Prenumerera
 
Gå till föregående dag
 
Gå till nästa dag

Tid Program Kurs Grupp Lokal Moment Lärare Kommentar
v 47 Må 2019-11-18 v 47
08:00 - 17:00 Inledande programmering med Java B25, Campus Gotland
B27, Campus Gotland
Föreläsning Maritha Dahlin
08:00 - 2019-11-24 18:00 E42b, Campus Gotland
E43a, Campus Gotland
E43b, Campus Gotland
E43c, Campus Gotland
E46, Campus Gotland
Ej bokningsbar tid Lokalen upphör till HT19
08:15 - 10:00 GRH3 Svenska II i grundskolans årskurser 4-6 B23, Campus Gotland
Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus
Föreläsning
Videoföreläsning
Niklas Norén Samtal och muntlig framställning
Föreläsare i Uppsala
08:15 - 12:00 Biologiskt basblock
Hälsa och förebyggande av ohälsa I
A1:106b, BMC
A1:107a, BMC
E45, Campus Gotland
Föreläsning
Videokonferens
Per Holmfeldt Frågestund
08:45 - 12:00 E30, Campus Gotland Grupparbete Grp Roberto
09:00 - 12:00 Introduktion till socialt arbete Backsippan, Campus Gotland
E35, Campus Gotland
Änget, Campus Gotland
Föreläsning Grupp A
Soc 14 PPU Tema 3.
09:00 - 16:00 Välfärdsrättsliga verktyg i socialt arbete B42, Campus Gotland Föreläsning
09:00 - 11:00 B51, Campus Gotland Föreläsning Tor Broström Korean national university of culture heritage
09:15 - 10:00 ENTRANS 1 Introduktion till hållbar energiomställning D24, Campus Gotland Seminarium
09:15 - 12:00 KandLedarskap1 Kvalitetsteknik D22, Campus Gotland Föreläsning Raine Isaksson
09:15 - 12:00 Naturresurser och ekosystemtjänster B26, Campus Gotland Föreläsning Lina Mtwana Nordlund
09:45 - 13:00 B15, Campus Gotland Grupparbete Grp Andre
10:00 - 12:00 Förhandlingar i en företagskontext D23, Campus Gotland Seminarium
10:00 - 17:00 Spelanalys - struktur F14, Campus Gotland Föreläsning Adam Mayes
10:00 - 12:00 Speldesign 3 - systemdesign E44, Campus Gotland
E48, Campus Gotland
F20, Campus Gotland
Föreläsning
10:15 - 12:00 ENTRANS 1 Introduktion till hållbar energiomställning D24, Campus Gotland Seminarium
10:15 - 13:00 GRL3 Svenska II i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 B11, Campus Gotland Föreläsning
Seminarium
Maria Westman Skrivande i tidiga skolår
10:15 - 12:00 GRL5 Samhällsorienterande ämnen för F-3 B41, Campus Gotland
Gunnar Johansson-salen, 14:K120, Blåsenhus
Föreläsning
Videoföreläsning
Thomas Nygren Historiebruk, historiedidaktik, historiemedevetande
Föreläsare i Uppsala
10:15 - 12:00 Arkeologi och antik historia I B24, Campus Gotland
Geijersalen 6-1023, Engelska parken
Videoföreläsning
10:15 - 12:00 Arkitektur och designmönster B14, Campus Gotland Föreläsning Martin Goblirsch Strukturella mönster
10:15 - 12:00 Den urbana miljön B13, Campus Gotland Föreläsning Lennart Runesson
10:15 - 12:00 Integrerad kustzonsplanering B22, Campus Gotland Föreläsning
10:15 - 12:00 Vindresursbedömning B43, Campus Gotland Föreläsning Stefan Ivanell
10:15 - 12:00 B23, Campus Gotland Videokonferens Anna-Carin Nordvall Videokonf mot Eva Netzelius i Uppsala
10:15 - 12:00 E41, Campus Gotland Föreläsning
11:00 - 12:00 Interaktivt berättande E31, Campus Gotland Föreläsning Ernest Adams
12:15 - 14:00 Arkeologi A
Stammar, stater, marknader och städer
2-0024, Engelska parken
B24, Campus Gotland
Se kommentar
Videoföreläsning Alexander Andreeff Högfeldt
