Prenumerera
 
Gå till föregående dag
To  
Gå till nästa dag

Tid Utrustning Program Kurs Grupp Lokal Moment Lärare Kommentar
08:00 - 21:00 B10, Campus Gotland Ej bokningsbar tid
09:00 - 16:00 Lånedator 2 KandLedarskap2 Ledarskap och kultur B25, Campus Gotland Seminarium
09:00 - 16:00 Byggnadsvetenskap
Föremålens material och tekniker
C10, Campus Gotland
D13, Hus D, Campus Gotland
Föreläsning Kristin Balksten
09:00 - 15:00 Grundkurs i marknadsföring 2 B11, Campus Gotland Föreläsning Anna-Carin Nordvall
09:00 - 16:00 IT-säkerhet B15, Campus Gotland Föreläsning Millan Lundgren
10:00 - 16:00 Speldesign 3 - systemdesign B51, Campus Gotland Föreläsning Johan Eriksson
12:00 - 15:00 E41, Campus Gotland Grupparbete Grp Kashimir
12:00 - 17:00 E48, Campus Gotland Möte NUAS
13:00 - 16:00 KandLedarskap1 Projekt och ledning B22, Campus Gotland Föreläsning
Obligatorisk närvaro
Monica Norberg
13:00 - 16:00 KandLedarskap3
KvLe3
Att leda förändring D22, Campus Gotland Föreläsning Anette Oxenswärdh
13:00 - 15:00 Den urbana miljön D23, Campus Gotland Seminarium Lisa Larsson
13:00 - 17:00 Inledande programmering med Java B27, Campus Gotland Föreläsning Maritha Dahlin
13:00 - 15:00 Integrerad kustzonsplanering B13, Campus Gotland Föreläsning Anders Nissling
13:00 - 15:00 Juridiskt grundår E44, Campus Gotland Seminarium Carl Fredrik Bergström Grupp 1
Seminarium 15
13:00 - 16:00 Konserveringsvetenskap B23, Campus Gotland Föreläsning Susanna Carlsten
13:00 - 15:00 Naturvård för miljövetare B26, Campus Gotland Seminarium Karin Bengtsson
13:00 - 15:00 Vindresursbedömning E30, Campus Gotland Föreläsning
13:15 - 15:00 Videokonferens. mobil 1 BI1
KvLe2
MI1
MTI1
Funktionslära för ingenjörer E45, Campus Gotland
Siegbahnsalen, 10101, Ångström
Föreläsning Jakob Zimmermann
13:15 - 15:00 FSK1 Lärande och utveckling, förskollärare Grupp 1 D24, Campus Gotland Seminarium Eva Bergqvist Lärande och undervisning
13:15 - 15:00 GRL3 Matematik II för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3 B24, Campus Gotland
Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus
Föreläsning
Videoföreläsning
Synnöve Carlsson Geometri 4
Föreläsare i Uppsala
13:15 - 15:00 Kultur- och naturarv i praktiken
Kulturarv inom hållbar destinationsutveckling
Naturarv inom hållbar destinationsutveckling
E35, Campus Gotland Föreläsning
14:15 - 16:00 FSK3 Rörelse och hälsa i förskolan Grupp 1 B14, Campus Gotland Seminarium Mia Olofsson Söderman Barns rörelseutveckling
14:15 - 16:00 FSK3 Rörelse och hälsa i förskolan Grupp 2 B42, Campus Gotland Seminarium Ylva Lundquist Barns rörelseutveckling
15:00 - 18:00 B11, Campus Gotland Grupparbete Fiahin
15:00 - 17:30 B13, Campus Gotland Grupparbete Grp Marcel
15:00 - 16:00 B26, Campus Gotland Grupparbete Joakim
16:15 - 18:00 Basic Swedish 1 B25, Campus Gotland Föreläsning Andreas Thor
17:30 - 21:30 E22, Campus Gotland Föreläsning Rose-Marie Törnqvist

  Ändrade inom de senaste 60 timmarna.