Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Sön  
Gå till nästa dag

Tid Program Kurs Lokal Moment Lärare Kommentar Projektnummer
v 39 Mån 2020-09-21 v 39
08:00 - 2020-09-27 18:00 Hambergsalen,Geocentrum Underhåll/service installera ny AV-utrustning 741ejdeb
  Sön 2020-09-27
09:00 - 16:00 KandFyGe3
MaFyGe
MasGeo1-2
Prospekterings- och miljöinriktad geofysik
Tillämpad och miljöinriktad geofysik
Norrland II Gm116, Geocentrum Fältkurs Alireza Malehmir
Ari Tryggvason
Bjarne Almqvist
George Donoso
Thomas Kalscheuer
161101510