Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Nov  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-27 - 2020-01-19

Tid    Lokal Kurs Grupp Moment Lärare Kommentar Karta
v 46, 2019 
16/11 09:00 - 13:00 D22, Campus Gotland Hälsa och förebyggande av ohälsa I
Matematik i förskolan
Yngre barns livsvillkor, aktörskap och socialisation
Dugga
Omtentamen
Skrivtid 3SJ150 9-11
Skrivtid 4PE040 9-13
Skrivtid 4PE076-9-13
v 47, 2019 
Ti19/11 13:00 - 17:00 Frivilligt Anders Wall förel i aulan, www.awf.se
To21/11 08:00 - 11:30 E41, Campus Gotland Hälsa och förebyggande av ohälsa I Tentamen Dag 1
Fr22/11 08:00 - 13:00 D22, Campus Gotland Genusvetenskap A
Genusvetenskapens grunder
Samhällsorienterande ämnen för F-3
EDU Tenta
Omtentamen
Tentamen
Skrivtid Genusvetenskap 8-12
Skrivtid Samhällsorienterande ämnen för F-3 8-13
08:00 - 11:30 E41, Campus Gotland Hälsa och förebyggande av ohälsa I Tentamen Dag 2
23/11 09:00 - 12:00 D22, Campus Gotland Hälsa och förebyggande av ohälsa II Omtentamen
09:00 - 14:00 D23, Campus Gotland
För tid och plats se studentportalen
Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot grundlärare Omtentamen Janne Holmén
Åsa Melhus
*Anmälan och info i Ladok
v 48, 2019 
25/11 08:00 - 13:00 B15, Campus Gotland Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot förskollärare Omtentamen Peter Bernhardsson
14:00 - 18:00 B26, Campus Gotland Mångfald och lärande för grundlärare EDU Tenta
Tentamen
Linn Areskoug *Anmälan och info i Ladok
Ti26/11 09:00 - 13:00 D22, Campus Gotland Vetenskapliga grunder och akademiska färdigheter i företagsekonomi Omtentamen
On27/11 08:00 - 13:00 B23, Campus Gotland Lärande och utveckling, förskollärare EDU Tenta
Tentamen
Eva Bergqvist *Anmälan och info i Ladok
To28/11 08:00 - 12:00 D23, Campus Gotland Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 Tentamen Johan Chau Söderström Tentamen i fysik.
Anmälan sker i studentportalen senast 12 dagar innan tentan.
Fr29/11 09:00 - 12:00 B25, Campus Gotland
D22, Campus Gotland
Introduktion till socialt arbete Tentamen Vetenskapsteori och forskningsmetoder i socialt arbete Karta
Karta
30/11 09:00 - 13:00 D22, Campus Gotland Förskollärarroll i utveckling
Samhällsorienterande ämnen för F-3
Omtentamen Skrivtid 4PE003 9-12
Skrivtid 5RT614 9-13
v 49, 2019 
Ti3/12 16:00 - 20:00 B22, Campus Gotland Basic Swedish 1 Tentamen Andreas Thor Basic Swedish 1. Written exam
On4/12 08:00 - 13:00 B14, Campus Gotland Utbildningens framväxt och villkor, grundlärare F-6 EDU Tenta
Tentamen
Erika Sandström *Anmälan och info i Ladok
Omtenta 25/1-20
08:00 - 12:00 D22, Campus Gotland Rörelse, kost och hälsa i förskolan EDU Tenta
Tentamen
Gunilla Rensmo *Anmälan och info i Ladok
09:00 - 13:00 B22, Campus Gotland
B25, Campus Gotland
B26, Campus Gotland
B27, Campus Gotland
Grundkurs i marknadsföring 2 Tentamen Karta
Karta
Karta
Karta
To5/12 09:00 - 12:00 D22, Campus Gotland Projekt och ledning Tentamen Mia Ljungblom
Fr6/12 08:00 - 12:00 B22, Campus Gotland
Se kommentar
Arkeologi A
Arkeologi och antik historia I
Botanisk systematik, morfologi och evolution
Stammar, stater, marknader och städer
Omtentamen
Tentamen
Arkeologi i Uppsala: Bergsbrunnagatan 15:2
Visby: B22
10:15 - 12:00 B13, Campus Gotland Samhällsorienterande ämnen för F-3 Tentamen Erika Sandström Tenta
7/12 09:00 - 14:00 B25, Campus Gotland
