Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 39  
Gå till nästa vecka

v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/9 
Via Zoom
Envariabelanalys
ES1
F1
MatemI
Q1
gylärarma1
Föreläsning
Magnus Jacobsson
F8
09:45
08:00
Via Zoom
Algebra och geometri
F1
Föreläsning
Anna Sakovich
F10
12:00
10:15
Via Zoom
Algebra och geometri
E1
ES1
F1
Q1
W1
Dugga
17:00
15:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/9 
Via Zoom
Introduktion till teknisk fysik
F1.C
Handledning datorer
Uppsamling
09:45
08:00
2001, Ångström
Algebra och geometri
F1.C
Lektion
Wiliam Hedlund
L5
use.mazemap.com
12:00
10:15
Via Zoom
Introduktion till teknisk fysik
F1
Föreläsning
Eric Sönnert
Markus Gabrysch
Moses Högback
F7 - Studieteknik
14:45
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/9 
Via Zoom
Introduktion till teknisk fysik
F1
Föreläsning
Markus Gabrysch
F8 - Teknisk rapport i LaTeX
12:00
10:15
Via Zoom
Algebra och geometri
F1
Föreläsning
Anna Sakovich
F11
14:45
13:00
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/9 
2005, Ångström
Algebra och geometri
F1.C
Lektion
Wiliam Hedlund
L6
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 39 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/9 
Via Zoom
Algebra och geometri
F1
Föreläsning
Anna Sakovich
F12
09:45
08:00
Via Zoom
Envariabelanalys
ES1
F1
MatemI
Q1
gylärarma1
Föreläsning
Magnus Jacobsson
F9
12:00
10:15
4001, Ångström
F1.C
Studentaktivitet
FUTF Overallförsäljning
use.mazemap.com
15:00
14:30

v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 28/9 
Via Zoom
Algebra och geometri
F1
Föreläsning
Anna Sakovich
F13
12:00
10:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 29/9 
4006, Ångström
Envariabelanalys
F1.C
Lektion
Magnus Jacobsson
L4
use.mazemap.com
09:45
08:00
F1
Information
Eric Sönnert
Moses Högback
Kursvalsinfo
https://uu-se.zoom.us/j/61557181733

Meeting ID: 615 5718 1733
11:00
10:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 30/9 
Via Zoom
Envariabelanalys
ES1
F1
MatemI
Q1
gylärarma1
Föreläsning
Magnus Jacobsson
F10
12:00
10:15
Via Zoom
Algebra och geometri
F1
Föreläsning
Anna Sakovich
F14
14:45
13:00
Via Zoom
Introduktion till teknisk fysik
F1
Föreläsning
Kristina Asker
Markus Gabrysch
F9 - Muntlig presentation / DiaNa
17:00
15:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/10 
2446, ITC
Algebra och geometri
F1.C
Lektion
Wiliam Hedlund
L7
use.mazemap.com
09:45
08:00
Siegbahnsalen, 10101, Ångström
F1
Studentaktivitet
Utbildningsutskottsmöte
use.mazemap.com
13:00
12:15
2002, Ångström
2004, Ångström
4007, Ångström
80109, Ångström
Introduktion till teknisk fysik
F1.C-D
Seminarium
Jens Engström
Ken Welch
Markus Gabrysch
Mats Ekberg
HU-FishBanks
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-2002
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-2004
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-4007
http://use.mazemap.com/?v=1&campusid=49&campuses=uu&sharepoitype=identifier&sharepoi=Ångström-80109
17:00
13:15
v 40 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/10 
Via Zoom
Envariabelanalys
ES1
F1
MatemI
Q1
gylärarma1
Föreläsning
Magnus Jacobsson
F11
09:45
08:00
Via Zoom
Algebra och geometri
F1
Föreläsning
Anna Sakovich
F15
12:00
10:15

v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/10 
4007, Ångström
Envariabelanalys
F1.C
Lektion
Magnus Jacobsson
L5
use.mazemap.com
09:45
08:00
80121, Ångström
Introduktion till teknisk fysik
F1
Seminarium
Markus Gabrysch
Mats Ekberg
S1 Grupp1
use.mazemap.com
12:00
10:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/10 
80127, Ångström
Introduktion till teknisk fysik
F1
Seminarium
Markus Gabrysch
Mats Ekberg
S1 Grupp2
use.mazemap.com
09:45
08:00
2001, Ångström
Algebra och geometri
F1.C
Lektion
Wiliam Hedlund
L8
use.mazemap.com
12:00
10:15
80121, Ångström
Introduktion till teknisk fysik
F1
Seminarium
Markus Gabrysch
Mats Ekberg
S1 Grupp3
use.mazemap.com
17:00
15:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/10 
Via Zoom
Envariabelanalys
ES1
F1
MatemI
Q1
gylärarma1
Föreläsning
Magnus Jacobsson
F12
12:00
10:15
Via Zoom
Algebra och geometri
F1
Föreläsning
Anna Sakovich
F16
14:45
13:00
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/10 
80121, Ångström
Introduktion till teknisk fysik
F1
Seminarium
Markus Gabrysch
Mats Ekberg
S1 Grupp4
use.mazemap.com
09:45
08:00
2446, ITC
Algebra och geometri
F1.C
Lektion
Wiliam Hedlund
L9
use.mazemap.com
12:00
10:15
Via Zoom
Envariabelanalys
ES1
F1
MatemI
Q1
gylärarma1
Föreläsning
Magnus Jacobsson
F13
14:45
13:00
Via Zoom
Algebra och geometri
F1
Föreläsning
Anna Sakovich
F17
17:00
15:15
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/10 
2446, ITC
Introduktion till teknisk fysik
F1
Seminarium
Markus Gabrysch
Mats Ekberg
S1 Grupp5
use.mazemap.com
09:45
08:00
80121, Ångström
Introduktion till teknisk fysik
F1
Seminarium
Markus Gabrysch
Mats Ekberg
S1 Grupp6
use.mazemap.com
12:00
10:15
4007, Ångström
Envariabelanalys
F1.C
Lektion
Magnus Jacobsson
L6
use.mazemap.com
14:45
13:00

Dölj bokningar Länk till detta schema Textschema