13:00 - 16:00 Introduktion till socialt arbete Backsippan, Campus Gotland
E31, Campus Gotland
Änget, Campus Gotland
Föreläsning Grupp B
Soc 14 PPU Tema 3.
13:00 - 15:00 Konserveringsvetenskap B15, Campus Gotland Föreläsning Susanna Carlsten
13:00 - 15:00 Naturresurser och ekosystemtjänster B11, Campus Gotland Föreläsning Lina Mtwana Nordlund
13:00 - 16:00 Speldesign 3 - systemdesign E44, Campus Gotland
E48, Campus Gotland
F20, Campus Gotland
Föreläsning
13:00 - 15:00 Teorier, metodologier och akademiskt skrivande inom fältet kulturarv och hållbarhet B41, Campus Gotland Föreläsning Joakim Andersson
13:00 - 16:00 Vetenskaplig metod I D23, Campus Gotland Föreläsning
13:00 - 17:00 E41, Campus Gotland Grupparbete Grp Roberto
13:15 - 15:00 FSK5 Barns språk och interaktion i förskolan B23, Campus Gotland
Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus
Videoföreläsning Polly Björk-Willén Föreläsning 2 Flerspråkighet i förskolan
13:15 - 15:00 GRH1
GRL1
Utbildningens framväxt och villkor, grundlärare F-6 B13, Campus Gotland Seminarium Erika Sandström Seminarium 2:
1800-talets utbildningsexplosion och 1900-talets utbildningsrevolutio
13:15 - 16:00 HDU1 Att driva och leda besöksnäringsföretag B22, Campus Gotland Föreläsning Göran Lindström
Magnus Larsson
13:15 - 15:00 KandLedarskap1 Kvalitetsteknik D22, Campus Gotland Föreläsning Raine Isaksson
13:15 - 15:00 Arkitektur och designmönster B14, Campus Gotland Laboration Martin Goblirsch Strukturella mönster
13:15 - 14:00 Hälsa och förebyggande av ohälsa II Basgrupp G B26, Campus Gotland Seminarium Nathalie Godman Grupphandledning PM
13:15 - 15:00 Integrerad kustzonsplanering D24, Campus Gotland Föreläsning
13:15 - 17:00 Naturbaserade destinationer och hållbar utveckling E35, Campus Gotland Seminarium
13:15 - 15:00 Ohälsa och främjande av hälsa I Grupp J-N A1:111a, BMC
B43, Campus Gotland
Uppstartsstöd
Videoföreläsning
Mariann Hedström Forskningsdesign och introduktion till PM
14:00 - 16:00 E22, Campus Gotland Föreläsning Jakob Lindblad
14:15 - 16:00 FSK3 Rörelse, kost och hälsa i förskolan B24, Campus Gotland
Gunnar Johansson-salen, 14:K120, Blåsenhus
Videoföreläsning Gunilla Rensmo Fysiska miljöers inverkan på barns motoriska lek och lärande
Föreläsare i Uppsala
14:15 - 15:00 Hälsa och förebyggande av ohälsa II Basgrupp N B26, Campus Gotland Seminarium Nathalie Godman Grupphandledning PM
15:00 - 17:45 B15, Campus Gotland Grupparbete Grp Andre
15:15 - 17:00 FSK1 Lärande och utveckling, förskollärare B23, Campus Gotland
Eva Netzelius-salen 10:K102, Blåsenhus
Videoföreläsning Ingrid I. Olsson Undervisning i relation till klass, kön och etnicitet
Föreläsare i Uppsala
15:15 - 17:00 Basic Swedish 1 E30, Campus Gotland Lektion Andreas Thor Grupp 1
15:15 - 17:00 Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 B41, Campus Gotland
Lindahlsalen, 05:01058, EBC
Föreläsning Anders Thapper Mat . VIDEO
16:00 - 18:00 D24, Campus Gotland Föreläsning Stefan Myrgård Basic Sweden
17:30 - 20:00 E22, Campus Gotland Föreläsning Maja Markhouss
18:30 - 21:00 Trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia B14, Campus Gotland Föreläsning Lars Wängdahl

  Ändrade inom de senaste 60 timmarna.