B26, Campus Gotland
B27, Campus Gotland
Se kommentar
Arkeologi A
Att bruka jord, att skapa monument
Grundläggande statistik A4
Statistik för ekonomer A8
Statistik för samhällsplanerare
Omtentamen
Tentamen
Skrivtid Arkeologi: 9-13
Skrivtid statistik: 9-14

Arkeologi i Uppsala: Fyrislundsgatan 80:1
Karta
Karta
Karta
v 50, 2019 
On11/12 08:00 - 13:00 D23, Campus Gotland Konstvetenskap A: Konst, arkitektur och visuell kultur Tentamen
09:00 - 12:00 E35, Campus Gotland Kvalitetsteknik Tentamen Magnus Larsson
To12/12 08:00 - 12:00 B23, Campus Gotland Svenska II i grundskolans årskurser 4-6 EDU Tenta
Tentamen
Åsa af Geijerstam *Anmälan och info i Ladok
Skriftlig salsentamen delkurs 1, omtenta 1/2-20
14:00 - 18:00 C10, Campus Gotland Svenska II i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 EDU Tenta
Tentamen
Maria Westman *Anmälan och info i Ladok
Skriftlig salsentamen delkurs 1, omtenta 1/2-20
Fr13/12 08:00 - 12:00 B14, Campus Gotland Komplexa vårdsituationer Omtentamen
15:30 - 19:30 B13, Campus Gotland
B15, Campus Gotland
B25, Campus Gotland
B27, Campus Gotland
Grundkurs i företagsfinansiering Tentamen Karta
Karta
Karta
Karta
14/12 09:00 - 14:00 B22, Campus Gotland Engelska för grundlärare, årskurs 4-6
Specialpedagogik med inriktning mot grundlärare Fk-3 och 4-6
Svenska I för grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3
Svenska I för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6
Utbildningens framväxt och villkor, förskollärare
EDU Tenta
Omtentamen
Skrivtid: 4PE186-H19 9-14
Resterande: 9-13
v 51, 2019 
Ti17/12 09:00 - 13:00 D22, Campus Gotland Föremålens material och tekniker Tentamen
09:00 - 12:00 E30, Campus Gotland Byggnadsvetenskap
Naturresurser och ekosystemtjänster
Tentamen
12:00 - 16:00 B25, Campus Gotland
B26, Campus Gotland
B27, Campus Gotland
Välfärdsrättsliga verktyg i socialt arbete Tentamen Karta
Karta
Karta
16:00 - 20:00 D22, Campus Gotland Basic Swedish 1 Tentamen Andreas Thor Basic Swedish 1. Written re-exam
On18/12 08:00 - 12:00 B42, Campus Gotland Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 Tentamen Anders Thapper Tentamen i kemi
Anmälan sker i studentportalen senast 12 dagar innan tentan.
09:00 - 13:00 B25, Campus Gotland
B27, Campus Gotland
Programvaruteknisk baskurs Tentamen Karta
Karta
To19/12 08:00 - 12:00 E31, Campus Gotland Kvalitetsteknik Omtentamen Magnus Larsson
Fr20/12 08:00 - 12:00 B22, Campus Gotland Samhällsorienterande ämnen för F-3 Tentamen
14:00 - 17:00 D22, Campus Gotland
För tid och plats se studentportalen
Hälsa och förebyggande av ohälsa II Basgrupp A-G
Basgrupp N
Obligatorisk närvaro
Tentamen
Mårten Fryknäs Tentamen Farmakologi
För tid och plats - se Studentportalen
v 52, 2019 
Ti24/12 00:00 - 00:00 Julafton
On25/12 00:00 - 00:00 Juldagen
To26/12 00:00 - 00:00 Annandag jul
v 1, 2020 
On1/1 00:00 - 00:00 Nyårsdagen
Fr3/1 08:00 - 12:00 B22, Campus Gotland Ohälsa och främjande av hälsa II Obligatorisk närvaro
Tentamen
Tentamen Ortopedi och Traumatologi
4 h tentamen
4/1 09:00 - 14:00 D22, Campus Gotland Samhällsorienterande ämnen för F-3 EDU Tenta
Omtentamen
Erika Sandström *Anmälan och info i Ladok
Historia
v 2, 2020 
6/1 00:00 - 00:00 Trettondag jul
Ti7/1 08:00 - 12:00 E41, Campus Gotland
För tid och plats se studentportalen
Ohälsa och främjande av hälsa I Tentamen Sluttentamen
