  10:00 - 12:00 Scientific Methods in Conservation B14 Lecture Christer Gustafsson
  10:00 - 14:00 C13 Sophie
  10:00 - 12:00 Heden MemoryBreach
  09:30 - 11:15 Änget Lara
  09:15 - 12:00 KandLedarskap1 Management Systems and Leadership D24 Lecture Annika Henningsson Gästförel. Tina Bohlin SIS
  09:15 - 11:00 Ill Health and Promotion of Health II A1:111a, BMC
B43
Lecture
Uppstartsstöd
Akuta vårdkedjan:
Traumavård på akutmottagning.
Lärare: Jenny U Karlsson
Map
Map
  09:15 - 10:00 2-2033, Engelska parken
Uppsalarummet, A30, Campus Gotland
Videoseminar
Workshop
Erika Weiberg Söka pengar Map
Map
  09:15 - 10:15 C11 Simon Styrelsemöte
  09:00 - 16:00 HDU1 Project in Multidisciplinary Teams B22 Lecture Ulrika Persson-Fischier Presentation of projects
  09:00 - 12:00 KandLedarskap3 C12 Group work Grupparbete Jessica
  09:00 - 11:00 Basic Marketing 1 B51 Lecture Segmentering och val av målmarknad
  09:00 - 11:00 Data Analytics B42 Lecture Elin Uppström
  09:00 - 16:00 Perspectives on Social Problems and Methods E30 Lecture
  09:00 - 12:00 Perspectives on Social Work B27 Lecture Anna Whitaker
  09:00 - 11:00 Principles of Conservation and Heritage Values B13 Lecture Susanna Barrineau Dilemman och etik inom konservering
Inledning i sal, därefter promenad och besök vid nyligen avslutat arbete i Domkyrkan
  09:00 - 13:00 Backsippan
  09:00 - 16:00 C15 Group work Grp Jonatan
  09:00 - 12:00 Flundran
  09:00 - 13:00 Myren
  08:15 - 10:00 FSK2 Early Literacy and Communication in Preschool E44 Seminar Annika Hillbom S1 Tidig talspråksutveckling
  08:15 - 10:00 FSK4 Leadership in Preschool B38 Seminar Maria Wessman Klintberg S1 Ledarskapsseminarium, gestaltande övningar
  08:15 - 10:00 FSK6 Curriculum Theory and Didactical Perspectives on Education for Preschool Teachers B23
Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus
Lecture
Videolecture
Karin Hjälmeskog Didaktiska perspektiv Map
Map
  08:15 - 10:00 GRH6
GRL6
School Placement 3: Subject Studies, Preschool Class and Primary School Years 1-6 C10 Seminar Jessica Johanson Svenskmetodik 1
  08:15 - 10:00 Complex Nursing A1:107a, BMC
E48
Uppstartsstöd
Videolecture
Caisa Öster Psykisk ohälsa och psykisk sjukdom Map
Map
  08:15 - 09:00 Ill Health and Promotion of Health II A1:111a, BMC
B43
Lecture
Uppstartsstöd
David Stenlund Akuta vårdkedjan:
Traumavård prehospitalt
Map
Map
  08:00 - 10:00 Building Documentation and Studies in Building History D23 Lecture Petra Eriksson
  08:00 - 10:15 E31 Meeting Heléne Linder Teammöte
  08:00 - 10:00 Flundran
  08:00 - 12:00 Rauken
  07:45 - 10:00 E35 Service

  Modified within the last 60 hours.

   
Cancelled
Hide reservations Link to this page Graphical