Fr10/1 09:00 - 12:00 D23, Campus Gotland Naturvård för miljövetare Tentamen
11/1 09:00 - 14:00 B26, Campus Gotland Utbildningens framväxt och villkor med inriktning mot förskollärare Omtentamen omtentamen gotl
09:00 - 14:00 D22, Campus Gotland Arkeologi A
Arkeologi och antik historia I
Lärande och utveckling, förskollärare
Mångfald och lärande för grundlärare
Stammar, stater, marknader och städer
Omtentamen *Anmälan och info i Ladok
Arkeologi A samt Arkeologi och antik historia I 9-13
v 3, 2020 
13/1 08:00 - 12:00 Backsippan, Campus Gotland
Flundran, Campus Gotland
För tid och plats se studentportalen
Rauken, Campus Gotland
Änget, Campus Gotland
Hälsa och förebyggande av ohälsa II Basgrupp G
Basgrupp N
Obligatorisk närvaro
Tentamen
Grupptentamen - Patientfall
För tid och plats - se Studentportalen
12:00 - 17:00 D22, Campus Gotland
För tid och plats se studentportalen
Ohälsa och främjande av hälsa I Tentamen Tentamen Vetenskaplig metod
Ti14/1 08:00 - 12:00 B22, Campus Gotland Arkitektur och designmönster Tentamen
On15/1 08:00 - 12:00 B11, Campus Gotland Produktionsledning med Lean Tentamen Göran Gustafsson
09:00 - 13:00 B42, Campus Gotland Energi och system Tentamen
14:00 - 19:00 B25, Campus Gotland
B27, Campus Gotland
Juridiskt grundår Tentamen Karta
Karta
To16/1 08:00 - 12:00 B22, Campus Gotland
För tid och plats se studentportalen
Hälsa och förebyggande av ohälsa I Obligatorisk närvaro
Tentamen
Sluttentamen
08:00 - 13:00 D22, Campus Gotland Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3 EDU Tenta
Tentamen
Synnöve Carlsson *Anmälan och info i Ladok
Omtenta 7/3-20
14:00 - 19:00 B25, Campus Gotland
B26, Campus Gotland
B27, Campus Gotland
D22, Campus Gotland
Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys
Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6
Tentamen *Anmälan och info i Ladok
4PE010 endast i sal D22 mellan kl. 14-19.
2FE995 kl 14-17
Karta
Karta
Karta
Karta
Fr17/1 08:00 - 12:00 B23, Campus Gotland Mångfald och lärande i förskolan EDU Tenta
Tentamen
Ingrid I. Olsson *Anmälan och info i Ladok
08:00 - 10:00 E41, Campus Gotland
För tid och plats se studentportalen
Hälsa och förebyggande av ohälsa II Obligatorisk närvaro
Tentamen
Tentamen Statistik
För tid och plats - se Studentportalen
08:00 - 12:00 E44, Campus Gotland Vindresursbedömning Tentamen
09:00 - 13:00 B25, Campus Gotland
B26, Campus Gotland
B27, Campus Gotland
E30, Campus Gotland
Beslutsfattande - individen och organisationen Tentamen Anna-Carin Nordvall Karta
Karta
Karta
Karta
13:30 - 17:30 B25, Campus Gotland
B27, Campus Gotland
E30, Campus Gotland
Databaser 1 Tentamen Karta
Karta
Karta
18/1 09:00 - 13:00 B22, Campus Gotland Grundkurs i marknadsföring 2
Svenska II i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
Svenska II i grundskolans årskurser 4-6
EDU Tenta
Omtentamen
Tentamen
Linn Areskoug
Ola Feurst
*Anmälan och info i Ladok
4PE042 och 4PE041 - Skriftlig salsentamen delkurs 2, omtenta 29/2-20
09:00 - 12:30 D22, Campus Gotland Hälsa och förebyggande av ohälsa I Omtentamen Tentamen i anatomi och fysiologi dag 1
19/1 09:00 - 12:30 D22, Campus Gotland Hälsa och förebyggande av ohälsa I Omtentamen Tentamen i anatomi och fysiologi dag 2

  Ändrade inom de senaste 60 timmarna.

 
Information
Dölj bokningar Länk till detta schema Grafiskt schema